Yıl 2017, Cilt 15, Sayı 2, Sayfalar 154 - 166 2017-12-18

Eğitimde Pozitif Psikolojiyi Anlamak

Abdi Güngör [1]

305 1234

Çağımızda yaşanan gelişmelerle beraber bireylerin eğitimden beklentileri de farklılıklar göstermektedir. Bu bağlamda akademik hedeflerle beraber insanlar, mutluluk ve yaşam doyumunu da gözetmektedir. Pozitif psikoloji, görece yeni bir yaklaşım olarak, bireylerin pozitif karakterlerine odaklanmanın onların yaşam kalitesini arttıracağını ve potansiyellerini geliştirmeyi savunur. İlk olarak Maslow tarafından 1954 yılında ortaya atılan bu kavram, özellikle 2000’li yıllardan itibaren daha fazla dikkat çekmiştir. Pozitif psikoloji, geleneksel yaklaşıma bir alternatif olmaktan ziyade bir tamamlayıcı olarak kabul edilmektedir. Birey ve grubun yanında, kurumlar da pozitif psikolojini çalışma alanını oluşturmaktadır böylece bir kurum olarak eğitim de pozitif psikolojinin bir çalışma alanı olagelmiştir. Bu açıdan bakıldığında eğitimde pozitif psikoloji anlayışının, en azından bir prensip olarak, dikkate alınması birçok fayda sağlayacaktır. Bu derlemede pozitif duyguların insanlar, özellikle de öğrenciler, üzerindeki etkilerini araştıran çalışmalar gözden geçirilmiştir. Özellikle de öznel iyi oluş ve iyi oluşu etkileyen faktörler üzerinde durulmuştur. Ayrıca pozitif psikolojiden eğitimde nasıl faydalanılabileceği konusu tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

