Yıl 2017, Cilt 24, Sayı 106, Sayfalar 78 - 87 2017-06-30

Örme Konfeksiyonda Kumaş Eni ile Kumaş ve Model Türünün İkinci Kalite Maliyetine Etkisi
The Effects of Fabrics Width, Fabric and Model Type on the Cost of Second Quality in Terms of Apparel

Hilal BİLGİÇ [1] , Pınar DURU BAYKAL [2]

140 356

Günümüzde Hazır Giyim firmalarının gerek ulusal gerekse uluslararası pazarlarda rekabet edebilmesi, müşterilerin “zaman, maliyet ve kalite” beklentilerini karşılayabilmesi ile mümkün olabilmektedir. Kumaş maliyeti, toplam giysi maliyetinin %50’sine yakınını veya daha fazlasını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı; pastal resmi verimliliğini ve dolayısıyla hammadde maliyeti ile ikinci kalite maliyetini etkileyebilecek parametreleri belirlemek ve bu parametrelerin etkilerini incelemektir. Bu amaçla örme üst grup giysilerden kalıp sayıları ve kalıp şekilleri birbirinden farklı altı model seçilmiştir. Bu modellerin, üç farklı kumaş eninde ve dört farklı kumaş türünde, Gemini NestExpert programı kullanılarak kesim yerleşim planı (pastal resimleri) hazırlanmıştır. Model türü, kumaş eni ve kumaş türü (kumaş çekme değeri) bağımsız değişkenler, birim ikinci kalite maliyeti ise bağımlı değişken olarak seçilmiştir. Elde edilen veriler istatistiksel olarak da analiz edilerek yorumlanmıştır. 

Nowadays, for apparel companies to compete in national and international markets, they have to satisfy the expectations of the customers in terms of time, cost and quality.  Fabric cost is close to or more than 50% of total cost of garment. The aim of this study is to determine the parameters that affect the marker efficiency and thus the raw material cost and the second quality cost and then to examine the effects of these parameters. For this aim, six different models from upper group garments are chosen. The numbers and shapes of patterns of the models are carefully selected to be different from each other. The cutting plans (marker plans) of these models are prepared in three different fabric widths and four different fabric types with Gemini NestExpert Program. Model type, width of the fabric and fabric type (shrinkage value) are selected as independent variables and cost of second quality as dependents variable. The obtained data is also statistically analyzed and interpreted. 

 • Bilgiç, H., (2009), Pantolon Üretiminde Kesim Yerleşim (pastal) Planlarının Kumaş Telefinin Düşürülmesi Açısından Optimize Edilmesi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Duru Baykal, P., Göçer, E., (2012), Konfeksiyonda Kumaş ve Model Çeşitliliğinin Üretimde Kalite ve Verimliliğe Etkisi, Tekstil ve Mühendis,19: 87, 15-23.
 • Frency, Ng S. F., Hui, C. L.P. and Leaf, G. A. V., (1999), A mathematical model for predicting fabric loss during spreading, International Journal of Clothing Science and Technology, 11.2/3 pp: 76-83.
 • Vuruşkan, A., Yazgan Bulgun, E., (2006), Hazır Giyim Ve Konfeksiyon Sektöründe Ön Maliyet Tahminleme: Ege Bölgesindeki Konfeksiyon Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, Tekstil ve Mühendis Dergisi, Sayı 64, 48-57.
 • Yılmaz, N., (2007), Bir Örme Konfeksiyon İşletmesindeki Fire ve Maliyetleri Üzerine Bir Araştırma, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 205 sayfa.
 • Paşayev, N., (2010), Konfeksiyon Üretiminde Üretim Planlamasının Kumaş Giderlerine Etkilerinin Araştırılması, Tekstil ve Konfeksiyon, Sayı 3, 262-270.
 • Boz, S., Öndoğan, Z., (2012), Farklı Kumaş Tiplerinde Kesim Parametrelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Tekstil ve Konfeksiyon, Sayı 1, 52-57.
 • Topcu, N., (2005) Faaliyete Dayalı Maliyetleme Yöntemine Göre Kalite Maliyetlerinin Ölçülmesi-Tekstil Sektöründe Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6.2: 343-356.
 • Dengizler Kayaalp, İ., (2007) Konfeksiyon İsletmelerinde Kalitenin İyileştirilmesi Amacıyla İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemlerinin Kullanılması Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İzmir.
 • Kaya, S., (2006) Konfeksiyonda Kalite Düzeyini etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İzmir.
 • Bilgiç, H., Duru Baykal, P., (2016), Örme Konfeksiyonda Kumaş Eni ile Kumaş ve Model Türünün Pastal Resmi Verimliliğine Etkileri, Tekstil ve Konfeksiyon, 26(3), 314-320.
 • Demirhan F., Meriç, B., (2005), Örme Kumaş Ve Giysilerde Yıkama Ve Kurutma Sonrası Boyut Değişimlerinin İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 11, Sayı 3, Sayfa 381-390.
 • Kaftan, H., (2007), Bayan Triko Giysi Üretimine Yönelik Kalıp Hazırlama, Kalıp Serileştirme ve Kalıpların Analizi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giyim Endüstrisi Ve Giyim Sanatları Eğitimi Anabilim Dalı, Giyim Sanatları Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Duru Baykal, P., (2013), Konfeksiyon İşletmelerinde Kalite Yönetimi, Yüksek Lisans Ders Notları, Çukurova Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Adana.
 • Karaman, M., (1994), Konfeksiyon Sanayisinde Kalite Yönetimi Ve Kontrol Teknikleri, Ders Notları, Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Tekstil Eğitimi Bölümü, İstanbul.
 • Bilgiç, H., (2015), Örme Konfeksiyonda Kumaş Eni İle Kumaş Ve Model Türlerinin Pastal Resmi Verimliliğine Etkileri, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Kayar, M., Dal, V., Mıstık, S.İ., (2015), Investigating the Effect of the Marker Assortment, Size Distribution and Fabric Width on the Fabric Use Efficiency, Industria Textila, Vol.66, Nr. 3, 142-145.
 • Pamuk, O., Yıldız, E.Z., (2016), Pastal Planı Verimliliğini Etkileyen Faktörler İle İlgili Bir Çalışma, Çukurova Üniversitesi, Tekstil ve Konfeksiyon, 26(4), 430-435.
Konular Mühendislik ve Temel Bilimler
Yayımlanma Tarihi 2017
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hilal BİLGİÇ

