İŞLETMELERİ YEŞİL LOJİSTİK UYGULAMALARINA ZORLAYAN SEBEPLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

GÖZDE YANGINLAR [1] , Kazım Sarı [2]

267 429

Günümüzde firmaların rekabeti, ürettikleri ürünler arasında olduğu kadar kullandıkları lojistik stratejileri arasında da gerçekleşmektedir. Son dönemlerde oluşan şiddetli rekabet, çevreci sivil toplum kuruluşlarının baskısı, müşterilerin yeşil ürün ve yeşil süreçlere yönelik tercihlerinin artması, işletmelerin lojistik stratejilerini yeniden düzenlemeye sevk etmiştir. Çevrenin korunması, yeniden üretim ve geri dönüşüm ile maliyet azaltma, sosyal sorumluluk, yasal ve müşteri baskıları; işletmeler üzerinde baskı oluşturarak yeşil lojistik faaliyetlerini arttırmaktadır. Bu baskıların, işletmelerin yeşil lojistik uygulamalarını sürdürmesinde motive edici etkileri vardır. İşletmelerin yeşil lojistik uygulamaları, hammadde ve materyal edinim maliyetini azaltarak sosyal sorumluluk görevini yerine getirerek ve çevreci firma imajını iyileştirmektedir. Yüz yüze görüşme ile anket uygulanarak yapılan araştırmamızın ana kitlesini, İstanbul’da faaliyet gösteren devlet ve üniversite hastaneleri ile özel hastaneler oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde, değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmek için açıklayıcı faktör analizi, güvenirlilik analizi, kolerasyon analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Bu çalışmada, sağlık işletmelerinde yeşil lojistik faaliyetleri irdelenerek sağlık işletmelerini yeşil lojistik uygulamaya zorlayan sebepler araştırılmıştır.

