Türkiye Ormancılık Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2149-3898 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi | http://dergipark.gov.tr/tjf

AMAÇ VE KAPSAM


Türkiye Ormancılık Dergisi online ve açık erişimli yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi dili İngilizce ve Türkçe'dir ve yılda dört sayı yayınlanmaktadır. Orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve yaban hayati ekolojisi ve yönetimi çalışma konularında bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. Dergimize gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış orijinal çalışmalar olması gerekmektedir. Orijinal araştırmaya dayalı çalışmalara öncelik verilmekte, sınırlı sayıda derleme makale yayınlanmaktadır.


Dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veritabanı (TR Dizin), CAB Abstracts, Zoological Records, Open Academic Journals Index (OAJI)Cite Factor, Index CopernicusCosmos Index’te taranmaktadır.


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesinin resmi yayını olan Türkiye Ormancılık Dergisi, 2000-2014 yılları arasında “Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi” adıyla yayınlanmıştır.


DERGİ YAYIN KURULU 

Editor-in-chief / Baş editör

Nevzat Gürlevik

 

Editors / Editörler

A. Alper Babalık

H. Oğuz Çoban

İ. Emrah Dönmez

Mehmet Korkmaz

Oğuzhan Sarıkaya

Yılmaz Çatal 

Layout editor / Dizgi editörü

Süleyman Uysal 

Secretary / Sekreterya

Esra Bayar

Tuğba Yılmaz Aydın


Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Türkiye Ormancılık Dergisi

e-ISSN 2149-3898 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi | http://dergipark.gov.tr/tjf
Kapak Resmi

145.545

284.638

AMAÇ VE KAPSAM


Türkiye Ormancılık Dergisi online ve açık erişimli yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi dili İngilizce ve Türkçe'dir ve yılda dört sayı yayınlanmaktadır. Orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve yaban hayati ekolojisi ve yönetimi çalışma konularında bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. Dergimize gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış orijinal çalışmalar olması gerekmektedir. Orijinal araştırmaya dayalı çalışmalara öncelik verilmekte, sınırlı sayıda derleme makale yayınlanmaktadır.


Dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veritabanı (TR Dizin), CAB Abstracts, Zoological Records, Open Academic Journals Index (OAJI)Cite Factor, Index CopernicusCosmos Index’te taranmaktadır.


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesinin resmi yayını olan Türkiye Ormancılık Dergisi, 2000-2014 yılları arasında “Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi” adıyla yayınlanmıştır.


DERGİ YAYIN KURULU 

Editor-in-chief / Baş editör

Nevzat Gürlevik

 

Editors / Editörler

A. Alper Babalık

H. Oğuz Çoban

İ. Emrah Dönmez

Mehmet Korkmaz

Oğuzhan Sarıkaya

Yılmaz Çatal 

Layout editor / Dizgi editörü

Süleyman Uysal 

Secretary / Sekreterya

Esra Bayar

Tuğba Yılmaz Aydın


Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Cilt 19 - Sayı 4 - Ara 2018
 1. Taksonomik çeşitliliğin belirlenmesi için yeni önerilen bir eşitlik
  Sayfalar 336 - 346
  Kürşad Özkan
 2. Overview of the bird diversity in oak (Quercus spp.) forest habitats in Isparta province, southwestern Turkish Anatolia
  Sayfalar 347 - 354
  Adam Bergner, Ogün Çağlayan Türkay, Hasan Eryiğit, Mustafa Avcı
 3. Mapping temporal changes in landscape spatial heterogeneity using the contrast weighted edge density index
  Sayfalar 355 - 361
  Özdemir Şentürk, İbrahim Özdemir
 4. Arazi kullanımı dönüşümlerinin toprakların organik karbon depolama ve bazı özellikleri üzerindeki etkileri: Niğde yöresi örneği
  Sayfalar 362 - 367
  Selma Yaşar Korkanç, Halil Şahin, Ahmet Onur Özden, Burak Özkurt
 5. Bazı doğal mera alanlarının bitki örtüsü özellikleri, mera durumu ve sağlığının belirlenmesi
  Sayfalar 368 - 373
  Seyithan Seydoşoğlu
 6. Kuruca yaylası merasının (Antalya-Kaş) vejetasyon yapısı üzerine bir araştırma
  Sayfalar 374 - 379
  Ahmet Alper Babalık, Bedriye Gizem Sönmeyen
 7. Dikili ağaçların hacim tahmini için bazı metotların karşılaştırılması
  Sayfalar 380 - 385
  Ramazan Özçelik, Hasan Alkan, Onur Alkan
 8. Farklı hormon uygulamalarının Berberis thunbergii “Atropurpurea Nana” çeliklerinin köklenmesi üzerine etkisi
  Sayfalar 386 - 390
  Müberra Pulatkan, Nebahat Yıldırım, Elif Kaya Şahin
 9. Türkiye’de odun dışı orman ürünlerinin planlanmasında yöntem ve yaklaşım sorunu
  Sayfalar 391 - 402
  Kenan Ok, Mehtap Koç
 10. Özel sektörün peyzaj mimarlığı lisans eğitiminden ve mezunlarından beklentileri
  Sayfalar 403 - 412
  Işıl Kaymaz, Ecem Hoşgör
 11. Effect of density and propagation length on ultrasonic longitudinal wave velocity in some important wood species grown in Turkey
  Sayfalar 413 - 418
  Tuğba Yılmaz Aydın, Murat Aydın
 12. Dijital görüntü korelasyon yöntemi ile farklı mobilya birleştirmelerin mekanik davranışlarının belirlenmesi
  Sayfalar 419 - 427
  Timuçin Bardak, Eser Sözen, Kadir Kayahan, Selahattin Bardak, Deniz Aydemir, Hüseyin Peker
 13. Isıl işlem görmüş ahşap malzemenin arı kovanı üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması
  Sayfalar 428 - 434
  Bilgin İçel, Mustafa Yalçınkaya, Yasemin Şimşek
 14. Bitki boyası ve doğal mineralli su muamelesinin karakavak (Populus nigra L.) odununda absorpsiyon, retensiyon ve yoğunluk değerleri üzerine etkisi
  Sayfalar 435 - 441
  Ahmet Ali Var, Mustafa Özkan
 15. Isparta Güneykent bölgesinde yetişen gül odununun (Rosa damascena Mill.) kimyasal bileşimi ve lif özellikleri
  Sayfalar 442 - 446
  Kerem Özcan, İlhami Emrah Dönmez
 16. Morfometrik parametrelerin havza hidrolojisi bakımından değerlendirilmesi
  Sayfalar 447 - 454
  Ayten Erol Görür, Canan Karadeniz
 17. Prof. Dr. Ünal Eler 80 yaşında
  Sayfalar 455 - 460
  Ramazan Özçelik, Serdar Carus, Yılmaz Çatal