Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 53, Sayfalar 80 - 97 2018-12-31

Perceptions of Medical Students About Active Learning Methods That Applied in an Elective on Shock Physiopathology: a Qualitative Study
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Şok Fizyopatolojisi İle İlgili Bir Seçmeli Derste Uygulanan Aktif Öğrenim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma

Assel KUDAİBERGENOVA [1] , İbrahim Coşkun [2] , Selma Arzu Vardar [3]

35 68

Background and aims: The purpose of this study determination of students perceptions about the active teaching methods used in the “Advanced Approach to Shock Physio-pathology and Therapy” module of the elective course which cooperative with physiology, emergency medicine, cardiology, infectious diseases, neurology departments and intensive care units, in the curriculum of the medical faculty of the University of Trakya for the third term students and covering a total of 4 weeks.

Methods: The study was carried out using case analysis design of qualitative study designs. The data were collected using three different qualitative collection techniques (triangulation: individual and focus group interview, document review). Document analysis, descriptive analysis and content analysis methods were used to analyze the data.

Results: Twenty-five students who volunteered for individual and focus group interviews were initially satisfied with elective module (68%), the module was found student centered (36%) and memorable (44%). Participants stated that briefly expressing the basic and clinical features of subjects by teachers from different departments supports to keep in mind. Students indicated that active learning methods in this module encouraged them to research (64%) and gained academic research skills (28%).

Conclusions: The results of this study showed that the elective course on shock that includes few theoretical courses and active learning methods was evaluated by the students, primarily in terms of providing satisfaction and memorable learning. Students expressed their opinion on the theoretical courses in this elective course in terms of to keeping in mind and they evaluated active learning methods in terms of encouraging research and gaining academic research skills.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi müfredatı içinde, 3. dönem öğrencilerine yönelik, toplam 4 haftalık süreyi kapsayan, fizyoloji, acil tıp, kardiyoloji, enfeksiyon hastalıkları, nöroloji ve anestezi yoğun bakım bölümlerinin işbirliği ile yürütülen, “Şok Fizyopatalojisi ve Tedavisine İleri Yaklaşım” isimli seçmeli ders modülünde uygulanan aktif öğretim yöntemlerine ilişkin öğrencilerin görüşlerinin tanımlanmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma nitel boyutlu çalışma desenlerinden, durum analizi deseni kullanılarak yürütülmüştür. Çalışma verileri, etik kurul onayını takiben, üç farklı nitel veri toplama tekniği (triangulation: bireysel ve odak grup görüşmesi, doküman incelemesi) kullanılarak toplanmıştır. Verileri analiz etmede doküman analizi, betimsel analiz ve içerik analizi yöntemlerinden yararlanmıştır.

Bulgular: Bireysel ve odak grup görüşmesi için gönüllü olan 25 öğrencinin ders modülünün genel değerlendirilmesine yönelik düşünceleri öncelikle dersi almaktan memnun oldukları (%68), öğrenci merkezli olduğu (%36) ve kalıcı olduğu (%44) şeklinde bulunmuştur. Katılımcılar modülün ilk üç gününde anlatılan teorik derslerin eğitim ve mesleki gelişime etkisine ilişkin görüşler değerlendirildiğinde, temel ve klinik derslerin kısa zamanda, birlikte anlatılması ve öğretim üyeleri tarafından dikkat edilmesi gereken yönlerin vurgulanmasının konunun kalıcılığını sağladığını belirtilmiştir. Öğrenciler modüldeki aktif öğrenme yöntemlerinin kendilerini öncelikle araştırmaya teşvik ettiğini (%64) ve akademik araştırma becerisi (%28) kazandırdığını belirtmiştir.

