Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-0146 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |Dergimize makale gönderecek yazarların çalışmalarını www.tekedergisi.com  adresindeki makale takip sistemine  yüklemeleri rica olunur.


İletişim:  tekedergisi@gmail.com

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

ISSN 2147-0146 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi

204.138

263.804Dergimize makale gönderecek yazarların çalışmalarını www.tekedergisi.com  adresindeki makale takip sistemine  yüklemeleri rica olunur.


İletişim:  tekedergisi@gmail.com

Yıl: 2018 Cilt: 7 Sayı:4 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 4 - Oca 2019
 1. MOĞOLİSTAN’DA YENİ BULUNAN URTYN GOL YAZITI
  Sayfalar 2069 - 2077
  Nurdin USEEV
 2. UYGUR SİVİL BELGELERİNDEKİ HESAPLA İLGİLİ SÖZ VARLIĞINDAN HAREKETLE UYGURLARDA HESAP KAVRAMI VE KÜLTÜRÜ
  Sayfalar 2078 - 2118
  Şermin KALAFAT
 3. ÇAĞATAYCA BİR KUR’AN TEFSİRİ ÜZERİNE
  Sayfalar 2119 - 2130
  Ezgi DEMİREL
 4. OSMANLI TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİNDE ARAPÇA, FARSÇA VE ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNİN YERİ
  Sayfalar 2131 - 2142
  Burhan BARAN
 5. “BARINDIR-“ FİİLİNİN BİLİMSEL YAZILARDAKİ ANLAM GENİŞLEMESİ ÜZERİNE
  Sayfalar 2143 - 2153
  Ayşe İLKER
 6. TÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞINDA “KILIÇ”
  Sayfalar 2154 - 2188
  Mihrican ÇOLAK
 7. TÜRKÇEDE GÖÇÜŞME: TANIM VE TASNİF
  Sayfalar 2189 - 2203
  Serpil ERSÖZ
 8. SÖZ DİZİMSEL AÇIDAN TÜRKÇE FİİL SINIFLARI
  Sayfalar 2204 - 2225
  Nuh DOĞAN
 9. SERİK AĞZINDA ÜNLÜLER
  Sayfalar 2226 - 2259
  Ramazan BÖLÜK
 10. DERLEME SÖZLÜĞÜ’NDEN HAREKETLE KAHRAMANMARAŞ AĞZINA AİT BİR SÖZ VARLIĞI DENEMESİ
  Sayfalar 2260 - 2272
  Ebru GÜVENEN
 11. AKBAR RISKUL’UN POETİKASINI OLUŞTURAN LEKSİKOSTİLİSTİK GÖRÜNÜŞLER
  Sayfalar 2273 - 2290
  Osman ARICAN
 12. KİŞİLER BAĞLAMINDA ÇİNGENE VE PYGMALION’IN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ
  Sayfalar 2291 - 2312
  Semih ZEKA
 13. “… VE DEĞİRMEN DÖNERDİ” ÜZERİNE BİR DRAMATURJİ DENEMESİ
  Sayfalar 2313 - 2323
  Metin AKYÜZ
 14. AZERBAYCAN EDEBİYATINDA KARABAĞ TEMALI ŞİİRLER(ŞİİRLERDE VATAN ÖZLEMİ)
  Sayfalar 2324 - 2351
  Könül GULİYEVA, İlkin GULUSOY
 15. TÜRK MASAL ANLATMA GELENEĞİNDE ELMA ÖDÜLÜ
  Sayfalar 2352 - 2368
  Tacettin ŞİMŞEK
 16. DEDE KORKUT KİTABI’NI ALEVİLİK PENCERESİNDEN OKUMAK
  Sayfalar 2369 - 2408
  Mehmet ERSAL, Bülent AKIN
 17. DELİ DUMRUL HİKÂYESİ’NİN KONYA-EREĞLİ VARYANTI
  Sayfalar 2409 - 2429
  Mehmet ALPTEKİN
 18. SANAL KÜLTÜR ORTAMINDA YENİDEN YARATILAN GELENEKSEL TÜRK ANLATI KAHRAMANLARI
  Sayfalar 2430 - 2451
  İsmail ABALI
 19. TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE HEDEF KİTLENİN / “ÖĞRENEN”İN ÖNEMİ
  Sayfalar 2452 - 2463
  Semra ALYILMAZ
 20. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 2464 - 2479
  Tuncay TÜRKBEN
 21. 2018 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 2480 - 2501
  Nuray BIÇAK, Mehmet ALVER
 22. 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA STRATEJİLERİ ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİ İLE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 2502 - 2517
  Hatice ALTUNKAYA, Yusuf SÜLÜKÇÜ
 23. DEVLET TİYATROLARINDA OYNANAN ÇOCUK TİYATRO OYUNLARINDA DEĞER EĞİTİMİ VE BU OYUNLARIN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE KATKISI
  Sayfalar 2518 - 2550
  Zekerya BATUR, Emel ŞAŞMAZ
 24. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNDE YAŞADIKLARI DİNLEME SORUNLARI VE SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK BEKLENTİLERİ
  Sayfalar 2551 - 2571
  Betül KERAY DİNÇEL
 25. ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE MASALLARI DRAMA YÖNTEMİYLE İŞLEMENİN TÜRKÇE DERSİNE ETKİSİ
  Sayfalar 2571 - 2590
  Fatih TANRIKULU
 26. YAZMA ÖZERKLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 2591 - 2607
  Keziban TEKŞAN, Üzeyir SÜĞÜMLÜ
 27. ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKRAN OKUMA ÖZ YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 2608 - 2628
  Hacer ULU, Emine Birgül ZELZELE
 28. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE EDEBÎ ÜRÜNLERİN KULLANIMI VE DEĞER AKTARIMINDAKİ KATKILARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 2629 - 2655
  Emine KOLAÇ, Hacer ÖZER
 29. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 2656 - 2679
  İhsan ÜNLÜ, Alper KAŞKAYA
 30. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA EĞİTİMİ VE ÖĞRETİM PROGRAMLARINA YANSIMALARI
  Sayfalar 2680 - 2697
  Birol BULUT, Zafer ÇAKMAK
 31. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 2698 - 2720
  İshak KOZİKOĞLU
 32. OKULLARDA SOSYAL SERMAYE ÖLÇEĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Sayfalar 2721 - 2732
  Mahmut POLATCAN
 33. AN EXAMINATION OF THE STRUCTURE OF THE VOCATIONAL OUTCOME EXPECTATIONS SCALE WITH LATINA/O STUDENTS
  Sayfalar 2733 - 2746
  Javier Cavazos VELA, Mehmet Akif KARAMAN, Wayne D. SMITH, Yvette HINOJOSA
 34. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
  Sayfalar 2747 - 2766
  Faysal ÖZDAŞ, Mürşet ÇAKMAK
 35. ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 2767 - 2787
  Emin Tamer YENEN, Hasan Hüseyin KILINÇ
 36. APOLLONIA NEKROPLÜ KURTARMA KAZILARI 2016-2017 MEZAR TİPLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 2788 - 2812
  Mustafa ŞAHİN
 37. GELENEKSEL GİYSİLERDE VE TARİHÎ YAPILARDA SÜSLEME MOTİFLERİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ
  Sayfalar 2813 - 2832
  Hicran Hanım HALAÇ, Handan BARAN