Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-0146 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

ISSN 2147-0146 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi

163.350

168.569
Yıl: 2018 Cilt: 7 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 1 - Mar 2018
 1. “KÖKTÜRKÇE VE ESKİ UYGURCA DERSLERİ” ADLI KİTAPTAKİ ORHUN YAZITLARI’NA AİT METİNLERİN KAYNAĞI HAKKINDA
  Sayfalar 1 - 52
  Cengiz ALYILMAZ
 2. CENGİZNAME ELYAZMALARININ DİLİ ÜZERİNE
  Sayfalar 53 - 68
  Bilal YÜCEL
 3. ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜKLERİ BİBLİYOGRAFYASI
  Sayfalar 69 - 104
  Farhad RAHİMİ
 4. TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ÖLEN FİİLLER
  Sayfalar 105 - 125
  Ahmet KAYASANDIK
 5. GEBERMEK FİİLİNİN KÖKENİ ÜZERİNE
  Sayfalar 126 - 135
  Serkan ŞEN
 6. ATUFÎ VE REMZÜ’D-DEKÂYIK MESNEVİSİ
  Sayfalar 136 - 147
  Ayşe SAĞLAM
 7. AŞK VE ŞİİR BAĞLAMINDA MAHLAS BEYİTLERİNDEN HAREKETLE İKİ ŞAİR İKİ ŞİAR: FUZÛLÎ VE BÂKÎ’DE AŞK VE ŞİİR
  Sayfalar 148 - 161
  Fettah KUZU
 8. BİR MUTASAVVIFIN HİCVİYESİ: SÂDIK VİCDÂNÎ VE PARASIZ RİSALESİ
  Sayfalar 162 - 175
  Lokman TAŞKESENLİOĞLU
 9. TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK DRAMATİK EDEBİYATI TERİMLERİ ÜZERİNE
  Sayfalar 176 - 182
  Abdulkerim DİNÇ
 10. HALİDE EDİB’İN TÜRK KAHRAMANLARININ YABANCI DİLİ KULLANIMI
  Sayfalar 183 - 202
  Alev SINAR UĞURLU
 11. ÖMER SEYFETTİN’DE BİLİM VE FELSEFE ALGISI
  Sayfalar 203 - 216
  Mehmet Fatih DOĞRUCAN
 12. FERHUNDE KALFA HİKÂYESİNDE BAĞDAŞIKLIK VE TUTARLILIK GÖRÜNÜMLERİ
  Sayfalar 217 - 236
  Keziban TEKŞAN
 13. AYLA ÇINAROĞLU’NUN “ŞİİR GEMİSİ” ADLI KİTABININ DİL VE ANLATIM AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 237 - 253
  İlke ALTUNTAŞ
 14. MEMDUH ŞEVKET ESENDAL ÖYKÜLERİNİN DEĞER AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 254 - 275
  İlker AYDIN, Burak ÇELENK, Zeki CAN
 15. TOPLUMSAL EKOLOJİ BAĞLAMINDA TÜRKLERİN DOĞA İLE İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ: MANDIRA FİLOZOFU FİLMİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
  Sayfalar 276 - 291
  Turgay KABAK
 16. OSMANİYELİ İSPİR ONBAŞI VE KARACAOĞLAN HİKÂYESİ
  Sayfalar 292 - 312
  Yılmaz IRMAK
 17. AXEL OLRİK’İN EPİK YASALARI IŞIĞINDA SEGREK DESTANI
  Sayfalar 313 - 321
  M. Abdulbasit SEZER
 18. GÜLNAR VE ÇEVRESİNDE ÖLÜMLE İLGİLİ UYGULAMA VE İNANIŞLAR ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 322 - 342
  Mehmet ALPTEKİN
 19. TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA STİLLERİ ÜZERİNE CİNSİYETE DAYALI SOSYOLENGÜİSTİK BİR BETİMLEME
  Sayfalar 343 - 362
  Behice VARIŞOĞLU
 20. EK FİİLİN ÖĞRETİM YÖNTEMİNDEKİ SORUNLAR
  Sayfalar 363 - 378
  Ümit HUNUTLU
 21. SOSYAL-DUYGUSAL DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ
  Sayfalar 379 - 396
  Mehmet Celal VARIŞOĞLU
 22. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “TÜRKÇE DERSİ” VE “TÜRKÇE ÖĞRETMENİ”NE İLİŞKİN METAFORLARI
  Sayfalar 397 - 410
  Adnan TAŞGIN, Duygu İLERİTÜRK, Erdoğan KÖSE
 23. TÜRKÇE DERSİ ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ALGI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 411 - 430
  Nur ŞAHAN, Arif ÇERÇİ
 24. TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN AKICI KONUŞMA ÜZERİNDEKİ ROLÜ
  Sayfalar 431 - 446
  Bilal Ferhat KARADAĞ, Ali GÖÇER
 25. İLETİŞİM KURMA İSTEKLİLİĞİ ÖLÇEĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Sayfalar 447 - 458
  Semra ALYILMAZ, Faruk POLATCAN
 26. TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN TÜRKÇEDE KONUŞMA VE YAZI DİLİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 459 - 480
  Emrah BOYLU, Pınar ÇAL, Mete Yusuf USTABULUT
 27. TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YAZILI ANLATIMLARINDAKİ SÖZCÜKLERİN KULLANIM YAYGINLIĞI VE SÖZCÜKLERİN SEVİYELERE DAĞILIMI
  Sayfalar 481 - 508
  Gökçen GÖÇEN, Alpaslan OKUR
 28. DİNLEME-KONUŞMA DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARI VE ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ (ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YDYO ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 509 - 527
  Canay KARCI AKTAŞ, Kerim GÜNDOĞDU
 29. 2015 VE 2017 İLKOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ REVİZE EDİLMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 528 - 547
  Mecit ASLAN, Uğur ATİK
 30. ÇOCUKLARIN BENLİK ALGISI, MİZAÇ VE SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
  Sayfalar 548 - 567
  Rengin ZEMBAT, Sinan KOÇYİĞİT, Ezgi AKŞİN YAVUZ, Hilal İlknur TUNÇELİ
 31. BİZİM MECMUA’DA AKIL OYUNLARI
  Sayfalar 568 - 591
  Safiye SARICI BULUT, Makbule SARIKAYA
 32. TÜRKÇEDE İKİLİ KARŞITLIK KAVRAMLARI OLARAK “ERDEM VE KUSUR
  Sayfalar 592 - 606
  Seda ARIKAN
 33. UŞAK ÇEŞMELERİ
  Sayfalar 607 - 640
  Türkan ACAR