Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1305-7766 | e-ISSN 2587-2451 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Trakya Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/trakyasobed

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi


ISSN    :  1305-7766     e-ISSN :  2587-2451


Yayın Başlangıç Tarihi: 2000

Bibliyografik Kayıtlar: 2004’den günümüze

Yayın Tipi: Uluslararası Hakemli Akademik Dergi

Yayıncı URL: http://sbedergi.trakya.edu.tr/ 

Yayın Sıklığı: Yılda iki kez (Haziran ve Aralık)

Sahibi: Trakya Üniversitesi Rektörü adına Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü:  Dr. Öğretim Üyesi Levent DOĞAN

e-mail: trakyasobedergi@gmail.com 

Sosyal Bilimler Dergisi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün resmi yayın organıdır ve uluslararası hakemli akademik bir dergidir.

Dergi yılda iki kez (Aralık-Haziran) yayınlanır. Derginin temel amacı, sosyal bilimlerde klasik anlamda tanımlanan beşeri ve doğa bilimlerindeki (eğitim bilimleri ve alan eğitimi, ilahiyat, iletişim, coğrafya, tarih, dilbilim, psikoloji, antropoloji, felsefe, filoloji, müzikoloji, güzel sanatlar, sosyoloji, arkeoloji, ekonomi, uluslararası ilişkiler, sosyal hizmet, siyaset bilimi, uluslararası çalışmalar, iş yönetimi,  uygulamalı ekonometri, uygulamalı istatistik, hukuk, kamu yönetimi) bilimsel çalışmaları yayınlamaktır.

sosyal bilimler alanında sorunların çözümü için bir yayın aracı olarak hizmet vermektedir. 

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1305-7766 | e-ISSN 2587-2451 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Trakya Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/trakyasobed
Kapak Resmi

58.569

202.507

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi


ISSN    :  1305-7766     e-ISSN :  2587-2451


Yayın Başlangıç Tarihi: 2000

Bibliyografik Kayıtlar: 2004’den günümüze

Yayın Tipi: Uluslararası Hakemli Akademik Dergi

Yayıncı URL: http://sbedergi.trakya.edu.tr/ 

Yayın Sıklığı: Yılda iki kez (Haziran ve Aralık)

Sahibi: Trakya Üniversitesi Rektörü adına Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü:  Dr. Öğretim Üyesi Levent DOĞAN

e-mail: trakyasobedergi@gmail.com 

Sosyal Bilimler Dergisi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün resmi yayın organıdır ve uluslararası hakemli akademik bir dergidir.

Dergi yılda iki kez (Aralık-Haziran) yayınlanır. Derginin temel amacı, sosyal bilimlerde klasik anlamda tanımlanan beşeri ve doğa bilimlerindeki (eğitim bilimleri ve alan eğitimi, ilahiyat, iletişim, coğrafya, tarih, dilbilim, psikoloji, antropoloji, felsefe, filoloji, müzikoloji, güzel sanatlar, sosyoloji, arkeoloji, ekonomi, uluslararası ilişkiler, sosyal hizmet, siyaset bilimi, uluslararası çalışmalar, iş yönetimi,  uygulamalı ekonometri, uygulamalı istatistik, hukuk, kamu yönetimi) bilimsel çalışmaları yayınlamaktır.

sosyal bilimler alanında sorunların çözümü için bir yayın aracı olarak hizmet vermektedir. 

