Yıl 2017, Cilt 18, Sayı 1, Sayfalar 55 - 58 2017-05-24

Determination of Aflatoxin M1 on Follow-on Milk by ELISA Method
DEVAM SÜTLERİNDE AFLATOKSİN M1 VARLIĞININ ELISA YÖNTEMİYLE TESPİT EDİLMESİ

Meltem Kaya Tuz [1] , Ahmet ASAN [2] , Suzan Ökten [3]

295 277

Milk, which is an important source of nutrition is used for infant feeding and consumed widely all over the world. Mycotoxins are one of the chemical contaminants that are known to pass through milk. They are produced by molds and pass through milk, and may cause health problems in infants. Determination of aflatoxin M1 levels in follow-on milks which is one of the most important nutrients for healthy grown babies is important in prevention of toxic effects of mycotoxins. Promoting social protection studies concerning aflatoxins as milk contaminants and raising awareness on follow-on milks is important in protection of public health. In our study, investigation of aflatoxin M1 in follow-on milks; a product that newborns take in their diet, and to evaluate the results in terms of public health. For this purpose, 60 follow-on milk samples with different serial numbers were collected from 7 companies. In Turkish Food Codex Communique related to the contaminations in food products with in accordance with the law no 2008/6 for preparation compliance as part of European Onion, indicated that the raw milk, UHT milk and other milks used for production of some products containing milk, maximum aflatoxin M1 should be 0.05 µg/kg (parts per billion). Aflatoxin M1 concentrations were determined by Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA). Our results showed that 37 samples contained aflatoxin M1 with <0.05 parts per billion concentrations, while 23 samples contained aflatoxin M1 with >0.05 parts per billion concentrations. In conclusion, the latter 23 samples including aflatoxin M1 values above Turkish Food Codex limits are important in terms of public health.

Önemli bir besin kaynağı olan süt, bebek beslenmesinde kullanılmakta ve tüm dünyada tüketilmektedir. Devam sütlerine geçtiği bilinen kimyasal kontaminantlardan biri mikotoksinlerdir. Küfler tarafından üretilen ve devam sütlerine geçebilen mikotoksinler bebekte sağlık riski oluşturabilir. Mikotoksinlerin toksik etkilerinin önlenmesi için bebeğin normal büyüme ve gelişimi için en önemli besinlerden biri olan devam sütündeki aflatoksin M1 düzeylerinin belirlenmesi önemlidir. Süt kontaminantı olarak aflatoksinlerin kontrolü ile ilgili sosyal koruma projelerinin ve devam sütleri ile ilgili farkındalığın arttırılması halk sağlığı korunması açısından önem arz eder. Çalışmamızda, yeni doğanların diyetlerinde aldığı ürün olan devam sütlerinde, aflatoksin M1’in varlığı ve halk sağlığı bakımından önemi araştırılmıştır. Bu amaçla, 7 farklı firmadan, farklı seri numaralarına sahip süt örneklerini içeren 60 adet devam sütü toplanmıştır. Çalışmamızda Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) yöntemi kullanılarak devam sütlerinde aflatoksin M1miktarları araştırılmıştır. Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde hazırlanmış olan 2008/26 sayılı gıda maddelerindeki kontaminasyonların maksimum limitleri hakkındaki Türk Gıda Kodeksi (TGK) Tebliğinde; çiğ süt, UHT süt ve süt içeren ürünlerin yapımında kullanılan sütlerde maksimum AFM1 miktarının 0.05µg/kg (parts per billion) olması gerektiği belirtilmiştir. Aflatoksin M1 konsantrasyonları hesaplandığında; <0.05 parts per billion konsantrasyon aralığında Aflatoksin M1 içeren 37 örnek, >0.05 ppb konsantrasyon aralığında Aflatoksin M1 içeren 23 örnek tespit edilmiştir. Sonuç olarak Türk Gıda Kodeksi limit değerini aşan 23 örnek halk sağlığı açısından önem arz etmektedir. Beslenmede devam sütünün sıklıkta tüketildiği ve önemli bir rol oynadığı bebek yaş grubunda, bu ürünler piyasaya çıkmadan önce Aflatoksin M1 varlığının saptandığı daha kapsamlı araştırmaların yapılmasının uygun olduğu düşünülmektedir.

