Turkish Journal of Forestry
Kapak Resmi
e-ISSN 2149-3898 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/tjf

AMAÇ VE KAPSAM


Türkiye Ormancılık Dergisi online ve açık erişimli yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi dili İngilizce ve Türkçe'dir ve yılda dört sayı yayınlanmaktadır. Orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve yaban hayati ekolojisi ve yönetimi çalışma konularında bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. Dergimize gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış orijinal çalışmalar olması gerekmektedir. Orijinal araştırmaya dayalı çalışmalara öncelik verilmekte, sınırlı sayıda derleme makale yayınlanmaktadır.


Dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veritabanı (TR Dizin), CAB Abstracts, Zoological Records, Open Academic Journals Index (OAJI)Cite Factor, Index CopernicusCosmos Index’te taranmaktadır.


Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesinin resmi yayını olan Türkiye Ormancılık Dergisi, 2000-2014 yılları arasında “Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi” adıyla yayınlanmıştır.


DERGİ YAYIN KURULU 

Editor-in-chief / Baş editör

Nevzat Gürlevik

 

Editors / Editörler

A. Alper Babalık

H. Oğuz Çoban

İ. Emrah Dönmez

Mehmet Korkmaz

Oğuzhan Sarıkaya

Yılmaz Çatal 

Layout editor / Dizgi editörü

Süleyman Uysal 

Secretary / Sekreterya

Esra Bayar

Tuğba Yılmaz Aydın


Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Turkish Journal of Forestry

e-ISSN 2149-3898 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/tjf
Kapak Resmi

120.331

189.541

AMAÇ VE KAPSAM


Türkiye Ormancılık Dergisi online ve açık erişimli yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi dili İngilizce ve Türkçe'dir ve yılda dört sayı yayınlanmaktadır. Orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve yaban hayati ekolojisi ve yönetimi çalışma konularında bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. Dergimize gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış orijinal çalışmalar olması gerekmektedir. Orijinal araştırmaya dayalı çalışmalara öncelik verilmekte, sınırlı sayıda derleme makale yayınlanmaktadır.


Dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veritabanı (TR Dizin), CAB Abstracts, Zoological Records, Open Academic Journals Index (OAJI)Cite Factor, Index CopernicusCosmos Index’te taranmaktadır.


Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesinin resmi yayını olan Türkiye Ormancılık Dergisi, 2000-2014 yılları arasında “Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi” adıyla yayınlanmıştır.


DERGİ YAYIN KURULU 

Editor-in-chief / Baş editör

Nevzat Gürlevik

 

Editors / Editörler

A. Alper Babalık

H. Oğuz Çoban

İ. Emrah Dönmez

Mehmet Korkmaz

Oğuzhan Sarıkaya

Yılmaz Çatal 

Layout editor / Dizgi editörü

Süleyman Uysal 

Secretary / Sekreterya

Esra Bayar

Tuğba Yılmaz Aydın


Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Cilt 19 - Sayı 1 - Mar 2018
 1. Tarsus yöresi fıstıkçamı (Pinus pinea L.) meşcereleri için çap-boy modellerinin geliştirilmesi
  Sayfalar 1 - 8
  Serdar Carus, Yunuz Akguş
 2. Kaş Yöresi doğal kızılçam (Pinus brutia Ten.) meşçereleri için ağaç hacim denklemlerinin geliştirilmesi
  Sayfalar 9 - 19
  Ramazan Özçelik, Şerife Kalkanlı
 3. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü karaçam meşcereleri için tek ve çift girişli ağaç hacim denklemleri
  Sayfalar 20 - 29
  Oytun Emre Sakıcı, Fadime Sağlam, Mehmet Seki
 4. Antalya yöresi ormanları için titrek kavak ağaç hacim tablolarının düzenlenmesi
  Sayfalar 30 - 39
  Yılmaz Çatal, Ahmet Güneş
 5. Köprülü Kanyon Milli Parkı’nın (Antalya-Isparta) flora envanteri
  Sayfalar 40 - 50
  Hasan Özçelik
 6. Random Forest Yöntemi kullanılarak potansiyel dağılım modellemesi ve haritalaması: Yukarıgökdere Yöresi örneği
  Sayfalar 51 - 56
  Serkan Özdemir
 7. Antalya Düzlerçamı Eşenadası Alageyik Üretim İstasyonu’nda fotokapan yöntemiyle alageyik (Cervus dama L.) popülasyon yoğunluklarının araştırılması
  Sayfalar 57 - 62
  Yasin Ünal, Hasan Çulhacı
 8. Endüstriyel ağaçlandırmalar için en uygun tür seçiminde analitik hiyerarşi süreci yönteminin kullanılması: Kastamonu İli örneği
  Sayfalar 63 - 75
  Gökhan Şen, Ersin Güngör
 9. Orman kaynaklarına ilişkin toplumsal algının incelenmesi (Çankırı kent merkezi örneği)
  Sayfalar 76 - 82
  Üstüner Birben, Hasan Emre Ünal, Ali Karaca
 10. Kadın orman mühendislerinde iş doyumunu etkileyen faktörler ile iş doyumu ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki
  Sayfalar 83 - 90
  Mehmet Korkmaz, Güzide Devrim Özlem Baykal
 11. Düzce orman ürünleri sanayi yöneticilerinin iş motivasyonu üzerine bir araştırma
  Sayfalar 91 - 97
  Tarık Gedik, Muhammet Çil, Derya Sevim Korkut, Melek Yükselen Kaya, Bircan Şimşek
 12. Palmitoil, stearoil ve oleoil klorür ile esterlenmiş kermes meşesi (Quercus coccifera L.) hemiselülozlarının kimyasal karakterizasyonu
  Sayfalar 98 - 102
  Samim Yaşar, Gizem Kılınç
 13. Kuraklık ve orman ekosistem dinamikleri etkileşimi
  Sayfalar 103 - 108
  Aydın Tüfekçioğlu, Mustafa Tüfekçioğlu