TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY

e-ISSN 2149-8296 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı DNT Ortadoğu Yayıncılık A.Ş. |
Kapak Resmi

21.164

20.344

TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY

    Tıbbın her dalı ile ilgili Türkçe veya  İngilizce yazılmış orijinal klinik, laboratuvar veya deneysel çalışmalar, olgu sunumları, derleme, editöre mektup, kısa raporlar ve orijinal görüntüler yayınlamakta olan uluslararası hakemli bir dergidir.

    Her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanır. ISSN No: 2149-8296' dır.

    TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, Index Copernicus,  DOAJ, DRJI, HINARI, CiteFactor,  Infobase Index, International Scientific Indexing ve benzeri uluslararası indekslerde dizinlenmektedir.

      Doçentlik başvurularında

    (*) Uluslararası Makale
b) Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a’da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

                                                                               

    (**) Ulusal Makale

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi kriterlerini karşılamaktadır.
 


    Yazılarınız dergimizde yayınlandığında DOİ numarası almakta ve tüm dünyada görünür olmaktadır. Makalenin değerlendirilmesi sonrası yayıma kabul edilen yazıların mizanpajı ve grafik tasarımı için belli bir miktar ücret alındığını belirtiriz. Bilgi almak için yayın evine ait telefon numarası: 0 (554) 5715652. E-mail: dnt.ortadoguyayin@gmail.com

 

     2015 yılından itibaren Index Copernicus değeri (ICV)61.03  

Cilt 8 Sayı 4 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 4 - Ara 2017
 1. Preanalitik süreçte kan alma hatalarının incelenmesi
  Sayfalar 146 - 151
  Özlem AYDIN, Gülnihan GÖL, Füsun GÖNEN DEDE, Dilek AKIN
 2. 6,8-Disübstitüe kinolin analoglarının anti kanser ajanlar olarak yapı aktivite (SAR) çalışması
  Sayfalar 152 - 159
  Salih ÖKTEN, Osman ÇAKMAK, Şaban TEKİN
 3. Toraks cerrahisinde ultrasonografi eşliğinde yapılan preemptif torakal paravertebral bloğun etkinliği
  Sayfalar 160 - 167
  Gülçin AYDIN, Işın GENÇAY, Selim ÇOLAK, Nesimi GÜNAL, Berkant ÖZPOLAT
 4. Pankreatik duktal adenokarsinomlar ve ampüller bölge adenokarsinomlarında HSF-1 ve P53 ekspresyonlarının prognostik faktörlerle ilişkisi
  Sayfalar 168 - 174
  Mehmet ZENGIN, Nevra DURSUN, Hüsniye Esra PAŞAOĞLU, Oğuz KOÇ
 5. Kapanışı olmayan dişlerde uzama, dönme, devrilme sıklığı ve temporomandibular düzensizlikler ile ilgili çalışma
  Sayfalar 175 - 183
  İlgi TOSUN BARAN, Rana NALÇACI
 6. Cerrahi olarak tedavi edilen dev ve daha küçük boyuttaki akciğer kist hidatiklerinin karşılaştırmalı analizi
  Sayfalar 184 - 190
  Berkant ÖZPOLAT, Rasih YAZKAN, Nesimi GÜNAL, Koray DURAL
 7. Laparotomi yapılan hastalarda brid ileus risk faktörleri ve tedavi yaklaşımlarının değerlendirilmesi
  Sayfalar 191 - 197
  Ahmet ERTÜRK, İbrahim KARAMAN, Ayşe KARAMAN, Engin YILMAZ, Çağatay Evrim AFŞARLAR, Derya ERDOĞAN, Yusuf Hakan ÇAVUŞOĞLU, Özlem BALCI, İsmet Faruk ÖZGÜNER
 8. Çocuklarda üriner sistem taş hastalıkları
  Sayfalar 198 - 204
  Serkan TURSUN, Cansu ÇELİK, Banu ÇELİKEL ACAR
 9. Eklem içi hiyaluronik asit uygulamasından sonra akut aseptik artrit
  Sayfalar 205 - 207
  Birgül KAÇMAZ, Birhan OKTAŞ, Uğur TİFTİKÇİ, Mahi BALCI, Serdar GÜL, Ayşegül ASLAN
 10. Gecikmiş tanı tedeniyle püerperiumda apandisit: olgu sunumu
  Sayfalar 208 - 210
  Nevin SAĞSÖZ, Ceyhan TAŞDELEN, Murat BULANIK, Gökhan KARACA
 11. Fiber ile güçlendirilmiş adeziv köprüler: üç olgu sunumu
  Sayfalar 211 - 216
  Hamiyet GÜNGÖR, İlgi TOSUN BARAN, Hüseyin Gencay KEÇELİ
 12. Kafa kaidesi kırığına bağlı pnömokok menenjiti sekeli olarak gelişen serebral enfarktüs olgusu
  Sayfalar 217 - 220
  Tuba İLGAR, Özlem ÖZEL, Çiğdem Ataman HATİPOĞLU, Salih CESUR, Esra KAYA KILIÇ, Sami KINIKLI, Ali Pekcan DEMİRÖZ