Sorumlu Editörler

Prof. Dr. Kemal İnat

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü

kinat@sakarya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. İsmail Numan Telci

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü

intelci@sakarya.edu.tr

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç.Dr. Ali Balcı

Sakarya Üniversitesi SBF Uluslararası İlişkiler ABD

alibalcı@sakarya.edu.trEditör Yardımcıları

Yrd.Doç.Dr. Filiz Cicioğlu

Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ABD

fsever@sakarya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. İsmail Ediz

Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ABD

ismailediz@sakarya.edu.tr

Arş Gör. Fatma Zehra Toçoğlu

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü

fztocoglu@sakarya.edu.tr

Arş Gör. Furkan Polat

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü

fpolat@sakarya.edu.tr

Doktor Adayı Haydar Oruç

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü

ortadogudergi@sakarya.edu.tr


Editoryal Kurul

Prof. Dr. Sadık Ünay (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Uysal (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Şahin (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet Öztürk (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Ferhat Pirinççi (Uludağ Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Nebi Miş (Sakarya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Enes Bayraklı (Türk-Alman Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Yeşil (Sakarya Üniversitesi)

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Berdal Aral (İstanbul Şehir Üniversitesi)

Prof. Dr. Gencer Özcan (Bilgi Üniversitesi)

Prof. Dr. Burhanettin Duran (İbn Haldun Üniversitesi)

Prof. Dr. Aristotle Kallis (Lancester Üniversitesi)

Prof. Dr. Jurgen Bellers (Siegen Üniversitesi)

Prof. Dr. Atilla Arkan (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Birol Akgün (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Tayyar Arı (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhittin Ataman (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Arif Bilgin (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa Kemal Şan (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Tim Jacoby (Manchester Üniversitesi)

Doç. Dr. Mesut Özcan (T.C. Dışişleri Bakanlığı)

Doç. Dr. Tuncay Kardaş (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Abdulhamit Kırmızı (İstanbul Şehir Üniversitesi)

Doç. Dr. Alev Erkilet (İstinye Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Erdem Özlük (Selçuk Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cüneyt Özşahin (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Hasan Gümüşoğlu (Yalova Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. İsmail Gündoğdu (Sakarya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zeki Ak (Sakarya Üniversitesi)

Yrd .Doç. Dr. Ali Aslan (İbn Haldun Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Mücahid Dündar (Sakarya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Efe (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Dr. Mehmet Özkan (TİKA)

Sosyal Medya