 • 1. Asan, A. 2004. Aspergillus, Penicillium and related species reported from Turkey. Mycotaxon, 89: 155-157. 2. Akdemir, Ç. 2001. Ankara’da işlenen sütlerde Aflatoksin M1 varlığının ve düzeylerinin HPLC ile araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • 3. Akdemir, Ç. & Altıntaş, A. 2004. Ankara’da işlenen sütlerde aflatoksin M1 varlığının ve düzeylerinin HPLC ile araştırılması. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 51: 175-179.
 • 4. Amra, H.A. 1998. Survey of aflatoxin M1 in Egyptian raw milk by ELISA. Reveue de Medicina Veterinaria, 149: 695.
 • 5. Atasever, M., Nizamlıoğlu, M., Özturan, K., Karakaya, Y. & Ünsal, C. 2006. Erzurum bölgesinde tüketime sunulan süt ve süt ürünlerinin aflatoksin M1 yönünden İncelenmesi, II. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul.
 • 6. Bakırcı, I. 2001. A study on the occurence of aflatoxin M1 in milk and milk products produced in Van province of Turkey. Food Control, 12: 47-51.
 • 7. Birdane, Y., Akaya, L., Baskaya, R., Cemek, M. & Bulut S. 2006. Afyonkarahisar’da tüketime sunulan UHT sütler ile çiğ sütlerdeki AFM1 miktarının belirlenmesi, 2. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, İstanbul.
 • 8. Franco, C.M., Fente, C.A., Vazquez, B.I., Cepeda, A., Mahuzier, G. & Prognan, P. 1998. Interaction between cyclodextrins and aflatoxins Q1, M1 and P1 fluorescence and chromatographic studies. Journal of Chromatography A, 815: 21-29.
 • 9. Galvano, F., Galofaro, V. & Galvano, G. 1996. Occurrence and Stability of Aflatoxin M1 in Milk and Milk Products: A Worldwide Review. Journal of Food Protection, 59: 1079-1090.
 • 10. Gomez-Arranz, E. & Navarro-Blasco, I. 2010. Aflatoxin M1 in Spanish infant formulae: Occurrence and dietary intake regarding type, protein-base and physical state. Food Additives Contaminans. Part Bi Surveillance, 3: 193-199.
 • 11. Kamkar, A.A. 2005. Study on the occurence of aflatoxin M1 in raw milk produced in Sarab city of Iran. Food Control, 16 (7): 593-599.
 • 12. Mead, M. 2010. Contaminants in human milk weighing the risks against the benefits of breastfeeding. Environmental Health Perspectives, 116: A426-A434.
 • 13. Özmenteşe, N. 2002. İstanbul piyasasından sağlanan süt ve süt ürünlerinin aflatoksin B1 ve M1 içerikleri yönünden yüksek basınçlı sıvı kromotografisi yöntemi ile araştırılması. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 14. Sarımehmetoğlu, B., Küplülü, Ö. & Çelik, T.H. 2004. Detection of aflatoxin M1 in cheese samples by ELISA. Food Control, 15: 45-49.
 • 15. Sümer, S. 2006. Genel Mikoloji. 1. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • 16. Van Egmond, H.P. & Jonker, M.A. 2004. Worldwide regulations on aflatoxins-the situation in 2004. Journal of Toxicology: Toxin Review, 23: 273–293.
Konular Biyoloji, Gıda Bilimleri ve Teknolojisi
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi/Research Article
Yazarlar

Yazar: Meltem Kaya Tuz
E-posta: meltemkayatuz@gmail.com
Kurum: TRAKYA UNIV
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002--4132-3848
Yazar: Ahmet ASAN
E-posta: ahasan@trakya.edu.tr
Kurum: TRAKYA UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Suzan Ökten
E-posta: suzanokten@hotmail.com
Kurum: TRAKYA UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { trkjnat294972, journal = {Trakya University Journal of Natural Sciences}, issn = {2147-0294}, address = {Trakya Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {55 - 58}, doi = {10.23902/trkjnat.294972}, title = {Determination of Aflatoxin M1 on Follow-on Milk by ELISA Method}, key = {cite}, author = {Ökten, Suzan and Kaya Tuz, Meltem and ASAN, Ahmet} }
APA Kaya Tuz, M , ASAN, A , Ökten, S . (2017). Determination of Aflatoxin M1 on Follow-on Milk by ELISA Method. Trakya University Journal of Natural Sciences, 18 (1), 55-58. DOI: 10.23902/trkjnat.294972
MLA Kaya Tuz, M , ASAN, A , Ökten, S . "Determination of Aflatoxin M1 on Follow-on Milk by ELISA Method". Trakya University Journal of Natural Sciences 18 (2017): 55-58 <http://dergipark.gov.tr/trkjnat/issue/30632/294972>
Chicago Kaya Tuz, M , ASAN, A , Ökten, S . "Determination of Aflatoxin M1 on Follow-on Milk by ELISA Method". Trakya University Journal of Natural Sciences 18 (2017): 55-58
RIS TY - JOUR T1 - Determination of Aflatoxin M1 on Follow-on Milk by ELISA Method AU - Meltem Kaya Tuz , Ahmet ASAN , Suzan Ökten Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.23902/trkjnat.294972 DO - 10.23902/trkjnat.294972 T2 - Trakya University Journal of Natural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 58 VL - 18 IS - 1 SN - 2147-0294-2528-9691 M3 - doi: 10.23902/trkjnat.294972 UR - http://dx.doi.org/10.23902/trkjnat.294972 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Trakya University Journal of Natural Sciences Determination of Aflatoxin M1 on Follow-on Milk by ELISA Method %A Meltem Kaya Tuz , Ahmet ASAN , Suzan Ökten %T Determination of Aflatoxin M1 on Follow-on Milk by ELISA Method %D 2017 %J Trakya University Journal of Natural Sciences %P 2147-0294-2528-9691 %V 18 %N 1 %R doi: 10.23902/trkjnat.294972 %U 10.23902/trkjnat.294972