TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY
Kapak Resmi
e-ISSN 2149-8296 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı DNT Ortadoğu Yayıncılık A.Ş. |

TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY

    Tıbbın her dalı ile ilgili Türkçe veya  İngilizce yazılmış orijinal klinik, laboratuvar veya deneysel çalışmalar, olgu sunumları, derleme, editöre mektup, kısa raporlar ve orijinal görüntüler yayınlamakta olan uluslararası hakemli bir dergidir.

    Her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanır. ISSN No: 2149-8296' dır.

    TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, DRJI, HINARI, CiteFactor,  Infobase Index, International Scientific Indexing ve benzeri uluslararası indekslerde dizinlenmektedir.

    2018-19 yılı "International Scientific Indexing" Impact Factor: 1.182      Doçentlik başvurularında

    (*) Uluslararası Makale
b) Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a’da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

                                                                               

    (**) Ulusal Makale

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi kriterlerini karşılamaktadır.
 


    Yazılarınız dergimizde yayınlandığında DOİ numarası almakta ve tüm dünyada görünür olmaktadır. Makalenin değerlendirilmesi sonrası yayıma kabul edilen yazıların mizanpajı ve grafik tasarımı için belli bir miktar ücret alındığını belirtiriz. Bilgi almak için yayın evine ait telefon numarası: 0 (554) 5715652. E-mail: dnt.ortadoguyayin@gmail.com

 

   


  

TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY

e-ISSN 2149-8296 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı DNT Ortadoğu Yayıncılık A.Ş. |
Kapak Resmi

33.243

53.385

TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY

    Tıbbın her dalı ile ilgili Türkçe veya  İngilizce yazılmış orijinal klinik, laboratuvar veya deneysel çalışmalar, olgu sunumları, derleme, editöre mektup, kısa raporlar ve orijinal görüntüler yayınlamakta olan uluslararası hakemli bir dergidir.

    Her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanır. ISSN No: 2149-8296' dır.

    TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, DRJI, HINARI, CiteFactor,  Infobase Index, International Scientific Indexing ve benzeri uluslararası indekslerde dizinlenmektedir.

    2018-19 yılı "International Scientific Indexing" Impact Factor: 1.182      Doçentlik başvurularında

    (*) Uluslararası Makale
b) Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a’da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

                                                                               

    (**) Ulusal Makale

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi kriterlerini karşılamaktadır.
 


    Yazılarınız dergimizde yayınlandığında DOİ numarası almakta ve tüm dünyada görünür olmaktadır. Makalenin değerlendirilmesi sonrası yayıma kabul edilen yazıların mizanpajı ve grafik tasarımı için belli bir miktar ücret alındığını belirtiriz. Bilgi almak için yayın evine ait telefon numarası: 0 (554) 5715652. E-mail: dnt.ortadoguyayin@gmail.com

 

   


  

