Trakya University Journal of Natural Sciences
Kapak Resmi
ISSN 2147-0294 | e-ISSN 2528-9691 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Trakya Üniversitesi |

5ac39a9d2bda6.png

5b5a523babc4f.jpg
Trakya University Journal of Natural Sciences (TUJNS), Kök Hücre ile ilgili tüm yazılarınızı çıkaracağı özel sayı için sizden beklemektedir.
Gönderilerin için lütfen tıklayınız.
Gönderi son tarih: 15 Kasım, 2018
Trakya University Journal of Natural Sciences, yaşam bilimleri alanında çift taraflı kör hakemli ve uluslar arası yayın yapan bir dergidir. ESCI indeks tarafından da taranmaktadır. Dergi hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen dergi web sayfasını ziyaret ediniz (http://dergipark.gov.tr/trkjnat).


DERGİ TARİHÇESİ

Trakya University Journal of Natural Sciences dergisi yayın hayatına 2000 yılı Haziran ayında "Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, B Serisi Fen Bilimleri" olarak başlamıştır. Yayın hayatına ilk başladığı yıllarda derginin kurulmasında büyük emeği bulunan Sayın Prof.Dr. Ömer Zaim derginin kurucu editörlüğünü yapmıştır. Derginin 2002 Aralık sayısından itibaren editörlüğünü Sayın Prof.Dr. Ahmet Asan yapmaya başlamıştır. Derginin ismi 2003 Aralık ayında "Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi" olarak değiştirilmiştir. Derginin Editörlüğüne 2004 Aralık sayısından itibaren Dr. Yılmaz Çan getirilmiştir. Bundan 1 sayı sonra yani 2005 yılı Haziran sayısında Editör Prof.Dr. Hilmi İbar olmuştur. 2010 yılı Aralık ayında Derginin Editörlüğünü Prof.Dr. Ahmet Cihan üstlenmiştir. Bundan 1 yıl sonra Derginin 2011 Aralık sayısında Dergi Editörü Doç.Dr. Mümin Şahin olmuştur. Dergi 2012 yılı Haziran sayısında ismi değişerek "Trakya University Journal of Natural Sciences" ismini almış ve editörlüğünü Doç.Dr. Seyfettin Dalgıç yapmıştır. 2012 yılı Aralık ayı ve 2013 yılı Haziran aylarında ise derginin Editörü Yrd.Doç.Dr. Deniz Ağırseven olmuştur. 2013 Aralık sayısında Dergi Editörlüğüne Doç.Dr. Meral Fent, 2015 Aralık sayısından itibaren ise dergi Editörlüğüne Doç.Dr. Kadri Kıran atanmıştır.

 

Derginin isim değişikliği öncesi eski sayılarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Trakya University Journal of Natural Sciences hakemli bir dergidir.

Trakya University Journal of Natural Sciences'a gönderilen tüm yazılar özgün yazılardan oluşmak zorundadır. Bu zorunluluğu tescilleyerek gerek yazarı korumak gerekse derginin sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla dergiye gönderilen tüm yazılar Editör tarafından Web tabanlı iThenticate (Intihali Engelleme) programına sokularak özgünlüğü denetlenir. Bu aşamada sadece benzerliğin sayısal sonucu kullanılmayıp, alıntılamalarda gözetilmesi gereken etik kurallar incelenerek makalenin dergide bilimsel incelemeye devam etmesi konusunda karar verilir.

iThenticate programı analizini geçen yazılar her hafta yayın kurulu üyelerine gönderilerek bilimsel içerik taşıyıp taşımadıkları incelenir. Bilimsel içerik taşıyan yazılar sekretere gönderilerek dergi yazım kurallarına uyup uymadığını kontrol edilmek üzere bir ön kontrole tabii tutulur. Ön kontrol sonrası yazar tarafından düzeltilen yazılar, konu ile ilgili bir Bölüm Editörlerine atanır. Bölüm Editörleri yazıyı derhal konu ile ilgili en az Doktora derecesine sahip iki hakeme değerlendirmek üzere istek gönderir. Hakemler bu isteğe en fazla 7 gün içinde kabul veya ret şeklinde cevap vermek zorundadırlar. Cevap vermeyen veya ret cevabı veren hakemler için bölüm editörü yeniden hakem ataması yapar. Yazıyı değerlendirmeyi kabul eden hakemler en fazla 20 gün içinde çalışmayı değerlendirip bölüm editörüne yayınlanması ya da düzeltilmesi konusunda fikirlerini belirtirler. Bölüm editörü hakem önerileri doğrultusunda kararını verir ve bu kararı yazara bildirir.


