Turkish Journal of Forestry

e-ISSN 2149-3898 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/tjf
Kapak Resmi

100.293

135.577

AMAÇ VE KAPSAM


Türkiye Ormancılık Dergisi online ve açık erişimli yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi dili İngilizce ve Türkçe'dir ve yılda dört sayı yayınlanmaktadır. Orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve yaban hayati ekolojisi ve yönetimi çalışma konularında bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. Dergimize gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış orijinal çalışmalar olması gerekmektedir. Orijinal araştırmaya dayalı çalışmalara öncelik verilmekte, sınırlı sayıda derleme makale yayınlanmaktadır.


Dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veritabanı (TR Dizin), CAB Abstracts, Zoological Records, Open Academic Journals Index (OAJI)Cite Factor, Index CopernicusCosmos Index’te taranmaktadır.


Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesinin resmi yayını olan Türkiye Ormancılık Dergisi, 2000-2014 yılları arasında “Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi” adıyla yayınlanmıştır.


DERGİ YAYIN KURULU 

Editor-in-chief / Baş editör

Mehmet Korkmaz 

Editors / Editörler

A. Alper Babalık

H. Oğuz Çoban

İ. Emrah Dönmez

Nevzat Gürlevik

Oğuzhan Sarıkaya

Yılmaz Çatal 

Layout editor / Dizgi editörü

Süleyman Uysal 

Secretary / Sekreterya

Esra Bayar

Tuğba Yılmaz Aydın


Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Cilt 18 - Sayı 4 - Ara 2017
 1. Antalya Göynük Yöresinde hibrit Phlomis x termessi P.H. Davis üzerine araştırmalar
  Sayfalar 264 - 268
  Ayşe Gül Sarıkaya, Hüseyin Fakir
 2. Kuraklık stresli Quercus cerris fidanlarının fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerindeki değişimler
  Sayfalar 269 - 274
  Ayşe Deligöz, Esra Bayar
 3. Türkiye’de doğal yayılış gösteren herdem yeşil meşe (Quercus L.) türlerinin anatomik özellikleri
  Sayfalar 275 - 281
  Eda Kadem, Hüseyin Fakir
 4. Isparta-Yenişarbademli Yöresi ormanlık alanlarında tür merkezli tıbbi ve aromatik bitki tür zenginliğinin hesabı üzerine örnek bir çalışma
  Sayfalar 282 - 288
  Mehmet Güvenç Negiz, Esra Özge Kurt, Özdemir Şentürk
 5. Bucak (Burdur) yöresindeki bazı doğal orkide türlerinin yayılış alanları, morfolojik ve fenolojik özellikleri
  Sayfalar 289 - 294
  Ebru Hatice Tığlı, Hüseyin Fakir
 6. Ormancılıkla ilgili eylem planları ve bunların uygulamadaki etkinliğine ilişkin görüşlerin değerlendirilmesi
  Sayfalar 295 - 301
  Ahmet Tolunay, Özgür Balcı, Türkay Türkoğlu
 7. Coğrafi bilgi sistemleri tabanlı rota planlama: Likya Bölgesi Idebessos Antik Kenti
  Sayfalar 302 - 308
  Serdar Selim, Namık Kemal Sönmez
 8. Sarıçam ve doğu ladini odunlarının bazı fiziksel ve mekaniksel özellikleri üzerine sıvı azot işleminin etkileri
  Sayfalar 309 - 313
  Huseyin Yorur, Kadir Kayahan, Muhammed Nuri Günay, Suat Altun, Belgin Şeker
 9. Jeotermal sıcak su muamelesinin kızılçam odununda su alma oranı, elastikiyet modülü ve liflere paralel basınç direnci üzerine etkisi: Sakarya yöresinden bir örnek çalışma
  Sayfalar 314 - 320
  Ahmet Ali Var, Ömer Ümit Yalçın, Abdulkadir Soygüder
 10. Doğu ladini (Picea orientalis) ve meşe (Quercus spp.) kabuklarının kimyasal bileşimi
  Sayfalar 321 - 327
  Oktay Gönültaş, Mualla Balaban Uçar
 11. Yaban mersini (Myrtus communis L.) yaprak ve meyvelerinin uçucu bileşenleri
  Sayfalar 328 - 332
  İlhami Emrah Dönmez, Halime Salman
 12. Orman mühendisliği programında mühendislik tasarımı öğretimi: İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi’nde mevcut durum ve gelişme olanakları üzerine bir değerlendirme
  Sayfalar 333 - 345
  Kenan Ok