Sonuçlar: Az sayıda teorik ders ve aktif öğrenme yöntemleri içeren ve şok konusundaki seçmeli ders modülünün katılımcıların bakış açısından değerlendirildiğinde memnuniyet verici ve kalıcı öğrenmeler sağladığı; teorik derslerin kalıcılığı sağlama bakımından diğer aktif öğrenme yöntemlerinin araştırmaya teşvik edici olması ve akademik araştırma becerilerini kazandırma yönüyle etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 • Kaynaklar 1. Zinski A, Woodley Blackwell K, Belue FM, Brooks WS. Is lecture dead? A preliminary study of medical students’ evaluation of teaching methods in the preclinical curriculum. International Journal of Medical Education. 2017; 8:326-333.
 • 2. Kukolja Taradi S, Taradi M. Making physiology learning memorable: a mobile phone-assisted case-based instructional strategy. Adv Physiol Educ. 2016; 40: 383–387.
 • 3. Forsetlund L, Bjorndal A, Rashidian A, Jamtvedt G, O’Brien MA, Wolf F, Davis D, Odgaard-Jensen J, Oxman AD. Continuing education meetings and workshops: effects on professional practice and health care outcomes. Cochrane Database Syst Rev. 2009; 15: CD003030.
 • 4. Hakea RR. Interactive-engagement versus traditional methods: a sixthousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. Am J Phys. 1998; 66: 64–67.
 • 5. Michael J. Where’s the evidence that active learning works? Adv Physiol Educ. 2006; 30: 159–167.
 • 6. Cortright RN, Collins HL, Rodenbaugh DW, DiCarlo SE. Student retention of course content is improved by collaborative-group testing. Adv Physiol Educ. 2003; 27: 102–108.
 • 7. Graffam B. Active learning in medical education: strategies for beginning implementation. Med Teach. 2007; 29: 38–42.
 • 8. Yıldırım, A., Şimşek, H. Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. 2011; 223-224.
 • 9. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem akademi. 2015; 255.
 • 10. Schopper, H, Rosenbaum, M, Axelson, R. ‘I wish someone watched me interview:’ medical student insight into observation and feedback as a method for teaching communication skills during the clinical years. BMC Medical Education. 2016; 16:286-292.
 • 11. Creswell, J. W. Qualitative inquiry and research design : choosing among five approaches. Thousand Oaks, Calif.; London: SAGE. 1998; 9-16.
 • 12. Merriam, S. B. Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey-Bass. 1998; 58-65.
 • 13. Jalili M, Mirzazadeh A, Azaroira A. A survey of medical students perceptions of the quality of their medical training on graduation. Ann Acad Med Singapore. 2008; 37:1012-1018.
 • 14. Green-Thompson LP, Mclnerney P, Manning DM, Mapukata-Sondzaba N, Chipamaunga S, Maswanganyi T. Reflections of students graduating from a transforming medical curriculum in South Africa: a qualitative study. BMC Medical Education. 2012; 12:49-55.
 • 15. Benli AR, İnci H, Cebecik A, Sunay D. Türkiye’de Tıp Fakülteleri Temel Tıp Bilimlerinin Ders Saatleri ve Akademisyen Sayılarının Karşılaştırılması. Tıp Eğitimi Dünyası. 2018; 51:13-20.
 • 16. Costa JRB, Romano VF, Costa RR, Gomes AP, Siqueira-Batista R. Active Teaching-learning Methodologies: Medical Students’ views of Problem-based Learning. Revısta Brasıleıra de Educação Médıca. 2011; 35 (1) : 13-19.
 • 17. Miller CJ, Metz MJ. A comparison of professional-level faculty and student perceptions of active learning: its current use, effectiveness, and barriers. Adv Physiol Educ. 2014; 38: 246–252.
 • 18. Sefton AJ. Charting a global future for education in physiology. Adv Physiol Educ. 2005; 29:189-193.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi 53
Dergi Bölümü Orjinal Araştırma
Yazarlar

Yazar: Assel KUDAİBERGENOVA (Sorumlu Yazar)
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Yazar: İbrahim Coşkun
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Selma Arzu Vardar
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { ted441959, journal = {Tıp Eğitimi Dünyası}, issn = {1303-328X}, address = {Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {80 - 97}, doi = {10.25282/ted.441959}, title = {Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Şok Fizyopatolojisi İle İlgili Bir Seçmeli Derste Uygulanan Aktif Öğrenim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {KUDAİBERGENOVA, Assel and Coşkun, İbrahim and Vardar, Selma Arzu} }
APA KUDAİBERGENOVA, A , Coşkun, İ , Vardar, S . (2018). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Şok Fizyopatolojisi İle İlgili Bir Seçmeli Derste Uygulanan Aktif Öğrenim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma. Tıp Eğitimi Dünyası, 17 (53), 80-97. DOI: 10.25282/ted.441959
MLA KUDAİBERGENOVA, A , Coşkun, İ , Vardar, S . "Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Şok Fizyopatolojisi İle İlgili Bir Seçmeli Derste Uygulanan Aktif Öğrenim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma". Tıp Eğitimi Dünyası 17 (2018): 80-97 <http://dergipark.gov.tr/ted/issue/39892/441959>
Chicago KUDAİBERGENOVA, A , Coşkun, İ , Vardar, S . "Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Şok Fizyopatolojisi İle İlgili Bir Seçmeli Derste Uygulanan Aktif Öğrenim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma". Tıp Eğitimi Dünyası 17 (2018): 80-97
RIS TY - JOUR T1 - Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Şok Fizyopatolojisi İle İlgili Bir Seçmeli Derste Uygulanan Aktif Öğrenim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma AU - Assel KUDAİBERGENOVA , İbrahim Coşkun , Selma Arzu Vardar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25282/ted.441959 DO - 10.25282/ted.441959 T2 - Tıp Eğitimi Dünyası JF - Journal JO - JOR SP - 80 EP - 97 VL - 17 IS - 53 SN - 1303-328X- M3 - doi: 10.25282/ted.441959 UR - http://dx.doi.org/10.25282/ted.441959 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tıp Eğitimi Dünyası Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Şok Fizyopatolojisi İle İlgili Bir Seçmeli Derste Uygulanan Aktif Öğrenim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma %A Assel KUDAİBERGENOVA , İbrahim Coşkun , Selma Arzu Vardar %T Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Şok Fizyopatolojisi İle İlgili Bir Seçmeli Derste Uygulanan Aktif Öğrenim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma %D 2018 %J Tıp Eğitimi Dünyası %P 1303-328X- %V 17 %N 53 %R doi: 10.25282/ted.441959 %U 10.25282/ted.441959
ISNAD KUDAİBERGENOVA, Assel , Coşkun, İbrahim , Vardar, Selma Arzu . "Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Şok Fizyopatolojisi İle İlgili Bir Seçmeli Derste Uygulanan Aktif Öğrenim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma". Tıp Eğitimi Dünyası 17 / 53 (Aralık 2019): 80-97. http://dx.doi.org/10.25282/ted.441959