GOOGLE AKADEMİK ALINTI SAYISI:

Yıllara göre Google Akademik Alıntı Sayısı için lütfen tıklayınız.


DİZİN

Emerging Sources Sitation Index (ESCI)

TUBITAK-ULAKBIM Life Sciences Database (TR Dizin - Turkish Journal Index)

Akademik Dizin

Directory of Research Journal Indexing (DRJI)

Zoological Record

BIOSIS Previews

Google Scholar

Scientific Indexing Services (SIS)

Science Library Index

CiteFactor

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

CAB Abstract


NİSAN (2018) AYININ EN ÇOK OKUNAN ÇALIŞMALARI

Kaya S. 2018. Poecilimon zonatus Bolívar (Orthoptera, Tettigoniidae) Revisited: Genetic Data Revealed Two New Species and One New Subspecies.Trakya Univ J Nat Sci, 19(1), 85-99, DOI: 10.23902/trkjnat.411785

Yüce Dursun, B . (2017). Determination of Monoamine Oxidase Inhibition and Antioxidant Effects of Various Herbal Teas. Trakya University Journal of Natural Sciences, 18 (2), 105-113. DOI: 10.23902/trkjnat.302152

Salık V. & Güler N. 2018. Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi’nin Florası, Trakya Univ J Nat Sci, 19(1): 33-50, DOI: 10.23902/trkjnat.350526DERGİ YAYIMCISI

Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü


DERGİ SAHİBİ

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
Fen Bilimleri Enstitüsü Adına
Prof. Dr. Murat YURTCAN

 

EDİTÖR
Doç. Dr. Kadri KIRAN

 

DERGİ YAYIN KURULU

Abdel Hameed A. AWAD - National Research Center, Dokki Giza, Mısır

Albena LAPEVA-GJONOVA - Department of Zoology and Anthropology, Sofia University "Sv. Kliment Ohridski", Bulgaria

Ayşegül ÇERKEZKAYABEKİR - Trakya Üniversitesi, Edirne (Sayfa Editörü)

Bálint MARKÓ - Babeș-Bolyai University, Romanya

Beata ZIMOWSKA - University of Life Sciences, Lublin, Polonya

Belgin SÜSLEYİCİ - Marmara Üniversitesi, İstanbul

Burak ÖTERLER - Trakya Üniversitesi, Edirne (Dizgi Editörü)

Celal KARAMAN - Trakya Üniversitesi, Edirne (Sayfa Editörü)

Coşkun TEZ - Erciyes Üniversitesi, Kayseri

Errol HASSAN - University of Queensland, School of Agriculture and Food Sciences, Brisbane, Avustralya

Gamze ALTINTAŞ KAZAR - Trakya Üniversitesi, Edirne (Dizgi Editörü)

Gökhan Barış ÖZDENER - Boston University - ABD

Herdem ASLAN - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale

Ilgaz AKATA - Ankara Üniversitesi, Ankara

İmran KURT ÖMÜRLÜ - Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın (Biyoistatistik Editörü)

İskender KARALTI - Yeditepe Üniversitesi, İstanbul

Kürşad TÜRKŞEN - Ottawa Hospital Research Institute, Ottawa, Kanada

Medine SİVRİ - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir (Türkçe Dil Editörü)

Mehmet TEKİN - Trakya Üniversitesi, Edirne

Mevlüt TÜRE - Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın (Biyoistatistik Editörü)

Mustafa YAMAÇ - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir

Naime ARSLAN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir

Necmetttin GÜLER - Trakya Üniversitesi, Edirne

Özkan DANIŞ - Marmara Üniversitesi, İstanbul

Reşat ÜNAL - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla

Saliha ÇORUH - Atatürk Üniversitesi, Erzurum

Vladimír Antonín - Moravian Museum, Brno, Çek Cumhuriyeti

Tuğba ONGUN SEVİNDİK - Sakarya Üniversitesi, Sakarya

Volkan AKSOY - Trakya Üniversitesi, Edirne (İngilizce Dil Editörü)

Yerlan TURUSPEKOV - Institute of Plant Biology and Biotechnoogy, Almaty, Kazakistan

Yeşim SAĞ - Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Yıldız AYDIN - Marmara Üniversitesi, İstanbul

