Yıl 2014, Cilt 12, Sayı 3, Sayfalar 178 - 187 2015-12-12

Mobile phone usage pattern among undergraduate medical students at a Medical College of Kolkata, West Bengal, India
Hindistan Batı Bengal’de Kolkata Tıp Okulu öğrencileri arasında cep telefonu kullanma alışkanlıkları

Bobby Paul [1] , Sima Roy [2] , Indranil Saha [3] , Raghunath Misra [4] , Sita Chattopadhyay [5] , Mausumi Basu [6]

208 179

Abstract

Objective: Mobile phone usage has reached all ages across all segments of society, and its radiofrequency waves are an increasing concern among the general population. To find out the pattern of mobile phone usage among undergraduate medical students and their perceived symptoms and awareness about negative health effects due to their exposure to the radiofrequency waves. Methods: A descriptive type of epidemiological study was conducted among 295 undergraduate medical students in the Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Kolkata, in August 2012 after obtaining Institutional Ethical Clearance. Data were collected by a pre-designed and pre-tested, semi structured questionnaire and analyzed with SPSS software, version 19.0. Results: Among the 1st semester students, browsing of the internet became the predominant activity; while listening to music and radio was the preferred activity among the 3rd, 5th and 7th semester students. In lecture class, 1st semester students (62.5%) switch off; 40.6% of 5th semester students receive and 63.63% of 7th semester students keep the phone in silence mode. Duration of mobile phone usage was maximum among students who perceived headache as a side effect of usage. About 62.3% study subjects cited accidents as a harmful effect, followed by lack of concentration. Conclusions: Regulatory bodies should lay down specific regulations and guidelines regarding mobile phone usage in class as well as during patient care. Further research is needed to comment on long term health outcome keeping in view its usage and popularity among younger people.

Keywords: Mobile phone use, medical students, hazard awareness

 

Özet

Amaç: Toplumun her kesiminde tüm yaş grupları arasında cep telefonu kullanılmakta ve üretilen  radyofrekans dalgaları toplumda endişe yaratmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Tıp öğrencileri arasında cep telefonu kullanma alışkanlıklarının, algılanan semptomların ve radyofrekans dalgalarına maruz kalınması nedeniyle oluşan negatif sağlık etkileri hakkındaki farkındalığın incelenmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma Kolkata Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi ve Araştırma Enstitüsü’nde 295 Tıp öğrencisinde, Enstitü Etik Onayı alındıktan sonra Ağustos 2012’de yürütülmüştür. Veri, pilot çalışma ve ön testleri yapılmış yarı yapılandırılmış bir anket ile elde edilmiştir ve SPSS istatistik programı 19.0 sürümü ile analiz edilmiştir. Bulgular: Birinci dönem öğrencileri arasında internette gezinmek amaçlı kullanım en sık yapılan aktivite iken, üç, beş ve yedinci dönem öğrencileri müzik ve radyo dinlemeyi tercih etmekteydi. Dersliklerde birinci dönem öğrencileri (%62.5) telefonlarını kapalı tutarken, beşici dönem öğrencilerinin %40.6’sı açık ve yedinci dönem öğrencilerinin %63.63’ü sessiz modda tutmaktaydı. Cep telefonu kullanma süresi, başağrısını cep telefonu kullanımının bir yan etkisi olarak algılayan öğrenciler arasında en yüksek düzeydeydi. Çalışma grubunun %62.3’ü konsantrasyon eksikliğinden kaynaklanan kazaları zararlı bir etki olarak bildirdi. Sonuç: İlgili denetim organları, hasta bakımı süresince olduğu gibi, sınıfta cep telefonu kullanımı ile ilgili spesifik yasalar ve kılavuzlar oluşturmalıdır. Ayrıca genç bireylerde cep telefonunun yaygınlığı ve kullanımının uzun dönem sağlık etkilerini yorumlayabilmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Cep telefonu kullanımı, tıp öğrencileri, risk algısı

Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Bobby Paul
E-posta: drbobbypaul@gmail.com

Yazar: Sima Roy
E-posta: drbobbypaul@gmail.com

Yazar: Indranil Saha
E-posta: drbobbypaul@gmail.com

Yazar: Raghunath Misra
E-posta: drbobbypaul@gmail.com

Yazar: Sita Chattopadhyay
E-posta: drbobbypaul@gmail.com

Yazar: Mausumi Basu
E-posta: drbobbypaul@gmail.com

Bibtex @ { tjph173034, journal = {Türkiye Halk Sağlığı Dergisi}, issn = {}, address = {Halk Sağlığı Uzmanları Derneği}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {178 - 187}, doi = {10.20518/thsd.66613}, title = {Mobile phone usage pattern among undergraduate medical students at a Medical College of Kolkata, West Bengal, India}, key = {cite}, author = {Chattopadhyay, Sita and Roy, Sima and Misra, Raghunath and Basu, Mausumi and Saha, Indranil and Paul, Bobby} }
APA Paul, B , Roy, S , Saha, I , Misra, R , Chattopadhyay, S , Basu, M . (2015). Mobile phone usage pattern among undergraduate medical students at a Medical College of Kolkata, West Bengal, India. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 12 (3), 178-187. DOI: 10.20518/thsd.66613
MLA Paul, B , Roy, S , Saha, I , Misra, R , Chattopadhyay, S , Basu, M . "Mobile phone usage pattern among undergraduate medical students at a Medical College of Kolkata, West Bengal, India". Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 12 (2015): 178-187 <http://dergipark.gov.tr/tjph/issue/16569/173034>
Chicago Paul, B , Roy, S , Saha, I , Misra, R , Chattopadhyay, S , Basu, M . "Mobile phone usage pattern among undergraduate medical students at a Medical College of Kolkata, West Bengal, India". Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 12 (2015): 178-187
RIS TY - JOUR T1 - Mobile phone usage pattern among undergraduate medical students at a Medical College of Kolkata, West Bengal, India AU - Bobby Paul , Sima Roy , Indranil Saha , Raghunath Misra , Sita Chattopadhyay , Mausumi Basu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.20518/thsd.66613 DO - 10.20518/thsd.66613 T2 - Türkiye Halk Sağlığı Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 178 EP - 187 VL - 12 IS - 3 SN - -1304-1088 M3 - doi: 10.20518/thsd.66613 UR - http://dx.doi.org/10.20518/thsd.66613 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Mobile phone usage pattern among undergraduate medical students at a Medical College of Kolkata, West Bengal, India %A Bobby Paul , Sima Roy , Indranil Saha , Raghunath Misra , Sita Chattopadhyay , Mausumi Basu %T Mobile phone usage pattern among undergraduate medical students at a Medical College of Kolkata, West Bengal, India %D 2015 %J Türkiye Halk Sağlığı Dergisi %P -1304-1088 %V 12 %N 3 %R doi: 10.20518/thsd.66613 %U 10.20518/thsd.66613