Turizm Akademik Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-5759 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Detay Yayıncılık |

Turizm Akademik Dergisi 2000-2006 yılları arasında yayınlanmış, sonrasında akademik faaliyetlerine ara vermiş bilimsel hakemli bir dergidir. Derginin uluslararası düzeyde yeniden yayınlanmasına karar verilmiş ve akademik çalışma kabul edilmeye başlanmıştır. Dergi, turizm alanı odaklı disiplinlerarası bir dergi niteliğindedir. Turizm Akademik Dergisi’nin temel amacı; turizm disiplinine teorik ve pratik açılardan katkı sağlayacak, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde hazırlanmış, bilim etiği ilkelerine bağlı ve çözüm odaklı çalışmaların yayınlanmasıdır. Turizm Akademik Dergisi yılda iki kez yayınlanan, uluslararası ve hakem denetimli bir dergidir. Dergi, turizm temel alanıyla ilgili hazırlanmış olan yazıların paylaşılabileceği geniş kapsamlı bir platform niteliğindedir.


İmtiyaz Sahibi:

Dr. Muharrem TUNA, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Editör ve Yazı İşleri Müdürü:  

Dr. Muharrem TUNA, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Eş-Editör:

Dr. Mithat ÜNER, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Editör Yardımcıları

Dr. Murat YEŞİLTAŞ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, TÜRKİYE

Dr. Pelin KANTEN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, TÜRKİYE

Dr. Mustafa Coşar, Hitit Üniversitesi, Çorum, TÜRKİYE (Bilişimden Sorumlu Editör Yardımcısı)

Arş. Gör. Mert GÜRLEK, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Turizm Akademik Dergisi

ISSN 1302-5759 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Detay Yayıncılık |
Kapak Resmi

13.230

25.327

Turizm Akademik Dergisi 2000-2006 yılları arasında yayınlanmış, sonrasında akademik faaliyetlerine ara vermiş bilimsel hakemli bir dergidir. Derginin uluslararası düzeyde yeniden yayınlanmasına karar verilmiş ve akademik çalışma kabul edilmeye başlanmıştır. Dergi, turizm alanı odaklı disiplinlerarası bir dergi niteliğindedir. Turizm Akademik Dergisi’nin temel amacı; turizm disiplinine teorik ve pratik açılardan katkı sağlayacak, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde hazırlanmış, bilim etiği ilkelerine bağlı ve çözüm odaklı çalışmaların yayınlanmasıdır. Turizm Akademik Dergisi yılda iki kez yayınlanan, uluslararası ve hakem denetimli bir dergidir. Dergi, turizm temel alanıyla ilgili hazırlanmış olan yazıların paylaşılabileceği geniş kapsamlı bir platform niteliğindedir.


İmtiyaz Sahibi:

Dr. Muharrem TUNA, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Editör ve Yazı İşleri Müdürü:  

Dr. Muharrem TUNA, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Eş-Editör:

Dr. Mithat ÜNER, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Editör Yardımcıları

Dr. Murat YEŞİLTAŞ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, TÜRKİYE

Dr. Pelin KANTEN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, TÜRKİYE

Dr. Mustafa Coşar, Hitit Üniversitesi, Çorum, TÜRKİYE (Bilişimden Sorumlu Editör Yardımcısı)

Arş. Gör. Mert GÜRLEK, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Cilt 4 Sayı 2 Son Sayı
Cilt 4 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Türkiye’de İç Turizmin Gelişimi ve Mekânsal İstatistik Yöntemlerle Analizi
  Sayfalar 1 - 18
  İSMAİL KERVANKIRAN, MURAT ÇUHADAR
 2. Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algıları
  Sayfalar 19 - 27
  Derya GÜNEY, Vedat GÖLLER, Hüseyin ÇEKEN
 3. Sürdürülebilir Turizm Açısından Alternatif Turizmin Önemi: Marmaris Örneği
  Sayfalar 29 - 40
  Levent KARADAĞ, Mehmet MARANGOZ
 4. Turizm Öğrenimi Gören Öğrencilerin Sektör Çalışma Koşullarını Algılamaları ve Sektörde Çalışmaya Yönelik Tutumları: Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul ve Fakülte Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 41 - 60
  Muharrem TUNA, İbrahim AKÇA, Ayşen AKBAŞ TUNA, Mert GÜRLEK
 5. Yiyecek İçecek İşletmelerinde Menü Yenileme/Geliştirme Çalışmaları: Ankara’daki Otel İşletmelerinin Yiyecek ve İçecek Yöneticilerine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 61 - 75
  Fügen DURLU-ÖZKAYA, Alev SÖKMEN
 6. Gastronomik Açıdan Türkiye’de Yenilebilir Yabani Mantarlar Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme
  Sayfalar 77 - 89
  Ramazan EREN, Tufan SÜREN, Mehmet KIZILELİ
 7. Göreme Millî Parkı ve Kapadokya Kayalık Bölgeleri’ne İlişkin UNESCO Raporu Değerlendirmeleri ve Öneriler
  Sayfalar 91 - 106
  Burak Murat DEMİRÇİVİ
 8. Kültür Turizmi ve Etkileri Konusunda Turizm Öğrencilerinin Algılarının Belirlenmesi
  Sayfalar 107 - 119
  Melahat YILDIRIM SAÇILIK, Aytaç TOPTAŞ
 9. Çevrimiçi Gastronomi İmajı: Türkiye Restoranlarının Tripadvisor Yorumlarının İçerik Analizi
  Sayfalar 121 - 138
  Ramazan EREN, Muhabbet KUVVETLİ
 10. Manisa’da Yöresel Yemeklerin ve Lezzetlerin Turizmin Gelişimine Katkısının
  Sayfalar 139 - 152
  Eda ÖZLEYEN, Mustafa TEPECİ
 11. Tire (İzmir)’de Turizm Türlerini Bütünleştirme Olanakları: Kültür Turizmi, Kırsal Turizm, Agroturizm ve Gastronomi Turizmi
  Sayfalar 153 - 164
  Emre ATABERK