TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY
Kapak Resmi
e-ISSN 2149-8296 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı DNT Ortadoğu Yayıncılık A.Ş. |

TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY

    Tıbbın her dalı ile ilgili Türkçe veya  İngilizce yazılmış orijinal klinik, laboratuvar veya deneysel çalışmalar, olgu sunumları, derleme, editöre mektup, kısa raporlar ve orijinal görüntüler yayınlamakta olan uluslararası hakemli bir dergidir.

    Her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanır. ISSN No: 2149-8296' dır.

    TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, Index Copernicus,  DOAJ, DRJI, HINARI, CiteFactor,  Infobase Index, International Scientific Indexing ve benzeri uluslararası indekslerde dizinlenmektedir.

      Doçentlik başvurularında

    (*) Uluslararası Makale
b) Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a’da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

                                                                               

    (**) Ulusal Makale

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi kriterlerini karşılamaktadır.
 


    Yazılarınız dergimizde yayınlandığında DOİ numarası almakta ve tüm dünyada görünür olmaktadır. Makalenin değerlendirilmesi sonrası yayıma kabul edilen yazıların mizanpajı ve grafik tasarımı için belli bir miktar ücret alındığını belirtiriz. Bilgi almak için yayın evine ait telefon numarası: 0 (554) 5715652. E-mail: dnt.ortadoguyayin@gmail.com

 

     2015 yılından itibaren Index Copernicus değeri (ICV)61.03  

TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY

e-ISSN 2149-8296 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı DNT Ortadoğu Yayıncılık A.Ş. |
Kapak Resmi

29.965

41.460

TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY

    Tıbbın her dalı ile ilgili Türkçe veya  İngilizce yazılmış orijinal klinik, laboratuvar veya deneysel çalışmalar, olgu sunumları, derleme, editöre mektup, kısa raporlar ve orijinal görüntüler yayınlamakta olan uluslararası hakemli bir dergidir.

    Her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanır. ISSN No: 2149-8296' dır.

    TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, Index Copernicus,  DOAJ, DRJI, HINARI, CiteFactor,  Infobase Index, International Scientific Indexing ve benzeri uluslararası indekslerde dizinlenmektedir.

      Doçentlik başvurularında

    (*) Uluslararası Makale
b) Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a’da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

                                                                               

    (**) Ulusal Makale

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi kriterlerini karşılamaktadır.
 


    Yazılarınız dergimizde yayınlandığında DOİ numarası almakta ve tüm dünyada görünür olmaktadır. Makalenin değerlendirilmesi sonrası yayıma kabul edilen yazıların mizanpajı ve grafik tasarımı için belli bir miktar ücret alındığını belirtiriz. Bilgi almak için yayın evine ait telefon numarası: 0 (554) 5715652. E-mail: dnt.ortadoguyayin@gmail.com

 

     2015 yılından itibaren Index Copernicus değeri (ICV)61.03  

Cilt 9 - Sayı 3 - Eyl 2018
 1. Evaluation of bone mineral density as an indicator of possible osteoporosis in patients with rib fracture
  Sayfalar 158 - 161
  Hüseyin Yıldıran
 2. Acil kolorektal cerrahi yapılan hastalarda mortaliteyi öngörmede Amerikan Anesteziyoloji Derneği Sınıflaması (ASA) ve Charlson Komorbidite İndeksi (CCI)’nin karşılaştırılması
  Sayfalar 162 - 165
  Deniz Tikici, Sadettin Er, Mesut Tez
 3. Prevalence of metabolic syndrome according to different metabolic syndrome definitions in children and adolescents with congenital adrenal hyperplasia: a single center study
  Sayfalar 166 - 172
  Pelin Celik Babalıoğlu, Melikşah Keskin, Zehra Aycan
 4. Clinical use of specific markers TAS, TOS, PON and IL-6 by the evaluation of kidney damage in patients receiving SWL treatment
  Sayfalar 173 - 178
  Ercan Yuvanc, Devrim Tuglu, Serhan Gur, Tunc Ozan, Üçler Kısa, Ertan Batislam, Erdal Yılmaz
 5. Comparison of effect of antegrade with combined antegrade/retrograde cardioplegia on inflammatory response and left ventricular systolic function in coronary bypass surgery: a prospective randomized study
  Sayfalar 179 - 184
  Mustafa Cüneyt Çiçek, Niyazi Görmüş, Kadir Durgut, Mehmet Kayrak, Aysun Toker, Işık Solak Görmüş, Ömer Faruk Çiçek
 6. Analyzing the re-preference of the hospital by logistic regression /
  Sayfalar 185 - 190
  Serap Yörübulut, Funda Erdugan
 7. Investigation of whole body extract metabolites of Lucilia sericata larvae and potential antibacterial effects
  Sayfalar 191 - 198
  Ali Korhan Sig, Ozgur Koru, Engin Araz
 8. İzole ulna cisim kırıklarında konservatif ve cerrahi tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması
  Sayfalar 199 - 204
  Tolga Tolunay, Mehmet Orçun Akkurt
 9. Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi görüntülerinde pnömatize artiküler tüberkül prevalansı ve karakteristik özelliklerinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 205 - 209
  Mehmet Zahit Adisen, Melda Misirlioglu
 10. Koroner yavaş akımın ortalama trombosit nacmi/lenfosit oranı ile İlişkisi
  Sayfalar 210 - 215
  Murat Gök, Alparslan Kurtul
 11. The effect of pain management in laparoscopic cholecystectomy on recovery parameters
  Sayfalar 216 - 220
  Betül Güven Aytac, Ismail Aytaç, Ayşe Lafçı, Aysun Postacı, Bayazit Dikmen
 12. The effectiveness of intramedullary nailing on the fixation of tibia diaphyseal fractures: Biomechanical point of view
  Sayfalar 221 - 226
  Tolga Tolunay, Mehmet Orçun Akkurt, Ahmet Şükrü Solak
 13. Yenidoğan izole konjenital kalp bloklarında pacemaker implantasyonu: Tek merkez deneyimi
  Sayfalar 227 - 232
  Murat Koç
 14. Yaşlılarda hipertansiyona yaklaşım
  Sayfalar 233 - 236
  Çağlar Alp, Taner Sarak, Aydın Çifçi, Mehmet Kabalcı
 15. Elektromanyetik Navigasyon Diyagnostik Bronkoskopi (ENB)
  Sayfalar 237 - 243
  Serda Kanbur Metin, Çağatay Tezel
 16. İleri yaşta saptanan fibröz displazi: olgu sunumu
  Sayfalar 244 - 246
  Koray Dural, Nesimi Günal, Ekin Zorlu, Salih Kür, Pınar Atasoy, Berkant Özpolat
 17. Epidural ve paravertebral apseler ile seyreden bruselloz olgusu
  Sayfalar 247 - 249
  Duygu Çerçioğlu, Çiğdem Ataman Hatipoğlu, Salih Cesur, Esra Yüksekkaya, Haydar Çelik, Kader Doğan, Esra Kaya Kılıç, Ayşe Büyükdemirci, Sami Kınıklı, Mehmet Akif Bayar
 18. Maksiller sinüsün Mantle hücreli lenfoması: olgu sunumu
  Sayfalar 250 - 253
  Neşet Akay, Gökçe Şimşek, Selim Yalçın, Mikail İnan, Mahi Balcı, Zafer Onaran