Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 52, Sayfalar 76 - 93 2018-08-01

Revising Program Outcomes in Undergraduate Medical Education: Yeditepe University, Faculty of Medicine Process
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Program Çıktılarının Güncellenmesi: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Süreci

Serdar Özdemir [1] , İbrahim ÇAğatay Acuner [2] , Ayşe Arzu Akalın [3] , Özlem Tanrıöver [4] , Güldal İzbırak [5] , Sina Ercan [6]

60 192

Aim

The aim of this study is to introduce the revision process of Yeditepe University Faculty of Medicine (YUFM) Program Outcomes (POs) and to share the experience gained in this process.

Methods

In the revision process, a core consensus group of five faculty members selected from Advisory Commission of the Bologna Coordination Committee, (BCC-AC) was formed. This group undertook the work to be done during the revision process on behalf of BCC-AC. The working methods of the group are as follows: a) Small and large group discussions b) Continuous information sharing on the process c) Requesting written opinions for the created documents d) Data collection by questionnaire and e) Workshop.

Results

Fourteen of the POs have been rearranged according to the qualification writing rules. Three of the POs have been changed in their actions. Twenty five  POs remained unchanged. The main frame of the program outcomes included three headings, on the basis of answers to the question; "What should the physician have to do when he / she carries out his / her occupation?" The headings are; 1. the basic qualifications that the physician should possess 2. values and approaches 3. self-values that must be possessed to maintain personal development.

Conclusion

The Program Outcomes of the YUFM have been revised with the active involvement of internal and external stakeholders. In this revision context, the current expectations from the physician and the changes in the health expectancies of the community have been described. This revision study has been realised both as a technical process and content arrangements. While community-oriented practice has been embraced in the context of healthcare services, the patient-centered and biopsychosocial approach has been adopted in the context of patient-physician relationship, as a background of program outcomes.

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Program Çıktıları Revizyon sürecinin tanıtılması ve bu süreçte elde edilen deneyimlerin paylaşılmasıdır.

 

YÖNTEM:

Revizyon sürecinde ilk olarak Bologna Eşgüdüm Kurulu, Tıp Fakültesi Danışma Komisyonu (BEK-DK) üyesi 5 öğretim üyesinin katılımıyla bir çekirdek grup (BEK-DK Uzlaşı Grubu) oluşturulmuştur. Bu grup revizyon sürecinde yapılacak çalışmaları BEK-DK adına sürdürme görevi üstlenmiştir. Uzlaşı Grubu’nun revizyon sürecindeki amacı; sağlık hizmeti bağlamında toplum yönelimli, hasta hekim ilişkisi bağlamında hasta merkezli bir yaklaşımla YÜTF Program Çıktıları (YÜTF-PÇ) 2011’i gözden geçirmek ve YÜTF-PÇ 2015’i oluşturmak için doküman üretmektir. Bu amaca yönelik hedefler şunlardır:

1.      Gözden geçirme ve düzeltme; YÜTF-PÇ 2011’in gerek varsa sadeleştirilmesi, yeterlik yazımına uygun olarak yeniden yazılması, UÇEP 2014’ün önerdiği yeterlikler çerçevesine uygun hale getirilmesi.

2.      İhtiyaç belirleme ve güncelleme; YÜTF Program Çıktıları 2011’in (YÜTF-PÇ 2011) Ulusal ve Uluslararası dokümanlarla karşılaştırılması, mezun hekimden beklentilerin analiz edilmesi.

Grubun çalışma yöntemlerini ise, a) Küçük ve büyük grup tartışmaları, b) Süreçten sürekli bilgilendirme c) Oluşturulan dokümanlar için yazılı görüş isteme, d) Anketle veri toplama ve e) Çalıştay oluşturmuştur.

 

BULGULAR

14 PÇ yeterlik yazım kurallarına göre yeniden düzenlenmiş, 3 PÇ fiillerinde değişiklik yapılmış ve 25 PÇ aynen korunmuştur. Program çıktılarının ana çatısı, “hekimin mesleğini icra ederken sahip olması gereken özellikler neler olmalıdır?” sorusundan yola çıkarak, üç başlık altında toplanmıştır. Bunlar; hekimin sahip olması gereken temel donanımlar, değerler ve yaklaşımlar ile kişisel gelişimini sürdürmesi için sahip olması gereken özdeğerlerdir.

 

TARTIŞMA ve SONUÇ

YÜTF Program Çıktıları, iç ve dış paydaşların etkin katılımı ile hekimden güncel beklentiler ve toplumun sağlık beklentilerinde yaşanmakta olan değişiklikler bağlamında revize edilmiştir. Bu revizyon çalışması hem yeterliklerin kurallara uygun olarak yazılması yönünden teknik bir süreci hem de içeriğe ilişkin düzenlemeleri kapsamaktadır. Sürecin başında amaçlanan, sağlık hizmeti bağlamında toplum yönelimli, hasta hekim ilişkisi bağlamında ise hasta merkezli ve biyopsikososyal yaklaşım, program çıktılarının arka planını oluşturmuştur.  

