Trakya University Journal of Natural Sciences

ISSN 2147-0294 | e-ISSN 2528-9691 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Trakya Üniversitesi |
Kapak Resmi

48.089

44.513

DERGİ TARİHÇESİ

Trakya University Journal of Natural Sciences dergisi yayın hayatına 2000 yılı Haziran ayında "Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, B Serisi Fen Bilimleri" olarak başlamıştır. Yayın hayatına ilk başladığı yıllarda derginin kurulmasında büyük emeği bulunan Sayın Prof.Dr. Ömer Zaim derginin kurucu editörlüğünü yapmıştır. Derginin 2002 Aralık sayısından itibaren editörlüğünü Sayın Prof.Dr. Ahmet Asan yapmaya başlamıştır. Derginin ismi 2003 Aralık ayında "Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi" olarak değiştirilmiştir. Derginin Editörlüğüne 2004 Aralık sayısından itibaren Dr. Yılmaz Çan getirilmiştir. Bundan 1 sayı sonra yani 2005 yılı Haziran sayısında Editör Prof.Dr. Hilmi İbar olmuştur. 2010 yılı Aralık ayında Derginin Editörlüğünü Prof.Dr. Ahmet Cihan üstlenmiştir. Bundan 1 yıl sonra Derginin 2011 Aralık sayısında Dergi Editörü Doç.Dr. Mümin Şahin olmuştur. Dergi 2012 yılı Haziran sayısında ismi değişerek "Trakya University Journal of Natural Sciences" ismini almış ve editörlüğünü Doç.Dr. Seyfettin Dalgıç yapmıştır. 2012 yılı Aralık ayı ve 2013 yılı Haziran aylarında ise derginin Editörü Yrd.Doç.Dr. Deniz Ağırseven olmuştur. 2013 Aralık sayısında Dergi Editörlüğüne Doç.Dr. Meral Fent, 2015 Aralık sayısından itibaren ise dergi Editörlüğüne Doç.Dr. Kadri Kıran atanmıştır.

 

Derginin isim değişikliği öncesi eski sayılarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Trakya University Journal of Natural Sciences hakemli bir dergidir.

Trakya University Journal of Natural Sciences'a gönderilen tüm yazılar özgün yazılardan oluşmak zorundadır. Bu zorunluluğu tescilleyerek gerek yazarı korumak gerekse derginin sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla dergiye gönderilen tüm yazılar Editör tarafından Web tabanlı iThenticate (Intihali Engelleme) programına sokularak özgünlüğü denetlenir. Bu aşamada sadece benzerliğin sayısal sonucu kullanılmayıp, alıntılamalarda gözetilmesi gereken etik kurallar incelenerek makalenin dergide bilimsel incelemeye devam etmesi konusunda karar verilir.

iThenticate programı analizini geçen yazılar her hafta yayın kurulu üyelerine gönderilerek bilimsel içerik taşıyıp taşımadıkları incelenir. Bilimsel içerik taşıyan yazılar sekretere gönderilerek dergi yazım kurallarına uyup uymadığını kontrol edilmek üzere bir ön kontrole tabii tutulur. Ön kontrol sonrası yazar tarafından düzeltilen yazılar, konu ile ilgili bir Bölüm Editörlerine atanır. Bölüm Editörleri yazıyı derhal konu ile ilgili en az Doktora derecesine sahip iki hakeme değerlendirmek üzere istek gönderir. Hakemler bu isteğe en fazla 7 gün içinde kabul veya ret şeklinde cevap vermek zorundadırlar. Cevap vermeyen veya ret cevabı veren hakemler için bölüm editörü yeniden hakem ataması yapar. Yazıyı değerlendirmeyi kabul eden hakemler en fazla 20 gün içinde çalışmayı değerlendirip bölüm editörüne yayınlanması ya da düzeltilmesi konusunda fikirlerini belirtirler. Bölüm editörü hakem önerileri doğrultusunda kararını verir ve bu kararı yazara bildirir.


GOOGLE AKADEMİK ALINTI SAYISI:

Yıllara göre Google Akademik Alıntı Sayısı için lütfen tıklayınız.


