Aim

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (TÜEFD) ; kültür, sanat, dil, edebiyat, tarih, sanat tarihi, folklor, arkeoloji başta olmak üzere sosyal bilimlerin tüm alt alanlarında, bilimsel konu ve sorunları irdeleyen ve bu konularda çözüm önerileri getiren özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makalelerini, Türkçe literatüre ve bilim dünyasına kazandırmayı hedefler. Tanımlanan nitelikte çalışmaları olan bilim insanlarının, çalışmalarını mümkün olan en hızlı şekilde bilim dünyasına  sunmaları için, adil bir zemin oluşturmayı amaçlar. 

Scope

İçerik ve biçim bakımından yayın ilkelerine uygun, sosyal ve insani bilimler alanlarında üretilen; özgün kuramsal yazılar, özgün araştırma yazıları, belgeler ve yorumlar, uygulamalar veya uygulamaya dönük yazılar, değerlendirme yazıları ve kitap eleştirileri TÜEF dergisinde yayınlanmak üzere sunulabilir.  Deneme, ödev, çeviri, haber, duyuru ve benzeri çalışmalar kabul edilmez.