Yıl 2017, Cilt 15, Sayı 2, Sayfalar 117 - 140 2017-12-18

Siber Zorbalık ile Problemli İnternet Kullanımı ve Riskli İnternet Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Halime Ünver [1] , Zihni Koç [2]

325 1624

Bu araştırmanın amacı ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin siber zorbalık davranışları ile problemli internet kullanımları ve riskli internet davranışları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde bir çalışma olup, Bolu İli, Gerede İlçesi’nde çeşitli ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 523 öğrenci ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu”, “Siber Zorbalık Ölçeği”, “İnternette Bilişsel Durum Ölçeği” ve “Riskli İnternet Davranışları Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, betimsel istatistikler, Saphiro Wilk’s, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H Testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, siber zorbalık, problemli internet kullanımı ve riskli internet davranışları arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Ek olarak erkek öğrencilerin riskli internet davranışlarının kızlardan daha yüksek olduğu, İmam Hatip Lisesinde okuyan,  ödev sitelerini kullananan ve ebeveynleri tarafından süre ve içerik kontrolü yapılan öğrencilerin siber zorbalık, problemli internet kullanımı ve riskli internet davranışları puanlarının diğer liselerde okuyan, sosyal medya sitelerini kullananan ve ebeveynleri tarafından süre ve içerik kontrolü yapılmayan öğrencilerden düşük olduğu görülmüştür. Öğrencilerin yaşları ile siber zorbalık davranışları, problemli internet kullanımları ve riskli internet davranışları arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. 


Siber zorbalık, problemli internet kullanımı, riskli internet davranışları
  • Berber-Çelik, Ç. ve Odacı, H. (2013). The relationship between problematic internet use and interpersonal cognitive distortions and life satisfaction in university students. Children and Youth Services Review, 35, 505–508.
  • Erdur-Baker, Ö. & Topçu, Ç. (2008). Siber Zorbalık. Deniz Deryakulu (Ed.) içinde, Bilişim teknolojileri öğretiminde sosyo-psikolojik değişkenler. (s. 105-123). Ankara: Maya Akademi.
  • Livingstone, S. & Helpser, E. (2008). Parental mediation of children’s Internet use, Journal Of Broadcasting & Electronic Media, 52, 581-599.
  • Peker, A., Eroğlu, Y. ve Çitemel, N. (2012). Boyun eğici davranışlar ile siber zorbalık ve siber mağduriyet arasındaki ilişkide cinsiyetin aracılığının incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 9(1), 205-221
  • Odacı, H. (2013). Risk-taking behavior and academic self-efficacy as variables accounting for problematic internet use in adolescent university students. Children and Youth Services Review. 35, 183–187
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Halime Ünver
Ülke: Turkey


Yazar: Zihni Koç
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { tebd328896, journal = {Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1912}, address = {Gazi Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {117 - 140}, doi = {}, title = {Siber Zorbalık ile Problemli İnternet Kullanımı ve Riskli İnternet Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Ünver, Halime and Koç, Zihni} }
APA Ünver, H , Koç, Z . (2017). Siber Zorbalık ile Problemli İnternet Kullanımı ve Riskli İnternet Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 15 (2), 117-140. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/tebd/issue/32959/328896
MLA Ünver, H , Koç, Z . "Siber Zorbalık ile Problemli İnternet Kullanımı ve Riskli İnternet Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 15 (2017): 117-140 <http://dergipark.gov.tr/tebd/issue/32959/328896>
Chicago Ünver, H , Koç, Z . "Siber Zorbalık ile Problemli İnternet Kullanımı ve Riskli İnternet Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 15 (2017): 117-140
RIS TY - JOUR T1 - Siber Zorbalık ile Problemli İnternet Kullanımı ve Riskli İnternet Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Halime Ünver , Zihni Koç Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 140 VL - 15 IS - 2 SN - -2459-1912 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Siber Zorbalık ile Problemli İnternet Kullanımı ve Riskli İnternet Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Halime Ünver , Zihni Koç %T Siber Zorbalık ile Problemli İnternet Kullanımı ve Riskli İnternet Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2017 %J Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2459-1912 %V 15 %N 2 %R %U
ISNAD Ünver, Halime , Koç, Zihni . "Siber Zorbalık ile Problemli İnternet Kullanımı ve Riskli İnternet Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 15 / 2 (Aralık 2017): 117-140.