Dergi Hakkında

Alan ve Kapsam

TOJELT, yılda üç kez yayımlanan, bilimsel, hakemli bir dergidir. TOJELT, Yabancı Dil Eğitimi alanında nitelikli bilimsel çalışmalar yayımlamayı hedeflemiş bir dergidir. Derginin temel alanı İngiliz dili eğitimi olmakla beraber yabancı dil eğitiminin makro düzeydeki kuramsal ve uygulamalı çalışmaları da yayın kurulunun görüşü esas alınarak yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınabilir. Derginin yayım dili İngilizcedir.


TOJELT'e yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış; halen başka bir dergide değerlendirme veya yayım sürecinde olmaması gerekir. Kongre, konferans, sempozyum gibi bilimsel toplantılarda sunulan çalışmalar genişletilmiş biçimleriyle değerlendirmeye alınabilir.  


Makale türleri:

1- Araştırma makalesi (7000 kelime)

2- Kısa not, editöre mektup, teknik not vb. (1500 kelime)

3- Kitap incelemesi (1000 kelime)

 

TOJELT Makale Değerlendirme Süreci

1- Makale, TOJELT sistemine yüklendiğinde yazara onay mesajı gönderilir.

2- Dergiye gönderilen makaleler öncelikle editör/editör yardımcısı tarafından derginin yayın ve yazım ilkelerine, odak ve kapsamına uygunluğu açısından değerlendirilir. Bu aşamada uygun bulunan makaleler ön inceleme aşamasına geçer.

3- Ön inceleme aşamasında makale iThenticate veya Turnitin gibi orijinallik incelemesine tabi tutulur. 

4- Orijinal olduğu tespit edilen makaleler çift kör hakemlik sistemiyle TOJELT hakem havuzundan belirlenecek en az 2 bağımsız hakeme gönderilir. 

5- Hakemler, kendilerine gönderilen makaleyi değerlendirme formuna göre inceleyip değerlendirmelerini ve kararlarını en geç 4 hafta içerisinde editöre bildirirler. 

6- İki hakem kararında çelişki bulunması durumunda makale üçüncü hakeme gönderilir.

7- En az iki olumlu görüş alınan makaleler için yayım süreci başlar.

8- Gereken durumlarda hakem süreci ikinci turda devam eder. Yapılan düzeltmeler tekrar hakemlere iletilebilir.

9- Her bir hakem süreci (birinci ve ikinci tur) yaklaşık 4 hafta sürer. 

 

TOJELT, GNU Genel Açık Lisans desteğindeki PKP tarafından ücretsiz olarak geliştirilen, desteklenen ve yayımlanan Açık Dergi Sistemleri (Open Journal Systems) altyapısını kullanmaktadır.Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir. Bu servise kayıt yaptıran okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile iletilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi koleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.

Dergi Sahibi ve Editörü

Dr. Ahmet Selçuk AKDEMİR- Fırat Üniversitesi


Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

Kopya düzenleme sistemleri

1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir. 2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı]  Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.

Elektronik düzenleme için bir örnek

İlk kopya editörü dosyasıDerginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.
  • Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir.
  • Son kopya düzenleme Dergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.

Ücret Politikası

TOJELT yayıma kabul edilen ve yayımlanan makaleler için yazarlardan hiç bir ücret talep etmez.


Telif Hakkı Devir Politikası

TOJELT'te yayımlanan makaleler için yazarlardan makalenin orijinal ve daha önce başka bir yerde yayımlanmadığını ve yayım sürecinde olmadığını gösteren bir beyan formu alınır. Ayrıca bu formda yazar telif haklarını bir kez yayımlanmak üzere dergiye devreder. TOJELT'te yayımlanan makalelerin daha sonraki yeniden yayımları veya genişletilmiş biçimdeki yayımları için yazar telif hakkına sahiptir.