Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariye Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği

Orhan KOÇAK [1] , Çağrı Kırtay [2] , Aysel Kaya [3]

250 234

Bu çalışma ile, Yalova Üniversitesi öğrencilerinin iş ve meslek danışmanları hizmetleri sonrası iş bulma ve kariyer beklentilerinin değişip değişmediği ölçülmeye çalışılacaktır. İş ve meslek danışmanlığı hizmeti alınmadan evvel öğrencilerle iş bulma ve kariyerleri ile ilgili beklentileri anket yöntemiyle tespit edilecektir. Sonraki aşamada, anket yapılan öğrencilere iş ve meslek danışmanlığı hizmeti, İŞKUR Yalova İl Müdürlüğü tarafından verilecektir. Son aşamada ise, danışmanlık hizmetlerinin ani etkisinden uzaklaşmaları için 1 hafta sonra aynı öğrencilerle aynı anket tekrar yapılacaktır. İlk anketler ile son anketler karşılaştırılarak, öğrencilerin iş ve meslek danışmanlığı sonrasında iş bulma ve kariyer beklentilerinde bir değişiklik olduğu tespit edilmiştir. Çalışma iki bölümden oluşacaktır. İlk bölümde konuyla ilgili literatür taraması yapıldıktan sonra, ikinci bölümde her iki anketin sonuçları analiz edilmiştir. Anketlerin sonuçları, öğrencilerin iş ve meslek danışmanlarından eğitim aldıktan sonra iş bulma ve kariyerlerine dair beklentilerinde olumlu bir değişimin olduğu görülmüştür. 

İŞKUR, İşsizlik, İstihdam, İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri
 • Alabaş Aydın, “Uzun Süreli İşsizler Ve Uzun süreli İşsizliği Azaltmada İŞKUR’un Önemi” İŞKUR yayınlanmış Uzmanlık Tezi, Ankara, 2007
 • Biçerli, M.K. Çalışma Ekonomisi, 6. Baskı, İstanbul: Beta, 2011.
 • Erdoğmuş, Nihat, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Kitabı, Hazırlayan: İş ve Meslek Danışmanları Derneği, Türkiye İş Kurumu yayınları, 1.Baskı, Ekim, Ankara, 2011.
 • Euroguidance, Kariyer Yolculuğu, Ankara, 2008.
 • Işığıçok Özlem, Emirgil Burak Faik, “Aktif İşgücü Piyasası Politikaları Ve Mesleki Yetiştirme: İşgücü Yetiştirme Kursları”nın Etkinliğinin Bursa ili Örneğinde İncelenmesi”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı 57, 2009.
 • İŞKUR İşlemler El Kitabı, 2011:2
 • İŞKUR, İŞKUR 2012 Yılı Faaliyet Raporu, Ankara, 2013.
 • Karabulut, Alparslan, “Türkiye’deki İşsizliği Önlemede Aktif İstihdam Politikalarının Rolü ve Etkinliği” İŞKUR yayınlanmış Uzmanlık Tezi, Ankara, 2007
 • Karagülle, Başak. “Türkiye’de İşsizliğe Bir Çözüm Önerisi Olarak Türkiye İş Kurumu’nun İş Danışmanlığı Hizmetleri” İŞKUR yayınlanmış Uzmanlık Tezi, Ankara, 2007
 • Koçak, Orhan, "İşsizlikle Mücadelede İş Danışmanlık Hizmetleri ve Yalova Örneği", Nisan/April 2011, Cilt/Vol: 13, Sayı/Num: 2, Page: 133-154, İŞGÜC Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2011.
 • Kuzgun, Y., Meslek Rehberliği ve Danışmanlığına Giriş, Ankara, Nobel Yayıncılık, 2003.
 • Micklewright, John, Gyula Nagy, "Job Search Monitoring and Unemployment Duration in Hungary: Evidence from a Randomised Control Trial", Discussion Paper Series, IZA DP No. 1839, 2005.
 • Usluer, E., Meslek İncelemesi Kılavuzu, Ankara, Nobel Yayıncılık, 2005.
 • İNTERNET KAYNAKLARI
 • (http://www.iskur.gov.tr)
 • (http://www.iskur.gov.tr) : 2014 Mali Yılı Performans Programı
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Orhan KOÇAK
E-posta: orkoc@hotmail.com
Kurum: ISTANBUL UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Çağrı Kırtay
E-posta: ckirtay@msn.com
Kurum: YALOVA UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Aysel Kaya
E-posta: ayselkaya@hotmail.co.uk
Kurum: YALOVA UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { trakyaiibf279230, journal = {Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-2483}, address = {Trakya Üniversitesi}, year = {}, volume = {6}, pages = {266 - 308}, doi = {}, title = {Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariye Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {Kırtay, Çağrı and KOÇAK, Orhan and Kaya, Aysel} }
APA KOÇAK, O , Kırtay, Ç , Kaya, A . (). Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariye Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (1), 266-308. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/trakyaiibf/issue/30831/279230
MLA KOÇAK, O , Kırtay, Ç , Kaya, A . "Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariye Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği". Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (): 266-308 <http://dergipark.gov.tr/trakyaiibf/issue/30831/279230>
Chicago KOÇAK, O , Kırtay, Ç , Kaya, A . "Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariye Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği". Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (): 266-308
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariye Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği AU - Orhan KOÇAK , Çağrı Kırtay , Aysel Kaya Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 266 EP - 308 VL - 6 IS - 1 SN - 2147-2483- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariye Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği %A Orhan KOÇAK , Çağrı Kırtay , Aysel Kaya %T Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariye Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği %D 2018 %J Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2147-2483- %V 6 %N 1 %R %U