Sosyal Bilim Dergisi (TJSS) 2017'de kurulmuştur. Sosyal Bilimler alanındaki araştırmalarla ilgilenen herkesi kapsayan uluslararası hakemli bir dergidir. Journal of Social Science (TJSS), gelecek yıllar için vazgeçilmez bir referans aracı olarak hizmet vererek literatüre değerli katkılar sunmayı amaçlamaktadır. Derginin kapsamı, Sosyal Bilimler alanındaki ya da yakın ilişkili alanlardaki teorik ve deneysel bulguları içermektedir. Dergi ayrıca, ilgili alanlarda yapılan son araştırmalara ya da kitaplara ilişkin teknik notları içeren eleştirel inceleme makalelerini de yayınlamaktadır.

 Dergi kapsamındaki alanlar:

- Antropoloji

- Arkeoloji

- İletişim Bilimleri

- Ekonomi

- Eğitim Bilimleri

- Güzel Sanatlar

- Coğrafya

- Tarih

- Uluslararası İlişkiler

- Hukuk

- Dil Bilimleri ve Filoloji

- Edebiyat

- İşletme

- Felsefe

- Siyasal Bilimler

- Psikoloji

- Kamu Yönetimi

- Sosyoloji

- İlahiyat

Dil

Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılabilir.

Makalenin Şekil Şartları

Makalenin (özet ve abstract hariç)  tüm bölüm ve başlıkları “Times New Roman” yazı tipi ve “12 punto” büyüklüğünde olmalıdır. Yazılar 1 satır aralığı, paragraf aralığı önce 6 nk, sonra 0 nk, kenar boşlukları her bir kenardan 3 cm. boşluk olacak şekilde ayarlanmalıdır. Sisteme mutlaka Word dökümanı yüklenmelidir.

Makalenin İçerik Şartları

Türkçe olarak hazırlanacak makaleler genel olarak: “Özet”, “Abstract”, “Giriş", “Alt Bölümler”, “Sonuç” ve “Kaynakça” şeklinde koyu olarak iki yana yaslı metinde paragraf girintisi olmadan solda (satır başında) yazılmalıdır.

Başlık

Başlık “Times New Roman” yazı tipi, “12 punto” büyüklüğünde, koyu, ortalı ve 1 satır aralığında yazılmalıdır. Türkçe başlığın hemen altına İngilizce başlık, koyu olmayacak şekilde italik olarak “Times New Roman” yazı tipi, “12 punto” büyüklüğünde ve 1 satır aralığında yazılmalıdır.

Yazar/Yazarlar Bilgileri

Gönderilen makalede yazar/yazarlar isimleri başlığın altında sağa yaslı (bold olmayacak şekilde) “12 punto” büyüklüğünde, diğer bilgiler ise (unvan, kurum, e-mail sıralamasıyla) ilk sayfanın altında dipnot olarak “11 punto” büyüklüğünde yazılmalıdır.

Özet

Türkçe yazılan makalelerde Türkçe ve İngilizce özetlerin yazılması gerekmektedir, Makale üstverisini girerken ingilizce özet bilgileri Dergipark sisteminde isteğe bağlı olarak yazılsa da dergimiz açısından zorunludur. Uzunluk en az 100 en fazla 250 kelime olmalıdır. Türkçe özet ve İngilizce abstract “Times New Roman” yazı tipi, “11 punto” büyüklüğünde ve 1 satır aralığında olmalıdır. Özet’te çalışmanın amacı, yöntemi, başlıca bulguları ve genel sonuca yer verilmelidir. Özet, başlıktan ve yazar/yazarların isminden bir boşluk sonra yazılmalıdır. Özetin bir satır altında “Anahtar Kelimeler”e (Keywords) yer verilmelidir.

Atıf ve Kaynak Gösterimi

Atıf ve Kaynak gösteriminde Bilimsel Yazım Kurallarına dikkat edilmeli, APA (American Psychological Association) - http://www.apastyle.org standartlarına uyulmalıdır.