Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-1370 | e-ISSN 1302-1370 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1990 | Yayıncı Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği |

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi http://pdrdergisi.org adresi üzerinden yayın faaliyetlerini sürdürmektedir. Lütfen başvurularınızı dergi adresimiz üzerinden gerçekleştiriniz.

Saygılarımızla,

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

ISSN 1302-1370 | e-ISSN 1302-1370 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1990 | Yayıncı Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği |
Kapak Resmi

48.323

306.767

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi http://pdrdergisi.org adresi üzerinden yayın faaliyetlerini sürdürmektedir. Lütfen başvurularınızı dergi adresimiz üzerinden gerçekleştiriniz.

Saygılarımızla,

Cilt 8, Sayı 51 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 51 - Ara 2018
 1. Çokkültürlü Süpervizyon İlişkisinin Kurulması
  Sayfalar 2 - 28
  Betül Meydan, Dilek Yelda Kağnıcı
 2. Üniversite Öğrencilerinde Risk Alma Davranışlarının Yordayıcıları
  Sayfalar 29 - 52
  Türkan Yılmaz Irmak, Rukiye Kızıltepe, Durdane Gümüşten, N. Banu Çengelci Özekes
 3. Okul Psikolojik Danışmanlarının Mesleki Algıları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 53 - 80
  Abdullah Aldemir, Tahsin İlhan
 4. Çocuklar İçin Etkileşim Dereceleme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 81 - 106
  Fatma Betül Şenol, E. Nilgün Metin
 5. “Öteki” ile Karşılaşmak: Psikolojik Danışman Eğitiminde LGBTİ Meselesi ve Ayrımcılık Karşıtı Ders
  Sayfalar 107 - 142
  Ezgi Toplu Demirbaş, N. Büşra Akçabozan Kayabol
 6. Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Bağlamında Mikrosaldırganlık: Ayrımcılığın Örtük Hali
  Sayfalar 143 - 189
  Sebahat Sevgi Uygur, Derya Sarı, Aslı Uz Baş
 7. Ebeveyn Çocuk Kapsayıcı İşlev Ölçeği Geliştirme
  Sayfalar 190 - 212
  Neslihan Zapcı, Elif Erol, Ömer Faruk Şimşek
 8. Çocuk İstismarı: Stres, Aile İşlevselliği, Sosyal Yalıtım, Kabul/Red
  Sayfalar 213 - 246
  Başak Kubin Mete, Filiz Bilge
 9. Rehabilitasyon Psikolojik Danışmanlığına Giriş: Türkiye Uygulamalarının Temelleri
  Sayfalar 247 - 265
  Cahit Kaya, Enver Sarı
 10. Zorbalıkla Baş Etmeye Yönelik Bir Akran Destek Programının Etkililiği
  Sayfalar 266 - 294
  Şebnem Günay, Gürhan Can