Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 53, Sayfalar 13 - 23 2018-12-31

The Examination of Medical Students’ Learning Climate Perceptions Regarding the Academical Self-Efficacy, Attitude towards Medicine Occupation and Academical Success
Tıp Öğrencilerinin Öğrenme İklimi Algılarının; Akademik Özyeterlik, Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Akademik Başarı Açısından İncelenmesi

Nilüfer Demiral Yilmaz [1] , Münevver Yalçınkaya [2]

54 101

Aim: The aim of this study is to investigate the relationship between the clinical learning climate, academic self-efficacy, attitudes towards the medical profession and academic achievement of the clinical training students in medical schools.

Material and Method: This study, which is a relational descriptive model, collected data from 748 students who were in the clinical training period of Ege University School of Medicine. In the study, data were collected with three scales; 1. Academic self-efficacy scale, 2. Attitude scale towards the medical profession, 3. Clinical learning climate scale. Structural equation modeling and Path analysis were used for statistical analysis. Statistical package program (SPSS 18.0) and LISREL 8.54 programs were used to analyze the data in the study.

Result: The structural equations determined in this study: Academic Success=0.51*Clinical Learning Climate Perception + 0.59*Academic Self- Efficacy (R2 = 0.27). Clinical learning climate perception and academic self-efficacy perception predict academic success significantly. These two variables explain 27 % of academic success. Attitude towards Profession of Medicine=0.42*Academic Achievement + 0.51*Clinical Learning Climate Perception (R2 = 0.14). Clinical learning climate perception and academic achievement predict attitudes towards profession of medicine significantly. These two variables explain 14% of the attitudes towards the profession of medicine.

Conclusion: Students’ clinical learning climate perceptions, attitudes towards medical profession, academic self-efficacy perceptions and academic achievements during clinical training are important in qualified physicians’ training.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, tıp öğrencilerinin klinik öğrenme iklimi algıları, akademik özyeterlik, hekimlik mesleğine yönelik tutum ve akademik başarı değişkenleri arasındaki ilişkiyi bütünleşik bir modelde test etmektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi klinik eğitim döneminde bulunan 842 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler üç farklı ölçme aracı ile toplanmıştır. Bu ölçme araçlarından birincisi araştırmacı tarafından geliştirilen ‘Klinik Öğrenme İklimi’ adı verilen ölçektir. Araştırmada kullanılan diğer ölçme aracı, Batı ve Bümen (2006) tarafından geliştirilen ‘Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği’dir. Araştırmada kullanılan son ölçme aracı ise ‘Akademik Özyeterlik Ölçeği’dir. Bu ölçek Jerusalem ve Schwarzer (1981) tarafından geliştirilmiş, Yılmaz ve ark. (2007) tarafından Almanca’dan Türkçe’ye uyarlama çalışması yapılmıştır. Ayrıca öğrencilerin akademik başarıları doldurdukları ölçeklerle eşleştirilmiştir. Çalışmada temel olarak üç istatistiksel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bunlardan birincisi, Açımlayıcı Faktör Analizidir. İkinci yöntem, Yapısal Eşitlik Modelidir ve Yapısal Eşitlik Modeli ile regresyon modelindeki değişkenler arasındaki yordayıcı yapısal ilişkiyle, faktör analizindeki gizil faktör yapılarını kapsamlı bir analizde birleştirmek amaçlanmaktadır. Araştırmada kullanılan diğer bir analiz yöntemi ise ilişkisel yöntem çözümlemesi olan Path Analizidir. Bu analizle klinik öğrenme iklimi, akademik özyeterlik, hekimlik mesleğine yönelik tutum ve akademik başarı arasındaki ilişkileri belirleyen bir model oluşturulmuştur. Araştırmada verileri çözümlemek için; SPSS 18.0 ve LİSREL 8.54 programları kullanılmıştır.

Bulgular: Klinik dönemde bulunan tıp öğrencileri için elde edilen yapısal eşitlik denklemi şu biçimdedir: Akademik Başarı=0.51*Klinik Öğrenme İklimi Algısı + 0,59*Akademik Özyeterlik R2=0.27

Klinik Öğrenme İklimi Algısı ve Akademik Özyeterlik Algısı, Akademik Başarıyı istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Bu iki değişken birlikte Akademik Başarının % 27’sini açıklamaktadır. Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum=0.42*Akademik Başarı + 0,51* Klinik Öğrenme İklimi Algısı R2=0.14 Klinik Öğrenme İklimi Algısı ve Akademik Başarı, Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutumu istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Bu iki değişken birlikte Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutumun % 14’ünü açıklamaktadır.

Sonuç: Klinik eğitim döneminin karmaşık bir yapıdan oluştuğu ve bu yapıyı etkileyen farklı bileşenlerin olduğu görülmektedir. Klinikte eğitimde, öğrencilerin klinik öğrenme iklimi algıları, hekimlik mesleğine yönelik tutumları, akademik özyeterlik algıları ve akademik başarılarının birbiriyle olan ilişkisi eğitimin etkililiğinde dolayısıyla nitelikli hekimlerin yetişmesinde anahtar rol oynamaktadır.

