Dergide yazar (lar) ın telif hakkını kısıtlama olmaksızın kullanmalarına izin verilir ve yayın haklarını kısıtlama olmaksızın saklar.

Gönderilen belgelerin, patent veya patent başvurusu ile korunmasız hiçbir özel malzeme içermediği varsayılmaktadır; Teknik içeriğin sorumluluğu ve özel materyallerin korunması sadece yazar (lar) ve onların kuruluşlarına aittir ve TJSS'nin ya da onun Editör Kadrosunun sorumluluğunda değildir. Ana (ilk / ilgili) yazar, makalenin diğer yazarlar tarafından görülüp onaylanmasını sağlamaktan sorumludur. Yazıya teslim edilmeden önce telif hakkıyla korunan materyallerin kullanımı için gerekli tüm telif hakkı izni izinlerini almak yazarın sorumluluğundadır.

Yazar olarak haklarım nelerdir?

Sizin haklarınızı oluşturmak için gönderdiğiniz veya yayınladığınız derginin politikasını kontrol etmek önemlidir.

Yazar. TJSS’nin standart politikaları aşağıdaki yeniden kullanım haklarına izin verir:

Dergide yazar (lar) ın telif hakkını kısıtlama olmaksızın saklamasına izin verilir.

Dergide yazar (lar) ın kısıtlama olmaksızın yayın hakları elde etmesine izin verilir.

Dergiye gönderdiğiniz makalenin sürümü ile dilediğinizi yapabilirsiniz.

Makale yayına kabul edildikten sonra, makalenin kabul edilen versiyonunu kendi kişisel web sitenize, departmanınızın web sitesine veya kurumunuzun herhangi bir kısıtlama olmaksızın depolarına gönderebilirsiniz.

Makalenin kabul edilen versiyonunu, yukarıda listelenenler dışındaki herhangi bir depoda (örneğin, başka bir kurumun deposunda veya bir konu arşivinde depolayamazsınız), dergideki makalenin yayınlanmasından 12 ay sonrasına kadar yayınlayamazsınız.

Yayımlanan makaleyi kendi eğitim ihtiyaçlarınız için kullanabilir veya bu tür tedariklerin ticari amaçlara uygun olmaması koşuluyla araştırma iş arkadaşlarına bireysel olarak tedarik edebilirsiniz.

Makaleyi, dergide yayınlandıktan sonra herhangi bir zamanda yazmış veya düzenlemiş olduğunuz bir kitapta kullanabilirsiniz. Bu, başka biri tarafından yazılan veya düzenlenmiş bir kitaba bir bölüm eklediğiniz kitaplar için geçerli değildir.

Yayınlanmış makaleyi TJSS'nin izni olmadan bir web sitesinde veya bir depoda yayınlayamazsınız.

Bölüm politikaları

Makaleler

Seçilmiş Açık gönderilerSeçilmiş DizinlenmişSeçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ulusal ve/veya uluslararası hakemler tarafından değerlendirilir; kabul-ret kararı Yayın Kurulu tarafından verilir. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez (blind peer review). Hakemlerin de, yazar isimlerini görmeden (double-blind peer review) makeleleri değerlendirmesi yazarın tercihine bırakılmıştır. Bu tercihi kullanmak isteyen yazarların, makelelerini, isim ve adres satırlarını silerek sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makalelere geliştirilmesi hususunda major (değerlendirme için yeniden gönder) ya da minor (düzeltme gerekli) revizyon kararı verilir. İstenilen seviyeye ulaşmayan ve bilimsel açıdan yeterli görülmeyen makaleler reddedilir.

 

Açık erişim politikası

Bu dergi, hakemli açık erişimli bir dergidir. Açık Erişim, “hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün, internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır.

 

Arşivleme

Bu dergi, iştirak eden kütüphanelerin dağıtılan arşivleme sistemi yaratması amaçlı, kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır.

 

Yayın Sıklığı

Dergimiz, Haziran ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan bir araştırma dergisidir.

 

İntihal Engellemesi

Dergimize gönderilen tüm makaleler 2017 yılından itibaren editör onayına sunulmadan önce iThenticate programı ile taranmaya başlamıştır. 2018 yılından itibaren ise aynı işlem aynı program ile yapılmaya devam etmektedir. Benzerlik raporu sonucunda makale hakkında aşağıdaki üç karardan biri verilir.

