Bu çalışmada Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemlerinden biri olan içerik analizinin ve bir içerik analizi tekniği olan “Yıldız Falı Analizi”nin kuramsal bir zeminde incelenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda içerik analizi yönteminin tanımı, unsurları ve özellikleri, avantaj ve dezavantajları, uygulama alanları ve aşamaları, içerik analizinde kullanılan analiz teknikleri, işlem basamakları ve özellikle de yıldız falları analizi tekniğinin kavram ve unsurları ele alınacaktır.

Çalışmada, siyasal partilerden MHP Genel Başkanı'nın 4 Ekim 2016 tarihli meclis parti grubu konuşmasından hareketle, siyasal dilin özelliklerini tespit edebilmek amacıyla içerik analizi yapılmıştır. MHP parti liderinin tespit edilen konuşması, Türk siyasal dilinin özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla, başlangıç açısından önemli bilgilere ulaşılması adına anlamlı görünmektedir. Bu çalışmada, siyasal söylem çerçevesinde MHP liderinin konuşmasında kullandığı kelime hazinesinin tür ve zenginliği ile dili kullanım biçimi değerlendirilmiştir.

 

yıldız falı analizi
 • Bardin, L. , L’Analyse de Contenu, edition PUF, Paris, 1975.
 • Berg L. Bruce ve Lune Howard, , Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, çev. Hasan Aydın, Eğitim Kitabevi Yayıınları, Konya, 2015.
 • Berolson Bernard, Content Analysis in Comminication Research , New York: The Free Press, 1952.
 • Bilgin, Nuri, Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi, Siyasal Kitabevi Yayınları, Ankara, 2014.
 • Kantar Gökmen,” Türk Siyasetinde Politik Dil Kullanımı: Recep Tayyip Erdoğan’ın Miting Konuşmalarının Siyasal Söylem Analizi”, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2016.
 • Kılıçaslan Emine, Siyasal İletişimde İdeolojik Dil, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2008.
 • Kurtuluş Kemal, Araştırma Yöntemleri, Türkmen Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2011.
 • Güngör, Süleyman, “Türk Siyasetinde Dil Kullanımı: Siyasal Parti Liderlerinin TBMM Grup Konuşmalarında Siyasal Söylem Analizi”, Yasama Dergisi 26, 65-88, 2014.
 • Holsti, O.R., “Content Analiysis”, The Handbook of Social Psychology (Second Edition), Lindzey, G. and Aronson, E. (Eds.), Addision-Westwy Publishing Company, 1968. Inc., Vo:2, 596-692.
 • Öğülmüş Selahaddin, “İçerik Çözümlemesi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24(1):213-228, Ankara, 1991.
 • Prasad B.D., Content Analysis : A method in social science research, in Research Methods for Social Work (D.K. Lal Das, and V. Braskaran, Eds.) New Delhi: Rawat, 2008, pp:173-193.
 • Yıldırım Ali ve Şimşek Hasan, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011.
 • (http://docplayer.biz.tr/421042-Nitel-analizler-icerik-ve-betimsel-analiz.html
 • (https://tr.scribd.com)
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: ESMA GÖKMEN
E-posta: esma.gokmen@omu.edu.tr
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { trakyaiibf291981, journal = {Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-2483}, address = {Trakya Üniversitesi}, year = {}, volume = {6}, pages = {172 - 212}, doi = {}, title = {Siyasal Dil Analizi Örneği}, key = {cite}, author = {GÖKMEN, ESMA} }
APA GÖKMEN, E . (). Siyasal Dil Analizi Örneği. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (1), 172-212. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/trakyaiibf/issue/30831/291981
MLA GÖKMEN, E . "Siyasal Dil Analizi Örneği". Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (): 172-212 <http://dergipark.gov.tr/trakyaiibf/issue/30831/291981>
Chicago GÖKMEN, E . "Siyasal Dil Analizi Örneği". Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (): 172-212
RIS TY - JOUR T1 - Siyasal Dil Analizi Örneği AU - ESMA GÖKMEN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 172 EP - 212 VL - 6 IS - 1 SN - 2147-2483- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Siyasal Dil Analizi Örneği %A ESMA GÖKMEN %T Siyasal Dil Analizi Örneği %D 2018 %J Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2147-2483- %V 6 %N 1 %R %U