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Son Sayı
Cilt 20 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. SINIF VE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DRAMA YÖNTEMİNİ KULLANMAYA YÖNELİK ALGILARININ VE ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 1 - 13
  Ayfer Şahin
 2. HAVAALANI GÜVENLİK SÜREÇLERİNDEKİ PROBLEMLER VE HAVAALANI KULLANICILARI: HAVAALANI GÜVENLIK GÖREVLİSİ PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’DEKİ ÜÇ HAVAALANINDA BIR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 15 - 29
  Nalan Ergün
 3. İMALAT İŞLETMELERİNDE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME KRİTERLERİ: KARADENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 99 - 112
  Hamit Erdal, Selçuk Korucuk
 4. QUALITATIVE RESEARCH: THE PRE-SERVICE EFL TEACHERS’ OPINIONS ON TEACHING PRACTICIUM
  Sayfalar 187 - 212
  Dilek Tüfekçi Can, Mehmet Baştürk
 5. YAYGIN GASTRONOMİ EĞİTİMİNDE ARZ VE TALEP ETKİLEŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 267 - 283
  MEHMET SARIOĞLAN
 6. ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARTIŞMA BECERİLERİ İLE İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 299 - 317
  Gürbüz Ocak, Gülçin Karakuş, İjlal Ocak
 7. FARKLI VARYANSLIK VE YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA EKONOMİK BÜYÜME İLE TURİZM İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 319 - 337
  Berhan Çoban, Esin Firuzan, Adil Oğuzhan
 8. BİTLİS'TE GELENEKSEL AYAKKABICILIK: “HARİK” ve SON USTA HAYDAR YILMAZ
  Sayfalar 383 - 400
  Sultan SÖKMEN, Zeynep BALKANAL
 9. ARAP ÜLKELERİNDEN GELEN TURİSTLERİN ETKİLERİNE YÖNELİK YEREL HALKIN ALGISI: SAPANCA ÖRNEĞİ
  Sayfalar 401 - 414
  Hüseyin ÇEKEN, Gülay ÖZDEMİR YILMAZ, Nur ERTÜRK
 10. KIRSAL TURİZMDE İŞLETMELERİN ROLÜ: CUMALIKIZLIK ÖRNEĞİ
  Sayfalar 415 - 430
  Reyhan Arslan Ayazlar, Miray Kılıçalp
 11. ÖĞRETMENLERİN ÖZYETERLİLİK ALGILARININ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLULUKLARI İLE İLİŞKİSİ
  Sayfalar 447 - 470
  Tuncer Bülbül, Mehmet Fatih Yordam
 12. TÜRK MÜZİĞİ VE BATI MÜZİĞİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE ÇOKSESLİLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 31 - 43
  Erol Tarkum
 13. BAROK DÖNEM MÜZİĞİ VE BAROK DÖNEMDE OBUA
  Sayfalar 45 - 54
  Zerrin Tan
 14. MAJOR INTERPRETATIONS OF PLATONIC JUSTICE
  Sayfalar 55 - 80
  Enes Eryılmaz
 15. SİLAHLI KUVVETLERDE SOSYAL HİZMETİN TARİHİ, GELİŞİMİ VE İŞLEVLERİ
  Sayfalar 81 - 98
  Fatih Şahin, Hakan Sakarya
 16. ULUSLARARASI İLİŞKİLERE RUSYA’NIN GÖZÜYLE BAKMAK
  Sayfalar 113 - 127
  Toğrul İsmayıl, Uğur Tatlı
 17. FRANSA’NIN CUMHURİYET DÖNEMİNDE İZLEDİĞİ POLİTİKALAR VE BU POLİTİKALARIN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 129 - 147
  Ömer Lütfi Taşçıoğlu
 18. MARX’TA İDEOLOJİ ELEŞTİRİSİ VE KAVRAMIN FARKLILAŞAN GÖRÜNÜMLERİ
  Sayfalar 147 - 164
  Selda Tunç Subaşı
 19. TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI: KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU VE TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU
  Sayfalar 165 - 186
  Ümran Güneş
 20. EXTRADITION – EU, KOSOVO AND ALBANIA REGULATORY FRAMEWORK
  Sayfalar 213 - 232
  Nuhi Osmani, Afrim Hoti
 21. VERGİ MÜKELLEFİ - MALİ MÜŞAVİR İLİŞKİLERİNDE YETKİ -SORUMLULUK SORUNSALI (GENEL SORUNLAR VE BAZI YARGI KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRMELER)
  Sayfalar 233 - 251
  Engin Hepaksaz
 22. AN OBJECT RELATIONS PERSPECTIVE ON IAN McEWAN’S ATONEMENT: BRIONY’S CREATIVE APPERCEPTION IN LIGHT OF ATTACHMENT THEORY GENRE, AND NARRATIVE FORM
  Sayfalar 253 - 266
  Gamze Sabancı Uzun
 23. ARKEOLOJİK ÇAĞLARDA ANADOLU'DA MÜZİK
  Sayfalar 285 - 298
  Burak Karaağaç
 24. ARİF’İN NÜSHA-İ ÂLEM MESNEVİSİNDE ÂLEM-İNSAN İLİŞKİSİ
  Sayfalar 339 - 359
  Fatih Günay
 25. OSMANLI DÖNEMİNDE TEKİRDAĞ’DA YAPILAN HAYVANCILIĞIN İSTANBUL’UN İAŞESİ İLE SANAYİİ VE TİCARİ FAALİYETLERDEKİ ROLÜ
  Sayfalar 361 - 382
  Kaya Göktepe
 26. ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE YENİ PERSPEKTİF: ASTROPOLİTİĞE GİRİŞ
  Sayfalar 431 - 446
  Tolga Erdem