Yıl 2014, Cilt 12, Sayı 2, Sayfalar 99 - 108 2014-06-01

ROMANTİK İLİŞKİLERDE BAĞLANMA YARALANMALARINA YOL AÇAN OLAYLAR: NİTEL BİR ÇALIŞMA
EVENTS THAT CAUSE ATTACHMENT INJURIES IN ROMANTIC RELATIONSHIPS: A QUALITATIVE RESEARCH

Sare Terzi [1]

194 2336

ÖzBu çalışmanın amacı çift ve evlilik danışması alanında yeni bir kavram olan bağlanma yaralanmaları kavramına yol açan olayları belirlemektir. Bu doğrultuda çalışmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden olgubilimdir. Çalışma için veri toplamak amacıyla nitel araştırmalarda veri toplama yöntemlerinden görüşme kullanılmıştır. Görüşmelere gönüllü ve romantik ilişki yaşamakta olan otuz çift katılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda katılımcıların cevapları doğrultusunda bağlanma yaralanmasına yol açabilecek 27 olay belirlenmiştir. Katılımcılar tarafından en çok ifade edilenin yalan söyleme; en az ifade edilenin ekonomik kısıtlamalar ve alınganlık olduğu görülmüştür. Bağlanma yaralanmaları yeni bir kavram olduğu için, kavramı anlamaya yönelik nitel ve nicel araştırmalar yapılabilir.
The purpose of this research is to determine the events that cause attachment injuries a new concept in couple and marriage counseling. Accordingly, the research method is phenomology. To collect data a qualitative research method interview is used. Thirty willing couples in romantic relationship have attended the interviews. The data was analized using content analysis method. As a result of this research 27 events were determined. Most telling event by the participants is lying and least telling evets are economic restriction and touchiness. Since attachment injury is a new concept, qualitative and quantitative researches can be done to understand the concept.
 • KAYNAKÇA
 • Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Lawrence Erlbaum.
 • Ainsworth, M. S. (1989). Attachments beyond infancy. American psychologist,44(4), 709.
 • Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: a test of a four-category model. Journal of personality and social psychology, 61(2), 226.
 • Baucom, D.H., Shoham, V., Mueser, K.T., Daiuto, A.D., & Stickle, T.R. (1998). Empirically supported couple and family interventions for marital distress and adult mental health problems. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66, 53–88.
 • Bowlby, J. (1973). Attachment and Loss: Seperation Anxiety and Anger.
 • Bowlby, J. (1980). Attachment and Loss: Sadness and Depression. New York: Basic Books
 • Bowlby, J. (1982). Attachment and Loss: Attachment
 • Bretherton, I. (1992). The origins of attachment theory: John Bowlby and Mary Ainsworth. Developmental Psychology, 28(5), 759.
 • Gökçe, O. (2006). İçerik Analizi – Kuramsal ve Pratik Bilgiler. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Hazan, C., & Shaver, P. R. (1994). Deeper into attachment theory. Psychological Inquiry, 5(1), 68-79.
 • Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of personality and social psychology, 52(3), 511.
 • Herman, J. L. (1992). Complex PTSD: A syndrome in survivors of prolonged and repeated trauma. Journal of traumatic stress, 5(3), 377-391.
 • Johnson, S. M., & Greenberg, L. S. (1985). Emotionally Focused Couples Therapy: An Outcome Study. Journal of Marital and Family Therapy, 11(3), 313-317.
 • Johnson, S. M. (1996). The practice of emotionally focused marital therapy: Creating connection. Brunner/Mazel
 • Johnson, S.M.(1997). The biology of love.Family Therapy Networker.
 • Johnson, S. M., & Whiffen, V. E. (1999). Made to measure: Adapting emotionally focused couple therapy to partners' attachment styles. Clinical Psychology: Science and Practice, 6(4), 366-381
 • Johnson, S. M., Makinen, J. A., & Millikin, J. W. (2001). Attachment injuries in couple relationships: A new perspective on impasses in couples therapy.Journal of Marital and Family Therapy, 27(2), 145-155.
 • Kalkan, M. ve Yalçın, İ. (2012). Evlilik Öncesi Dönem ve Romantik İlişkiler. M.Kalkan ve Z.Hamamcı. (Ed.) Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma. (ss.1-7). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Lester, S. (1999). An introduction to phenomenological research.
 • Lopez, F. G., Melendez, M. C., Sauer, E. M., Berger, E., & Wyssmann, J. (1998). Internal working models, self-reported problems, and help-seeking attitudes among college students. Journal of Counseling Psychology, 45(1), 79.
 • Millikin, J. W. (2000). Resolving attachment injuries in couples using emotionally focused therapy: A process study (Doctoral dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University).
 • Sternberg, R. J. (1986). A triangular theory of love. Psychological review, 93(2), 119.
 • Yıldırım, A ve Şimşek, A. (2011) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Konular
Diğer ID JA66DH65JB
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sare Terzi

Bibtex @ { tebd274926, journal = {Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1912}, address = {Gazi Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {99 - 108}, doi = {}, title = {ROMANTİK İLİŞKİLERDE BAĞLANMA YARALANMALARINA YOL AÇAN OLAYLAR: NİTEL BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {Terzi, Sare} }
APA Terzi, S . (2014). ROMANTİK İLİŞKİLERDE BAĞLANMA YARALANMALARINA YOL AÇAN OLAYLAR: NİTEL BİR ÇALIŞMA. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 12 (2), 99-108. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/tebd/issue/26088/274926
MLA Terzi, S . "ROMANTİK İLİŞKİLERDE BAĞLANMA YARALANMALARINA YOL AÇAN OLAYLAR: NİTEL BİR ÇALIŞMA". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 12 (2014): 99-108 <http://dergipark.gov.tr/tebd/issue/26088/274926>
Chicago Terzi, S . "ROMANTİK İLİŞKİLERDE BAĞLANMA YARALANMALARINA YOL AÇAN OLAYLAR: NİTEL BİR ÇALIŞMA". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 12 (2014): 99-108
RIS TY - JOUR T1 - ROMANTİK İLİŞKİLERDE BAĞLANMA YARALANMALARINA YOL AÇAN OLAYLAR: NİTEL BİR ÇALIŞMA AU - Sare Terzi Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 108 VL - 12 IS - 2 SN - -2459-1912 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi ROMANTİK İLİŞKİLERDE BAĞLANMA YARALANMALARINA YOL AÇAN OLAYLAR: NİTEL BİR ÇALIŞMA %A Sare Terzi %T ROMANTİK İLİŞKİLERDE BAĞLANMA YARALANMALARINA YOL AÇAN OLAYLAR: NİTEL BİR ÇALIŞMA %D 2014 %J Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2459-1912 %V 12 %N 2 %R %U
ISNAD Terzi, Sare . "ROMANTİK İLİŞKİLERDE BAĞLANMA YARALANMALARINA YOL AÇAN OLAYLAR: NİTEL BİR ÇALIŞMA". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 12 / 2 (Haziran 2014): 99-108.