Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 52, Sayfalar 50 - 55 2018-08-01

Anatomy Course Requirement During Training in Different Specialities in Medicine
Tıpta Farklı Uzmanlık Alanlarında Eğitim Süresince Anatomi Dersi Gereksinimi

Yasemin Behram Kandemir [1] , Muzaffer Sindel [2] , Yeşim Şenol [3]

73 149

Aim

In this study, a questionnaire study was conducted to determine the importance of anatomy training in physicians who received post graduate educationin medical faculties in the academic year of 2017-2018.

Methods

A questionnaire study on the subject of the benefit from the integration of anatomy education into the field of specialization consisting of 6 questions by residents in the field of post graduate education in 6 different branches (Radiology, Plastic Surgery, General Surgery, Chest Surgery, Orthopedics and Anesthesia) in the medical faculties of Akdeniz University and by researcher was carried out.

Results

When the answers of the questionnaire were evaluated, it was found that most of the doctors who specialized in training needed anatomy integration (96,7%) because they believed that the anatomy training would contribute to thespecialized training they received in the field of specialization of Anatomy education (88,7%), (95,1%) that anatomy training may be beneficial. Most of the physicians stated that this education should be given in the first (62,9%) or the second (37,1%) years.

Conclusion

In the light of the questionnaire results, the place and the importance of the knowledge of anatomy in post graduate medical education was questioned and it was emphasized that the knowledge of anatomy which can be obtained by the doctors who received specialist education during training can be important and useful.


Amaç

Bu çalışmada, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, tıp fakültesinde uzmanlık eğitimi alan hekimlere, kendi uzmanlık alanlarında anatomi eğitiminin öneminin belirlenmesi amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Akdeniz Üniversitesi tıp fakültesinde 6 farklı branşta (Radyoloji, Plastik Cerrahi, Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahisi Ortopedive Anestezi) uzmanlık eğitimi alanı asistan hekimlere, araştırmacı tarafından 6 sorudan oluşan, uzmanlık alanına anatomi eğitimi entegrasyonunun yararı konulu bir anket çalışması yapılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 7.4 programı kullanılarak ki kare uygulanmıştır.

Bulgular

Anket sorularının cevapları değerlendirildiğinde uzmanlık eğitimi alan hekimlerin bir büyük çoğunluğu, Anatomi eğitimine uzmanlık alanında ihtiyaç duyduklarını (%97,23), almış oldukları uzmanlık eğitimine, anatomi eğitiminin katkısı olabileceğine inandıkları için anatomi entegrasyonunun olması gerektiğini (%94,6) ve sonraki hekimlik yaşantılarında anatomi eğitiminin faydalı olabileceğini (%97,2) vurgulamışlardır. Hekimlerin çoğu bu eğitimin 1. (%54,2) veya 2.(%45,8) yılda verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Sonuç

Anket sonuçları ışığında, mezuniyet sonrası tıp eğitiminde anatomi bilgisinin yeri ve önemi sorgulanmıştır ve uzmanlık eğitimi alan hekimler tarafından, eğitimleri sırasında, alabilecekleri anatomi bilgisinin önemli ve faydalı olabileceği vurgulanmıştır.

