Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 52, Sayfalar 5 - 13 2018-08-01

Trainers and Trainee Feedback on Residency Training Programs in Dokuz Eylül University Medical Faculty
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programlarına İlişkin Eğitici ve Öğrenci Geribildirimleri

Gamze Çapa Kaya [1] , Şule Koluaçık [2] , Neslihan Aktaş [3] , Berna Musal [4]

87 141

Background: Continuous and systematical evaluation of the educational program by students and trainers and the revision studies in the light of the obtained findings are crucial. In our Faculty residency training programs have been evaluated by students and trainers in every June with feedback forms developed by postgradute medical education program committee.

The purpose of this study is to present the findings of evaluation in the period of five years.

Methods: Students and trainers evaluated the educational program with thirty-item and six-item feedback forms. Items were evaluated with five point scale. 

Reliability coefficients of students’ and trainers’ feedback forms were respectively 0.97 and 0.86. The data was analysed with SPSS version 15.

Results: In the period of five year, the average scores of all items were above 3.00 points out of 5.00 points. In 2015, scores of four common items in students and trainers forms were compared. Trainers average scores were found higher than students

Conclusions: In general, students and trainers evaluated the educational program favourable in the five-year period. The items which had lowest points relatively; “physical working conditions”, “contribution of external rotations to education”, “participation to academic decisions related to the specialty students in departments” “trainers’ contribution to outpatient clinic education” should be investigated in detailed.

Amaç: Uygulanan eğitim programlarının, eğiticiler ve öğrenciler tarafından sürekli ve sistematik olarak değerlendirilmesi ve elde edilen bulgular ışığında güncellenerek geliştirilmesi önem taşımaktadır. Fakültemizde mezuniyet sonrası eğitim programları eğiticiler ve tıpta uzmanlık öğrencileri(TUÖ) tarafından her yıl Haziran ayında, mezuniyet sonrası eğitim kurulu tarafından geliştirilmiş olan geri bildirim formları ile değerlendirilmektedir. Bu çalışmada beş yıllık değerlendirme bulgularının sunulması amaçlanmaktadır.
Gereç ve Yöntem: Öğrenciler 30 maddeden ve eğiticiler ise altı maddeden oluşan geri bildirim formları ile eğitim programını değerlendirmişlerdir. Her iki formda yer alan maddeler beşli ölçekle değerlendirilmiştir. Öğrenci geri bildirim formundaki ölçeğin güvenirlik α katsayısı: 0.97, eğitici geri bildirim formunun güvenirlik katsayısı: 0.86 olarak bulunmuştur. Veriler SPSS 15.0 programı kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Beş yıllık süreçte tüm başlıklar için ortalamalar genel olarak 5 üzerinden 3 ve üzerindedir. 2015 yılında eğitici ve TUÖ geri bildirim formlarındaki dört ortak maddenin ortalamaları karşılaştırıldığında tüm maddelerde eğiticiler öğrencilerden yüksek puan vermişlerdir.
Sonuç: Beş yıllık süreçte öğrenci ve eğiticilerin sürdürülen uzmanlık eğitimi programını genel olarak olumlu buldukları anlaşılmaktadır. Göreli olarak en düşük puan alan “çalışma ortamı fiziki alt yapısı”, “bölüm dışı rotasyonların eğitime katkısı”, “anabilim dalında uzmanlık öğrencisi ile ilgili akademik kararlara katılım” ve “poliklinik eğitimine öğretim üyesi katkısı” başlıklarının ayrıntılı olarak araştırılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.


  • 1. Goldie J. AMEE Education Guide no.29: Evaluating Educational Programmes. Medical Teacher 2006; 28(3): 210-224.
  • 2. Fyre AW, Hemmer PA. Program Evaluation Models and Related Theories: AMEE Guide no.67. Medical Teacher 2012;34:e288-299.
  • 3. Sayek İ, Aktan Ö, Demir T, Özyurt A. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Raporu, Türk Tabipleri Birliği Yayınları, Ankara, 2015.
  • 4. Musal B, Taskiran C, Kelson A. Opinions of Tutors and Students about Effectiveness of PBL in Dokuz Eylul University School of Medicine. Medical Education Online 2003; 8:16.
  • 5. Musal B, Kılınç O, Çapa Kaya G. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Eğitim Programı ve İşleyişine İlişkin Eğitici ve Öğrenci Görüşleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2016;30 (3):125-130.
  • 6. Musick D. A Conceptual Model For Program Evaluation in Graduate Medical Education. Academic Medicine 2006;81(8):759-765.
  • 7. Kaya Ç, İkiz AÖ, Koyuncuoğlu C, Saban M, Yılmaz M, Olguner M, Tuncel P, Canda T. Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Cerrahi Tıp Bilimleri E-Karne Yazılımı. VIII.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 7-9 Mayıs 2014, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi 52
Dergi Bölümü Orjinal Araştırma
Yazarlar

Yazar: Gamze Çapa Kaya
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Şule Koluaçık
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Neslihan Aktaş
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Berna Musal (Sorumlu Yazar)
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ted424513, journal = {Tıp Eğitimi Dünyası}, issn = {1303-328X}, address = {Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {5 - 13}, doi = {10.25282/ted.424513}, title = {Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programlarına İlişkin Eğitici ve Öğrenci Geribildirimleri}, key = {cite}, author = {Çapa Kaya, Gamze and Koluaçık, Şule and Aktaş, Neslihan and Musal, Berna} }
APA Çapa Kaya, G , Koluaçık, Ş , Aktaş, N , Musal, B . (2018). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programlarına İlişkin Eğitici ve Öğrenci Geribildirimleri. Tıp Eğitimi Dünyası, 17 (52), 5-13. DOI: 10.25282/ted.424513
MLA Çapa Kaya, G , Koluaçık, Ş , Aktaş, N , Musal, B . "Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programlarına İlişkin Eğitici ve Öğrenci Geribildirimleri". Tıp Eğitimi Dünyası 17 (2018): 5-13 <http://dergipark.gov.tr/ted/issue/38508/424513>
Chicago Çapa Kaya, G , Koluaçık, Ş , Aktaş, N , Musal, B . "Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programlarına İlişkin Eğitici ve Öğrenci Geribildirimleri". Tıp Eğitimi Dünyası 17 (2018): 5-13
RIS TY - JOUR T1 - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programlarına İlişkin Eğitici ve Öğrenci Geribildirimleri AU - Gamze Çapa Kaya , Şule Koluaçık , Neslihan Aktaş , Berna Musal Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25282/ted.424513 DO - 10.25282/ted.424513 T2 - Tıp Eğitimi Dünyası JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 13 VL - 17 IS - 52 SN - 1303-328X- M3 - doi: 10.25282/ted.424513 UR - http://dx.doi.org/10.25282/ted.424513 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tıp Eğitimi Dünyası Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programlarına İlişkin Eğitici ve Öğrenci Geribildirimleri %A Gamze Çapa Kaya , Şule Koluaçık , Neslihan Aktaş , Berna Musal %T Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programlarına İlişkin Eğitici ve Öğrenci Geribildirimleri %D 2018 %J Tıp Eğitimi Dünyası %P 1303-328X- %V 17 %N 52 %R doi: 10.25282/ted.424513 %U 10.25282/ted.424513
ISNAD Çapa Kaya, Gamze , Koluaçık, Şule , Aktaş, Neslihan , Musal, Berna . "Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programlarına İlişkin Eğitici ve Öğrenci Geribildirimleri". Tıp Eğitimi Dünyası 17 / 52 (Ağustos 2018): 5-13. http://dx.doi.org/10.25282/ted.424513