Turizm Akademik Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-5759 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Detay Yayıncılık |

Turizm Akademik Dergisi 2000-2006 yılları arasında yayınlanmış, sonrasında akademik faaliyetlerine ara vermiş bilimsel hakemli bir dergidir. Derginin uluslararası düzeyde yeniden yayınlanmasına karar verilmiş ve akademik çalışma kabul edilmeye başlanmıştır. Dergi, turizm alanı odaklı disiplinlerarası bir dergi niteliğindedir. Turizm Akademik Dergisi’nin temel amacı; turizm disiplinine teorik ve pratik açılardan katkı sağlayacak, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde hazırlanmış, bilim etiği ilkelerine bağlı ve çözüm odaklı çalışmaların yayımlanmasıdır. Turizm Akademik Dergisi yılda iki kez yayımlanan, uluslararası ve hakem denetimli bir dergidir. Dergi, turizm temel alanıyla ilgili hazırlanmış olan yazıların paylaşılabileceği geniş kapsamlı bir platform niteliğindedir.


İmtiyaz Sahibi:

Dr. Muharrem TUNA, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Editör ve Yazı İşleri Müdürü:  

Dr. Muharrem TUNA, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Eş-Editör:

Dr. Mithat ÜNER, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Editör Yardımcıları

Dr. Murat YEŞİLTAŞ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, TÜRKİYE

Dr. Mert GÜRLEK, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Dr. Pelin KANTEN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, TÜRKİYE

Dr. Mustafa Coşar, Hitit Üniversitesi, Çorum, TÜRKİYE (Bilişimden Sorumlu Editör Yardımcısı)


Turizm Akademik Dergisi

ISSN 1302-5759 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Detay Yayıncılık |
Kapak Resmi

17.349

41.574

Turizm Akademik Dergisi 2000-2006 yılları arasında yayınlanmış, sonrasında akademik faaliyetlerine ara vermiş bilimsel hakemli bir dergidir. Derginin uluslararası düzeyde yeniden yayınlanmasına karar verilmiş ve akademik çalışma kabul edilmeye başlanmıştır. Dergi, turizm alanı odaklı disiplinlerarası bir dergi niteliğindedir. Turizm Akademik Dergisi’nin temel amacı; turizm disiplinine teorik ve pratik açılardan katkı sağlayacak, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde hazırlanmış, bilim etiği ilkelerine bağlı ve çözüm odaklı çalışmaların yayımlanmasıdır. Turizm Akademik Dergisi yılda iki kez yayımlanan, uluslararası ve hakem denetimli bir dergidir. Dergi, turizm temel alanıyla ilgili hazırlanmış olan yazıların paylaşılabileceği geniş kapsamlı bir platform niteliğindedir.


İmtiyaz Sahibi:

Dr. Muharrem TUNA, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Editör ve Yazı İşleri Müdürü:  

Dr. Muharrem TUNA, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Eş-Editör:

Dr. Mithat ÜNER, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Editör Yardımcıları

Dr. Murat YEŞİLTAŞ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, TÜRKİYE

Dr. Mert GÜRLEK, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Dr. Pelin KANTEN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, TÜRKİYE

Dr. Mustafa Coşar, Hitit Üniversitesi, Çorum, TÜRKİYE (Bilişimden Sorumlu Editör Yardımcısı)


CİLT 5, SAYI 1, GÜZ 2018 Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. Araştırma Paradigmaları ve Turizm Yazını
  Sayfalar 1 - 14
  BARIŞ ÇIVAK, Hakan SEZEREL
 2. Destinasyon Ambiyansı Turistlerin Değerlendirmelerini Nasıl Etkiler? Turist Tatmini, Sevinç ve Davranışsal Eğilimlere Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 15 - 27
  Kemal Gürkan KÜÇÜKERGİN, Selma MEYDAN UYGUR
 3. Türkiye’de İç Turizm Hareketlerinin Sosyal Ağ Analizi İle İncelenmesi
  Sayfalar 28 - 49
  İsmail KERVANKIRAN, Fatma SERT ETEMAN, Murat ÇUHADAR
 4. PERSPECTIVE OF LOCAL PEOPLE ON RURAL TOURISM: THE CASE OF LAVENDER STREAM IN BURDUR / AKÇAKÖY
  Sayfalar 50 - 62
  Utku ONGUN, Levent KÖSEKAHYAOĞLU, Bekir GÖVDERE
 5. Türkiye’deki Şehirleri Simgeleyen Logoların Doğal ve Kültürel Miras Unsurları Açısından Çözümlenmesi
  Sayfalar 63 - 85
  Ahmet KÖROĞLU, Pelin YAĞCI
 6. Boş Zamanda Sıkılma Algısı ile Riskli Davranışlar Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 86 - 97
  Ali İSKENDER, Evren GÜÇER
 7. Kültürel Miras Kavramına İlişkin Algıların Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi
  Sayfalar 98 - 113
  Özlem KÖROĞLU, Hasret ULUSOY YILDIRIM, Cevdet AVCIKURT
 8. Paket Tur Satın Alan Müşterilerin Şikâyet Analizi
  Sayfalar 114 - 123
  Canan TANRISEVER
 9. Turistlerin Yemek Tüketim Davranışları Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme
  Sayfalar 124 - 136
  Oğuz NEBİOĞLU
 10. Otel Çalışanlarının Kültürel Değerlerinin İş Tatminine Etkisi: Antalya’da Bir Araştırma
  Sayfalar 137 - 153
  Çağdaş ERTAŞ
 11. Yerli Turistlerin Kişilik Özellikleri ve Tolerans Düzeylerinin Algıladıkları Destinasyon Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 154 - 165
  Sedat ÇELİK
 12. Turizm Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi
  Sayfalar 166 - 176
  Seden DOĞAN, Mehtap YÜCEL GÜNGÖR, Ozan GÜNGÖR
 13. Yerli Turistlerin Satın Alma Davranışlarının Beş Faktör Kişilik Özelliklerine Göre Karşılaştırılması
  Sayfalar 177 - 188
  Aylin NALÇACI İKİZ, Mehmet YEŞİLTAŞ
 14. Urla’da (İzmir) İkinci Konutların Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 189 - 204
  Volkan ZOĞAL, Gözde EMEKLİ
 15. Sürdürülebilir Kış Sporları Turizmi: Sarıkamış’ın Potansiyelinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 205 - 220
  Bekir EŞİTTİ
 16. Y Kuşağının Yiyecek-İçecek İşletmesi Tercihlerinde Sosyal Medyanın Etkisi
  Sayfalar 221 - 237
  Hulisi BİNBAŞIOĞLU, Mevlüt TÜRK
 17. The Effects of Trait Anxiety on the Intention of Leaving and Burnout of Restaurant Employees
  Sayfalar 238 - 250
  İrfan YAZICIOĞLU, M. Murat KIZANLIKLI
 18. Yerli Turistlerin Türkiye, İstanbul, Turizm ve Turist Rehberi ile İlgili Metaforları
  Sayfalar 251 - 264
  Seda ŞAHİN, Ayşe Ebru TEZCAN, Muhammed BEKCİ
 19. Televizyonda Yayınlanan Gıda Reklamlarında Gıda Güvenliğine Yapılan Vurgunun Tespit Edilmesi
  Sayfalar 265 - 275
  Esra ŞAHİN, Fügen DURLU-ÖZKAYA
 20. Kültürel Miras Bağlamında Sakarya İlinde Yaşayan Etnik Grupların Türk Mutfağına Katkıları
  Sayfalar 276 - 285
  Kübra ERBİL, Gül YILMAZ