Year 2016, Volume 3, Issue 2, Pages 76 - 105 2016-12-30

Lübnan, bağımsızlığını kazanmasından(1943) bu yana çatışmaya müsait bir zemin üzerinde var olmuştur. Lübnan’ın bu çatışmaya elverişli durumunda coğrafi konumu kadar kendine has özellikleri de etkili olmuş, 18 farklı mezhebin varlık gösterdiği ülkede çatışmacı yapı söylemini mezhepsel farklılıklar üzerinden inşa etmiştir. 5 yıldır kanlı bir iç savaşın yaşandığı Suriye ile Lübnan arasındaki ilişkide, iki ülkenin sınır komşuluklarının yanı sıra Suriye’nin Lübnan üzerinde sahip olduğu ayrıcalıklı konum ve bu konumun Lübnan siyasal aktörleri üzerindeki ayrıştırıcı etkisi Lübnan’ı, Suriye İç Savaşı’ndan en çok etkilenen ülke konumuna getirmiştir.

Bu çalışma Suriye İç Savaşı’nın Lübnan’a etkilerini ortaya koymayı ve geçtiğimiz 5 yıl boyunca Lübnan’da yaşanan gelişmeleri bu çerçevede açıklamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda öncelikle Lübnan’ın tarihsel arka planı kısa bir değerlendirmeye tabii tutulacak ardından Suriye’de yaşanan iç savaş’ın Lübnan’ı hangi açılardan, ne boyutta etkilediği sorgulanacaktır. 2011 yılında barışçıl sokak gösterileri ile başlayan ve hızla kanlı bir iç savaşa evrilen Suriye’deki gelişmelerin Lübnan üzerinde nasıl bir etki yarattığı bu çalışmada ulusal güvenlik ve siyasal sorunlar ile mülteciler ve sosyal problemler olmak üzere iki ana başlık altında ele alınacaktır. 

Suriye İç Savaşı, Lübnan, Suriye, Hizbullah, Gelecek Hareketi, Mülteciler
 • Albert Hourani; Syria and Lebanon: A Political Essay, Oxford University Press: 1968
 • • Veysel Ayhan ve Özlem Tür; İçsel Dinamikler ve Ulusal Aktörler Bağlamında Lübnan Krizinin Analizi, Akademik Ortadoğu, C.III, S.1, 2008
 • • Youssef Chaitani; Post-Colonial Syria and Lebanon the Decline of Arab NAtionalism and the Triumph of the State, I.B. Tauris, New York:2007.
 • • Ümit Çelik; İç Çatışmalar ve Dış Müdahaleler Arasında Lübnan, History Studies, C.IV, S.1, 2012.
 • • Mustafa Öz, “Dürzîlik”, D.İ.A., C. X, s.46.
 • • Çağlar Söker; Hizbullah: Bir Terörö Örgütü Analizi, ORSAM,www.orsam.org, s.16
 • • Dana Halawi; Worl Bank Projects Wider Fiscal Defict, DailyStar Lebanon, 16.12.2014.
 • • David Hirst, Beware of Small States, Faber and Faber, England
 • • Daily Star Lebanon, Army Detains 43 in Tripoli as Security Plan Launched, 1 Nisan 2014.
 • • Justin Salhani; Youth and unemployement Hits 35 pct in Lebanon, DailyStar Lebanon, 6 Haziran 2014
 • Lübnan Siyasetinde Hizbullah Gölgesi, Anadolu Ajansı, 14.02.2015
 • • Lübnan’da Suriyeliler İçin Mülteci Kampı, Habertürk, 12 Eylül 2014.
 • • Radikal, BM Gıda Yardımını Durdurdu, 2 Aralık 2014.
 • • Hürriyet; Lübnan Suriyeli Mültecilere Sınırını Kapattı, 19 Ekim 2014.
 • • SABAH; Lübnan’da 1 Milyon Suriyeli, 4.04.2014.
 • • BBC; Lübnan’da 1 Milyon Mülteci, 3.04.2014.
 • • YDH; Suriyeli Mültecilerin Sayısı Lübnan Nüfusunun 4’te Biri Oldu, 16.01.2014.
 • • Syria Regional Refugee Response,UNHCR, http://data.unhcr.org, (29.01.2015).
 • • International Labour Organization, “World of Work Report 2014: Devoloping with jobs”, www.ilo.org
 • • Trading Economics; www.tr.tradingeconomics.com
 • • Suriye’ye Komşu Ülkelerde Suriyeli Mültecilerin Durumu: Bulgular, sonuçlar, Önlemler, ORSAM, Rapor No. 189, 2014.
 • • Ufuk Ulutaş; 5 Soruda Lübnan’da Çöp Krizi, SETA, 1 Eylül 2015.
 • • Hizbullah, Future Movement dialogue session concludes at Ain Tineh,30 Kasım 2015.
 • • Nicolas Nassif; Is the Future Movement-Hezbollah dialogue pointless? al-akhbar,23.12.2014.
 • • BBC; Lübnan'da Süleyman Dönemi, 26 Mayıs 2008
 • • Aljazeera; Lübnan Yine Cumhurbaşkanını Seçemedi, 7 Mayıs 2014.
 • • Dilek Yiğit; Lübnan’da Başkanlık Krizi,21.yyte, 29 Mayıs 2015.
 • • Mario Abo Zeid; Lebanese Presidential Elections, Carnegie, 14 Şubat 2015.
 • • Anadolu Ajansı; Lübnan’da Cumhurbaşkanlığı Krizi, 16 Aralık 2015.
 • • Aljazeera; Lübnan’da Süleyman Franci Cumhurbaşkanı Adayı, 18 Aralık 2015.
 • • Oytun Orhan; Suriye Krizinin Lübnan’a Etkisi: Lübnan’dan Gözlemler, ORSAM, 6 Şubat 2015.
 • • Aljazeera;Lübnan-Nusra Esir Takası Geçekleşti, 2.12.20125.
 • • Milliyet; “Eski Lübnan Başbakanı Kerami vefat etti”, 2 Ocak 2015.
 • • TimeTurk; Işid Lübnanlı askerleri Esir Aldı, 3 Ağustos 2014.
 • • Marisa Sullivan; Hezbollah in Syria, Middle East Security Report, No.19, ISW: April 2014.
 • • Kemal Salibi; A House of Many Mantions, the History of Lebanon Reconsidered, İ.B. Touris, London:2002.
Subjects Social
Published Date 2017/2
Journal Section Makaleler
Authors

