Teknik Dergi
Kapak Resmi
ISSN 1300-3453 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1990 | Yayıncı TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası |

İki Dilli Teknik Dergi

Bilindiği gibi, Teknik Dergi, ilk sayısı olan Ocak 1990 sayısından bu yana, hiç aksamadan yılda dört Türkçe ve yıl sonunda bir de seçme yazılardan oluşan, Digest başlıklı İngilizce bir sayı olmak üzere beş sayı düzeni içinde yayımlana gelmiştir.

Öte yandan, Teknik Dergi 2009 yılında Science Citation Index Expanded kapsamına alınmış ve içerdiği yazıların aldığı atıflar bakımından düzenli olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Teknik Dergi’nin bu alanda çok başarılı olmadığı, özellikle “etki katsayısı-impact factor” açısından çok gerilerde kaldığı açıktır. Bu duruma neden olan faktörlerin başında, Türkçe yayımlanan bu derginin yurt dışında fazla okunamamasının geldiği bellidir. Bir diğer faktör de, yazarların Teknik Dergi’de yayımlanan çalışmalarını, bazı geliştirmelerden sonra yurt dışında İngilizce olarak da yayımlamak eğiliminde olmalarıdır. Bu durumda, atıfları doğal olarak İngilizce olan yazılar almaktadır.

Yayın Kurulu tarafından uzun süreden beri irdelenen bu sorunun çözümlenebilmesinin tek yolunun yayın dilinin değiştirilmesi ya da iki dilli yayın olduğu düşüncesinde oybirliği sağlanmıştır. Böyle bir değişikliğin yaratması beklenen olumlu gelişmeler yanı sıra, içereceği güçlüklerin aşılması yolları uzun süre araştırılmış ve çeşitli uğraşılar sonunda, bundan sonra Teknik Dergi’nin iki dilli olarak yayımlanabileceği kanısına ulaşılmıştır. Teknik Dergi’nin temel ilkelerinden biri, inşaat mühendisliği alanındaki araştırma ve geliştirme çalışmalarını, yabancı dille okuma olanağı bulamayan meslektaşlarımıza Türkçe olarak ulaştırmak olmuştur. Öte yandan, çalışmalarını Türkçe olarak yayımlamayı yeğleyen önemli sayıda araştırmacımız bulunduğu da yadsınamaz. Bu iki temel düşünce göz önünde bulundurularak, Teknik Dergi’nin tümüyle İngilizce yayın diline geçmesi yerine, tüm gereksinimleri karşılayabilecek bir orta yol olarak, iki dilli yayın ilkesi benimsenmiştir.

Ocak 2018 sayısından başlayarak Teknik Dergi iki dilli yayın düzenine girecektir. Bundan böyle, (4+1) yerine (3+3) düzeni uygulanacak, Ocak, Mayıs ve Eylül sayıları Türkçe, Mart, Temmuz ve Kasım sayıları İngilizce olacaktır. “Teknik Dergi” başlığının korunması, ancak İngilizce sayıların kapağında “Teknik Dergi” başlığı altında “Technical Journal” alt başlığının da verilmesi uygun görülmüştür.

Geçiş döneminin kolay olmayacağı, ilk sayılar için İngilizce yazı toplanmasında güçlükle karşılaşılabileceği düşünülmektedir. Olanağı ve hazırlığı bulunan yazarlarımızın bundan sonra İngilizce yazılara ağırlık vermeleri, bu güçlüğün aşılmasına kuşkusuz yardımcı olacaktır. Hatta, Türkçe yazıları değerlendirme aşamasında olan yazarların da, eğer tercih ederlerse, bu yönde bir değişiklik yapmaları memnunlukla karşılanacaktır.

Değerli okurlarımızın, yazarlarımızın ve danışmanlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız...

Yayın Kurulu adına
Tuğrul Tankut, Editör

 


Teknik Dergi, özgün bilimsel araştırmalar ile ilginç uygulama çalışmalarına yer veren ve bu niteliği ile hem araştırmacılara hem de uygulamadaki mühendislere seslenmeyi amaçlayan hakem sistemini etkin kullanan bir dergidir.


