Yıl 2017, Cilt 24, Sayı 106, Sayfalar 124 - 135 2017-06-30

Tekstil Atıkları İçeren Yüzeylerin Sahip Olduğu Elektromanyetik Kalkanlama, Ses ve Isı İzolasyonu Özellikleriyle İlgili Literatür İncelemesi
Literature Investigation on Electromagnetic Shielding, Sound and Thermal Insulation Performances of Surfaces Generated from Textile Wastes

Erkan Türkmen DÖNMEZ [1] , Erkan TÜRKER [2]

274 613

Dünya nüfusunun hızla çoğalması ve insanoğlunun sürekli değişen yaşam standartları nedeniyle atık miktarının giderek artmasıyla birlikte doğa hızla kirlenmektedir. Bununla birlikte, hızla gelişen teknolojilerin üretimi ve kullanımı sırasında ortaya çıkan gürültüler ve elektromanyetik alanlar ise insan yaşamını etkileyen diğer bir kirliliği oluşturmaktadır. Türkiye sanayisindeki endüstriyel katı atık miktarının yaklaşık %5’ni tekstil ürünleri imalat atıkları oluşturmaktadır. Bu bağlamda tekstil sektörü için geri dönüşüm ve katma değerli ürün üretimi konuları önemini arttırmaktadır. Bu çalışmada, tekstil imalat atıklarının geri dönüşümüyle elde edilen tekstil yüzeylerinin, ses yalıtımı, ısı yalıtımı ve elektromanyetik kalkanlama testlerinde ne ölçüde etkin olduklarıyla ilgili literatür araştırması yapılmıştır. Literatür araştırması sonucunda, bu tekstil yüzeylerinin performansları değerlendirilerek, düşük maliyetli yalıtım ve kalkanlama özelliği gösteren ürünlerin tasarımında ve üretiminde ileride yapılacak çalışmalara katkıda bulunulması amaçlanmıştır.  

Increase in waste amounts due to high population of world and continuously changing life standards of humankind pollute nature swiftly. However, noise and electromagnetic field caused by production mass and use of developed technologies are another pollution that affects human life. Since waste production amount of textile goods is about %5 of industrial solid waste in Turkey, it becomes vital to produce value-added goods from these textile wastes by recycling. In this study, literature search was carried out about textiles surfaces generated from recycled textiles wastes. Textiles surfaces were investigated how effective they are in term of sound, thermal insulation and electromagnetic shielding tests in literature search. On the other hand, it was tried to be a source of inspiration for further productions and designs having low cost, insulation and shielding features by investigating performances where these surfaces are used. 

