Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1305-7766 | e-ISSN 2587-2451 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Trakya Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/trakyasobed

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi


ISSN    :  1305-7766     e-ISSN :  2587-2451


Yayın Başlangıç Tarihi: 2000

Bibliyografik Kayıtlar: 2004’den günümüze

Yayın Tipi: Uluslararası Hakemli Akademik Dergi

Yayıncı URL: http://sbedergi.trakya.edu.tr/ 

Yayın Sıklığı: Yılda iki kez (Haziran ve Aralık)

Sahibi: Trakya Üniversitesi Rektörü adına Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü:  Dr. Öğretim Üyesi Levent DOĞAN

e-mail: trakyasobedergi@gmail.com 

Sosyal Bilimler Dergisi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün resmi yayın organıdır ve uluslararası hakemli akademik bir dergidir.

Dergi yılda iki kez (Aralık-Haziran) yayınlanır. Derginin temel amacı, sosyal bilimlerde klasik anlamda tanımlanan beşeri ve doğa bilimlerindeki (eğitim bilimleri ve alan eğitimi, ilahiyat, iletişim, coğrafya, tarih, dilbilim, psikoloji, antropoloji, felsefe, filoloji, müzikoloji, güzel sanatlar, sosyoloji, arkeoloji, ekonomi, uluslararası ilişkiler, sosyal hizmet, siyaset bilimi, uluslararası çalışmalar, iş yönetimi,  uygulamalı ekonometri, uygulamalı istatistik, hukuk, kamu yönetimi) bilimsel çalışmaları yayınlamaktır.

sosyal bilimler alanında sorunların çözümü için bir yayın aracı olarak hizmet vermektedir. 

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1305-7766 | e-ISSN 2587-2451 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Trakya Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/trakyasobed
Kapak Resmi

66.258

274.490

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi


ISSN    :  1305-7766     e-ISSN :  2587-2451


Yayın Başlangıç Tarihi: 2000

Bibliyografik Kayıtlar: 2004’den günümüze

Yayın Tipi: Uluslararası Hakemli Akademik Dergi

Yayıncı URL: http://sbedergi.trakya.edu.tr/ 

Yayın Sıklığı: Yılda iki kez (Haziran ve Aralık)

Sahibi: Trakya Üniversitesi Rektörü adına Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü:  Dr. Öğretim Üyesi Levent DOĞAN

e-mail: trakyasobedergi@gmail.com 

Sosyal Bilimler Dergisi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün resmi yayın organıdır ve uluslararası hakemli akademik bir dergidir.

Dergi yılda iki kez (Aralık-Haziran) yayınlanır. Derginin temel amacı, sosyal bilimlerde klasik anlamda tanımlanan beşeri ve doğa bilimlerindeki (eğitim bilimleri ve alan eğitimi, ilahiyat, iletişim, coğrafya, tarih, dilbilim, psikoloji, antropoloji, felsefe, filoloji, müzikoloji, güzel sanatlar, sosyoloji, arkeoloji, ekonomi, uluslararası ilişkiler, sosyal hizmet, siyaset bilimi, uluslararası çalışmalar, iş yönetimi,  uygulamalı ekonometri, uygulamalı istatistik, hukuk, kamu yönetimi) bilimsel çalışmaları yayınlamaktır.

sosyal bilimler alanında sorunların çözümü için bir yayın aracı olarak hizmet vermektedir. 