  • 1. Spencer J. ABC of Learning and Teaching in Medicine: Learning and Teaching in the Clinical Environment. BMJ 2003; 326: 591-594.
  • 2. Chan D.S.K. Validation of the Clinical Learning Enviroment Inventory. West Journal Nurse Research 2003; 25: 519-532.
  • 3. Cross V, Hicks C, Parle J, Field S. Perceptions of the Learning Enviroment in Higher Specialist Training of Doctors: Implications for Recruitment and Retention. Medical Education 2006; 40: 121-128.
  • 4. Boor K, Scheele F, Van der Vleuten C.P, Scherpbier A.J.J.A, Teunissen P.W, Sijtsma K. Psychometric Properties of an Instrument to Measure the Clinical Learning Enviroment. Medical Education 2007; 41: 92-99.
  • 5. Roff S, Mc Aleer S. What is Educational Climate? Medical Teacher 2001; 23 (4): 333-334.
  • 6. Genn JM. AMEE Medical Education Guide no.23 (part 2): Curriculum, environment, climate, quality and change in medical education – a unifying perspective. Medical Teacher 2001b; 23(5): 445 - 454.
  • 7. Saito A, Sunell S, Rucker L, Wilson M, Sato Y, Cathcart G. Learning climate in dental hygiene education: a longitudinal case study of a Japanese and Canadian programme. Int J Dent Hygiene 2010; 8: 134–142.
  • 8. Genn JM. AMEE Medical Education Guide No. 23 (Part 1): Curriculum, environment, climate, quality and change in medical education- a unifying perspective. Medical Teacher 2001a; 23(4): 337-344.
  • 9. Cohen J. Social, emotional, ethical and academic education: Creating a climate for learning, participation in democracy and well-being. Harvard Educational Review 2006; 76 (2): 201-237.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Orjinal Araştırma
Yazarlar

Yazar: Nilüfer Demiral Yilmaz (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Yazar: Münevver Yalçınkaya
Kurum: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ted453698, journal = {Tıp Eğitimi Dünyası}, issn = {1303-328X}, address = {Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {13 - 23}, doi = {10.25282/ted.453698}, title = {Tıp Öğrencilerinin Öğrenme İklimi Algılarının; Akademik Özyeterlik, Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Akademik Başarı Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Demiral Yilmaz, Nilüfer and Yalçınkaya, Münevver} }
APA Demiral Yilmaz, N , Yalçınkaya, M . (2018). Tıp Öğrencilerinin Öğrenme İklimi Algılarının; Akademik Özyeterlik, Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Akademik Başarı Açısından İncelenmesi. Tıp Eğitimi Dünyası, 17 (53), 13-23. DOI: 10.25282/ted.453698
MLA Demiral Yilmaz, N , Yalçınkaya, M . "Tıp Öğrencilerinin Öğrenme İklimi Algılarının; Akademik Özyeterlik, Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Akademik Başarı Açısından İncelenmesi". Tıp Eğitimi Dünyası 17 (2018): 13-23 <http://dergipark.gov.tr/ted/issue/39892/453698>
Chicago Demiral Yilmaz, N , Yalçınkaya, M . "Tıp Öğrencilerinin Öğrenme İklimi Algılarının; Akademik Özyeterlik, Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Akademik Başarı Açısından İncelenmesi". Tıp Eğitimi Dünyası 17 (2018): 13-23
RIS TY - JOUR T1 - Tıp Öğrencilerinin Öğrenme İklimi Algılarının; Akademik Özyeterlik, Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Akademik Başarı Açısından İncelenmesi AU - Nilüfer Demiral Yilmaz , Münevver Yalçınkaya Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25282/ted.453698 DO - 10.25282/ted.453698 T2 - Tıp Eğitimi Dünyası JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 23 VL - 17 IS - 53 SN - 1303-328X- M3 - doi: 10.25282/ted.453698 UR - http://dx.doi.org/10.25282/ted.453698 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tıp Eğitimi Dünyası Tıp Öğrencilerinin Öğrenme İklimi Algılarının; Akademik Özyeterlik, Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Akademik Başarı Açısından İncelenmesi %A Nilüfer Demiral Yilmaz , Münevver Yalçınkaya %T Tıp Öğrencilerinin Öğrenme İklimi Algılarının; Akademik Özyeterlik, Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Akademik Başarı Açısından İncelenmesi %D 2018 %J Tıp Eğitimi Dünyası %P 1303-328X- %V 17 %N 53 %R doi: 10.25282/ted.453698 %U 10.25282/ted.453698
ISNAD Demiral Yilmaz, Nilüfer , Yalçınkaya, Münevver . "Tıp Öğrencilerinin Öğrenme İklimi Algılarının; Akademik Özyeterlik, Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Akademik Başarı Açısından İncelenmesi". Tıp Eğitimi Dünyası 17 / 53 (Aralık 2019): 13-23. http://dx.doi.org/10.25282/ted.453698