Trakya University Journal of Natural Sciences TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanında (TR Dizin) taranmaya başlanmıştır. TR dizin tarafından taranma geriye dönük olarak 2015 yılından itibaren geçerlidir. Tüm yazarlara duyurulur.

Doç.Dr. Kadri KIRAN

TUJNS Editörü

Bilgi

Okuyucular için

Yazarlar için

Kütüphaneciler için