Kapak Resmi
6.962     |     5.214
Arşiv

Türk Yaşam Bilimleri Dergisinde, her türlü canlıyı merkeze alan; taksonomi, biyoçeşitlilik, ekoloji, koruma biyolojisi, anatomi, fizyoloji, biyoteknoloji, moleküler biyoloji ve genetik, tıbbi biyoloji, mikrobiyoloji, viroloji, temel tıp bilimleri, mikoloji, hidrobiyoloji, entomoloji, analitik kimya, organik kimya, biyokimya, tarım bilimleri, ormancılık, tıbbi bitkiler ve ekoturizm konuları üzerine araştırma ve derleme makaleler yayınlanır. Bunun yanı sıra dergimiz, evrensel bilime katkıda bulunmak kaydıyla her türlü yapıcı, yaratıcı ve yenilikçi görüşlere açıktır.

Türk Yaşam Bilimleri Dergisi uluslararası hakemli ve indeksli, açık erişimli bir e-dergidir. Dergiye sadece Türkçe ve İngilizce yayınlar kabul edilmektedir.


Cilt: 2 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 1 - Haz 2017
Twitter

     @TurkJLifeSci

iThenticate
     www.ithenticate.com
Turnitin

     www.turnitin.com/tr/

Türkçe Bilimsel Bitki Adları

        Flora Araştırmaları Derneği tarafından hazırlanan Türkçe Bilimsel Bitki           Adları Yönergesi’ne bu linkten ulaşabilirsiniz.