Zeynep KATNAŞ - Trakya Üniversitesi, Edirne

 

YAZIŞMA ADRESİ
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Binası, Balkan Yerleşkesi – 22030 Edirne / TÜRKİYE
e-mail: tujns@trakya.edu.tr
Tel: 0 284 2358230
Fax: 0 284 2358237

 

BASKI
Trakya Üniversitesi Matbaa Tesisleri

Trakya University Journal of Natural Sciences

ISSN 2147-0294 | e-ISSN 2528-9691 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Trakya Üniversitesi |
Kapak Resmi

53.337

56.774

5ac39a9d2bda6.png

5b5a523babc4f.jpg
Trakya University Journal of Natural Sciences (TUJNS), Kök Hücre ile ilgili tüm yazılarınızı çıkaracağı özel sayı için sizden beklemektedir.
Gönderilerin için lütfen tıklayınız.
Gönderi son tarih: 15 Kasım, 2018
Trakya University Journal of Natural Sciences, yaşam bilimleri alanında çift taraflı kör hakemli ve uluslar arası yayın yapan bir dergidir. ESCI indeks tarafından da taranmaktadır. Dergi hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen dergi web sayfasını ziyaret ediniz (http://dergipark.gov.tr/trkjnat).


DERGİ TARİHÇESİ

Trakya University Journal of Natural Sciences dergisi yayın hayatına 2000 yılı Haziran ayında "Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, B Serisi Fen Bilimleri" olarak başlamıştır. Yayın hayatına ilk başladığı yıllarda derginin kurulmasında büyük emeği bulunan Sayın Prof.Dr. Ömer Zaim derginin kurucu editörlüğünü yapmıştır. Derginin 2002 Aralık sayısından itibaren editörlüğünü Sayın Prof.Dr. Ahmet Asan yapmaya başlamıştır. Derginin ismi 2003 Aralık ayında "Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi" olarak değiştirilmiştir. Derginin Editörlüğüne 2004 Aralık sayısından itibaren Dr. Yılmaz Çan getirilmiştir. Bundan 1 sayı sonra yani 2005 yılı Haziran sayısında Editör Prof.Dr. Hilmi İbar olmuştur. 2010 yılı Aralık ayında Derginin Editörlüğünü Prof.Dr. Ahmet Cihan üstlenmiştir. Bundan 1 yıl sonra Derginin 2011 Aralık sayısında Dergi Editörü Doç.Dr. Mümin Şahin olmuştur. Dergi 2012 yılı Haziran sayısında ismi değişerek "Trakya University Journal of Natural Sciences" ismini almış ve editörlüğünü Doç.Dr. Seyfettin Dalgıç yapmıştır. 2012 yılı Aralık ayı ve 2013 yılı Haziran aylarında ise derginin Editörü Yrd.Doç.Dr. Deniz Ağırseven olmuştur. 2013 Aralık sayısında Dergi Editörlüğüne Doç.Dr. Meral Fent, 2015 Aralık sayısından itibaren ise dergi Editörlüğüne Doç.Dr. Kadri Kıran atanmıştır.

 

Derginin isim değişikliği öncesi eski sayılarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Trakya University Journal of Natural Sciences hakemli bir dergidir.

Trakya University Journal of Natural Sciences'a gönderilen tüm yazılar özgün yazılardan oluşmak zorundadır. Bu zorunluluğu tescilleyerek gerek yazarı korumak gerekse derginin sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla dergiye gönderilen tüm yazılar Editör tarafından Web tabanlı iThenticate (Intihali Engelleme) programına sokularak özgünlüğü denetlenir. Bu aşamada sadece benzerliğin sayısal sonucu kullanılmayıp, alıntılamalarda gözetilmesi gereken etik kurallar incelenerek makalenin dergide bilimsel incelemeye devam etmesi konusunda karar verilir.

iThenticate programı analizini geçen yazılar her hafta yayın kurulu üyelerine gönderilerek bilimsel içerik taşıyıp taşımadıkları incelenir. Bilimsel içerik taşıyan yazılar sekretere gönderilerek dergi yazım kurallarına uyup uymadığını kontrol edilmek üzere bir ön kontrole tabii tutulur. Ön kontrol sonrası yazar tarafından düzeltilen yazılar, konu ile ilgili bir Bölüm Editörlerine atanır. Bölüm Editörleri yazıyı derhal konu ile ilgili en az Doktora derecesine sahip iki hakeme değerlendirmek üzere istek gönderir. Hakemler bu isteğe en fazla 7 gün içinde kabul veya ret şeklinde cevap vermek zorundadırlar. Cevap vermeyen veya ret cevabı veren hakemler için bölüm editörü yeniden hakem ataması yapar. Yazıyı değerlendirmeyi kabul eden hakemler en fazla 20 gün içinde çalışmayı değerlendirip bölüm editörüne yayınlanması ya da düzeltilmesi konusunda fikirlerini belirtirler. Bölüm editörü hakem önerileri doğrultusunda kararını verir ve bu kararı yazara bildirir.