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Son Sayı
Cilt 20 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. ALKOLLÜ İÇECEKLER TÜKETİMİNE YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI: TRAKYA BÖLGESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1 - 16
  Murat ÇETİN, Ersan Özkan
 2. İRAN REJİMİ ve EKONOMİK PERFORMANSI İLİŞKİSİ ORTA DOĞU’DA BARIŞ MÜMKÜN MÜ
  Sayfalar 17 - 35
  Onur Okyar
 3. FİNANSAL GELİŞMİŞLİĞİN YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ ÜZERİNDEKİ UZUN DÖNEMLİ ETKİLERİ: G-7 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 37 - 54
  Mümin Atalay ÇETİN, İbrahim Bakırtaş
 4. Trakya'da Yok Olmaya Yüz Tutmuş Bir Meslek: Çömlekçilik
  Sayfalar 55 - 70
  sevcan ölçer
 5. NARSİSİSTİK KİŞİLİK ENVANTERİ AÇISINDAN SELFİE ÇEKME TUTUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 71 - 87
  Erdem Öngün, Aşkın Demirağ
 6. GÖZLEME DAYALI ÇALIŞMALARDA PROPENSİTY SKOR VE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 89 - 104
  AYSEN ŞİMŞEK KANDEMİR
 7. SIFIR DEĞER AĞIRLIKLI VERİLERİN ANALİZİNDE SIFIR DEĞER AĞIRLIKLI REGRESYON MODELLERİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 105 - 118
  Aslı Gizem Karaca, Hülya Olmuş
 8. MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN STAJLARDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 119 - 133
  Feyzi Kaysi, Emrah Aydemir
 9. ORTAOKUL MÜDÜRLERİNE GÖRE OKUL GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TEHDİTLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Sayfalar 135 - 156
  İsa Yıldırım, Durdağı Akan, Muhammed Çiftçi
 10. OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE KENDİNİ TANITMA BECERİSİNİN ÖĞRETİMİNDE VİDEOYLA MODEL OLMANIN ETKİLİLİĞİ
  Sayfalar 157 - 176
  Galibiye Çetrez Arıcan, Yeşim Fazlıoğlu, Selen Tezcan
 11. AKADEMİK KURUMLARDA ÖRGÜTSEL ADALET VE DIŞLANMA İLİŞKİSİ: ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 177 - 194
  Çağrı İzci
 12. KIYI EROZYONUNUN BELİRLENMESİNDE 137Cs RADYONÜKLİDİNİN KULLANIMI: URLA YARIMADASI KIYILARI ÖRNEĞİ
  Sayfalar 195 - 205
  M. Kirami Ölgen, Filiz Gür Filiz, Doğukan Doğu Yavaşlı, Mehmet Tarakçı
 13. TÜRKİYE’DE BELEDİYELERİN MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: BİRİNCİL DENGE YAKLAŞIMI
  Sayfalar 207 - 222
  Umut Akduğan, Bilge Hakan Agun
 14. TURİZME YAKIN AMA TURİZMDEN UZAK YEREL HALKIN TURİZME BAKIŞI: MUĞLA MENTEŞE İLÇESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 223 - 243
  esra çolak yıldız, Uğur Çalışkan
 15. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA FARKINDALIK GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DEKİ İLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BURSA, TRABZON VE GAZİANTEP ÖRNEKLERİ
  Sayfalar 245 - 271
  Kübra Yıldırım Özcan
 16. EDİRNE’DEKİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN TURİZM ARZ KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 273 - 295
  Ebru Z. Boyacıoğlu
 17. MESLEKİ KAYGI VE KARİYER UYUMLULUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİLER: ÖĞRETMEN ADAYLARI AÇISINDAN BİR İNCELEME
  Sayfalar 297 - 312
  Merve Gerçek
 18. SOSYAL PAZARLAMADA GERİLLA UYGULAMALAR
  Sayfalar 313 - 336
  sumru kaleli
 19. 656. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNE KATILAN SEYİRCİLERİN SOSYA-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ve KATILIM SEBEPLERİ
  Sayfalar 337 - 352
  Aydoğan SOYGÜDEN
 20. DETERMINATION OF COUNTRIES’ POSITION USING BETTER LIFE INDEX: THE ENTROPY BASED MULTIMOORA APPROACH
  Sayfalar 353 - 366
  Serpil KILIÇ DEPREN, Seda BAĞDATLI KALKAN
 21. BANKALARIN KLASİK VE BULANIK YAKLAŞIMLARLA SINIFLANDIRILMASI
  Sayfalar 367 - 385
  Şahamet Bülbül, Ceren Camkıran
 22. Muharrem Özden; Levent Doğan; Fatma Sibel Bayraktar, Trakya Ağızları Sözlüğü I-II, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne 2018, S. 1255, No: 192, ISBN: 978-975-374-217-7 (Tk)
  Sayfalar 509 - 516
  Selda Sandalyeci
 23. 1990 SONRASI TÜRKİYE'NİN TÜRK CUMHURİYETLERİNE YÖNELİK DIŞ POLİTİKASININ GELİŞİMİ
  Sayfalar 387 - 407
  Sertif Demir, Ayça Eminoğlu, Arzu Yılmaz Aslantürk
 24. ARNOLD SCHÖNBERG VE PAUL HİNDEMİTH’İN ÇAĞDAŞ DÖNEM MÜZİK STİLİ ÜZERİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 409 - 421
  Şükrü Öner Dinç
 25. CUMHURİYET DÖNEMİ BALKAN GÖÇLERİNİN SOSYAL POLİTİKA AÇISINDAN ETKİLERİ
  Sayfalar 423 - 445
  Mustafa Hatipler
 26. SÖMÜRGE SONRASI BENLİĞİ ANLATMAK: ASSIA DJEBAR’IN FANTAZYA’SI
  Sayfalar 447 - 458
  Hülya Yıldız Bağçe
 27. KIRIMÇAK ATASÖZLERİNDEN ÖRNEKLER
  Sayfalar 459 - 477
  Bülent Hünerli
 28. MİZAH-TASAVVUF İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA NASREDDİN HOCA LATİFELERİNİN İŞLEVSELLİĞİ: BURHANİYE TERCÜMESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 479 - 495
  MEHMET DERVİŞOĞLU
 29. TERSİNE BİR BİLDUNGSROMAN: TANTE ROSA
  Sayfalar 497 - 507
  Ayşe Nur ÖZDEMİR