DİZİN

TUBITAK-ULAKBIM Life Sciences Database (TR Dizin - Turkish Journal Index)

Akademik Dizin

Directory of Research Journal Indexing (DRJI)

Zoological Record

BIOSIS Previews

Google Scholar

Scientific Indexing Services (SIS)

Science Library Index

CiteFactor

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

CAB Abstract


ŞUBAT (2018) AYININ EN ÇOK OKUNAN ÇALIŞMALARI

Özüdoğru, Y , MERDİVAN, M . (2017). Biosorption of Methylene Blue by Modified Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh. Trakya University Journal of Natural Sciences, 18 (2), 81-87. DOI: 10.23902/trkjnat.300344

Akar, S , Çetin Erdoğan, Ö . (2017). Contributionsto Aphidiinae (Hymenoptera: Braconidae) Fauna of Turkey with New Records. Trakya University Journal of Natural Sciences, 18 (2), 89-96. DOI: 10.23902/trkjnat.282623

Yüzbaşıoğlu, E , Dalyan, E , Akpınar, I . (2017). Changes in photosynthetic pigments, anthocyanin content and antioxidantenzyme activities of maize (Zea mays L.) seedlings under high temperaturestress conditions. Trakya University Journal of Natural Sciences, 18 (2), 97-104. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/trkjnat/issue/32955/289527DERGİ YAYIMCISI

Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü


DERGİ SAHİBİ

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
Fen Bilimleri Enstitüsü Adına
Prof. Dr. Murat YURTCAN

 

EDİTÖR
Doç. Dr. Kadri KIRAN

 

DERGİ YAYIN KURULU

Abdel Hameed A. AWAD - National Research Center, Dokki Giza, Mısır

Albena LAPEVA-GJANOVA - Department of Zoology and Anthropology, Sofia University "Sv. Kliment Ohridski", Bulgaria

Ayşegül ÇERKEZKAYABEKİR - Trakya Üniversitesi, Edirne (Sayfa Editörü)

Bálint MARKÓ - Babeș-Bolyai University, Romanya

Beata ZIMOWSKA - University of Life Sciences, Lublin, Polonya

Belgin SÜSLEYİCİ - Marmara Üniversitesi, İstanbul

Burak ÖTERLER - Trakya Üniversitesi, Edirne (Dizgi Editörü)

Celal KARAMAN - Trakya Üniversitesi, Edirne (Sayfa Editörü)

Errol HASSAN - University of Queensland, School of Agriculture and Food Sciences, Brisbane, Avustralya

Gamze ALTINTAŞ KAZAR - Trakya Üniversitesi, Edirne (Dizgi Editörü)

Gökhan Barış ÖZDENER - Boston University - ABD

Herdem ASLAN - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale

Ilgaz AKATA - Ankara Üniversitesi, Ankara

İmran KURT ÖMÜRLÜ - Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın (Biyoistatistik Editörü)

İskender KARALTI - Yeditepe Üniversitesi, İstanbul

Kürşad TÜRKŞEN - Ottawa Hospital Research Institute, Ottawa, Kanada

Medine SİVRİ - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir (Türkçe Dil Editörü)

Mevlüt TÜRE - Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın (Biyoistatistik Editörü)

Mustafa YAMAÇ - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir

Naime ARSLAN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir

Necmetttin GÜLER - Trakya Üniversitesi, Edirne

Özkan DANIŞ - Marmara Üniversitesi, İstanbul

Saliha ÇORUH - Atatürk Üniversitesi, Erzurum

Vladimír Antonín - Moravian Museum, Brno, Çek Cumhuriyeti

Volkan AKSOY - Trakya Üniversitesi, Edirne (İngilizce Dil Editörü)

Yerlan TURUSPEKOV - Institute of Plant Biology and Biotechnoogy, Almaty, Kazakistan

Yeşim SAĞ - Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Yıldız AYDIN - Marmara Üniversitesi, İstanbul

Zeynep KATNAŞ - Trakya Üniversitesi, Edirne

 

YAZIŞMA ADRESİ
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Binası, Balkan Yerleşkesi – 22030 Edirne / TÜRKİYE
e-mail: tujns@trakya.edu.tr
Tel: 0 284 2358230
Fax: 0 284 2358237

 