 • Entegre Katı Atık Yönetimi, http://istac.com.tr/contents/44/cevre-makaleleri_130838592910380265.pdf, Erişim tarihi: 09.09.2016
 • Kavadar, F., 2014, Atıkların Geri Kazanımı, Bitirme Projesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 3-4.
 • Vishnoi, A., “Environment Protection By Textile Recycling: A Route To Sustainability”, http://tmu.ac.in/gallery/viewpointsdcip2013/pdf/track1/T114.pdf, erişim tarihi:10.09.2015
 • Cuc, S.,Vidovic, M., (2011), “Environmental Sustainability Through Clothing Recycling, Operations and Supply Chain Management”, 4, 2/3, 108-115.
 • Vadicherla, T.,Saravanan, D., (2014), “Textiles And Apparel Development Using Recycled And Reclaimed Fibers” in “Road Map To Sustainable Textiles and Clothing Eco friendly Raw Materials, Technologies, and Processing Methods”, Ed: Muthu S.S., Springer Science-Business Media, Singapore.
 • Bridgewater, A.,Mumford, C., 1980, Waste Recycling And Pollution Control Handbook, Van Nostrand Reinhol Company, U.S.A
 • http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=10&ust_id=3, Erişim Tarihi: 10.09.2015
 • Bozkurt, Y., 1983, “Tekstil Sektöründe Artık Sorunu ve Değerlendirme Olanakları”, Çevre’83: II. Ulusal Çevre Mühendisliği Sempozyumu, İzmir, 1-5 Haziran.
 • Dağsöz, A. K., Bayraktar, K. G., Ünveren, H. H., 2001, "Isı Yalıtımı ve Kalorifer Tesisatı Standartları Üzerine Görüşler", Yapı Malzeme Dergisi, 1, 50-54.
 • Aydemir, H., 2013, "Seçilmiş Perdelik Kumaşların Ses Yalıtımı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri, 1.
 • Dağ, N., 2010, "İletken Tekstil Yüzeylerinde Elektromanyetik Kalkanlama Özelliğinin Araştırılması", Yüksek Lisan Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Şeker, S., 2000, "Elektromanyetik Kirlenme Etkileri ve Güvenlik Önlemleri", EMO Dergisi, 14-21.
 • Fletcher, K., (2008), “Sustainable Fashion and Textiles, Design Journeys”, Earth Scan, London, UK.
 • Wang, Y., (2006), Chapter 1. Introduction, in “Recycling in Textiles”, Ed. Wang Y., Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, UK.
 • Kozak, M., 2010, "Tekstil Atıkların Yapı Malzemesi Olarak Kullanım Alanlarının Araştırılması", Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 6 (1), 62-70.
 • Ilgar, R., 2012, "Çanakkale Şehir İçi Trafiğindeki Araç Kaynaklı Gürültü Kirliliğine Yönelik Ön Çalışma", Zeitschriftfür die Welt der Türken (ZfWT), 4 (1), 253-267.
 • http://www.ode.com.tr/ses-yalitimi/, erişim tarihi: 19/03/2016.
 • Berge B., 2009, The Ecology of Building Materials Second Ed. 978-1-85617-537-1.
 • Özel, M., 2008, “Bina Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıkları İçin Dinamik Yaklaşım Ve Maliyet Analizi”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23 (4): 879-884.
 • İlker, F., 2013, " Erzincan İlindeki Binalarda Isı Yalıtım Uygulamaları Ve Isı Yalıtımının Enerji Tasarrufuna Etkisinin Ekonomik Analizi", Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, 1, .
 • Çerezci, O., 2012, "Elektromanyetik kirlilik ölçüm çalışmaları, Elektromanyetik alan ve sağlık etkileri”, Nilüfer/Bursa. F. Özsan Matbaacılık, 10-43.
 • Palamutçu S., Dağ N., 2009, "Fonksiyonel Tekstiller I: Elektromanyetik Kalkanlama Amaçlı Tekstil Yüzeyleri", Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, 3 (1): 87-101.
 • http://www.bundlehaber.com/detay/4faced88-d211-41eb-83d3-cf8dbb9a2af0, Erişim tarihi: 20.05.2017
 • Eken, M., 2012, "Yalıtım Malzemesi Üretiminde Atık Malzemelerin Kullanılması", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Binici, H., Aksoğan, O., Gemci, R., 2008, "Pamuk Atıkları Ve Tekstil Külleri İle Üretilen Hafif Yapı Malzemelerinin Yalıtım Özellikleri", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakülte Dergisi, 23(2), 15-23.
 • Binici, H.,Gemci, R., Küçükönder, A., Solak, H.H., 2012, "Pamuk Atığı, Uçucu Kül ve Barit İle Üretilen Sunta Panellerin Isı, Ses ve Radyasyon Geçirgenliği Özellikleri", Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 8(1), 16-25.
 • Turak, B., 2013, "Tekstil Atıklarından Elde Edilen Kompozit Isı Yalıtım Malzemelerinin İncelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Binici, H., Sevinç, A.H., Eken, M., Demirhan, C., 2014, "Mısır Koçanı Katkılı Isı Yalıtım Malzemesi Üretimi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(2), 13-26.
 • Tayyar, A.E., Üstün Çetin, S., 2012, "r-PET Elyaftan Üretilen Dokusuz Yüzey Kumaşların Isıl Özellikleri", 1. Ulusal Geri Kazanım Kongre Ve Sergisi Bildiriler Kitabı, 23-30.
 • Celep, G.,Yüksekkaya, M.A., 2012, "Geri Dönüşüm Liflerden ve Orijinal Liflerden Üretilen Battaniyelerin Isıl Konfor Özelliklerinin İncelenmesi", 1. Ulusal Geri Kazanım Kongre Ve Sergisi Bildiriler Kitabı, 157-162
 • Huang, C.H., Lin, J.H., Chuang, Y.C., 2014, "Manufacturing Process And Property Evaluation Of Sound-Absorbing And Thermal-İnsulating Polyester Fiber/Polypropylene/Thermoplastic Polyurethane Composite Board", Journal of Industrial Textiles, 43(4), 627-640.
 • Horga, G.,Horga, M., Hossu, I., Avram, I., 2013, "Investigation On Determining The Coefficient Of Thermal Conductivity To Textile Materials Recoverable, Used For Thermal Protection Of Hot Pipelines", Tekstil ve Konfeksiyon, 23(2), 94-100.
 • Lin, J.H.,Li, T.T., Lou, C.W., 2014, "Puncture-Resisting, Sound-Absorbing And Thermal-İnsulating Properties Of Polypropylene-Selvages Reinforced Composite Nonwovens", Journal of Industrial Textiles, 0(00), 1-13.
 • Ricciardi, P.,Belloni, E., Cotana, F., 2014, "Innovative Panels With Recycled Materials: Thermal And Acoustic Performance And Life Cycle Assessment", Applied Energy, 134, 150-162.
 • Lee, Y.,Joo, C., 2003, "Sound Absorption Properties Of Recycled Polyester Fibrous Assembly Absorbers", AUTEX Research Journal, 3(2), 78-84.
 • Küçük, M., Korkmaz, Y., 2012, "The Effect Of Physical Parameters On Sound Absorption Properties Of Natural Fiber Mixed Nonwoven Composites", Textile Research Journal, 82(20), 2043-2053.
 • Çeken, F., Erdoğan, Ü.H., Kayacan, O., Uğurlu, Ş.S., 2012, " Electromagnetic Shielding Efficiency Of Nonwoven İnsulation Panels Designed With Recycled Textiles And Copper Wires", Journal of The Textile Institute, 103(6), 669-675.
 • Li, T.T.,Wang, R., Lou, C.W., Lin, M.C., Lin,J.H., 2013, "Manufacture And Effectiveness Evaluations of High-modulus Electromagnetic Interference Shielding/puncture Resisting Composites", 2013, Textile Research Journal, 83(17), 1796-1807.
 • Lou, C.W., Lin, C.M., Hsinh, W.H., Chen, A.P., Lin, J.H., 2011, "Manufacturing Techniques And Electrical Properties of Conductive Fabrics With Recycled Polypropylene Nonwoven Selvage", Textile Research Journal, 81(13), 1331-1343.
 • Eser, B., Çelik, P., Çay, A., Akgümüş, D., 2016, “Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Geri Dönüşüm Olanakları”, Tekstil ve Mühendis Dergisi, 23(101), 43-60.
Konular Mühendislik ve Temel Bilimler
Yayımlanma Tarihi 2017
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Erkan Türkmen DÖNMEZ

