Dergi İletişim
Ad: Haydar Oruç
E-posta: ortadogudergi@sakarya.edu.tr
Telefon: 02642953718
Adres:

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü

Sakarya Türkiye


Başeditör
Ad: Doç.Dr. Ali Balcı
E-posta: alibalci@gmail.com
Telefon: 02642953616
Adres:

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü

Sakarya Türkiye


Editör Yrd.
Ad: Yrd.Doç.Dr. Yıldırım Turan
E-posta: yildirimturan@sakarya.edu.tr
Telefon: 02642953620
Adres:

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü

Sakarya Türkiye


Editör Yrd.
Ad: Arş.Gör. Fatma Zehra Toçoğlu
E-posta: fzehratocoglu@gmail.com
Telefon: 02642953612
Adres:

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü

Sakarya Türkiye


Editör Yrd.
Ad: Arş.Gör. Mustafa Caner
E-posta: mcaner@sakarya.edu.tr
Telefon: 02642953606
Adres:

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü

Sakarya Türkiye
Twitter
Google Scholar
Academia