Turkish Journal of Forestry
Kapak Resmi
e-ISSN 2149-3898 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi | http://dergipark.gov.tr/tjf

AMAÇ VE KAPSAM


Türkiye Ormancılık Dergisi online ve açık erişimli yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi dili İngilizce ve Türkçe'dir ve yılda dört sayı yayınlanmaktadır. Orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve yaban hayati ekolojisi ve yönetimi çalışma konularında bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. Dergimize gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış orijinal çalışmalar olması gerekmektedir. Orijinal araştırmaya dayalı çalışmalara öncelik verilmekte, sınırlı sayıda derleme makale yayınlanmaktadır.


Dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veritabanı (TR Dizin), CAB Abstracts, Zoological Records, Open Academic Journals Index (OAJI)Cite Factor, Index CopernicusCosmos Index’te taranmaktadır.


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesinin resmi yayını olan Türkiye Ormancılık Dergisi, 2000-2014 yılları arasında “Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi” adıyla yayınlanmıştır.


DERGİ YAYIN KURULU 

Editor-in-chief / Baş editör

Nevzat Gürlevik

 

Editors / Editörler

A. Alper Babalık

H. Oğuz Çoban

İ. Emrah Dönmez

Mehmet Korkmaz

Oğuzhan Sarıkaya

Yılmaz Çatal 

Layout editor / Dizgi editörü

Süleyman Uysal 

Secretary / Sekreterya

Esra Bayar

Tuğba Yılmaz Aydın


Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Turkish Journal of Forestry

e-ISSN 2149-3898 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi | http://dergipark.gov.tr/tjf
Kapak Resmi

130.286

226.711

AMAÇ VE KAPSAM


Türkiye Ormancılık Dergisi online ve açık erişimli yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi dili İngilizce ve Türkçe'dir ve yılda dört sayı yayınlanmaktadır. Orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve yaban hayati ekolojisi ve yönetimi çalışma konularında bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. Dergimize gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış orijinal çalışmalar olması gerekmektedir. Orijinal araştırmaya dayalı çalışmalara öncelik verilmekte, sınırlı sayıda derleme makale yayınlanmaktadır.


Dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veritabanı (TR Dizin), CAB Abstracts, Zoological Records, Open Academic Journals Index (OAJI)Cite Factor, Index CopernicusCosmos Index’te taranmaktadır.


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesinin resmi yayını olan Türkiye Ormancılık Dergisi, 2000-2014 yılları arasında “Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi” adıyla yayınlanmıştır.


DERGİ YAYIN KURULU 

Editor-in-chief / Baş editör

Nevzat Gürlevik

 

Editors / Editörler

A. Alper Babalık

H. Oğuz Çoban

İ. Emrah Dönmez

Mehmet Korkmaz

Oğuzhan Sarıkaya

Yılmaz Çatal 

Layout editor / Dizgi editörü

Süleyman Uysal 

Secretary / Sekreterya

Esra Bayar

Tuğba Yılmaz Aydın


Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Cilt 19 - Sayı 2 - Tem 2018
 1. Reassessment of conservation status of the Senecio trapezuntinus Boiss. (Asteraceae)
  Sayfalar 109 - 112
  Salih Terzioğlu, Kamil Coşkunçelebi
 2. A study of ethnobotany in Kumluca (Antalya)
  Sayfalar 113 - 119
  Fatma Merve Nacakcı, İsmail Dutkuner
 3. Espiye (Giresun) Orman Planlama Birimi’nin istilacı yabancı türleri
  Sayfalar 120 - 129
  Mustafa Karaköse, Sefa Akbulut, Mahmut M. Bayramoğlu
 4. Canlı toplumlarının derecelendirilmesi için nispi entropi, boolean operatörleri ve temel bileşenler analizi kardeşliği
  Sayfalar 130 - 137
  Kürşad Özkan
 5. Toros göknarında gövde çapı modelinin doğrusal olmayan karışık etkili modelleme yaklaşımı ile geliştirilmesi
  Sayfalar 138 - 148
  Ramazan Özçelik, Emine Yiğit
 6. Çorum - Osmancık - Emine Deresi ve yan dere havzaları 1990 - 2014 yılları havza ıslah çalışmalarının arazi kullanım türü/arazi örtüsüne etkileri
  Sayfalar 149 - 155
  Ceyhun Göl, Alkan Günlü, Semih Ediş, Ahmet Küçükdöngül
 7. Isparta ili orman köylerinde lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik analizi
  Sayfalar 156 - 162
  Kader Hale Güler, Mehmet Korkmaz
 8. Avcı ölçeği ile Türkiye’de avcı profilinin analizi
  Sayfalar 163 - 169
  Ulukan Büyükarıkan
 9. Bazı memeli yaban hayvanlarının gösterge tür analizi; Ağlasun örneği
  Sayfalar 170 - 175
  Halil Süel, Berna Yalçınkaya, Ahmet Mert
 10. Tarım alanlarındaki peyzaj çeşitliliğinin memeli yaban hayvanı tür çeşitliliğine etkisi: Atabey ovası örneği
  Sayfalar 176 - 184
  Şengül Aksan, Neşe Akbay
 11. Comparison of temperature dependent Young’s modulus of oriental beech (Fagus orientalis L.) that determined by ultrasonic wave propagation and compression test
  Sayfalar 185 - 191
  Tuğba Yılmaz Aydın, Murat Aydın
 12. Mobilya üretiminde kullanılan levhalar ile bazı birleştirme elemanlarının mekanik performansı üzerine kenar bantlama işleminin etkisi
  Sayfalar 192 - 199
  Bekir Cihad Bal, Ahmet Akkök
 13. Ceviz kaplamalarının renk ve yüzey pürüzlülüğü üzerine pH etkisinin araştırılması
  Sayfalar 200 - 204
  Ferhat Özdemir, Doğu Ramazanoğlu, Hamit Özyurt, Eda Dalgıç, Ahmet Tutuş
 14. Odun plastik kompozit malzemelerin termal ve ısı iletkenliği özelikleri üzerine sepiolit mineralinin etkisi
  Sayfalar 205 - 209
  Ferhat Özdemir, Ayşegül Çot, Hakkı Alma
 15. Türkiye’de odun dışı orman ürünlerinde doğrudan pazarlama
  Sayfalar 210 - 218
  Emre Göksu, Hakan Adanacıoğlu