Pozitif Psikoloji, Eğitim, Öznel İyi Oluş, Mutluluk
 • Aydın, A., Yılmaz, K., & Altınkurt, Y. (2013). Positive psychology in educational administration Eğitim yönetiminde pozitif psikoloji. Journal of Human Sciences, 10(1), 1470-1490.
 • Çivitci, A. (2007). Çokboyutlu Öğrenci Yaşam Doyumu Ölçeğn Türkçe'ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Eurasian Journal of Educational Research, 26, 51-60.
 • Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of personality assessment, 49(1), 71-75.
 • Eryılmaz, A. & Ercan, L. (2010). Öznel iyi oluş ile algılanan kontrol arasındaki ilişkinin İncelenmesi. İlköğretim Online, 9(3), 952-959.
 • Eryılmaz, A. (2010). Ergenler için öznel iyi oluşu arttrma stratejileri ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 33, 81-88.
 • Eryılmaz, A. (2013). Pozitif psikolojinin psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında gelişimsel ve önleyici hizmetler bağlamında kullanılması. The Journal of Happiness & Well-Being, 1(1), 1-19.
 • Fredrickson, B. L. (1998). What good are positive emotions?. Review Of General Psychology, 2(3), 300-319. doi:10.1037/1089-2680.2.3.300
 • Fredrickson, B. L., & Branigan, C. (2005). Positive emotions broaden the scope of attention and thought‐action repertoires. Cognition & Emotion, 19(3), 313-332. doi:10.1080/02699930441000238
 • Froh, J. J., Sefick, W. J., & Emmons, R. A. (2008). Counting blessings in early adolescents: An experimental study of gratitude and subjective well-being. Journal of School Psychology, 46(2), 213–233. doi:10.1016/j.jsp.2007.03.005.
 • Gable, S. L., & Haidt, J. (2005). What (and why) is positive psychology? Review of General Psychology, 9(2), 103-110. doi:10.1037/1089-2680.9.2.103
 • Granello, P. F. (2013). Wellness counseling. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 • Green, S., Oades, L. G., & Robinson, P., (2011). Positive education: Creating flourishing students, staff and schools. InPsych: The Bulletin of the Australian Psychological Society Ltd, 33(2), 16-17.
 • Huebner, E. S. (1991). Initial development of the Student's Life Satisfaction Scale. School Psychology International, 12(3), 231-240. doi:10.1177/0143034391123010
 • Huebner, E. S. (1994). Preliminary development and validation of a multidimensional life satisfaction scale for children. Psychological Assessment, 6(2), 149-158. doi:10.1037/1040-3590.6.2.149
 • Huebner, E. S., Gilman, R., Reschly, A. L., & Hall, R. (2009). Positive schools. In S. J. Lopez, C. R.
 • Snyder, S. J. Lopez, C. R. Snyder (Eds.), Oxford handbook of positive psychology, 2nd ed (pp. 561-568). New York, NY, US: Oxford University Press.
 • Lewis, A., Huebner, E., Reschly, A., & Valois, R. (2009). The Incremental Validity of Positive Emotions in Predicting School Functioning. Journal of Psychoeducational Assessment, 27(5), 397-408.
 • Lopez, S. J. & Snyder, C. R. (2011). The Oxford handbook of positive psychology (2nd ed.). New York, NY: Oxford University Press.
 • Lopez, S. J., & Gallagher, M. W. (2011). A case for positive psychology. In S. J. Lopez & C. R. Snyder (Eds.), Oxford handbook of positive psychology (2nd ed., pp. 3-6). New York: Oxford University Press.
 • Lyubomirsky, S., King, L., & Diener, E. (2005). The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to success?. Psychological Bulletin, 131(6), 803-855.
 • Marques, S., Lopez, S., & Pais-Ribeiro, K. (2011). Building hope for the future: A program to foster strengths in middle-school students. Journal of Happiness Studies, 12, 139–152.
 • Maslow, A. (1954). Motivation and personality. New York: Harper.
 • Positive Psychology Institute. (2012). What is positive psychology. http://www.positivepsychologyinstitute.com.au/what_is_positive_psychology.html adresinden alınmıştır.
 • Reschly, A. L., Huebner, E. S., Appleton, J. J., & Antaramian, S. (2008). Engagement as flourishing: The contribution of positive emotions and coping to adolescents' engagement at school and with learning. Psychology in the Schools, 45(5), 419-431.
 • Roth, R. A., Suldo, S. M., & Ferron, J. M. (2017). Improving middle school students' subjective well-being: Efficacy of a multicomponent positive psychology intervention targeting small groups of youth. School Psychology Review, 46(1), 21-41.
 • Schnall, E., & Schnall, D. (2017). Positive Psychology in Jewish Education: Gratitude in the School and Synagogue Classroom. Religious Education, 112(2), 160-171.
 • Seligman, M. E. P., Ernst, R. M., Gillham, J., Reivich, K., & Linkins, M. (2009). Positive education: Positive psychology and classroom interventions. Oxford Review of Education, 35(3), 293–311.
 • Seligman, M. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55(1), 5-14. doi:10.1037/0003-066X.55.1.5
 • Shoshani, A., & Steinmetz, S. (2014). Positive psychology at school: A school-based intervention to promote adolescents’ mental health and well-being. Journal of Happiness Studies, 15(6), 1289-1311.
 • Tekinalp, B. E., & Terzi, Ş. I. (2015). Eğitimde pozitif psikoloji uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Terjesen, M. D., Jacofsky, M., Froh, J., & DiGiuseppe, R. (2004). Integrating positive psychology into schools: Implications for practice. Psychology in the Schools, 41(1), 163-172.
 • Waters, L. (2011). A review of school-based positive psychology interventions. The Australian Educational and Developmental Psychologist, 28(2), 75-90. doi:10.1375/aedp.28.2.75
Konular Sosyal, Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Abdi Güngör
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @derleme { tebd316404, journal = {Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1912}, address = {Gazi Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {154 - 166}, doi = {}, title = {Eğitimde Pozitif Psikolojiyi Anlamak}, key = {cite}, author = {Güngör, Abdi} }
APA Güngör, A . (2017). Eğitimde Pozitif Psikolojiyi Anlamak. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 15 (2), 154-166. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/tebd/issue/32959/316404
MLA Güngör, A . "Eğitimde Pozitif Psikolojiyi Anlamak". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 15 (2017): 154-166 <http://dergipark.gov.tr/tebd/issue/32959/316404>
Chicago Güngör, A . "Eğitimde Pozitif Psikolojiyi Anlamak". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 15 (2017): 154-166
RIS TY - JOUR T1 - Eğitimde Pozitif Psikolojiyi Anlamak AU - Abdi Güngör Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 154 EP - 166 VL - 15 IS - 2 SN - -2459-1912 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Eğitimde Pozitif Psikolojiyi Anlamak %A Abdi Güngör %T Eğitimde Pozitif Psikolojiyi Anlamak %D 2017 %J Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2459-1912 %V 15 %N 2 %R %U
ISNAD Güngör, Abdi . "Eğitimde Pozitif Psikolojiyi Anlamak". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 15 / 2 (Aralık 2017): 154-166.