Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 39 - 54 2019-01-30

PİYASA BAŞARISIZLIĞINA DAYALI DEVLET MÜDAHALESİNE İKİ FARKLI YAKLAŞIM: REFAH TEORİSİ VE KAMU TERCİHİ TEORİSİ

Özlem ÖZKIVRAK [1]

29 50

20. Yüzyılda gece bekçisi devlet piyasa ekonomilerinde kademeli olarak terk edilirken,  neredeyse tüm hükümetler çeşitli amaçlara ulaşmak için piyasalara müdahale etmeye başlamıştır.  Sonuç olarak, kapitalist ekonomilerde devletin rolü zaman içinde önemli ölçüde genişlemiştir.  Böylece, piyasa ekonomilerinde devletin uygun rolü üzerine asırlardır süren tartışma günümüzde de önemini korumaktadır. Bu çalışma, piyasa ekonomilerinde devletin, piyasa başarısızlığını düzeltmek için ekonomiye müdahalesine yönelik refah iktisadı ile kamu tercihi yaklaşımlarını ele almaktadır. Bu çerçevede çalışmanın amacı geleneksel refah teorisi ile kamu tercihi teorisi arasındaki farklılıkları ortaya koymak ve dolayısıyla devletin bir piyasa ekonomisinde uygun rolünün ne olması gerektiği ile ilgili süregelen tartışmalara katkı sağlamaktır. 