Cilt 9 - Sayı 4 - Ara 2018
 1. Editör'den
  Sayfalar 0 - 0
  Serdar Günaydın
 2. Single-port thoracoscopic talc pleurodesis for malignant pleural effusion
  Sayfalar 254 - 259
  Muharrem Özkaya
 3. Comparison of metabolic effects of del Nido cardioplegia, blood cardioplegia, and St. Thomas cardioplegia solutions in adult patients undergoing isolated minimally invasive aortic valve replacement surgery
  Sayfalar 260 - 265
  Ayşe Lafçı, Derya Gokcinar, Ali Baran Budak, Kevin McCusker, Osman Dag, Serdar Günaydin
 4. Diagnostic value of basic laboratory parameters for simple and perforated acute appendicitis
  Sayfalar 266 - 271
  Cihan Bedel
 5. Effect of hearing aid on balance
  Sayfalar 272 - 276
  Hasan Şahin, Hanifi Karaman
 6. Evaluation of minimal erythemadose in patients who use dihydropyridinic calcium channel blockers
  Sayfalar 277 - 280
  Serkan Demirkan, Ekin Şavk, Neslihan Şendur, Göksun Karaman, Meltem Uslu
 7. Evaluation of physical and mechanical properties of glass carbomer cement under in vitro conditions
  Sayfalar 281 - 286
  Esra Ceren Tatlı, Levent Özer
 8. Karotis stentlemede yaş ve peroperatif morbidite İlişkisi
  Sayfalar 287 - 291
  Gürdal Orhan, Ergün Dağlıoğlu
 9. Kist hidatik olgularında cerrahi tedavi: 32 hastanın analizi
  Sayfalar 292 - 296
  Faruk Pehlivanlı, Oktay Aydın
 10. Mandibulanın kondil ve ramus uzunlukları temporomandibular eklem rahatsızlıklarında(TMR) predizpozan faktörler midir? Panoramik radyografi çalışması
  Sayfalar 297 - 302
  Mustafa Ercüment Önder, Gökhan Gürses, Hakan H. Tüz, Fethi Atıl, Umut Tekin
 11. Subjektif tinnitusun depresyon, anksiyete ve vücut kitle indeksi ile ilişkisi
  Sayfalar 303 - 306
  Türkan Acar
 12. Retrospective analysis of electronic medical records of Syrian immigrants admitted to a training and research hospital in Turkey
  Sayfalar 307 - 312
  Ezgi Ağadayı, Emine Özer Küçük, Aybüke Demir Alsancak, Seval Gönderen Çakmak, Rabia Kahveci
 13. Sağlık eğitimi alan erkek öğrencilerin kendi kendine testis muayenesi yapma durumları ve etkileyen faktörler
  Sayfalar 313 - 320
  Saide Faydalı
 14. The relationship between fibrinogen to albumin ratio and carotid artery disease in patients with carotid endarterectomy and patients with non severe carotid artery stenosis
  Sayfalar 321 - 326
  Kadir Kaan Özsin, Umut Serhat Sanrı, Faruk Toktaş, Şenol Yavuz
 15. Endovasküler tedavi uygulanan posterior inferior serebellar arter (PICA) anevrizmalarının klinik değerlendirilmesi
  Sayfalar 327 - 330
  Gürdal Orhan, Ergün Dağlıoğlu
 16. The risk of arrhythmia by calculating with new electrocardiographic parameters in pregnant women with heart failure
  Sayfalar 331 - 335
  Hakan Göçer, Özlem Kayacık Günday, Mustafa Ünal
 17. Postpartum dönemde demir eksikliği anemisi olan hastalarda intravenöz ve oral demir tedavisinin karşılaştırması
  Sayfalar 336 - 341
  Pınar Kadiroğulları, Kerem Doğa Seçkin, Olgu İçten Bafali, İbrahim Polat
 18. Antihipertansif ilaçların kullanımı ile ilişkili yan etkiler: güncel literatürler eşliğinde gözden geçirme
  Sayfalar 342 - 347
  Çağlar Alp, İrfan Karahan, Macit Kalçık
 19. Çoklu travma olgusunda multidisipliner yaklaşımın etkinliği
  Sayfalar 348 - 350
  Orhan Eren Günertem, Ali Baran Budak, Deniz Tikici, Barış Hekimoğlu, Fahri Acar, Birkan Birben, Naim Boran Tümer, Atike Tekeli Kunt, Kanat Özışık, Serdar Günaydın
 20. Dokuzuncu gebelikte siyam ikizi: Genel anestezi altında sezaryenle doğum
  Sayfalar 351 - 352
  Gamze Kılıçarsalan, Berrin Günaydın, Salih Toruk, Merih Bayram, Gökçen Emmez, Nil Tokgöz, Ömer Kurtipek
 21. Erişkin kistik fibrozis: Olgu sunumu
  Sayfalar 353 - 356
  Eylem Yıldırım, Yavuz Selim İntepe, Bülent Çiftçi
 22. Kronik alkol kullanımı olan bir hastada kafa travmasını takiben gelişen penisiline dirençli pnömokok menenjiti
  Sayfalar 357 - 360
  Kader Arslan, Salih Cesur, Şükran Sevim, Ayşe Büyükdemirci, Çiğdem Ataman Hatipoğlu, Sami Kınıklı