Yazar: Erkan TÜRKER

Bibtex @derleme { teksmuh326806, journal = {Tekstil ve Mühendis}, issn = {1300-7599}, eissn = {2147-0510}, address = {Tekstil Mühendisleri Odası}, year = {2017}, volume = {24}, pages = {124 - 135}, doi = {}, title = {Tekstil Atıkları İçeren Yüzeylerin Sahip Olduğu Elektromanyetik Kalkanlama, Ses ve Isı İzolasyonu Özellikleriyle İlgili Literatür İncelemesi}, key = {cite}, author = {DÖNMEZ, Erkan Türkmen and TÜRKER, Erkan} }
APA DÖNMEZ, E , TÜRKER, E . (2017). Tekstil Atıkları İçeren Yüzeylerin Sahip Olduğu Elektromanyetik Kalkanlama, Ses ve Isı İzolasyonu Özellikleriyle İlgili Literatür İncelemesi. Tekstil ve Mühendis, 24 (106), 124-135. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/teksmuh/issue/30257/326806
MLA DÖNMEZ, E , TÜRKER, E . "Tekstil Atıkları İçeren Yüzeylerin Sahip Olduğu Elektromanyetik Kalkanlama, Ses ve Isı İzolasyonu Özellikleriyle İlgili Literatür İncelemesi". Tekstil ve Mühendis 24 (2017): 124-135 <http://dergipark.gov.tr/teksmuh/issue/30257/326806>
Chicago DÖNMEZ, E , TÜRKER, E . "Tekstil Atıkları İçeren Yüzeylerin Sahip Olduğu Elektromanyetik Kalkanlama, Ses ve Isı İzolasyonu Özellikleriyle İlgili Literatür İncelemesi". Tekstil ve Mühendis 24 (2017): 124-135
RIS TY - JOUR T1 - Tekstil Atıkları İçeren Yüzeylerin Sahip Olduğu Elektromanyetik Kalkanlama, Ses ve Isı İzolasyonu Özellikleriyle İlgili Literatür İncelemesi AU - Erkan Türkmen DÖNMEZ , Erkan TÜRKER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Tekstil ve Mühendis JF - Journal JO - JOR SP - 124 EP - 135 VL - 24 IS - 106 SN - 1300-7599-2147-0510 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Tekstil ve Mühendis Tekstil Atıkları İçeren Yüzeylerin Sahip Olduğu Elektromanyetik Kalkanlama, Ses ve Isı İzolasyonu Özellikleriyle İlgili Literatür İncelemesi %A Erkan Türkmen DÖNMEZ , Erkan TÜRKER %T Tekstil Atıkları İçeren Yüzeylerin Sahip Olduğu Elektromanyetik Kalkanlama, Ses ve Isı İzolasyonu Özellikleriyle İlgili Literatür İncelemesi %D 2017 %J Tekstil ve Mühendis %P 1300-7599-2147-0510 %V 24 %N 106 %R %U
ISNAD DÖNMEZ, Erkan Türkmen , TÜRKER, Erkan . "Tekstil Atıkları İçeren Yüzeylerin Sahip Olduğu Elektromanyetik Kalkanlama, Ses ve Isı İzolasyonu Özellikleriyle İlgili Literatür İncelemesi". Tekstil ve Mühendis 24 / 106 (Haziran 2017): 124-135.