Cilt 15, Sayı 2, Sayfalar 239 - 250 2015-02-27

Students' Views On Distance Learning In Turkey: An Example Of Anadolu Universıty Open Education Faculty

Fatih GURBUZ [1]

271 219

The aim of the study is to reveal the students’ views who are studying in different departments of distant education programs provided by Anadolu University in TURKEY. Qualitative research method was used in the study and purposeful sampling was followed. The research was conducted with 10 students who were working in different jobs and taking distance education courses in different departments. The interviews carried out face to face with the participants by the researcher were recorded by getting their consents. The interview data recorded were later transcribed. Then the texts were given to the participants and the recordings were verified for their accuracy and completeness, so the reliability of data was obtained. Content analysis method was used for the data analysis. When the findings obtained as a result of data analysis were examined, the students taking distance education courses in different departments stated that this education method was a great opportunity and chance for them. Moreover, it was determined that the participant students in the study had positive attitudes and views towards distance education, but they had some negative views such as lack of course materials.
Distance Education, Student Views, Positive and Negative statements
 • Agaoglu, E., Imer, G., & K, G. (2002). “A Case Study of Organizing Distance Education:
 • Anadolu University”. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET),3(1), 45- Alkan, C. (1987). Açıköğretim “Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Olarak
 • İncelenmesi” [Comparative Investigation of Distance Education Systems]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No: 157, Ankara. Baraz, G. (2005). Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Önlisans Programının Değerlendirilmesi
 • [Evaluation of the Office Management and Secretaryship Pre-bachelor`s Program], Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı, (Unpublished MA Thesis), Eskisehir, Turkey. Baturay, M. H. ve Bay, O. F. (2009). Uzaktan Oğretimi Tercih Eden Ogrencilerin
 • Demografik Özellikleri [Demographic Characteristics of the Students That Chose Distance Education]. Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, No: 13, 17-26. Birol, C. & Necmettin, T. (2002). Uzaktan Eğitim Süreçlerinde Kullanılan Basılı
 • Materyallere Yönelik Toplam Kalite Analizi (AU Açıköğretim Fakültesi Örneği) [Analysis Total Quality for Printed Material in Ditance Education], AÖF’ün 20. Yılı Nedeniyle Uluslararası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Anadolu Universitesi, 23-25
 • Mayıs 2002, Eskisehir, Turkey.
 • Büyüköztürk, S., Kılıc Cakmak, E., Akgün, O. E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2008).
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri [Research Methods]. PegemA: Ankara. Can, E. (2004). Uzaktan Eğitim ogrencilerinin Egitimlerini Degerlendirmeleri [Evaluation of Distance Education Students Their Educations’], XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6–9 Temmuz 2004, Malatya, Turkey.
 • Cekerol, K. (2005). Açıköğretim Fakültesinde Akademik Danışmanlık Hizmetleri
 • [Academic Counselling Services in Open Education Faculty], V Uluslararası Eğitim Teknolojileri Kongresi, Sakarya Üniversitesi, Eylül 2005, Sakarya, Turkey.
 • Cepni, S. (2009). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş [Introduction to Research and Project]. Meslek Yapıtları Yayınevi, Trabzon.
 • Demiray, U., & Saglık, M. (2003). Açıköğretim Fakültesi ve Açıköğretim Lisesi
 • Uygulamalarını İçeren Araştırmalara İlişkin Bir Değerlendirme [An Evaluation of the researches dealt with OEF and OHL]. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 2(4), 50-59
 • Elmas, C., Doğan, N., Biroglu, S., & Koc, M.S. (2008). Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle
 • Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması [Distance Education Application of a Model Lesson with the Moodle Learning Management System]. Bilişim Teknolojileri Dergisi, (2), 53-62. Hakan, A. & Bozok, S. (1989). Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Hizmetleri
 • (Yayınlanmamış Rapor) [Anadolu University Open Education Services]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Höcük, S. (2011). Ankara Universitesi Uzaktan Egitim Programına Katılan Ogrencilerin
 • Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler [The Factors Effecting Academic Achievement of Ankara University Distance Education Students]. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Isman, A. (2011). Uzaktan Eğitim[Distance Education]. (4. Baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim [Distance Education]. (1. Baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Kaya, Z., Erden, O., Cakır, H., & Bagırsakcı, N. B. (2004). Uzaktan Eğitimin Temelleri
 • Ankara Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Unpublished MT Thesis), Ankara, Turkey. Munn, P., Johnstone, M., & Holigan, C. (1990). Pupils’ Perceptions of Effective
 • Disciplinarians. British Educational Research Journal, 16(2), 191-198. Serter, N. (1997). Açıköğretimde Akademik Danışmanlık [Academic Tutoring Services of
 • Open Education Faculty]. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Yayın No: 985550, Eskisehir, Turkey.
 • Yıldırım, A. & Simşek, H. (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri [Qualitative
 • Research Methods in Social Sciences]. Seçkin Yayınevi: Ankara. Yin, R. K. (2003). Case Study Research Design and Methods (Third Edition). New Delhi: London.
 • Zırhlıoglu, C. (2006). Türkiye Genelinde ve Bölgeler Arasında Bilgisayar Kullanımı ve Uzaktan Eğitim ile İlgili İstatistiksel Analiz [Statistical Analysis of Computer Usage and Distance Learning in Turkey and Between the Regions of Turkey]. Yüksek Lisans Tezi.
 • Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Istanbul.  
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Articles
Yazarlar

Yazar: Fatih GURBUZ
E-posta:

Bibtex @ { tojde175960, journal = {Turkish Online Journal of Distance Education}, issn = {1302-6488}, address = {Anadolu Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {15}, pages = {239 - 250}, doi = {10.17718/tojde.54964}, title = {Students' Views On Distance Learning In Turkey: An Example Of Anadolu Universıty Open Education Faculty}, language = {en}, key = {cite}, author = {GURBUZ, Fatih} }
APA GURBUZ, F . (2015). Students' Views On Distance Learning In Turkey: An Example Of Anadolu Universıty Open Education Faculty. Turkish Online Journal of Distance Education, 15 (2), 239-250. DOI: 10.17718/tojde.54964
MLA GURBUZ, F . "Students' Views On Distance Learning In Turkey: An Example Of Anadolu Universıty Open Education Faculty". Turkish Online Journal of Distance Education 15 (2015): 239-250 <http://dergipark.gov.tr/tojde/issue/16892/175960>
Chicago GURBUZ, F . "Students' Views On Distance Learning In Turkey: An Example Of Anadolu Universıty Open Education Faculty". Turkish Online Journal of Distance Education 15 (2015): 239-250
RIS TY - JOUR T1 - Students' Views On Distance Learning In Turkey: An Example Of Anadolu Universıty Open Education Faculty AU - Fatih GURBUZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17718/tojde.54964 DO - 10.17718/tojde.54964 T2 - Turkish Online Journal of Distance Education JF - Journal JO - JOR SP - 239 EP - 250 VL - 15 IS - 2 SN - 1302-6488- M3 - doi: 10.17718/tojde.54964 UR - http://dx.doi.org/10.17718/tojde.54964 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish Online Journal of Distance Education Students' Views On Distance Learning In Turkey: An Example Of Anadolu Universıty Open Education Faculty %A Fatih GURBUZ %T Students' Views On Distance Learning In Turkey: An Example Of Anadolu Universıty Open Education Faculty %D 2015 %J Turkish Online Journal of Distance Education %P 1302-6488- %V 15 %N 2 %R doi: 10.17718/tojde.54964 %U 10.17718/tojde.54964