Sağlık İşletmeleri, Yeşil Lojistik, Zorlayıcı Sebepler
 • Akdoğan, M., Coşkun, A., “Drivers of reverse logistics activities: An empirical investigation”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58, 1640–1649, 2012.
 • Büyüközkan, G., Vardaloğlu, Z., “Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi”, Lojistik Dergisi, 8, 66-73, 2008.
 • Genç, R., Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminin Yöntem ve Kavramları. (1.Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık, 2009.
 • Gilanlı, E., Altuğ, N., Oğuzhan, A., “Reverse Logistics Activities in Turkey”, Ege Academic Review, 12, 3, 391-399, 2012.
 • Gilanlı, E., Altuğ, N., Oğuzhan, A., “İşletmelerde Ileri ve Ters Lojistik Karşılaştırması”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 1, 149-166, 2012.
 • Gilanlı, E., İşletmelerin ters lojistik faaliyetleri: Trakya bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmeler üzerinde bir araştırma. Trakya Üniversitesi, Yüksek lisans tezi, 2010.
 • Karaçay, G., “Tersine Lojistik: Kavram ve işleyiş”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 1, 317-331, 2005.
 • Kaçtıoğlu, S., Şengül, Ü., “Erzurum Kenti Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü İçin Tersine Lojistik Ağı Tasarımı ve Bir Karma Tamsayılı Programlama Modeli”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24, 2010.
 • Keleş, C., Yeşil pazarlamanın tüketicilerin yeşil ürünleri tüketme davranışları ve yeşil ürünlerin tüketiminde kültürün etkisi ile ilgili bir uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü, Yüksek lisans tezi, 2007.
 • Lai, K., Wong, C., “Green logistics management and performance: Some empirical evidence from Chinese manufacturing exporters”, Omega, 40, 267–282, 2012.
 • Lambert, S., Riopel, D., Abdul-Kader, W., “A reverse logistics decisions conceptual framework”, Computers & Industrial Engineering, 61, 561–581, 2011.
 • Laosirihongthong, T., Adebanjo, D., Tan, K., “Green supply chain management practices and performance”, Industrial Management & Data Systems, 113, 8, 1088-1109, 2013.
 • Min, H., Galle, W., “Green purchasing practices of US firms” International Journal of Operations & Production Management, 21, 1222 – 1238, 2001.
 • Rogers, D.S., Tibben-Lembke, R., “An Examination of reverse logistics practices”, Journal of Business Logistics, 22, 2, 129-148, 2001.
 • Sarkis, J., “A strategic decision framework for green supply chain management”, J. Clean. Prod., 11, 397-409, 2003.
 • Sarkis, J., Zhu Q., Lai K., An Organizational Theoretic Review of Green Supply Chain Management Literature”, International Journal of Production Economics. 130, 1-15, 2011.
 • Shamdasani, P., Chon-Lin, G.O., Richmond, D., “Exploring green consumers in an oriental culture: Role of personal and marketing mix factors”, Advances in Consumer Research, 20, 488-493, 1993.
 • Srivastava, S.K., Srivastava, R., “Managing product returns for reverse logistics”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 36, 7, 524-546, 2006.
 • Stock, J., “Reverse Logistics in The Supply Chain”, Global Purchasing & Supply Chain Strategies, 44-48, 2001.
 • Ubeda, S., Arcelus, F., Faulin, J., “Green logistics at Eroski: A case study”, Int. J. Production Economics, 131, 44–51, 2011.
 • Vasiliauska, A., Zmkeviciüté, V., Simonyte, E., “Implementation of the concept of green logistics reffering to it applications for road freight transport enterprises”, Verslas: Teorıja ır PraktikaBusiness: Theory and Practice, 14, 1, 43-50, 2013.
 • Wanga, Y., Chen, S., Lee, Y., Tsaia, C., “Developing green management standards for restaurants: Anapplication of green supply chain management”, International Journal of Hospitality Management, 34, 263– 273, 2013.
 • Ye, F., Zhao, X., Prahinski, C., Li, Y., “The impact of institutional pressures, top managers posture and reverse logistics on performance- Evidence from China”, Int. J. Production Economics, 143, 132–143, 2013.
 • Zhu, Q., Sarkis, J., “Relationships between operational practices and performance among early adopters of green supply chain management practices in Chinese manufacturing enterprises”, Journal of Operations Management, 22, 265–289, 2004.
 • Zhu, Q., Sarkis J., “The moderating effects of institutional pressures on emergent green supply chain practices and performance”, International Journal of Production Research, 45, 4333-4355, 2007.
 • Zhu, Q., Sarkis, J., Lai, K., “Institutional-based antecedents and performance outcomes of internal and external green supply chain management practices” Journal of Purchasing Supply Management, 19, 106–117, 2013.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: GÖZDE YANGINLAR
E-posta: gozdeyanginlar@beykent.edu.tr
Kurum: Beykent Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Kazım Sarı
E-posta: kazims@beykent.edu.tr
Kurum: Beykent Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { trakyaiibf311086, journal = {Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-2483}, address = {Trakya Üniversitesi}, year = {}, volume = {6}, pages = {101 - 121}, doi = {}, title = {İŞLETMELERİ YEŞİL LOJİSTİK UYGULAMALARINA ZORLAYAN SEBEPLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Sarı, Kazım and YANGINLAR, GÖZDE} }
APA YANGINLAR, G , Sarı, K . (). İŞLETMELERİ YEŞİL LOJİSTİK UYGULAMALARINA ZORLAYAN SEBEPLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (1), 101-121. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/trakyaiibf/issue/30831/311086
MLA YANGINLAR, G , Sarı, K . "İŞLETMELERİ YEŞİL LOJİSTİK UYGULAMALARINA ZORLAYAN SEBEPLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (): 101-121 <http://dergipark.gov.tr/trakyaiibf/issue/30831/311086>
Chicago YANGINLAR, G , Sarı, K . "İŞLETMELERİ YEŞİL LOJİSTİK UYGULAMALARINA ZORLAYAN SEBEPLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (): 101-121
RIS TY - JOUR T1 - İŞLETMELERİ YEŞİL LOJİSTİK UYGULAMALARINA ZORLAYAN SEBEPLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - GÖZDE YANGINLAR , Kazım Sarı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 121 VL - 6 IS - 1 SN - 2147-2483- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İŞLETMELERİ YEŞİL LOJİSTİK UYGULAMALARINA ZORLAYAN SEBEPLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A GÖZDE YANGINLAR , Kazım Sarı %T İŞLETMELERİ YEŞİL LOJİSTİK UYGULAMALARINA ZORLAYAN SEBEPLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2147-2483- %V 6 %N 1 %R %U