6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda İşveren Yükümlülükleri ve Tekstil Sektörü Açısından Bir Bakış

Murat KÖKTEN [1] , Ozan AVİNÇ [2]

420 1132

In this study, responsibility of an employer in terms of the occupational health and safety according to the Occupational Health and Safety Law No. 6331, which came into force on 30.06.2013, was examined. To this aim, compelling reasons for our country to make this law in respect of 155 and 161 numbered conventions of International Labour Organisation and directive numbered 89/391, which was issued on 12th June 1989, of European Union about the occupational safety and health were also addressed. Employer obligations were categorized according to the aforementioned law into two main headings as general liabilities and principles and necessities that must be performed in order to fulfill these general liabilities. Moreover, an evaluation has been made in terms of the textile sector. Finally, worker liabilities were examined according to this law.
Bu çalışmada, 30.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren ve işverenin iş sağlığı ve güvenliği açısından mutlak sorumlu olduğunu açıkça düzenleyen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işveren yükümlülükleri açısından incelendi. Bu amaçla, kanun’un çıkarılmasında ülkemizi zorlayan sebepler olarak, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün tarafı olduğumuz 155 ve 161 sayılı sözleşmeleri ile Avrupa Birliği’nin iş sağlığı ve güvenliği konusunda çıkarmış olduğu 12 Haziran 1989 tarih ve 89/391 sayılı Direktifi’ne değinildi. Kanuna göre işveren yükümlülükleri, genel yükümlülükler ve ilkeler ile genel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için yapılması gerekenler olarak iki başlık altında sınıflandırılmış ve tekstil sektörü açısından değerlendirme yapılmıştır. Son olarak da kanuna göre çalışanın yükümlülükleri incelenmiştir.
 • http://www.mmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=28270 (erişim: 16.09.2013) http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/istatistikler/sg k_istatistik_yilliklari(erişim: 16.09.2013)
 • Karadeniz, O., (2012) Türkiye’de ve Dünyada İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği, İstanbul, Çalışma ve Toplum Dergisi, 34, 15-71. www.sgk.com.tr (erişim 30.09.2013) www.zusem.zirve.edu.tr (erişim 30.09.2013) www.sirketce.com (erişim 30.09.2013) www.isggm.gov.tr/htdocs/files/taiex/Sinan_yavuz.pdf (erişim 09.2013) http://tr.wikipedia.org/wiki/Amp%C3%BCtasyon (erişim: 02013) http://www.saglikterimleri.com/661-ekstremitenedir.html(erişim: 20.09.2013)
 • Serinken, M.,Türkçüer, İ., Dağlı, B., Karcıoğlu, Ö., Zencir M., Uyanık, E., (2012), Work-related injuries in textile industry workers in Turkey, Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi 18 (1):31-36. www.yesim.com (erişim 30.09.2013) www.mmo.org.tr (erişim 30.09.2013) mebk12.meb.gov.tr (erişim 30.09.2013) http://blog.milliyet.com.tr/is-kazalarinin-ulkeye-maliyeti-nekadar-/Blog/?BlogNo=362350 (erişim: 16.09.2013)
 • Gerek, N., (2000), İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir
 • Baloğlu, C., (2013), Avrupa Birliği ve Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği, Beta Basım, İstanbul
 • Dursun, S., (2012), İş Güvenliği Kültürü, Beta Basım, İstanbul
 • Devlet Planlama Teşkilatı, (2007), İşgücü Piyasası Özel İhtisas Komisyon Raporu (Rapor No: 2709), Ankara, Devlet Planlama Teşkilatı
 • Akın, L., (2012), Sendikaların İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlanmasına Katkısı, Çalışma ve Toplum Dergisi, 34, 101-123.
 • Süzek, S.,(2009) İş Hukuku, Beta Basım,İstanbul
 • Kılkış, İ., Demir, S., (2012), İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verme Yükümlülüğü Üzerine Bir İnceleme, Çalışma İlişkileri Dergisi, 3(1): 23-47. http://www.isgum.gov.tr/rsm/file/isgdoc/isgip/isgip_iyi_uyg ulamalar.pdf (erişim 13.09.2013) Avrupa Birliği’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Genel Müdürlüğü http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/abou t/sozlesmeler.htm (erişim 13.09.2013)
 • Korkmaz, A., Avsallı, H., (2012), Çalışma Hayatında Yeni
 • Bir Dönem:6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, SDÜ
 • Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 26, 1531
 • TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporu, 02012,Esas 1/605 2/ 490, Karar no 15
 • Ertürk, Ş., (2012), İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda İşverene Getirilen Yükümlülükleri, Sicil, Eylül 2012, 13-24.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (RG 02013/28602)
 • Uçum, M., (2012), İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Legal
 • Yayıncılık, İstanbul http://www.pozitifisguvenligi.com/images/stories/makaleler/ isverenin_onlem_alma_borcu.pdf (erişim 13.06.2013)
 • Gerek, N., (2012) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Düşündürdükleri, Sicil, Aralık 2012, 10-19.
 • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, (RG 29.12.2012/25512)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, (RG 2012/28512)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği, (RG 12.2012/28512) http://www.uenco.com.tr/docs/dokumanlar/is_6.pdf (erişim 02013) Özkılıç, Ö., İş sağlığı ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri
 • Sipahi, İ., (2006) İş Sağlığı ve Güvenliği'nde Eğitimin Önemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 30, 24-27 http://www.eforosgb.com/isletmecilere-is-sagligi-veguvenligi-anlatildi/(erişim 12/09/2013) http://istatistik.nedir.com
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik, (RG 01.2013/28532)
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Murat KÖKTEN

