Yıl 2014, Cilt 12, Sayı 2, Sayfalar 126 - 133 2014-06-01

ÇOCUK İSTİSMARI İLE İLGİLİ GAZETE HABERLERİNİN İSTİSMARIN TÜRÜ, İSTİSMARCI İLE MAĞDURUN CİNSİYETİ VE BAĞLAM AÇISINDAN İNCELENMESİ
A QUALITATIVE STUDY OF CHILD ABUSE REPORTED IN NEWSPAPERS

Sare Terzi [1] , Yaşar Özbay [2]

340 1135

Bu çalışmanın amacı çocuk istismarı ve ihmali vakalarının gazete haberlerine dayalı olarak incelemektedir. Bu doğrultuda gazete haberlerine yansıyan çocuk istismarı vakaları istismarın türü, istismarcının ve mağdurun cinsiyeti ve istismarın gerçekleştiği bağlam temaları altında incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de yayınlanan tirajı en yüksek gazetelerden Hürriyet ve Zaman gazetelerinin üç aylık (ağustos, eylül, ekim 2012 dilimdeki gazate haberleri incelenmiştir. Çalışmanın türü doküman incelemesidir. Verilerin analizinde içerik analizi ve ki-kare kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda gazete haberlerine yansıyan çocuk istismarında vakalarında daha çok fiziksel istismar görülmektedir. İstismarcıların ve mağdurların çoğu erkek iken, istismar vakalarının daha çok ailede gerçekleştiği görülmüştür.
The aim of this research is to investigate the child abuse cases based on newspaper reports. In this direction, child abuse cases is investigated according to child abuse types, exploiter and abused child genders and context. Fort this aim, two newspapers(Hurriyet and Zaman) were chosen and the investigation was limited to threemonths period, searching online databases of newspapers. Research method is document review. For data analysis content analysis method was used. Consequently, most of the expoiters and the abused children are male. Abuse cases mostly occur in family
 • KAYNAKÇA
 • Aral, N. (1997). Fiziksel İstismar ve Çocuk. Tekışık Veb Ofset Tesisleri, Ankara.
 • Fırat, S. (2007). İstismara ve İhmale Uğramış Çocukların Tedavi ve Rehabilitasyonu: Bir Yetenekli Merkez Modeli(Doktora Tezi). Çukurova Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Gökçe, O. (2006). İçerik Analizi Kuramsal ve Pratik Bilgiler. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Gökler, R.(2006). Eğitimde Çocuk İstismarı ve İhmaline Genel Bir Bakış. TSA/Yıl 10, S:3.
 • http://tr.wikisource.org/wiki/Birle%C5%9Fmi%C5%9F_Milletler_%C3%87ocuk_Haklar%C4%B1na_Dair_S%C3%B6zle%C5%9Fme 27.04.2013 tarihinde erişilmiştir.
 • http://wwww.yargitay.gov.tr/abproje/belge/sunum/rt4/Akarca.pdf 27.04. 2013 tarihinde erişilmiştir.
 • http://www.who.int/topics/child_abuse/en/ 27.04.2013 tarihinde erişilmiştir.
 • http://www.yargitay.gov.tr/abproje/belge/sunum/rt4/Akarca.pdf
 • http://tdkterim.gov.tr/bts/
 • Kara, B., Biçer, Ü., Gökalp, A.S. (2004). Çocuk İstismarı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi: 47: 140 - 151.
 • Özer, E., Bütün, C., Yücel Beyaztaş, F., Engin, A. (2007). Çorum Adli Tıp Şube Müdürlüğüne 2006-2007 Yıllarında Başvuran Cinsel İstismar Mağduru Çocuk Olgularının Değerlendirilmesi. C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 29(2): 51 -55.
 • Sanderson, C. (2010). Anne Baba ve Öğretmenler İçin Çocuğun Cinsel Eğitimi ve Tacizden Korunma Rehberi. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Topçu, S.(2009). Silinmeyen İzler Çocuk, Genç ve Engellilerin İstismar ve İhmali. Ankara:Phonix
 • Topçu, S.(2009). Cinsel İstismar. Ankara: Phonix
 • Yolcu, H.(2009). İstismara Uğramış Çocuğa Eğitim Ortamında Yaklaşım: Rehber Öğretmenin Rolü. Eğitim Bilim Toplum Dergisi/Cilt 7/Sayı 25/Kış:2008-2009 Sayfa: 62-92
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
Konular
Diğer ID JA98GN85YD
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sare Terzi

Yazar: Yaşar Özbay

Bibtex @ { tebd274928, journal = {Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1912}, address = {Gazi Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {126 - 133}, doi = {}, title = {ÇOCUK İSTİSMARI İLE İLGİLİ GAZETE HABERLERİNİN İSTİSMARIN TÜRÜ, İSTİSMARCI İLE MAĞDURUN CİNSİYETİ VE BAĞLAM AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Özbay, Yaşar and Terzi, Sare} }
APA Terzi, S , Özbay, Y . (2014). ÇOCUK İSTİSMARI İLE İLGİLİ GAZETE HABERLERİNİN İSTİSMARIN TÜRÜ, İSTİSMARCI İLE MAĞDURUN CİNSİYETİ VE BAĞLAM AÇISINDAN İNCELENMESİ. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 12 (2), 126-133. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/tebd/issue/26088/274928
MLA Terzi, S , Özbay, Y . "ÇOCUK İSTİSMARI İLE İLGİLİ GAZETE HABERLERİNİN İSTİSMARIN TÜRÜ, İSTİSMARCI İLE MAĞDURUN CİNSİYETİ VE BAĞLAM AÇISINDAN İNCELENMESİ". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 12 (2014): 126-133 <http://dergipark.gov.tr/tebd/issue/26088/274928>
Chicago Terzi, S , Özbay, Y . "ÇOCUK İSTİSMARI İLE İLGİLİ GAZETE HABERLERİNİN İSTİSMARIN TÜRÜ, İSTİSMARCI İLE MAĞDURUN CİNSİYETİ VE BAĞLAM AÇISINDAN İNCELENMESİ". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 12 (2014): 126-133
RIS TY - JOUR T1 - ÇOCUK İSTİSMARI İLE İLGİLİ GAZETE HABERLERİNİN İSTİSMARIN TÜRÜ, İSTİSMARCI İLE MAĞDURUN CİNSİYETİ VE BAĞLAM AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Sare Terzi , Yaşar Özbay Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 126 EP - 133 VL - 12 IS - 2 SN - -2459-1912 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi ÇOCUK İSTİSMARI İLE İLGİLİ GAZETE HABERLERİNİN İSTİSMARIN TÜRÜ, İSTİSMARCI İLE MAĞDURUN CİNSİYETİ VE BAĞLAM AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Sare Terzi , Yaşar Özbay %T ÇOCUK İSTİSMARI İLE İLGİLİ GAZETE HABERLERİNİN İSTİSMARIN TÜRÜ, İSTİSMARCI İLE MAĞDURUN CİNSİYETİ VE BAĞLAM AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2014 %J Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2459-1912 %V 12 %N 2 %R %U
ISNAD Terzi, Sare , Özbay, Yaşar . "ÇOCUK İSTİSMARI İLE İLGİLİ GAZETE HABERLERİNİN İSTİSMARIN TÜRÜ, İSTİSMARCI İLE MAĞDURUN CİNSİYETİ VE BAĞLAM AÇISINDAN İNCELENMESİ". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 12 / 2 (Haziran 2014): 126-133.