  • 1. Harden J R Crosby M H Davis M Friedman RM. AMEE Guide No. 14: Outcome-based education: Part 5-From competency to meta-competency: a model for the specification of learning outcomes. Med Teach. 1999;21(6):546-52.
  • 2. Albanese MA, Mejicano G, Mullan P, Kokotailo P, Gruppen L. Defining characteristics of educational competencies. Med Educ. 2008 Mar;42(3):248-55.
  • 3. Palés J, Cardellach F, Estrach M, Gomar C, Gual A, Pons F, Bombí JA. Defining the learning outcomes of graduates from the medical school at the University of Barcelona (Catalonia, Spain). Med Teach. 2004 May;26(3):239-43.
  • 4. Ramesh JC, Radhakrishnan A, Nurjahan MI, Khuzaiah RA, Chen PC.Experience of developing an Outcome-Based Curriculum at the International Medical University, Malaysia. Japanese Medical Education Today. 2004. http://www1.gifu-u.ac.jp/~medc_arc/jmet/gencho/ramesh/outcomes-pub.pdf (erişim 09.04.2015)
  • 5. Davis MH1, Amin Z, Grande JP, O'Neill AE, Pawlina W, Viggiano TR, Zuberi R. Case studies in outcome-based education. Med Teach. 2007 Sep;29(7):717-22.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi 52
Dergi Bölümü Orjinal Araştırma
Yazarlar

Yazar: Serdar Özdemir (Sorumlu Yazar)
Kurum: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: İbrahim ÇAğatay Acuner
Kurum: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ayşe Arzu Akalın
Kurum: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Özlem Tanrıöver
Kurum: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Güldal İzbırak
Kurum: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Sina Ercan
Kurum: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ted424286, journal = {Tıp Eğitimi Dünyası}, issn = {1303-328X}, address = {Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {76 - 93}, doi = {10.25282/ted.424286}, title = {Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Program Çıktılarının Güncellenmesi: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Süreci}, key = {cite}, author = {Özdemir, Serdar and Acuner, İbrahim ÇAğatay and Akalın, Ayşe Arzu and Tanrıöver, Özlem and İzbırak, Güldal and Ercan, Sina} }
APA Özdemir, S , Acuner, İ , Akalın, A , Tanrıöver, Ö , İzbırak, G , Ercan, S . (2018). Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Program Çıktılarının Güncellenmesi: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Süreci. Tıp Eğitimi Dünyası, 17 (52), 76-93. DOI: 10.25282/ted.424286
MLA Özdemir, S , Acuner, İ , Akalın, A , Tanrıöver, Ö , İzbırak, G , Ercan, S . "Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Program Çıktılarının Güncellenmesi: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Süreci". Tıp Eğitimi Dünyası 17 (2018): 76-93 <http://dergipark.gov.tr/ted/issue/38508/424286>
Chicago Özdemir, S , Acuner, İ , Akalın, A , Tanrıöver, Ö , İzbırak, G , Ercan, S . "Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Program Çıktılarının Güncellenmesi: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Süreci". Tıp Eğitimi Dünyası 17 (2018): 76-93
RIS TY - JOUR T1 - Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Program Çıktılarının Güncellenmesi: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Süreci AU - Serdar Özdemir , İbrahim ÇAğatay Acuner , Ayşe Arzu Akalın , Özlem Tanrıöver , Güldal İzbırak , Sina Ercan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25282/ted.424286 DO - 10.25282/ted.424286 T2 - Tıp Eğitimi Dünyası JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 93 VL - 17 IS - 52 SN - 1303-328X- M3 - doi: 10.25282/ted.424286 UR - http://dx.doi.org/10.25282/ted.424286 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tıp Eğitimi Dünyası Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Program Çıktılarının Güncellenmesi: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Süreci %A Serdar Özdemir , İbrahim ÇAğatay Acuner , Ayşe Arzu Akalın , Özlem Tanrıöver , Güldal İzbırak , Sina Ercan %T Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Program Çıktılarının Güncellenmesi: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Süreci %D 2018 %J Tıp Eğitimi Dünyası %P 1303-328X- %V 17 %N 52 %R doi: 10.25282/ted.424286 %U 10.25282/ted.424286
ISNAD Özdemir, Serdar , Acuner, İbrahim ÇAğatay , Akalın, Ayşe Arzu , Tanrıöver, Özlem , İzbırak, Güldal , Ercan, Sina . "Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Program Çıktılarının Güncellenmesi: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Süreci". Tıp Eğitimi Dünyası 17 / 52 (Ağustos 2018): 76-93. http://dx.doi.org/10.25282/ted.424286