Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 2146-071X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Trakya Üniversitesi |
Kapak Resmi

32.755

76.753

Trakya Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Dergisi (TUEFD), 2011 yılında yayın hayatına başlamış hakemli bir dergidir. Dergi yılda iki kez (Ocak-Temmuz) yayınlanır.Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim teorileri ve pratiklerine katkıda bulunmayı amaçlayan, ulusal düzeyde bilimsel niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelere yer vermektedir.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nde makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanabilir. Derginin tüm sayılarına online Arşiv alanından ulaşılabilir.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Türk Eğitim İndeksi ve Araştırmax tarafından indekslenmektedir.


SON SAYI - Cilt 7, Sayı 2 (2017)

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 2 - Oca 2018
 1. Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Derslerinde İngilizce Konuşma Kaygıları ile İlgili Algıları
  Sayfalar 178 - 194
  Sabriye ŞENER
 2. Sınıf Öğretmeni Adaylarının STEM Eğitimine Yönelik Görüşleri: Uygulamalı Bir Çalışma
  Sayfalar 195 - 213
  Bekir YILDIRIM, Cumhur TÜRK
 3. Spektroskopik Analiz Yöntemi Uygulamalarında Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Kimya Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Etkisi
  Sayfalar 214 - 240
  Sibel KILINÇ ALPAT, Özge ÖZBAYRAK AZMAN, Şenol ALPAT
 4. Evrim Öğretimi Öz Yeterlik Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 241 - 260
  Sibel İNAN, Serhat İREZ, Çiğdem HAN-TOSUNOĞLU, Mustafa ÇAKIR
 5. Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre İlkokulda Uygulanan Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 261 - 273
  SÜLEYMAN CAN, Gözde ÇAVA
 6. Öğretim Tasarımında Bir Model: Dick&Carey&Carey
  Sayfalar 274 - 284
  Elif ESMER
 7. Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
  Sayfalar 285 - 303
  Sabri SİDEKLİ, Esra ÇETİN
 8. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Düşünmeleri İle Bireysel Yenilikçilikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
  Sayfalar 304 - 317
  Alper YORULMAZ, Halil ÇOKÇALIŞKAN, Özkan ÇELİK
 9. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin (TPAB) Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 318 - 333
  Salih AKYILDIZ, Taner ALTUN
 10. Üstün/Özel Yetenekli Öğrencilerle Yapılan Okul Dışı STEM Eğitiminin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 334 - 351
  Aybike ÖZÇELİK, Devrim AKGÜNDÜZ
 11. Çevrimiçi Öğrenme Motivasyon Ölçeği’nin Türkçe'ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 352 - 368
  Durmuş ÖZBAŞI, Hakan CEVAHİR, Muzaffer ÖZDEMİR
 12. Öğrencilerin Matematikle İlgili Tarihsel Sözlerin Derslerde Kullanımına İlişkin Görüşleri ve Tarihsel Sözlere Yer Verme Durumları
  Sayfalar 369 - 389
  Cemalettin YILDIZ
 13. Bilim Şenliklerinin Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Etkisi
  Sayfalar 390 - 409
  Halil İbrahim YILDIRIM
 14. Zamana Bağlı Öğrenme Miktarı: Öğrenmenin Güçlüğü (Kesirlerle Problem Çözme Örneği)
  Sayfalar 410 - 430
  Cenk KEŞAN, Deniz KAYA
 15. Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersi Sınavlarında Sordukları Metne Dayalı Anlama Sorularının İncelenmesi
  Sayfalar 431 - 448
  Mustafa KOCAARSLAN, Ahmet YAMAÇ