Yazar: Pınar DURU BAYKAL

Bibtex @araştırma makalesi { teksmuh326785, journal = {Tekstil ve Mühendis}, issn = {1300-7599}, eissn = {2147-0510}, address = {Tekstil Mühendisleri Odası}, year = {2017}, volume = {24}, pages = {78 - 87}, doi = {}, title = {Örme Konfeksiyonda Kumaş Eni ile Kumaş ve Model Türünün İkinci Kalite Maliyetine Etkisi}, key = {cite}, author = {DURU BAYKAL, Pınar and BİLGİÇ, Hilal} }
APA BİLGİÇ, H , DURU BAYKAL, P . (2017). Örme Konfeksiyonda Kumaş Eni ile Kumaş ve Model Türünün İkinci Kalite Maliyetine Etkisi. Tekstil ve Mühendis, 24 (106), 78-87. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/teksmuh/issue/30257/326785
MLA BİLGİÇ, H , DURU BAYKAL, P . "Örme Konfeksiyonda Kumaş Eni ile Kumaş ve Model Türünün İkinci Kalite Maliyetine Etkisi". Tekstil ve Mühendis 24 (2017): 78-87 <http://dergipark.gov.tr/teksmuh/issue/30257/326785>
Chicago BİLGİÇ, H , DURU BAYKAL, P . "Örme Konfeksiyonda Kumaş Eni ile Kumaş ve Model Türünün İkinci Kalite Maliyetine Etkisi". Tekstil ve Mühendis 24 (2017): 78-87
RIS TY - JOUR T1 - Örme Konfeksiyonda Kumaş Eni ile Kumaş ve Model Türünün İkinci Kalite Maliyetine Etkisi AU - Hilal BİLGİÇ , Pınar DURU BAYKAL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Tekstil ve Mühendis JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 87 VL - 24 IS - 106 SN - 1300-7599-2147-0510 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Tekstil ve Mühendis Örme Konfeksiyonda Kumaş Eni ile Kumaş ve Model Türünün İkinci Kalite Maliyetine Etkisi %A Hilal BİLGİÇ , Pınar DURU BAYKAL %T Örme Konfeksiyonda Kumaş Eni ile Kumaş ve Model Türünün İkinci Kalite Maliyetine Etkisi %D 2017 %J Tekstil ve Mühendis %P 1300-7599-2147-0510 %V 24 %N 106 %R %U
ISNAD BİLGİÇ, Hilal , DURU BAYKAL, Pınar . "Örme Konfeksiyonda Kumaş Eni ile Kumaş ve Model Türünün İkinci Kalite Maliyetine Etkisi". Tekstil ve Mühendis 24 / 106 (Haziran 2017): 78-87.