Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry

e-ISSN 1309-6591 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Abdullah KUZU |
Kapak Resmi

31.788

96.265

TOJQI, eğitim bilimleri alanında nitel araştırma, karma araştırma ya da eylem araştırması yöntemleri ile gerçekleştirilmiş nitelikli ve orijinal araştırma makaleleri yayınlayan açık erişimli, hakemli, uluslararası bir dergidir. TOJQI, yılda dört kez yayınlanmaktadır (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim)

58049c0984a22.jpg TOJQI, Cilt 5, Sayı 1 (2014 Ocak sayısı)'ndan itibaren Tübitak Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında taranmaya başlanmıştır.