Yazar: Ozan AVİNÇ

Bibtex @ { teksmuh156356, journal = {Tekstil ve Mühendis}, issn = {1300-7599}, eissn = {2147-0510}, address = {Tekstil Mühendisleri Odası}, year = {2014}, volume = {21}, pages = {0 - }, doi = {10.7216/130075992014219305}, title = {6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda İşveren Yükümlülükleri ve Tekstil Sektörü Açısından Bir Bakış}, key = {cite}, author = {AVİNÇ, Ozan and KÖKTEN, Murat} }
APA KÖKTEN, M , AVİNÇ, O . (2014). 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda İşveren Yükümlülükleri ve Tekstil Sektörü Açısından Bir Bakış. Tekstil ve Mühendis, 21 (93), . DOI: 10.7216/130075992014219305
MLA KÖKTEN, M , AVİNÇ, O . "6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda İşveren Yükümlülükleri ve Tekstil Sektörü Açısından Bir Bakış". Tekstil ve Mühendis 21 (2014): <http://dergipark.gov.tr/teksmuh/issue/12937/156356>
Chicago KÖKTEN, M , AVİNÇ, O . "6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda İşveren Yükümlülükleri ve Tekstil Sektörü Açısından Bir Bakış". Tekstil ve Mühendis 21 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda İşveren Yükümlülükleri ve Tekstil Sektörü Açısından Bir Bakış AU - Murat KÖKTEN , Ozan AVİNÇ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.7216/130075992014219305 DO - 10.7216/130075992014219305 T2 - Tekstil ve Mühendis JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 21 IS - 93 SN - 1300-7599-2147-0510 M3 - doi: 10.7216/130075992014219305 UR - http://dx.doi.org/10.7216/130075992014219305 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tekstil ve Mühendis 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda İşveren Yükümlülükleri ve Tekstil Sektörü Açısından Bir Bakış %A Murat KÖKTEN , Ozan AVİNÇ %T 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda İşveren Yükümlülükleri ve Tekstil Sektörü Açısından Bir Bakış %D 2014 %J Tekstil ve Mühendis %P 1300-7599-2147-0510 %V 21 %N 93 %R doi: 10.7216/130075992014219305 %U 10.7216/130075992014219305
ISNAD KÖKTEN, Murat , AVİNÇ, Ozan . "6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda İşveren Yükümlülükleri ve Tekstil Sektörü Açısından Bir Bakış". Tekstil ve Mühendis 21 / 93 (Kasım 2014): 0-. http://dx.doi.org/10.7216/130075992014219305