Sorumlu Editörler

Doç.Dr. Ali Balcı

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü

alibalci@gmail.comSorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr.Yıldırım Turan

Sakarya Üniversitesi SBF Uluslararası İlişkiler ABD

yildirimturan@sakarya.edu.trEditör Yardımcıları

Doktor Adayı Haydar Oruç

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü

ortadogudergi@sakarya.edu.tr


Dr. İsmail Numan Telci

Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ABD

intelci@sakarya.edu.tr


Dr. Filiz Cicioğlu

Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ABD

fsever@sakarya.edu.tr


Arş Gör. Fatma Zehra Toçoğlu

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü

fztocoglu@sakarya.edu.tr


Arş.Gör. Mustafa Caner

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü

mcaner@sakarya.edu.tr


Arş.Gör. Serra Can

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü

serracan@sakarya.edu.tr


Arş.Gör. Talha İsmail Duman

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü

ismailduman@sakarya.edu.tr

Editoryal Kurul

Prof.Dr. Kemal İnat ( Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Sadık Ünay (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Uysal (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Şahin (Polis Akademisi)

Prof. Dr. Tim Jacoby (Manchester Üniversitesi)

Prof. Dr. Ferhat Pirinççi (Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet Öztürk (İstanbul Üniversitesi)

Doç.Dr. İsmail Ediz (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Nebi Miş (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Enes Bayraklı (Türk-Alman Üniversitesi)

Dr. Ahmet Yeşil (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Mustafa Yetim (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Berdal Aral (İstanbul Şehir Üniversitesi)

Prof. Dr. Gencer Özcan (Bilgi Üniversitesi)

Prof. Dr. Burhanettin Duran (İbn Haldun Üniversitesi)

Prof. Dr. Aristotle Kallis (Lancester Üniversitesi)

Prof. Dr. Jurgen Bellers (Siegen Üniversitesi)

Prof. Dr. Atilla Arkan (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Birol Akgün (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Tayyar Arı (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhittin Ataman (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Arif Bilgin (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Kemal Şan (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Mesut Özcan (T.C. Dışişleri Bakanlığı)

Prof. Dr. Abdulhamit Kırmızı (İstanbul Şehir Üniversitesi)

Doç. Dr. Alev Erkilet (İstinye Üniversitesi)

Doç. Dr. Erdem Özlük (Selçuk Üniversitesi)

Doç.Dr. Mehmet Özkan (Polis Akademisi)

Dr. Mustafa Cüneyt Özşahin (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Dr. Hasan Gümüşoğlu (Yalova Üniversitesi)

Dr. İsmail Gündoğdu (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Mehmet Zeki Ak (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Ali Aslan (İbn Haldun Üniversitesi)

Dr. Muhammed Mücahid Dündar (Sakarya Üniversitesi)

Dr. İbrahim Efe (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)


Twitter
Google Scholar
Academia