EDİTÖR

Doç.Dr. Kadri KIRAN

Turkey
kadrikiran@trakya.edu.tr
Konular: Biyoloji
Kurum: Trakya Üniversitesi

Editör Kurulu

Editör Kurulu

Doç.Dr. Kadri KIRAN

Turkey
kadrikiran@trakya.edu.tr
Konular: Biyoloji
Kurum: Trakya Üniversitesi

Sekreter

MİZANPAJ EDİTÖRÜ

DİL EDİTÖRÜ

Prof.Dr. Medine SİVRİ

Turkey
medinesivri@gmail.com
Konular: Çokdisiplinli Bilimler
Kurum: ESKISEHIR OSMANGAZI UNIV

Doç.Dr. Volkan AKSOY

Turkey
volkanaksoy@trakya.edu.tr
Konular: Biyoloji
Kurum: TRAKYA UNIV

DİZGİ EDİTÖRÜ

Dr. Burak ÖTERLER

Turkey
burakoterler@trakya.edu.tr
Konular: Biyoloji
Kurum: TRAKYA UNIV

Doç.Dr. Kadri KIRAN

Turkey
kadrikiran@trakya.edu.tr
Konular: Biyoloji
Kurum: Trakya Üniversitesi
Bilgi

Okuyucular için

Yazarlar için

Kütüphaneciler için

Old Issues between 2000-2011

Trakya University Journal of Natural Sciences (=Trakya University Journal of Science)

You can reach the journal's archive between the years of 2000-2011 via http://dergipark.gov.tr/trakyafbd/archive