Yılda iki sayı çıkaran Trakya University Journal of Natural Sciences'ın basım aralığı değiştirilmiştir. Yıllık çıkarılan iki sayı Haziran ve Aralık aylarından Nisan ve Ekim aylarının 15'ine değiştirilmiştir.

Söz konusu değişiklik 2018 yılı 1. sayısında geçerli olup 15 Nisanda 2018 yılı 1. sayısı, 15 Ekimde 2. sayısı basılacaktır. 

Doç.Dr. Kadri KIRAN

TUJNS Editörü

Trakya University Journal of Natural Sciences “Emerging Sources Citation Index (ESCI)” tarafından 29 Kasım 2017 tarihi itibariyle 2017 yılı Cilt 18, Sayı 1 dahil olmak üzere taranmaya başlanmıştır.

Doç.Dr. Kadri KIRAN

TUJNS Editörü

 

Trakya University Journal of Natural Sciences TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanında (TR Dizin) taranmaya başlanmıştır. TR dizin tarafından taranma geriye dönük olarak 2015 yılından itibaren geçerlidir. Tüm yazarlara duyurulur.

Doç.Dr. Kadri KIRAN

TUJNS Editörü

Old Issues between 2000-2011

Trakya University Journal of Natural Sciences (=Trakya University Journal of Science)

You can reach the journal's archive between the years of 2000-2011 via http://dergipark.gov.tr/trakyafbd/archive