Dergi Hakkında

Yayın Politikası

Amaç ve Kapsam

Tıp Eğitimi Dünyası Türkiye'deki tıp ve sağlık çalışanlarının eğitimi ile ilgilenen herkese açık bir örgüt olan Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği'nin resmi dergisidir.

Tıp Eğitimi Dünyası, tıp eğitimi alanı ile ilgili; kesitsel, retrospektif, prospektif veya deneysel araştırmalar, derlemeler, eğitim programı tanıtımları, editöryal yorum/tartışmalar, editöre mektuplar, bilimsel mektuplar, kitap değerlendirmelerini yayımlayan bilimsel bir dergidir.

Yayın Değerlendirme

Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere eşzamanlı olarak herhangi bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. Bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirilerden hazırlanan yazılar, tamamı yayınlanmamış olmak koşuluyla dergiye gönderilebilir. Gelen yazılar Baş Editör veya Editör tarafından ön incelemeden geçirilir. Derginin yayın amacına uygun olmayan yazılar doğrudan reddedilebilir ya da hakem değerlendirmesine alınmadan yayın amacına ve yayın kurallarına uygun hale getirilmesi amacıyla yazara geri gönderilir. Dergi kapsamına uygun görülen yazılardan özgün araştırma yazısı, derleme ve örnek olay çalışması sınıfı yazılar hakem değerlendirme (eş değerlendirme/ peer review) sürecine girerler. Baş Editör veya Editör, hakem yorum ve önerileri doğrultusunda dergiye gönderilen yazıların yayına hazırlanması aşamalarında gerekli gördüğü düzeltme ve değişiklikleri önermeye yetkilidir. Eş değerlendirme sürecinde gerekli düzelti aşamalarını geçtikten sonra sayfa düzeni yapılıp yayına hazır hale getirilen yazıların provası, son baskı onayı için ilgili (yazışmaların yapıldığı) yazara gönderilir.

Yayınlama ve Gizlilik Bildirimi

Tıp Eğitimi Dünyası, ulusal açık dergi sistemi olan ULAKBİM Dergi Sistemleri'nin (UDS) desteği ile yayınlanmaktadır. 

Bu dergi, yayınlanan eserlere dileyen herkesin özgürce erişilebilmesi ve  kapsamlı bilgi alışverişinin gerçekleşebilmesi için içeriğine anında erişim olanağı sağlamaktadır. Derginin sitesine kayıt kişilerin isimleri ve e-posta adresleri, yalnızca bu derginin belirtilen amaçları için kullanılacak, başka hiçbir amaçla kullanılmayacak ve üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.

 

Açık Erişim Bildirimi

 Tıp Eğitimi Dünyası Dergisi, açık erişim politikasına uygundur. Dergide yayınlanan tüm yazılar, yayın tarihinden itibaren hemen erişime açıktır. Herhangi bir okuyucunun bilimsel kullanımları için makaleler indirmesi için herhangi bir ücret talep edilmez. Aksine, ticari amaç gütmeksizin serbestçe kullanabilirler.

 

İndeksler

Tıp Eğitimi Dünyası Dergisi 10'u uluslararası olmak üzere toplam 19 indekste taranmaktadır.  Yer alınan indeksler sırası ile, Türk Eğitim İndeksi, TÜRK MEDLINE, Arastirmax, TÜRKİYE ATIF DİZİNİ, ASOS Index, Sobiad, Sindex, Kaynakça.info, Akademik Dizin, ReseachBib, Journal Factor, DRJI, International Citation Index, Academic Keys, Google Scholar, Inernational Scientific Indexing, CrossRef, CiteFactor, WorldCat şeklindedir. 

 

Yayın Ücreti

Tıp Eğitimi Dünyası Dergisine gönderilen yayınlardan başvuru veya yayınlanma sürecinde herhangi bir ücret talep edilememektedir. 


Creative Commons Lisansı
Bueser Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.