1. Değerlendirilmek üzere editöre gönderilir.

2. Düzeltme talebiyle yazara geri gönderilir. 

3. Değerlendirme aşamasına alınmadan ret işlemi gerçekleştirilir.

Sosyal Bilim Dergisi (TJSS) 2017'de kurulmuştur. Sosyal Bilimler alanındaki araştırmalarla ilgilenen herkesi kapsayan ulusal hakemli bir dergidir. Journal of Social Science (TJSS), gelecek yıllar için vazgeçilmez bir referans aracı olarak hizmet vererek literatüre değerli katkılar sunmayı amaçlamaktadır. Derginin kapsamı, Sosyal Bilimler alanındaki ya da yakın ilişkili alanlardaki teorik ve deneysel bulguları içermektedir. Dergi ayrıca, ilgili alanlarda yapılan son araştırmalara ya da kitaplara ilişkin teknik notları içeren eleştirel inceleme makalelerini de yayınlamaktadır.

 Dergi kapsamındaki alanlar:

- Antropoloji

- Arkeoloji

- İletişim Bilimleri

- Ekonomi

- Eğitim Bilimleri

- Güzel Sanatlar

- Coğrafya

- Tarih

- Uluslararası İlişkiler

- Hukuk

- Dil Bilimleri ve Filoloji

- Edebiyat

- İşletme

- Felsefe

- Siyasal Bilimler

- Psikoloji

- Kamu Yönetimi

- Sosyoloji

- İlahiyat

Dil

Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılabilir.

Makalenin Şekil Şartları

Makalenin (özet ve abstract hariç)  tüm bölüm ve başlıkları “Times New Roman” yazı tipi ve “12 punto” büyüklüğünde olmalıdır. Yazılar 1 satır aralığı, paragraf aralığı önce 6 nk, sonra 0 nk, kenar boşlukları her bir kenardan 3 cm. boşluk olacak şekilde ayarlanmalıdır. Sisteme mutlaka Word dökümanı yüklenmelidir.

Makalenin İçerik Şartları

Türkçe olarak hazırlanacak makaleler genel olarak: “Özet”, “Abstract”, “Giriş", “Alt Bölümler”, “Sonuç” ve “Kaynakça” şeklinde koyu olarak iki yana yaslı metinde paragraf girintisi olmadan solda (satır başında) yazılmalıdır.

Başlık

Başlık “Times New Roman” yazı tipi, “12 punto” büyüklüğünde, koyu, ortalı ve 1 satır aralığında yazılmalıdır. Türkçe başlığın hemen altına İngilizce başlık, koyu olmayacak şekilde italik olarak “Times New Roman” yazı tipi, “12 punto” büyüklüğünde ve 1 satır aralığında yazılmalıdır.

Yazar/Yazarlar Bilgileri

Gönderilen makalede yazar/yazarlar isimleri başlığın altında sağa yaslı (bold olmayacak şekilde) “12 punto” büyüklüğünde, diğer bilgiler ise (unvan, kurum, e-mail sıralamasıyla) ilk sayfanın altında dipnot olarak “11 punto” büyüklüğünde yazılmalıdır.

Özet

Türkçe yazılan makalelerde Türkçe ve İngilizce özetlerin yazılması gerekmektedir, Makale üstverisini girerken ingilizce özet bilgileri Dergipark sisteminde isteğe bağlı olarak yazılsa da dergimiz açısından zorunludur. Uzunluk en az 100 en fazla 250 kelime olmalıdır. Türkçe özet ve İngilizce abstract “Times New Roman” yazı tipi, “11 punto” büyüklüğünde ve 1 satır aralığında olmalıdır. Özet’te çalışmanın amacı, yöntemi, başlıca bulguları ve genel sonuca yer verilmelidir. Özet, başlıktan ve yazar/yazarların isminden bir boşluk sonra yazılmalıdır. Özetin bir satır altında “Anahtar Kelimeler”e (Keywords) yer verilmelidir.

Atıf ve Kaynak Gösterimi

Atıf ve Kaynak gösteriminde Bilimsel Yazım Kurallarına dikkat edilmeli, APA (American Psychological Association) - http://www.apastyle.org standartlarına uyulmalıdır.