Hakkında

Odak ve Kapsam

The Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), eğitim bilimleri alanında nitel araştırma, karma araştırma ya da eylem araştırması yöntemleri ile gerçekleştirilmiş nitelikli ve orijinal araştırma makaleleri yayınlayan açık erişimli, hakemli, uluslararası bir dergidir.

TOJQI, araştırma makaleleri yanında eğitim bilimleri alanında nitel paradigma ile ilişkili kuramsal ve bilişsel yazılar ve kitap incelemeleri gibi nitelikli çalışmaları da yayınlamaktadır.


Değerlendirme Süreci

TOJQI editörleri tarafından dergiye uygunluğu açısından ön incelemesi yapılan yazılar değerlendirilmek üzere iki hakeme gönderilir.

Değerlendirme sürecinde hakemler yazar isim(lerin)i görmeksizin değerlendirme yaparlar, aynı süreç içerisinde yazarlara da değerlendirme yapan hakemlerin isimleri bildirilmez.

Hakem raporlarının çelişmesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilir.

Hakemler tarafından yayınlanabilir bulunan makalelerin sayısının derginin yayın politikasında belirlenen makale sayısını aşması durumunda hangi makalelerin yayınlanacağına dergi editörlüğü karar verir.

Editörler, anlaşılmazlıkları ve tekrarları önlemek ve yazarlar ile okuyucular arasındaki iletişimi geliştirmek amacıyla makalede görülen yazım hatalarını düzeltme hakkına sahiptirler.


Yazar Rehberi


Yayın İlkeleri:

 • Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe'dir.
 • Makaleler başlık ve özeti ile birlikte Türkçe ya da İngilizce tam metin olarak yüklenmelidir. Makale yayına kabul edilirse ikinci dildeki (Türkçe ya da İngilizce) tam metni de yayın öncesinde sisteme yüklenmelidir..
 • TOJQI’ye gönderilen tüm yayınlar orijinal olmalı; daha önce başka bir dergide yayınlanmamış olmalı ya da yayınlanmak üzere inceleme aşamasında olmamalıdır. Makaleyi TOJQI'nin sisteme yükleyecek olan yazarlar, yükleme esnasında kendilerine bu konu ile ilgili gelen açıklamayı okumak ve onaylamak zorundadırlar.
 • Sempozyum ya da konferanslarda sunulmuş araştırmaların genişletilmiş ve gözden geçirilmiş biçimleri, etkinliğin açık adı, tarihi ve yeri belirtilmek şartıyla TOJQI'de yayınlanabilir.
 • TOJQI’ye yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin tüm telif hakları yazar(lar)ı tarafından TOJQI’ye devredilmiş sayılır.
 • TOJQI'ye gönderilen tüm makaleler "Yazım Kuralları" bölümünde açıklanan ölçütlere göre hazırlanmalıdır.
 • TOJQI'nin yazım kurallarına göre hazırlanmayan makaleler değerlendirmeye alınmaz, iletişimden sorumlu yazara düzeltme için geri gönderilir.
 • TOJQI’de yayımlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Makalelerde dile getirilen düşüncelerden ve kaynakların doğruluğundan yazarları sorumludur. TOJQI editörleri ve hakemleri bu konuda sorumlu tutulamaz.


Yazım Kuralları:

 • Makaleler; MS Office Word 2010 ya da 2013 ile A4 (21x29,7cm.) boyutunda, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde (başlıklar ve özetler hariç olmak üzere), 1,5 satır aralıklı, her iki yandan 2,5 cm boşluk kalacak şekilde ve iki yana yaslı biçimde yazılmalıdır. Normal sayfa uzunluğu 20-25 sayfa olmakla birlikte, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) çok önemli olmak şartıyla daha uzun makaleleri de yayınlayabilir.
 • Yayınlama sürecini hızlandırabilmek için TOJQI, makalelerin web sayfası üzerinden yüklenmesine ve bağımsız hakem değerlendirmese olanak sağlar. Daha önce sisteme kayıt olmadıysanız, ana sayfada bulunan kayıt alanında kendinize yeni bir hesap (kayıt) açabilirsiniz. Makalenizin değerlendirilme sürecini izleyebilmek için sisteme periyodik olarak bağlanabilir ve makalenizin durumunu kontrol edebilirsiniz.
 • TOJQI, isimsiz ve örtülü değerlendirme politikası izlemektedir. Bu nedenle, yazarların isimleri ve bağlı bulundukları kurum ya da kuruluşlar makalenin herhangi bir yerinde görülmez. Yazar notları başlık sayfasında yazılır. Makalenin başlık sayfasında sadece makalenin ve dizi başlığın adı ile tarihi bulunur.
 • TOJQI’de nitel, etnografik, tarihsel araştırma, fenomoloji, durum çalışması,  eylem araştırması ya da karma araştırma yaklaşımları ile gerçekleştirilmiş, öğretme ve öğrenme alanında yapılan araştırmalar hakkında akademik yazılar yanında; hatırlatıcı notlar, politikalar hakkında görüşler ve kritik alanyazın incelemeleri vb. farklı türden yazılar da yayınlanabilir.
 • Her bir makale 150-250 sözcükten oluşan açıklayıcı ve kapsamlı bir öz içermelidir. Öz, makalenin amacını, yöntemini, bulgularını, sonuçlarını açıklamalıdır.
 • Makaleler; konu ile ilişkili alanyazın taraması, araştırmanın amacı, araştırma soruları, katılımcılar, veri toplama araçları ve kullanılan materyaller, veri analizi yöntemleri, bulgular ve yorumları içermelidir. Postmodern makaleler de kabul edilmektedir.
 • Kaynakça yeni bir sayfada başlamalı ve Amerikan Psikoloji Derneği (Amerikan Psikoloji Derneği, 2010) tarafından hazırlanan yayın kılavuzu 6. basımında belirlenen yazım kurallarına uygun olmalıdır.
 • Makale, metin içerisindeki yazar isimleri ile tarihlerin kaynakçadaki yazar isimleri ve tarihler ile bire bir aynı olması için dikkatlice kontrol edilmelidir. Kullanılan kaynaklar, makalenin sonunda alfabetik sırada listelenmelidir.
 • Ekler ve teşekküre makalenin sonunda, kaynakçanın önünde yer verilmelidir.