Teknik Dergi

ISSN 1300-3453 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1990 | Yayıncı TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası |
Kapak Resmi

79.431

135.978

İki Dilli Teknik Dergi

Bilindiği gibi, Teknik Dergi, ilk sayısı olan Ocak 1990 sayısından bu yana, hiç aksamadan yılda dört Türkçe ve yıl sonunda bir de seçme yazılardan oluşan, Digest başlıklı İngilizce bir sayı olmak üzere beş sayı düzeni içinde yayımlana gelmiştir.

Öte yandan, Teknik Dergi 2009 yılında Science Citation Index Expanded kapsamına alınmış ve içerdiği yazıların aldığı atıflar bakımından düzenli olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Teknik Dergi’nin bu alanda çok başarılı olmadığı, özellikle “etki katsayısı-impact factor” açısından çok gerilerde kaldığı açıktır. Bu duruma neden olan faktörlerin başında, Türkçe yayımlanan bu derginin yurt dışında fazla okunamamasının geldiği bellidir. Bir diğer faktör de, yazarların Teknik Dergi’de yayımlanan çalışmalarını, bazı geliştirmelerden sonra yurt dışında İngilizce olarak da yayımlamak eğiliminde olmalarıdır. Bu durumda, atıfları doğal olarak İngilizce olan yazılar almaktadır.

Yayın Kurulu tarafından uzun süreden beri irdelenen bu sorunun çözümlenebilmesinin tek yolunun yayın dilinin değiştirilmesi ya da iki dilli yayın olduğu düşüncesinde oybirliği sağlanmıştır. Böyle bir değişikliğin yaratması beklenen olumlu gelişmeler yanı sıra, içereceği güçlüklerin aşılması yolları uzun süre araştırılmış ve çeşitli uğraşılar sonunda, bundan sonra Teknik Dergi’nin iki dilli olarak yayımlanabileceği kanısına ulaşılmıştır. Teknik Dergi’nin temel ilkelerinden biri, inşaat mühendisliği alanındaki araştırma ve geliştirme çalışmalarını, yabancı dille okuma olanağı bulamayan meslektaşlarımıza Türkçe olarak ulaştırmak olmuştur. Öte yandan, çalışmalarını Türkçe olarak yayımlamayı yeğleyen önemli sayıda araştırmacımız bulunduğu da yadsınamaz. Bu iki temel düşünce göz önünde bulundurularak, Teknik Dergi’nin tümüyle İngilizce yayın diline geçmesi yerine, tüm gereksinimleri karşılayabilecek bir orta yol olarak, iki dilli yayın ilkesi benimsenmiştir.

Ocak 2018 sayısından başlayarak Teknik Dergi iki dilli yayın düzenine girecektir. Bundan böyle, (4+1) yerine (3+3) düzeni uygulanacak, Ocak, Mayıs ve Eylül sayıları Türkçe, Mart, Temmuz ve Kasım sayıları İngilizce olacaktır. “Teknik Dergi” başlığının korunması, ancak İngilizce sayıların kapağında “Teknik Dergi” başlığı altında “Technical Journal” alt başlığının da verilmesi uygun görülmüştür.

Geçiş döneminin kolay olmayacağı, ilk sayılar için İngilizce yazı toplanmasında güçlükle karşılaşılabileceği düşünülmektedir. Olanağı ve hazırlığı bulunan yazarlarımızın bundan sonra İngilizce yazılara ağırlık vermeleri, bu güçlüğün aşılmasına kuşkusuz yardımcı olacaktır. Hatta, Türkçe yazıları değerlendirme aşamasında olan yazarların da, eğer tercih ederlerse, bu yönde bir değişiklik yapmaları memnunlukla karşılanacaktır.

Değerli okurlarımızın, yazarlarımızın ve danışmanlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız...

Yayın Kurulu adına
Tuğrul Tankut, Editör

 


Teknik Dergi, özgün bilimsel araştırmalar ile ilginç uygulama çalışmalarına yer veren ve bu niteliği ile hem araştırmacılara hem de uygulamadaki mühendislere seslenmeyi amaçlayan hakem sistemini etkin kullanan bir dergidir.