Turkish Journal of Forestry
Kapak Resmi
e-ISSN 2149-3898 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi | http://dergipark.gov.tr/tjf

AMAÇ VE KAPSAM


Türkiye Ormancılık Dergisi online ve açık erişimli yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi dili İngilizce ve Türkçe'dir ve yılda dört sayı yayınlanmaktadır. Orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve yaban hayati ekolojisi ve yönetimi çalışma konularında bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. Dergimize gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış orijinal çalışmalar olması gerekmektedir. Orijinal araştırmaya dayalı çalışmalara öncelik verilmekte, sınırlı sayıda derleme makale yayınlanmaktadır.


Dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veritabanı (TR Dizin), CAB Abstracts, Zoological Records, Open Academic Journals Index (OAJI)Cite Factor, Index CopernicusCosmos Index’te taranmaktadır.


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesinin resmi yayını olan Türkiye Ormancılık Dergisi, 2000-2014 yılları arasında “Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi” adıyla yayınlanmıştır.


DERGİ YAYIN KURULU 

Editor-in-chief / Baş editör

Nevzat Gürlevik

 

Editors / Editörler

A. Alper Babalık

H. Oğuz Çoban

İ. Emrah Dönmez

Mehmet Korkmaz

Oğuzhan Sarıkaya

Yılmaz Çatal 

Layout editor / Dizgi editörü

Süleyman Uysal 

Secretary / Sekreterya

Esra Bayar

Tuğba Yılmaz Aydın


Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Turkish Journal of Forestry

e-ISSN 2149-3898 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi | http://dergipark.gov.tr/tjf
Kapak Resmi

138.759

254.292

AMAÇ VE KAPSAM


Türkiye Ormancılık Dergisi online ve açık erişimli yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi dili İngilizce ve Türkçe'dir ve yılda dört sayı yayınlanmaktadır. Orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve yaban hayati ekolojisi ve yönetimi çalışma konularında bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. Dergimize gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış orijinal çalışmalar olması gerekmektedir. Orijinal araştırmaya dayalı çalışmalara öncelik verilmekte, sınırlı sayıda derleme makale yayınlanmaktadır.


Dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veritabanı (TR Dizin), CAB Abstracts, Zoological Records, Open Academic Journals Index (OAJI)Cite Factor, Index CopernicusCosmos Index’te taranmaktadır.


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesinin resmi yayını olan Türkiye Ormancılık Dergisi, 2000-2014 yılları arasında “Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi” adıyla yayınlanmıştır.


DERGİ YAYIN KURULU 

Editor-in-chief / Baş editör

Nevzat Gürlevik

 

Editors / Editörler

A. Alper Babalık

H. Oğuz Çoban

İ. Emrah Dönmez

Mehmet Korkmaz

Oğuzhan Sarıkaya

Yılmaz Çatal 

Layout editor / Dizgi editörü

Süleyman Uysal 

Secretary / Sekreterya

Esra Bayar

Tuğba Yılmaz Aydın


Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Cilt 19 - Sayı 3 - Eyl 2018
 1. Impacts of climate change on annual diameter increment of natural Calabrian pine (Pinus brutia Ten.) forests in Kahramanmaras
  Sayfalar 219 - 225
  Mahmut Reis, Hurem Dutal, Bülent Abız, Seda Tat
 2. Determining mycorrhiza rate in some oak species inoculated with Tuber aestivum Vittad. (summer truffle)
  Sayfalar 226 - 232
  Sevgin Özderin, Ferah Yılmaz, Hakan Allı
 3. Isparta ili Çatoluk ormaniçi merasının vejetasyon yapısının belirlenmesi
  Sayfalar 233 - 239
  İbrahim Dursun, Ahmet Alper Babalık
 4. Ebe sarıçamı klonal tohum bahçesi kozalak ve tohum özelliklerinde genetik parametrelerin tahmini
  Sayfalar 240 - 245
  Murat Alan
 5. Eskişehir ili Karaören köyü merasının vejetasyon özelliklerinin belirlenmesi
  Sayfalar 246 - 251
  Ahmet Alper Babalık, Ali Ercan
 6. Türkiye’de ormancılık örgütü ve yönetimine ilişkin R’WOT analizi uygulaması
  Sayfalar 252 - 264
  Murat Köse, İsmet Daşdemir, Seçil Yurdakul Erol, Hasan Tezcan Tezacan Yıldırım, Avni Arslan, Emre Göksu, Umut Ahmet Ahmet Şekercan, Süleyman Alkan
 7. Örgütsel bağlılık, sinizm, yabancılaşma ve ormancılık örgütleri
  Sayfalar 265 - 274
  Hasan Alkan
 8. Tropikal ormanlardan Türkiye’ye papağan ticaretinin durumu
  Sayfalar 275 - 283
  Esra Per
 9. Korunan doğal alanlarda insan - yaban hayatı çatışması
  Sayfalar 284 - 292
  Hasan Alkan, Mustafa Önder Ersin
 10. Kent ağaçlarının çevresel etkileri ve değerinin belirlenmesinde UFORE modelinin kullanımı ve Isparta örneğinde irdelenmesi
  Sayfalar 293 - 307
  Mahmut Tuğluer, Atila Gül
 11. The influence of coupling agents on mechanical properties of lignin-filled polypropylene composites
  Sayfalar 308 - 316
  M.Ozgur Seydibeyoglu, Tuğçe Uysalman, Ece Yakkan, Metehan Atagür, Kutlay Sever
 12. Sodyum karboksimetil selüloz (Na-CMC) takviyeli üre formaldehit tutkalının yonga levha özellikleri ve formaldehit emisyonuna etkisi
  Sayfalar 317 - 322
  İsmail Özlüsoylu, Abdullah İstek
 13. Doğu ladini ve meşe kabuklarından tanen ekstraksiyon aşamasının optimize edilmesi
  Sayfalar 323 - 329
  Oktay Gönültaş, Mualla Balaban Uçar
 14. Investigation of physical risk factors in Kahramanmaraş Paper Mill
  Sayfalar 330 - 335
  Ahmet Tutuş, Nevres Demir, Mustafa Çiçekler, Hasan Serin