TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY
Kapak Resmi
e-ISSN 2149-8296 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı DNT Ortadoğu Yayıncılık A.Ş. |

TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY

    Tıbbın her dalı ile ilgili Türkçe veya  İngilizce yazılmış orijinal klinik, laboratuvar veya deneysel çalışmalar, olgu sunumları, derleme, editöre mektup, kısa raporlar ve orijinal görüntüler yayınlamakta olan uluslararası hakemli bir dergidir.

    Her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanır. ISSN No: 2149-8296' dır.

    TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, Index Copernicus,  DOAJ, DRJI, HINARI, CiteFactor,  Infobase Index, International Scientific Indexing ve benzeri uluslararası indekslerde dizinlenmektedir.

      Doçentlik başvurularında

    (*) Uluslararası Makale
b) Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a’da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

                                                                               

    (**) Ulusal Makale

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi kriterlerini karşılamaktadır.
 


    Yazılarınız dergimizde yayınlandığında DOİ numarası almakta ve tüm dünyada görünür olmaktadır. Makalenin değerlendirilmesi sonrası yayıma kabul edilen yazıların mizanpajı ve grafik tasarımı için belli bir miktar ücret alındığını belirtiriz. Bilgi almak için yayın evine ait telefon numarası: 0 (554) 5715652. E-mail: dnt.ortadoguyayin@gmail.com

 

     2015 yılından itibaren Index Copernicus değeri (ICV)61.03  

TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY

e-ISSN 2149-8296 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı DNT Ortadoğu Yayıncılık A.Ş. |
Kapak Resmi

25.186

27.944

TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY

    Tıbbın her dalı ile ilgili Türkçe veya  İngilizce yazılmış orijinal klinik, laboratuvar veya deneysel çalışmalar, olgu sunumları, derleme, editöre mektup, kısa raporlar ve orijinal görüntüler yayınlamakta olan uluslararası hakemli bir dergidir.

    Her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanır. ISSN No: 2149-8296' dır.

    TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, Index Copernicus,  DOAJ, DRJI, HINARI, CiteFactor,  Infobase Index, International Scientific Indexing ve benzeri uluslararası indekslerde dizinlenmektedir.

      Doçentlik başvurularında

    (*) Uluslararası Makale
b) Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a’da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

                                                                               

    (**) Ulusal Makale

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi kriterlerini karşılamaktadır.
 


    Yazılarınız dergimizde yayınlandığında DOİ numarası almakta ve tüm dünyada görünür olmaktadır. Makalenin değerlendirilmesi sonrası yayıma kabul edilen yazıların mizanpajı ve grafik tasarımı için belli bir miktar ücret alındığını belirtiriz. Bilgi almak için yayın evine ait telefon numarası: 0 (554) 5715652. E-mail: dnt.ortadoguyayin@gmail.com

 

     2015 yılından itibaren Index Copernicus değeri (ICV)61.03  

Mart 2018 Son Sayı
Cilt 9 - Sayı 1 - Mar 2018
 1. Periodontal hastalıkta ileri oksidasyon protein ürünleri ve monosit kemoatraktan protein-1
  Sayfalar 1 - 6
  Meltem Hendek, Ebru Olgun Erdemir, Üçler Kısa
 2. Trombüs aspirasyonu yapılan akut anteriyor miyokard infaktüsünde reperfüzyon başarısının TIMI Frame sayımıyla değerlendirilmesi
  Sayfalar 7 - 12
  Sezen Uzunget, Orhan Maden, Gizem Çabuk, Eliz Uzel, Mustafa Mücahit Balcı, Zehra Gölbaşı
 3. Ortopedik implantlar üzerinde kolonize olan biyofilm üreten patojenler üzerinde bakırın bakterisidal ve antibiyofilm aktivitesi
  Sayfalar 13 - 18
  Sahra Kırmusaoğlu
 4. Karbonmonoksit zehirlenmesinin mizaç üzerindeki etkisi
  Sayfalar 19 - 24
  Oğuz Eroğlu, Orhan Murat Koçak, Şadiye Visal Buturak, Figen Coşkun, Ayşe Gül Yılmaz Özpolat, Turgut Deniz
 5. Elastan Lif ile Polipropilen ve Poliglekapron 25'in Cerrahi Sütür Malzemesi Olarak Karşılaştırılması: Deneysel Ön Çalışma
  Sayfalar 25 - 30
  Mehmet Kabalcı, Nesimi Günal, Yasemin Dere Günal, Ali Bolat, Mahi Balcı, Berkant Özpolat, Koray Dural, Serap Yörübulut, Erdinç Eroğlu
 6. Tip 2 diyabetik hastalarda ortalama trombosit hacmi: mikrovasküler komplikasyonlar ile ortalama trombosit hacmi arasında bir ilişki var mı?
  Sayfalar 31 - 35
  Kenan Çadırcı, Osman Okan Olcaysu, Derman Yiğit, Ayşe Çarlıoğlu, Şenay Arıkan
 7. Kolorektal kanserli hasta yakınlarının kolorektal kanserden korunmaya yönelik tutumları ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları
  Sayfalar 36 - 49
  Hatice Yüceler Kaçmaz, Gülsüm Nihal Çürük
 8. Bölgesel nöral tüp defektli gebelerin sağlıklı gebelerle karşılaştırılması
  Sayfalar 50 - 54
  Cemile Dayangan Sayan, Nevin Sağsöz, Zehra Sema Özkan, Mahmut İlkin Yeral, Serkan Tursun
 9. Sigara içen ve içmeyen bireylerde orta derecede egzersizin oksidatif stres üzerine akut etkileri
  Sayfalar 55 - 58
  Banu Çaycı, Berrin Gunaydin, Seher Yuksel, Sibel Soylemez, Çağrı Altundarak
 10. Akromegali hastalarında nodüler tiroid hastalığı ve metabolik parametreler ile ilişkisi
  Sayfalar 59 - 65
  Bekir Uçan, Mustafa Şahin, Muhammed Kızılgül, Mustafa Özbek, İlknur Ünsal, Erman Çakal
 11. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları
  Sayfalar 66 - 69
  Ayşegül Alpcan, Serkan Tursun, Banu Çelikel Acar
 12. Çoklu yer değiştirmiş metatarsal stres kırığının etiyolojik araştırması
  Sayfalar 70 - 72
  Kadri Yıldız, Esra Demirel, Kenan Çadırcı, Eyüp Şenocak
 13. Oluşundan 5 yıl sonra tanı konmuş yabancı cisim aspirasyonu
  Sayfalar 73 - 75
  Serhat Yalçinkaya