EDİTÖR

Doç.Dr. Kadri KIRAN

Turkey
kadrikiran@trakya.edu.tr
Konular: Biyoloji
Kurum: TRAKYA UNIV

BÖLÜM EDİTÖRLERİ

Doç.Dr. Albena LAPEVA-GJANOVA

Bulgaria
gjonova@gmail.com
Konular: Yaşam Bilimleri

Dr. Beata ZİMOWSKA

Poland
beata.zimowska@up.lublin.pl
Konular: Biyoloji
Kurum: Institute of Plant Pathology and Mycology University of Life Sciences in Lublin

Dr. Gökhan Barış ÖZDENER

United States
ozzbaris@bu.edu
Konular: Biyoloji
Kurum: Boston University

Doç.Dr. Ilgaz AKATA

Turkey
akata@science.ankara.edu.tr
Konular: Biyoloji
Kurum: Ankara University

Prof.Dr. Kürşad TÜRKŞEN

Canada
kursadturksen@gmail.com
Konular: Biyoloji
Kurum: Ottawa Hospital Research Institute

Prof.Dr. Mustafa YAMAÇ

Turkey
myamac@ogu.edu.tr
Konular: Yaşam Bilimleri,Biyoloji
Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Doç.Dr. Özkan DANIŞ

Turkey
odanis@marmara.edu.tr
Konular: Kimya ve Kimya Mühendisliği

Prof.Dr. Saliha ÇORUH

Turkey
spekel@atauni.edu.tr
Konular: Yaşam Bilimleri

Prof.Dr. Yerlan TURUSPEKOV

Kazakhstan
yerlant@yahoo.com
Konular: Biyoloji
Kurum: Institute of Plant Biology and Biotechnology

Vladimír ANTONíN

Czech Republic
vantonin@mzm.cz
Konular: Biyoloji
Kurum: Moravian Museum, Department of Botany

Ayse Zeynep Hicsasmaz KATNAS

Turkey
zeynepkatnas@yahoo.com
Konular: Gıda Bilimleri ve Teknolojisi

Biyoistatistik Editörü

Prof.Dr. İmran KURT ÖMÜRLÜ

Turkey
ikurtomurlu@gmail.com
Konular: Temel Tıp Bilimleri,Spor Bilimleri,Matematik ve İstatistik

Prof.Dr. Mevlüt TÜRE

Turkey
mevlut.ture@adu.edu.tr
Konular: Sağlık Bilimleri
Kurum: Adnan Menderes University, Faculty of Medicine.

MİZANPAJ EDİTÖRÜ

DİL EDİTÖRÜ

Prof.Dr. Medine SİVRİ

Turkey
medinesivri@gmail.com
Konular: Çokdisiplinli Bilimler
Kurum: ESKISEHIR OSMANGAZI UNIV

Doç.Dr. Volkan AKSOY

Turkey
volkanaksoy@trakya.edu.tr
Konular: Biyoloji
Kurum: TRAKYA UNIV

DİZGİ EDİTÖRÜ

Dr. Burak ÖTERLER

Turkey
burakoterler@trakya.edu.tr
Konular: Biyoloji
Kurum: TRAKYA UNIV

Dr. Gamze ALTINTAŞ KAZAR

Turkey
gamzealtintas@trakya.edu.tr
Konular: Biyoloji
Kurum: Trakya University
Bilgi

Okuyucular için

Yazarlar için

Kütüphaneciler için

Old Issues between 2000-2011

Trakya University Journal of Natural Sciences (=Trakya University Journal of Science)

You can reach the journal's archive between the years of 2000-2011 via http://dergipark.gov.tr/trakyafbd/archive