Author: AYŞE SELCAN ÖZDEMİRCİ
Institution: SAKARYA UNIV
Country: Turkey


Bibtex @research article { tocd272252, journal = {Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi}, issn = {2147-7523}, eissn = {2630-5631}, address = {Sakarya University}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {76 - 105}, doi = {10.26513/tocd.272252}, title = {SURİYE İÇ SAVAŞININ LÜBNAN’A ETKİLERİ (2011-2016)}, key = {cite}, author = {ÖZDEMİRCİ, AYŞE SELCAN} }
APA ÖZDEMİRCİ, A . (2016). SURİYE İÇ SAVAŞININ LÜBNAN’A ETKİLERİ (2011-2016). Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, 3 (2), 76-105. DOI: 10.26513/tocd.272252
MLA ÖZDEMİRCİ, A . "SURİYE İÇ SAVAŞININ LÜBNAN’A ETKİLERİ (2011-2016)". Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 3 (2016): 76-105 <http://dergipark.gov.tr/tocd/issue/25533/272252>
Chicago ÖZDEMİRCİ, A . "SURİYE İÇ SAVAŞININ LÜBNAN’A ETKİLERİ (2011-2016)". Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 3 (2016): 76-105
RIS TY - JOUR T1 - SURİYE İÇ SAVAŞININ LÜBNAN’A ETKİLERİ (2011-2016) AU - AYŞE SELCAN ÖZDEMİRCİ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.26513/tocd.272252 DO - 10.26513/tocd.272252 T2 - Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 105 VL - 3 IS - 2 SN - 2147-7523-2630-5631 M3 - doi: 10.26513/tocd.272252 UR - https://doi.org/10.26513/tocd.272252 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Middle Eastern Studies SURİYE İÇ SAVAŞININ LÜBNAN’A ETKİLERİ (2011-2016) %A AYŞE SELCAN ÖZDEMİRCİ %T SURİYE İÇ SAVAŞININ LÜBNAN’A ETKİLERİ (2011-2016) %D 2016 %J Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi %P 2147-7523-2630-5631 %V 3 %N 2 %R doi: 10.26513/tocd.272252 %U 10.26513/tocd.272252
ISNAD ÖZDEMİRCİ, AYŞE SELCAN . "SURİYE İÇ SAVAŞININ LÜBNAN’A ETKİLERİ (2011-2016)". Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 3 / 2 (December 2016): 76-105. https://doi.org/10.26513/tocd.272252