BASKI
Trakya Üniversitesi Matbaa Tesisleri

Cilt: 18 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 18 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. METİLEN MAVİSİNİN MODİFİYE EDİLMİŞ Cystoseira barbata (STACKHOUSE) C. AGARDH KULLANILARAK BİYOSORPSİYONU
  Sayfalar 81 - 87
  Yeliz Özüdoğru, Melek MERDİVAN
 2. Türkiye Aphidiinae Faunasına (Hymenoptera: Braconidae) Yeni Kayıtlar ile Katkılar
  Sayfalar 89 - 96
  Serdar Akar, Özlem Çetin Erdoğan
 3. Mısır (Zea mays L.) Fidelerinde Yüksek Sıcaklık Stresi Koşullarında Fotosentetik Pigmentler, Antosiyanin İçeriği ve Antioksidan Enzim Aktivitelerindeki Değişiklikler
  Sayfalar 97 - 104
  Elif Yüzbaşıoğlu, Eda Dalyan, Ilgın Akpınar
 4. ÇEŞİTLİ BİTKİ ÇAYLARININ MONOAMİN OKSİDAZ İNHİBİSYONLARININ VE ANTİOKSİDAN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 105 - 113
  Başak Yüce Dursun
 5. SU ARACILIĞIYLA SODYUM FLORÜR KONSANTRASYONLARINA MARUZ KALMA LEYDİG HÜCRELERİNDE SİTOTOKSİSİTE VE OKSİDATİF HASARA NEDEN OLABİLİR
  Sayfalar 115 - 122
  Yasemin Aydin
 6. Catalpa bignonioides Walter'de Polen ve Anter Çeperi Gelişimi
  Sayfalar 123 - 132
  SEVİL TÜTÜNCÜ KONYAR
 7. Euphorbia smirnovii Geltman TÜRÜNÜN MORFOLOJİK VE KARYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 133 - 136
  ilker genç, Şükran Kültür
 8. Bir Aromatik Bitki Origanum onites L.’de Terpen Sentaz-6 (TPS-6) Geninin Kısmi Klonlanması ve Tanımlanması
  Sayfalar 137 - 142
  İsmail Poyraz, Merve Sağlam
 9. 2,4-D (DİKLOROFENOKSİASETİK ASİT)’İN ZEBRA BALIĞI (Danio rerio) SOLUNGAÇLARINDA ANTİOKSİDAN ENZİMLER VE LİPİD PEROKSİDASYON SEVİYESİ ÜZERİNE AKUT ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 143 - 148
  Figen Esin Kayhan, Güllü Kaymak, Cansu Akbulut, Nazan Deniz Yön Ertuğ
 10. ÇİNKO OKSİT NANOPARTİKÜLÜ İLE ÇİNKO KLORÜR'ÜN Daphnia magna (Straus) ÜZERİNE AKUT TOKSİK ETKİLERİ
  Sayfalar 149 - 153
  Şeyda Fikirdeşici Ergen
 11. Edirne Civarinda (Trakya Üniversitesi Arboretumu) Bazı Rosaceae Bitkileri ile Birlikteliğe Sahip Predatör Böcek Türleri
  Sayfalar 155 - 161
  Seda Emel Tek, Zuhal Okyar
 12. KONTAKT LENS SOLÜSYONLARININ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLERE KARŞI ETKİSİ
  Sayfalar 163 - 166
  Miray Üstüntürk-Onan
 13. Türkiye’nin Batısında, Kütahya İlinde Sphaeridium Fabricius, 1775 (Coleoptera: Hydrophilidae) Cinsi Üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 167 - 173
  Yakup ŞENYÜZ, Mustafa Cemal Darılmaz, Kemal Dindar
 14. Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. YAPRAKLARINDA GUS VE GFP RAPORTÖR GENLERİ KULLANILARAK SENESENS İLE İLİŞKİLİ GENLERİN ANALİZİ
  Sayfalar 175 - 183
  Nihal Gören Sağlam
 15. ERİTROSİTLERDE in vitro OKSİDATİF STRESE KARŞI ANTİOKSİDAN OLARAK DEĞERLENDİRİLEN ÇEŞİTLİ BİTKİ EKSTRAKTLARI
  Sayfalar 185 - 191
  Seda BALKAN
Makale Gönder
Bilgi

Okuyucular için

Yazarlar için

Kütüphaneciler için

Old Issues between 2000-2011

Trakya University Journal of Natural Sciences (=Trakya University Journal of Science)

You can reach the journal's archive between the years of 2000-2011 via http://dergipark.gov.tr/trakyafbd/archive