Türkiye Jeoloji Bülteni
Kapak Resmi
ISSN 1016-9164 | e-ISSN 2564-6745 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1947 | Yayıncı TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası | http://www.jmo.org.tr/yayinlar/dergi_listele.php?dergi=3

Türkiye Jeoloji Bülteni, ülkemizin en köklü (1947`den beri) yerbilimleri dergilerinden biri olarak üst düzey araştırma makalelerini hakemlerin inceleme sürecinden geçtikten sonra Türkçe veya İngilizce olarak yayınlamakta ve elektronik ortamda sınırlama olmaksızın erişime açmaktadır.

Geological Bulletin of Turkey, established in 1947, is one of the oldest and best-known periodicals of this country. It is an open access journal and publishes original research papers after a peer-review procedure in Turkish or English.


Türkiye Jeoloji Bülteni, uygulamalı jeoloji dışında yerbilimlerinin tüm dalları ile ilgili makaleler yayınlamaktadır. 

Geological Bulletin of Turkey covers all aspects of the geosciences except for applied geology.


Türkiye Jeoloji Bülteni makale dizin ve özleri GeoRef, Geotitles, Geoscience Documentation, Bibliography of Economic Geology, Geology, Geo Archive, Geo Abstract, Mineralogical Abstract, ProQuest, GEOBASE, EBSCO, BIOSIS ULAKBİM (TRDİZİN) ve Thomson Reuters&Clavirate (ESCI) veri tabanlarında yer almaktadır.

Geological Bulletin of Turkey is indexed and abstracted in GeoRef, Geotitles, Geoscience Documentation, Bibliography of Economic Geology, Geology, Geo Archive, Geo Abstract, Mineralogical Abstract, ProQuest, GEOBASE, EBSCO, BIOSIS, ULAKBİM  (TRDİZİN) and Thomson Reuters&Clavirate (ESCI)  databases.


Türkiye Jeoloji Bülteni, Ocak, Nisan ve Ağustos aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayınlanmaktadır. Dergiye sunulan makaleler alanında uzman hakemler tarafından (peer review) değerlendirilmektedir.

Geological Bulletin of Turkey is published three times a year (January, April and August). The articles submitted to the journal are evaluated by peer review.


Dergiye makale sunmak için DergiPark Makale Gönderme Sistemini kullanabilirsiniz.

Your new manuscript submission should be via DergiPark.


Türkiye Jeoloji Bülteni'nin 1947'den beri yayımlanan tüm sayılarına ulaşmak için;  http://www.jmo.org.tr/yayinlar/dergi_listele.php?dergi=3 

To download of all issues from Geology Bulletin of Turkey, published since 1947; http://www.jmo.org.tr/yayinlar/dergi_listele.php?dergi=3 


Editörle bağlantı kurmak için; tjbdergi@gmail.com e-posta adresini kullanınız.

Contact to Editor in Chief: tjbdergi@gmail.com

Türkiye Jeoloji Bülteni

ISSN 1016-9164 | e-ISSN 2564-6745 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1947 | Yayıncı TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası | http://www.jmo.org.tr/yayinlar/dergi_listele.php?dergi=3
Kapak Resmi

26.445

76.897

Türkiye Jeoloji Bülteni, ülkemizin en köklü (1947`den beri) yerbilimleri dergilerinden biri olarak üst düzey araştırma makalelerini hakemlerin inceleme sürecinden geçtikten sonra Türkçe veya İngilizce olarak yayınlamakta ve elektronik ortamda sınırlama olmaksızın erişime açmaktadır.

Geological Bulletin of Turkey, established in 1947, is one of the oldest and best-known periodicals of this country. It is an open access journal and publishes original research papers after a peer-review procedure in Turkish or English.


Türkiye Jeoloji Bülteni, uygulamalı jeoloji dışında yerbilimlerinin tüm dalları ile ilgili makaleler yayınlamaktadır. 

Geological Bulletin of Turkey covers all aspects of the geosciences except for applied geology.


Türkiye Jeoloji Bülteni makale dizin ve özleri GeoRef, Geotitles, Geoscience Documentation, Bibliography of Economic Geology, Geology, Geo Archive, Geo Abstract, Mineralogical Abstract, ProQuest, GEOBASE, EBSCO, BIOSIS ULAKBİM (TRDİZİN) ve Thomson Reuters&Clavirate (ESCI) veri tabanlarında yer almaktadır.

Geological Bulletin of Turkey is indexed and abstracted in GeoRef, Geotitles, Geoscience Documentation, Bibliography of Economic Geology, Geology, Geo Archive, Geo Abstract, Mineralogical Abstract, ProQuest, GEOBASE, EBSCO, BIOSIS, ULAKBİM  (TRDİZİN) and Thomson Reuters&Clavirate (ESCI)  databases.


Türkiye Jeoloji Bülteni, Ocak, Nisan ve Ağustos aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayınlanmaktadır. Dergiye sunulan makaleler alanında uzman hakemler tarafından (peer review) değerlendirilmektedir.

Geological Bulletin of Turkey is published three times a year (January, April and August). The articles submitted to the journal are evaluated by peer review.


Dergiye makale sunmak için DergiPark Makale Gönderme Sistemini kullanabilirsiniz.

Your new manuscript submission should be via DergiPark.


Türkiye Jeoloji Bülteni'nin 1947'den beri yayımlanan tüm sayılarına ulaşmak için;  http://www.jmo.org.tr/yayinlar/dergi_listele.php?dergi=3 

To download of all issues from Geology Bulletin of Turkey, published since 1947; http://www.jmo.org.tr/yayinlar/dergi_listele.php?dergi=3 


Editörle bağlantı kurmak için; tjbdergi@gmail.com e-posta adresini kullanınız.

Contact to Editor in Chief: tjbdergi@gmail.com