TOJQI, eğitim bilimleri alanında nitel araştırma, karma araştırma ya da eylem araştırması yöntemleri ile gerçekleştirilmiş nitelikli ve orijinal araştırma makaleleri yayınlayan açık erişimli, hakemli, uluslararası bir dergidir. TOJQI, yılda dört kez yayınlanmaktadır (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim)

58049c0984a22.jpg TOJQI, Cilt 5, Sayı 1 (2014 Ocak sayısı)'ndan itibaren Tübitak Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında taranmaya başlanmıştır.

 TOJQI, Ekim ayından itibaren yeni makale başvurularını tam metin İngilizce ve tam metin Türkçe olarak kabul etmektedir.


Cilt: 8 Issue: 4 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 4 - Eki 2017