Kapak Resmi
1.639     |     2.551
Arşiv

TURKISH JOURNAL of MANAGEMENT (TJM) uluslararası hakemli bir elektronik dergidir.

TJM yılda iki sayı yayınlanmaktadır ve açık erişim politikasını benimsemektedir.

TJM Türkçe veya İngilizce dilinde makaleleri kabul etmektedir.

Editör

Mustafa KURT, Yalova Üniversitesi

---

TURKISH JOURNAL of MANAGEMENT (TJM) is a peer-reviewed, international e-journal.

TJM publishes two issues a year with open access.

TJM accepts manuscripts in English or Turkish languages.

Editor-in-chief

Mustafa KURT, University of Yalova