GOOGLE AKADEMİK ALINTI SAYISI:

Yıllara göre Google Akademik Alıntı Sayısı için lütfen tıklayınız.


DİZİN

Emerging Sources Sitation Index (ESCI)

TUBITAK-ULAKBIM Life Sciences Database (TR Dizin - Turkish Journal Index)

Akademik Dizin

Directory of Research Journal Indexing (DRJI)

Zoological Record

BIOSIS Previews

Google Scholar

Scientific Indexing Services (SIS)

Science Library Index

CiteFactor

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

CAB Abstract


NİSAN (2018) AYININ EN ÇOK OKUNAN ÇALIŞMALARI

Kaya S. 2018. Poecilimon zonatus Bolívar (Orthoptera, Tettigoniidae) Revisited: Genetic Data Revealed Two New Species and One New Subspecies.Trakya Univ J Nat Sci, 19(1), 85-99, DOI: 10.23902/trkjnat.411785

Yüce Dursun, B . (2017). Determination of Monoamine Oxidase Inhibition and Antioxidant Effects of Various Herbal Teas. Trakya University Journal of Natural Sciences, 18 (2), 105-113. DOI: 10.23902/trkjnat.302152

Salık V. & Güler N. 2018. Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi’nin Florası, Trakya Univ J Nat Sci, 19(1): 33-50, DOI: 10.23902/trkjnat.350526DERGİ YAYIMCISI

Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü


DERGİ SAHİBİ

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
Fen Bilimleri Enstitüsü Adına
Prof. Dr. Murat YURTCAN

 

EDİTÖR
Doç. Dr. Kadri KIRAN

 

DERGİ YAYIN KURULU

Abdel Hameed A. AWAD - National Research Center, Dokki Giza, Mısır

Albena LAPEVA-GJONOVA - Department of Zoology and Anthropology, Sofia University "Sv. Kliment Ohridski", Bulgaria

Ayşegül ÇERKEZKAYABEKİR - Trakya Üniversitesi, Edirne (Sayfa Editörü)

Bálint MARKÓ - Babeș-Bolyai University, Romanya

Beata ZIMOWSKA - University of Life Sciences, Lublin, Polonya

Belgin SÜSLEYİCİ - Marmara Üniversitesi, İstanbul

Burak ÖTERLER - Trakya Üniversitesi, Edirne (Dizgi Editörü)

Celal KARAMAN - Trakya Üniversitesi, Edirne (Sayfa Editörü)

Coşkun TEZ - Erciyes Üniversitesi, Kayseri

Errol HASSAN - University of Queensland, School of Agriculture and Food Sciences, Brisbane, Avustralya

Gamze ALTINTAŞ KAZAR - Trakya Üniversitesi, Edirne (Dizgi Editörü)

Gökhan Barış ÖZDENER - Boston University - ABD

Herdem ASLAN - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale

Ilgaz AKATA - Ankara Üniversitesi, Ankara

İmran KURT ÖMÜRLÜ - Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın (Biyoistatistik Editörü)

İskender KARALTI - Yeditepe Üniversitesi, İstanbul

Kürşad TÜRKŞEN - Ottawa Hospital Research Institute, Ottawa, Kanada

Medine SİVRİ - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir (Türkçe Dil Editörü)

Mehmet TEKİN - Trakya Üniversitesi, Edirne

Mevlüt TÜRE - Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın (Biyoistatistik Editörü)

Mustafa YAMAÇ - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir

Naime ARSLAN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir

Necmetttin GÜLER - Trakya Üniversitesi, Edirne

Özkan DANIŞ - Marmara Üniversitesi, İstanbul

Reşat ÜNAL - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla

Saliha ÇORUH - Atatürk Üniversitesi, Erzurum

Vladimír Antonín - Moravian Museum, Brno, Çek Cumhuriyeti

Tuğba ONGUN SEVİNDİK - Sakarya Üniversitesi, Sakarya

Volkan AKSOY - Trakya Üniversitesi, Edirne (İngilizce Dil Editörü)