 • 1. Sayek İ, Odabaşı O, Kiper N. Türk Tabipler Birliği mezuniyet öncesi tıp eğitimi raporu. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları. p. 7-15
 • 2. Sarsılmaz M. İnsan Anatomisi. Akademi Basın; 2014.
 • 3. Drake RL, Vogl W, Mitchell AWM. Gray’s Anatomy for Students Philadelphia: Churchill-Livingstone; 2005.
 • 4. http://tuk.saglik.gov.tr/rotasyonlar.pdf, Kurulu TU, Eki sK.
 • 5. Seker M, Sendemir E, Malas MA, Uysal İ, Denk C, Sehirli U, Sarıkcıoglu L. Türkiye'de Kadavra Sorunu Ve Çözüm Önerileri In: Derneği TAVKA, editor. 2013.
 • 6. Erpek S, Dereboy Ç, Altınışık M. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin uygulanan tıp eğitimine ilişkin görüşleri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2002;3:13-20.
 • 7. Gulekon İN. Anatomi Eğitiminde Radyolojik ve Klinik Anatominin Yeri: Öğrenci Görüşleri,The Role of Radiological and Clinical Anatomy in Anatomy Education: Interview with Students. Gazi Medical Journal. 2017 28:179-83.
 • 8. Tuygar S, Kus I, O. S, Ozcan E, Gulcen B. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Anatomi Eğitimine Yönelik Memnuniyet Düzeyleri Ve İlgili Değişkenlerin İncelenmesi,Evaluation Of Satisfaction Levels And Its Associated Variables For Anatomy Education In Medical Students. Tıp Eğitimi Dünyası 2015;42.
 • 9. Gokce E. Aydınlanma serüveninde bir dönem: Tıp fakültelerinde kadavra bulunamıyor. http://haber.sol.org.tr/toplum/aydinlanma-seruveninde-bir-donem-tip-fakultelerinde-kadavra-bulunamiyor-1866092017.
 • 10. McRae KE, Davies GA, Easteal RA, Smith GN. Creation of plastinated placentas as a novel teaching resource for medical education in obstetrics and gynaecology. Placenta. 2015;36(9):1045-51.
 • 11. Murlimanju BV, Krishnaprasad PR, Santosh Rai PV, Dinesh KVN, Prabhu LV. Current state of orthopedic education in India. Indian J Orthop. 2017;51(3):349-50.
 • 12. Isbell JA, Makeeva V, Caruthers K, Brooks WS. The Impact of Team-Based Learning (TBL) on Physician Assistant Students' Academic Performance in Gross Anatomy. J Physician Assist Educ. 2016;27(3):126-30.
 • 13. Sayek I, Elçin M, Odabaşı O, Turan S. Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu Tıp Eğitiminde Niteliğin Geliştirilmesi için Evrensel Standartlar. Copenhagen Üniversitesi2007.
 • 14. van Niekerk JP. WFME Global Standards receive ringing endorsement. Med Educ. 2003;37(7):585-6.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi 52
Dergi Bölümü Orjinal Araştırma
Yazarlar

Yazar: Yasemin Behram Kandemir (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ANATOMİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Yazar: Muzaffer Sindel
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ANATOMİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Yazar: Yeşim Şenol
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ted375215, journal = {Tıp Eğitimi Dünyası}, issn = {1303-328X}, address = {Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {50 - 55}, doi = {10.25282/ted.375215}, title = {Tıpta Farklı Uzmanlık Alanlarında Eğitim Süresince Anatomi Dersi Gereksinimi}, key = {cite}, author = {Behram Kandemir, Yasemin and Sindel, Muzaffer and Şenol, Yeşim} }
APA Behram Kandemir, Y , Sindel, M , Şenol, Y . (2018). Tıpta Farklı Uzmanlık Alanlarında Eğitim Süresince Anatomi Dersi Gereksinimi. Tıp Eğitimi Dünyası, 17 (52), 50-55. DOI: 10.25282/ted.375215
MLA Behram Kandemir, Y , Sindel, M , Şenol, Y . "Tıpta Farklı Uzmanlık Alanlarında Eğitim Süresince Anatomi Dersi Gereksinimi". Tıp Eğitimi Dünyası 17 (2018): 50-55 <http://dergipark.gov.tr/ted/issue/38508/375215>
Chicago Behram Kandemir, Y , Sindel, M , Şenol, Y . "Tıpta Farklı Uzmanlık Alanlarında Eğitim Süresince Anatomi Dersi Gereksinimi". Tıp Eğitimi Dünyası 17 (2018): 50-55
RIS TY - JOUR T1 - Tıpta Farklı Uzmanlık Alanlarında Eğitim Süresince Anatomi Dersi Gereksinimi AU - Yasemin Behram Kandemir , Muzaffer Sindel , Yeşim Şenol Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25282/ted.375215 DO - 10.25282/ted.375215 T2 - Tıp Eğitimi Dünyası JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 55 VL - 17 IS - 52 SN - 1303-328X- M3 - doi: 10.25282/ted.375215 UR - http://dx.doi.org/10.25282/ted.375215 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tıp Eğitimi Dünyası Tıpta Farklı Uzmanlık Alanlarında Eğitim Süresince Anatomi Dersi Gereksinimi %A Yasemin Behram Kandemir , Muzaffer Sindel , Yeşim Şenol %T Tıpta Farklı Uzmanlık Alanlarında Eğitim Süresince Anatomi Dersi Gereksinimi %D 2018 %J Tıp Eğitimi Dünyası %P 1303-328X- %V 17 %N 52 %R doi: 10.25282/ted.375215 %U 10.25282/ted.375215
ISNAD Behram Kandemir, Yasemin , Sindel, Muzaffer , Şenol, Yeşim . "Tıpta Farklı Uzmanlık Alanlarında Eğitim Süresince Anatomi Dersi Gereksinimi". Tıp Eğitimi Dünyası 17 / 52 (Ağustos 2018): 50-55. http://dx.doi.org/10.25282/ted.375215