 

Değerlendirme için gönderdiğiniz aday makaleleri, aşağıda verilen kurallara uygun olarak hazırlayınız. Bu kurallar, Amerikan Psikoloji Derneği (2009) tarafından hazırlanan yayın kılavuzu 6. basımında belirlenen yazım kurallarına (APA, 6. baskı) uygun hazırlanmalıdır.


Başlık Sayfası ve Öz

 • Başlık 12 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Öz, 150-250 kelime arasında değişmelidir.
 • Başlık sayfasında,  çalışmayı betimleyen 3-5 anahtar sözcük bulunmalıdır.

Paragraflar ve Başlıklar

 • Paragraflar bir cümleden kısa veya aday makale metninin bir sayfasından uzun olmamalıdır.
 • Başlık düzeyleri, çalışmanın ana hatlarını doğru bir biçimde yansıtacak şekilde belirlenmelidir.
 • Aynı düzeyde bulunan başlıklar, aynı yazım düzeninde görünecek şekilde sunulmalıdır.

Kısaltmalar

 • Metin içerisinde gerekli kısaltmalar verilmeli, gereksiz kısaltmalar kullanılmamalıdır.
 • Tablo ya da resimlerde kullanılan kısaltmalar, tabloların ve resimlerin altında not olarak açıklanmalıdır.

Kaynaklar

 • Makalede kullanılan kaynaklar hem metin içerisinde hem de kaynakçada verilmelidir.
 • Metin içi atıflar ile kaynakçadaki her bir kayıt yazım ve tarih olarak uyuşmalıdır.
 • Kaynakçadaki dergi isimleri tam olarak yazılmalıdır.
 • Kaynaklar (hem metin içerisinde hem de kaynakçadaki) yazarların soyadlarına göre sıralanmalıdır.
 • Makalelerin ya da kitap bölümlerinin sayfa numaraları kaynakçada verilmelidir.
 • Meta-analizlerde incelenen kaynakların önüne bir yıldız konulmalıdır.

Tablolar ve Resimler

 • Her tablo sütununun bir başlığı olmalıdır.
 • Dikey tablo çizgileri kullanılmamalıdır.
 • Tüm tablolara metin içerisinde atıfta bulunulmalıdır.
 • Resimler, derginin sütun ya da sayfa genişliğine daraltılsa bile resimlerde kullanılan ögeler okunaklılığını kaybetmemelidir.
 • Resimlerin üzerindeki yazılar, 8 puntodan küçük 12 puntodan büyük olmamalıdır.
 • Dosyaya eklenen resimler EPS, JPEG ya da TIFF formatında olmalıdır.
 • Tüm resimler ve tablolara metin içerisinde atıfta bulunulmalı ve atıfta bulunulduğu sırada numaralandırılmalıdır.


NOT: Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak Türkçe ve İngilizce örnek makalelerin Microsoft Word ile yazılmış hallerini bilgisayarınıza indirebilir ve dosyaları şablon olarak kullanabilirsiniz: 

Türkçe örnek makale         İngilizce örnek makale

Türkçe Makale Şablonu        İngilizce Makale Şablonu


Yayın Sıklığı

TOJQI yılda dört sayı (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) yayınlanmaktadır.


Açık Erişim Politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.


Makale Başvuru / İşlem Ücreti

TOJQI makale başvuru ücreti ya da makale işlem ücreti talep etmez.


Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.


Telif Hakkı Düzenlemesi

Bu dergide eserlerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:

 1. Yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasıına olanak veren Creative Commons Atrribution lisansı altında lisanslanır.
 2. Yazar, eserin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.
 3. Yazarların eserlerini dergiye göndermeden önce ya da gönderi süreci devam ederken internet üzerinden (örneğin, kurumsal veri tabanında ya da kendi web sitelerinde) paylaşmaları teşvik edilir; bu, hem verimli fikir alışverişlerine hem de eserin daha erken ve daha çok atıf almasına yol açabilir (bakınız Açık Erişimin Etkisi).