Piyasa başarısızlığı, ekonomiye devlet müdahalesi, refah teorisi, kamu tercihi teorisi
 • Aleskerov, F., Ersel, H. ve Sabuncu, Y. (1999). Seçimden Koalisyona Siyasal Karar Alma. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları (YKY).
 • Bailey, S. J. (1995). Public sector economics. London: Macmillan Press Ltd.
 • Barr, N. (1998). The Economics of the Welfare State. 3rd Edition. Oxford: Oxford University Press.
 • Buchanan, J. M. (1991a). Kamu Maliyesi ve Kamu Tercihi, (T. Yay, Çev.). içinde: A. Eker ve C. Aktan (Yayına Hazırlayanlar), Kamu tercihi ve anayasal iktisat (ss. 2-28). İzmir: Aklıselim Ofset.
 • Buchanan, J. M. (1991b). Pozitif Kamu Tercihi Teorisi ve Normatif Temelleri. (C. Aktan Çev.). içinde: A. Eker ve C. Aktan (Yayına Hazırlayanlar), Kamu tercihi ve anayasal iktisat (ss. 58-78). İzmir: Aklıselim Ofset.
 • Buchanan, J. M. (1991c). Kamu Tercihi Yaklaşımı. (M. Tosuner, Çev.). içinde: A. Eker ve C. Aktan (Yayına Hazırlayanlar), Kamu tercihi ve anayasal iktisat (ss. 29-42). İzmir: Aklıselim Ofset.
 • Buchanan, J. M. (1991d). Kamu ekonomisinin yetersizliği teorisi ve kamu tercihi. (C. Aktan, Çev.). içinde: A. Eker ve C. Aktan (Yayına Hazırlayanlar), Kamu tercihi ve anayasal iktisat (ss. 105-124). İzmir: Aklıselim Ofset.
 • Caporaso, J. A. and Levine, D. P. (1992). Theories of Political Economy. Cambridge: Cambridge University Press,
 • Cullis, J. and Jones, P. (1992). Public finance and public choice analytical perspective. England: McGraw Hill Book Company.
 • Gwartney, J. D., Stroup, R. L.; Studenmund, A. H. (1992). Microeconomics Private and Public Choice. Sixth Edition. The Dryden Press.
 • Haveman, R. H. (1970). The economics of the public sector. Newyork: John Wiley and Sons. Inc.
 • Hyman, D. N. (1973). The economics of governmental activity. New York: Holt, Rinehart and Winston. Inc.
 • Jackson, P. and Brown, C. V. (1990). Public Sector Economics. London: Basil Blackwell.
 • Mitchell, W. C. (1978, June). The anatomy of public failure: a public choice perspective (International Institute for Economic Research – IIER Orginal Paper 13).
 • Mueller, D. C. (1979). Public choice. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Mueller, D. C. (1993). Public choice: A Survey. In: C. K. Rowley (Ed.), Public choice theory volume III (pp. 495-533). Edward Elgar Publishing Ltd.
 • Niskanen, W A. (1993). Bureaucrats and politicians. In: C. K. Rowley (Ed.), Public choice theory volume III (pp. 217-243). Edward Elgar Publishing Ltd.
 • Musgrave, R. E. and Musgrave, P. B. (1976). Public Finance in Theory and Practice. Second Edition, McGraw-Hill, Kogakusha Ltd.
 • Ochs, J. (1974). Public finance. New York: Harper and Row. Publishers.
 • Olson, M. (1971). The Logic of the Collective Action. Second Printing. Cambridge: Harvard University Press.
 • Olson, M. (1993). Collective action. Excerpt from The new palgrave: a dictionary of economics (pp. 474-477). In: C. K. Rowley (Ed.), Public choice theory volume I (pp. 353-356). Edward Elgar Publishing Ltd.
 • Rosen, H. S. (1985). Public finance. Richard D. Irwin Inc.
 • Sandler, T. (1992). Collective Action Theory and Applications. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 • Stiglitz, J. E. (1994). Kamu Kesimi Ekonomisi. İkinci Baskı. (Ö. F. Batırel, Çev.).Marmara Ün. Yayın No: 549. IIBF. Yayın No: 396.
 • Tullock, G. (1993). Problems of majority voting. In: C. K. Rowley (Ed.), Public choice theory volume I (pp. 49-57). Edward Elgar Publishing Ltd.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Özlem ÖZKIVRAK (Primary Author)
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { trakyaiibf498091, journal = {Trakya University Faculty of Economics and Administrative Science}, issn = {2147-2483}, address = {Trakya University}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {39 - 54}, doi = {}, title = {PİYASA BAŞARISIZLIĞINA DAYALI DEVLET MÜDAHALESİNE İKİ FARKLI YAKLAŞIM: REFAH TEORİSİ VE KAMU TERCİHİ TEORİSİ}, key = {cite}, author = {ÖZKIVRAK, Özlem} }
APA ÖZKIVRAK, Ö . (2019). PİYASA BAŞARISIZLIĞINA DAYALI DEVLET MÜDAHALESİNE İKİ FARKLI YAKLAŞIM: REFAH TEORİSİ VE KAMU TERCİHİ TEORİSİ. Trakya University Faculty of Economics and Administrative Science, 7 (2), 39-54. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/trakyaiibf/issue/43037/498091
MLA ÖZKIVRAK, Ö . "PİYASA BAŞARISIZLIĞINA DAYALI DEVLET MÜDAHALESİNE İKİ FARKLI YAKLAŞIM: REFAH TEORİSİ VE KAMU TERCİHİ TEORİSİ". Trakya University Faculty of Economics and Administrative Science 7 (2019): 39-54 <http://dergipark.gov.tr/trakyaiibf/issue/43037/498091>
Chicago ÖZKIVRAK, Ö . "PİYASA BAŞARISIZLIĞINA DAYALI DEVLET MÜDAHALESİNE İKİ FARKLI YAKLAŞIM: REFAH TEORİSİ VE KAMU TERCİHİ TEORİSİ". Trakya University Faculty of Economics and Administrative Science 7 (2019): 39-54
RIS TY - JOUR T1 - PİYASA BAŞARISIZLIĞINA DAYALI DEVLET MÜDAHALESİNE İKİ FARKLI YAKLAŞIM: REFAH TEORİSİ VE KAMU TERCİHİ TEORİSİ AU - Özlem ÖZKIVRAK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Trakya University Faculty of Economics and Administrative Science JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 54 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-2483- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Trakya University Faculty of Economics and Administrative Science PİYASA BAŞARISIZLIĞINA DAYALI DEVLET MÜDAHALESİNE İKİ FARKLI YAKLAŞIM: REFAH TEORİSİ VE KAMU TERCİHİ TEORİSİ %A Özlem ÖZKIVRAK %T PİYASA BAŞARISIZLIĞINA DAYALI DEVLET MÜDAHALESİNE İKİ FARKLI YAKLAŞIM: REFAH TEORİSİ VE KAMU TERCİHİ TEORİSİ %D 2019 %J Trakya University Faculty of Economics and Administrative Science %P 2147-2483- %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD ÖZKIVRAK, Özlem . "PİYASA BAŞARISIZLIĞINA DAYALI DEVLET MÜDAHALESİNE İKİ FARKLI YAKLAŞIM: REFAH TEORİSİ VE KAMU TERCİHİ TEORİSİ". Trakya University Faculty of Economics and Administrative Science 7 / 2 (January 2019): 39-54.