Trakya University Journal of Natural Sciences “Emerging Sources Citation Index (ESCI)” tarafından 29 Kasım 2017 tarihi itibariyle 2017 yılı Cilt 18, Sayı 1 dahil olmak üzere taranmaya başlanmıştır.

Doç.Dr. Kadri KIRAN

TUJNS Editörü

 

Trakya University Journal of Natural Sciences TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanında (TR Dizin) taranmaya başlanmıştır. TR dizin tarafından taranma geriye dönük olarak 2015 yılından itibaren geçerlidir. Tüm yazarlara duyurulur.

Doç.Dr. Kadri KIRAN

TUJNS Editörü

Bilgi

Okuyucular için

Yazarlar için

Kütüphaneciler için

Old Issues between 2000-2011

Trakya University Journal of Natural Sciences (=Trakya University Journal of Science)

You can reach the journal's archive between the years of 2000-2011 via http://dergipark.gov.tr/trakyafbd/archive