ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA HAYATINA DAİR BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

Orhan KOÇAK [1] , Sinan Çepni [2]

204 231

Gelişen bilişim ve sanayi teknolojisi beraberinde birçok iş imkânı getirmektedir. Ortaya çıkan birçok sektör ise çalışma hayatında farklı iş gücü ihtiyaçlarını doğurmaktadır. Özellikle kalifiye iş gücüne ihtiyacın artması ise üniversite mezunu öğrencilerin önem kazanmasını sağlamıştır.

Bu çalışmanın amacı, üniversite de halen okumakta olan öğrencilerin bölüm, yaş, cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre çalışma hayatından beklentilerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını saptamaktır.

Araştırmada, literatür taraması ile elde edilen ve oluşturulan gelecek beklentilerinin ölçülmesi anket formu kullanılmıştır. Saha çalışması Yalova Üniversitesi’nde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Mühendislik fakültesi öğrencileri ile yapılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde literatür taraması, ikinci bölümünde ise saha araştırması yapılmıştır.

İstihdam, Çalışma Hayatı, Gelecek Beklentisi
  • AKMAN, Yasemin, “Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Meslek, Evlilik ve Geleceğe Yönelik Beklentileri”, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, S.7 (1992), ss. 125.
  • Beril Durmuş, Serra Yurtkoru ve Murat Çinko, Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, İstanbul: BETA yayınları, 2013.
  • Berrin Ceylan Ataman, Çalışma Ekonomisi Teori ve Politikaları, Ankara: İMAJ Yayıncılık, 2014, ss. 2.
  • Haluk Yavuzer, İlkay Demir, Filiz Meşeci ve Çare Sertelin, “Günümüz Gençliğinin Gelecek Beklentileri”, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, S.2 (2005), ss. 95.
  • Kenan Ören ve Hasan Yüksel, “Geçmişten Günümüze Çalışma Hayatı”, HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, C. 1, S.1 (2012), ss. 37-39.
  • Kuvvet Lordoğlu ve Nurcan Özkaplan, Çalışma İktisadı, İstanbul: DER Yayınları, 2007, ss. 4-5.
  • ÖZKUL, A. Sait, Yaşam Ve Çalışma Değerlerini Etkileyen Faktörler SDÜ Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Isparta 2007. Yüksek Öğretim Kurulu: Ulusal Tez Merkezi (Tez No. 207326).
  • Salih Dursun ve Serpil Aytaç, “Üniversite Öğrencilerinin İşgücü Piyasasına Yönelik Beklentileri Ve İş Deneyimleri İle Umutsuzluk Ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.10, S.1 (2012), ss. 375.
  • ŞİMŞEK, Hüseyin, “Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Gelecek Beklentilerini Etkileyen Faktörler”, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, C.5, S.1 (2012), ss. 93.
  • TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15975, (Erişim: 21.05.15).
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Orhan KOÇAK
E-posta: orkoc@hotmail.com
Kurum: ISTANBUL UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Sinan Çepni
E-posta: sinancepnii@gmail.com

Bibtex @araştırma makalesi { trakyaiibf279231, journal = {Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-2483}, address = {Trakya Üniversitesi}, year = {}, volume = {6}, pages = {241 - 265}, doi = {}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA HAYATINA DAİR BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Çepni, Sinan and KOÇAK, Orhan} }
APA KOÇAK, O , Çepni, S . (). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA HAYATINA DAİR BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (1), 241-265. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/trakyaiibf/issue/30831/279231
MLA KOÇAK, O , Çepni, S . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA HAYATINA DAİR BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ". Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (): 241-265 <http://dergipark.gov.tr/trakyaiibf/issue/30831/279231>
Chicago KOÇAK, O , Çepni, S . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA HAYATINA DAİR BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ". Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (): 241-265
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA HAYATINA DAİR BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ AU - Orhan KOÇAK , Sinan Çepni Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 241 EP - 265 VL - 6 IS - 1 SN - 2147-2483- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA HAYATINA DAİR BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ %A Orhan KOÇAK , Sinan Çepni %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA HAYATINA DAİR BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2147-2483- %V 6 %N 1 %R %U