Yerlan TURUSPEKOV - Institute of Plant Biology and Biotechnoogy, Almaty, Kazakistan

Yeşim SAĞ - Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Yıldız AYDIN - Marmara Üniversitesi, İstanbul

Zeynep KATNAŞ - Trakya Üniversitesi, Edirne

 

YAZIŞMA ADRESİ
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Binası, Balkan Yerleşkesi – 22030 Edirne / TÜRKİYE
e-mail: tujns@trakya.edu.tr
Tel: 0 284 2358230
Fax: 0 284 2358237

 

BASKI
Trakya Üniversitesi Matbaa Tesisleri

Cilt: 19 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 19 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. INVESTIGATION OF THE GENETIC STRUCTURE OF SOME ANATOLIAN Achillea L. (ANTHEMIDEAE, ASTERACEAE) POPULATIONS USING THE ISSR MARKERS
  Sayfalar 1 - 10
  Efkan Bağda
 2. CAPSULE, LEAF AND CYATHIAL GLAND MORPHOLOGY OF TURKISH PERENNIAL TAXA OF Euphorbia L. SECTION Pithyusa (Raf.) Lázaro
  Sayfalar 11 - 19
  ilker genç, Şükran Kültür, Gülay Ecevit-Genç
 3. DAILY VERTICAL VARIATION IN PHYTOPLANKTON COMPOSITION OF A DRINKING WATER RESERVOIR (KADIKÖY RESERVOIR-EDİRNE) DURING SUMMER STRATIFICATION
  Sayfalar 21 - 31
  Burak ÖTERLER
 4. THE FLORA OF TRAKYA UNIVERSITY BALKAN CAMPUS
  Sayfalar 33 - 50
  Vildan SALIK, Necmettin GÜLER
 5. NEW TRAMP ANT SPECIES FOR TURKEY: Tetramorium lanuginosum Mayr (HYMENOPTERA: FORMICIDAE)
  Sayfalar 51 - 54
  Celal Karaman, Kadri KIRAN
 6. ASYMMETRIC VARIATIONS IN SOME SPECIES OF THE GENUS Raphignathus Dugès (ACARI: RAPHIGNATHIDAE)
  Sayfalar 55 - 58
  Meryem BİNGÜL, Sibel DOĞAN, Salih DOĞAN
 7. FIRST LARVAL RECORD OF Lipiniella moderata Kalugina, 1970 IN TURKISH INLAND WATERS
  Sayfalar 59 - 62
  Nurcan Özkan
 8. FcMgv1, FcStuA AND FcVeA BASED GENETIC CHARACTERIZATION IN Fusarium culmorum (W.G. Smith)
  Sayfalar 63 - 69
  Emre Yörük, Özlem Sefer
 9. EPILITHIC DIATOM-BASED ECOLOGICAL ASSESSMENT IN TAŞMANLI POND (SINOP, TURKEY)
  Sayfalar 71 - 76
  Fatih GÜMÜŞ, Arif GÖNÜLOL
 10. MICROMORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL CHARACTERS OF THE TURKISH ENDEMIC Marrubium trachyticum Boiss. (LAMIACEAE)
  Sayfalar 77 - 83
  Tülay Aytaş Akçin, Burcu Camili
 11. Poecilimon zonatus Bolívar (ORTHOPTERA, TETTIGONIIDAE) REVISITED: GENETIC DATA REVEALED TWO NEW SPECIES AND ONE NEW SUBSPECIES
  Sayfalar 85 - 99
  Sarp KAYA
 12. THE GROWTH OF Tanypus punctipennis Meigen (DIPTERA, CHIRONOMIDAE) LARVAE IN LABORATORY CONDITIONS AND THE EFFECTS OF WATER TEMPERATURE AND pH
  Sayfalar 101 - 105
  Firuze GÜLBUNAR, Gazel Burcu AYDIN, Belgin ÇAMUR-ELİPEK
Makale Gönder
Old Issues between 2000-2011

Trakya University Journal of Natural Sciences (=Trakya University Journal of Science)

You can reach the journal's archive between the years of 2000-2011 via http://dergipark.gov.tr/trakyafbd/archive