DERGİ TARİHÇESİ

Trakya University Journal of Natural Sciences dergisi yayın hayatına 2000 yılı Haziran ayında "Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, B Serisi Fen Bilimleri" olarak başlamıştır. Yayın hayatına ilk başladığı yıllarda derginin kurulmasında büyük emeği bulunan Sayın Prof.Dr. Ömer Zaim derginin kurucu editörlüğünü yapmıştır. Derginin 2002 Aralık sayısından itibaren editörlüğünü Sayın Prof.Dr. Ahmet Asan yapmaya başlamıştır. Derginin ismi 2003 Aralık ayında "Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi" olarak değiştirilmiştir. Derginin Editörlüğüne 2004 Aralık sayısından itibaren Dr. Yılmaz Çan getirilmiştir. Bundan 1 sayı sonra yani 2005 yılı Haziran sayısında Editör Prof.Dr. Hilmi İbar olmuştur. 2010 yılı Aralık ayında Derginin Editörlüğünü Prof.Dr. Ahmet Cihan üstlenmiştir. Bundan 1 yıl sonra Derginin 2011 Aralık sayısında Dergi Editörü Doç.Dr. Mümin Şahin olmuştur. Dergi 2012 yılı Haziran sayısında ismi değişerek "Trakya University Journal of Natural Sciences" ismini almış ve editörlüğünü Doç.Dr. Seyfettin Dalgıç yapmıştır. 2012 yılı Aralık ayı ve 2013 yılı Haziran aylarında ise derginin Editörü Yrd.Doç.Dr. Deniz Ağırseven olmuştur. 2013 Aralık sayısında Dergi Editörlüğüne Doç.Dr. Meral Fent, 2015 Aralık sayısından itibaren ise dergi Editörlüğüne Doç.Dr. Kadri Kıran atanmıştır.

 

Derginin isim değişikliği öncesi eski sayılarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Trakya University Journal of Natural Sciences hakemli bir dergidir.

Yazar tarafından sisteme yüklenen çalışma, en geç 2 gün içinde editör tarafından değerlendirilerek bilimsel içerik taşıyıp taşımadığı kontrol edilir. Bilimsel içerik taşıyan çalışmayı editör sekretere göndererek dergi yazım kurallarına uyup uymadığını kontrol etmek için bir ön kontrole tabii tutar. Ön kontrol sonrası yazar tarafından düzeltilen çalışma konu ile ilgili bir Bölüm Editörüne atanır. Bölüm Editörü derhal çalışma konusu ile ilgili en az Doktora derecesine sahip iki hakeme makaleyi değerlendirmek üzere istek gönderir. Hakemler bu isteğe en fazla 5 gün içinde kabul veya red şeklinde cevap vermek zorundadırlar. Cevap vermeyen veya red cevabı veren hakemler için bölüm editörü yeniden hakem ataması yapar. Çalışmayı değerlendirmeyi kabul eden hakemler en fazla 20 gün içinde çalışmayı değerlendirip bölüm editörüne yayınlanması ya da düzeltilmesi konusunda fikirlerini belirtirler. Bölüm editörü hakem önerileri doğrultusunda kararını verir ve bu kararı yazara bildirir.

Trakya University Journal of Natural Sciences'a gönderilen tüm makaleler özgün makalelerden oluşmak zorundadır. Bu zorunluluğu tescilleyerek gerek yazarı korumak gerekse derginin sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla dergiye gönderilen tüm makaleler Editör tarafından Web tabanlı iThenticate (Intihali Engelleme) programına sokularak özgünlüğü denetlenir. Bu aşamada sadece benzerliğin sayısal sonucu kullanılmayıp, alıntılamalarda gözetilmesi gereken etik kurallar incelenerek makalenin dergide bilimsel incelemeye devam etmesi konusunda karar verilir.


GOOGLE AKADEMİK ALINTI SAYISI:

Yıllara göre Google Akademik Alıntı Sayısı için lütfen tıklayınız.


DİZİN

TUBITAK-ULAKBIM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı (TR Dizin)

Akademik Dizin

Directory of Research Journal Indexing (DRJI)

Zoological Record (Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi olarak)

Google Scholar

Scientific Indexing Services (SIS)

Science Library Index

ResearchBib

CiteFactor

Directory of Open Access Journals (DOAJ)


EKİM (2017) AYININ EN ÇOK OKUNAN ÇALIŞMALARI

Yüce-Dursun, B. 2017. ÇEŞİTLİ BİTKİ ÇAYLARININ MONOAMİN OKSİDAZ İNHİBİSYONLARININ VE ANTİOKSİDAN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ, Trakya Univ J Nat Sci, 18(2), DOI: 10.23902/trkjnat.302152

Balkan, S. 2017. VARIOUS PLANT EXTRACTS EVAULATED AS ANTIOXIDANT AGAINST in vitro OXIDATIVE STRESS IN ERYTHROCYTES, Trakya Univ J Nat Sci, 18(2), DOI: 10.23902/trkjnat.297800

Ozudogru, Y. & Merdivan, M. 2017, METİLEN MAVİSİNİN MODİFİYE EDİLMİŞ Cystoseira barbata (STACKHOUSE) C. AGARDH KULLANILARAK BİYOSORPSİYONU, Trakya Univ J Nat Sci, 18(2), DOI: 10.23902/trkjnat.300344DERGİ YAYIMCISI

Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü


DERGİ SAHİBİ

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
Fen Bilimleri Enstitüsü Adına
Prof. Dr. Murat YURTCAN

 

EDİTÖR
Doç. Dr. Kadri KIRAN

 

DERGİ YAYIN KURULU

Abdel Hameed A. AWAD - National Research Center, Dokki Giza, Egypt

Ayşegül ÇERKEZKAYABEKİR - Trakya Üniversitesi, Edirne (Sayfa Editörü/Copyeditor)

Bálint MARKÓ - Babeș-Bolyai University, Romania

Beata ZIMOWSKA - University of Life Sciences, Lublin, Polonya

Burak ÖTERLER - Trakya Üniversitesi, Edirne (Dizgi/Design)

Celal KARAMAN - Trakya Üniversitesi, Edirne (Sayfa Editörü/Copyeditor)

Errol HASSAN - University of Queensland, School of Agriculture and Food Sciences, Brisbane, Avustralya

Herdem ASLAN - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale

Ilgaz AKATA - Ankara Üniversitesi, Ankara

İnanç ÖZGEN - Fırat Üniversitesi, Elazığ

İskender KARALTI - Yeditepe Üniversitesi, İstanbul

Medine SİVRİ - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir (Türkçe Dil Editörü/Turkish Language Editor)

Mustafa YAMAÇ - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir

Naime ARSLAN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir

Necmetttin GÜLER - Trakya Üniversitesi, Edirne

Necmi AKSOY - Düzce Üniversitesi, Düzce

Özkan DANIŞ - Marmara Üniversitesi, İstanbul

Saliha ÇORUH - Atatürk Üniversitesi, Erzurum

Volkan AKSOY - Trakya Üniversitesi, Edirne (İngilizce Dil Editörü/English Language Editor)

Yeşim SAĞ - Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Yıldız AYDIN - Marmara Üniversitesi, İstanbul

 

YAZIŞMA ADRESİ
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Binası, Balkan Yerleşkesi – 22030 Edirne / TÜRKİYE
e-mail: tujns@trakya.edu.tr
Tel: 0 284 2358230
Fax: 0 284 2358237

 

BASKI
Trakya Üniversitesi Matbaa Tesisleri


Cilt: 18 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 18 - Sayı 1 - Haz 2017
Bilgi

Okuyucular için

Yazarlar için

Kütüphaneciler için

Old Issues between 2000-2011

Trakya University Journal of Natural Sciences (=Trakya University Journal of Science)

You can reach the journal's archive between the years of 2000-2011 via http://dergipark.gov.tr/trakyafbd/archive