TRT Akademi
Kapak Resmi
ISSN 2149-9446 | e-ISSN 2458-9284 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu | http://www.trtakademi.net/tr/

- TRT Akademi Dergisi, TRT’nin ana hizmet alanına uygun olacak şekilde ağırlıklı olarak iletişim bilimi odağına alan ancak diğer sosyal bilim üretimlerine ve disiplinler arası çalışmalara da yer veren 6 ayda bir yayınlanan akademik hakemli bir dergidir.

- Her sayı farklı bir dosya konusu odağa alınmakta, ancak ana tema dışında da makaleler yayınlanabilmektedir. Derginin akademik literatüre katkı sağlayan, dinamik, etkin bir yayın olması ve referans niteliği taşıması hedeflenmektedir.

- TRT Akademi Dergisinde yayınlanmak üzere gönderilecek çalışmaların, iletişim bilimi veya iletişim biliminin alt disiplinleriyle ya da iletişim bilimiyle disiplinler arası ilişki içinde bulunan bilim dalları çerçevesinde konuları ele alan, Türkçe ve İngilizce bilimsel, özgün araştırmalar ve / veya derlemeler, değerlendirme makaleleri, kitap eleştirileri veya çeviriler olması gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde dergide röportaj ve soruşturmalara da yer verilecektir.

- Gönderilen çalışmaların başka bir yayın organında yayınlanmamış olması ya da yayınlanma aşamasında olmaması gerekmektedir.

- Çalışmalar önce TRT Akademi Dergisinin Yayın Kurulu tarafından incelenir ve daha sonra uzmanlık alanlarına göre Hakem Kurulunda yer alan iki hakeme değerlendirmek üzere gönderilir. Çalışmalar gerek duyulması halinde üçüncü hakeme değerlendirmek üzere gönderilir.

- Düzeltme istenen yazıların, en geç bir ay içinde editörlüğe gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen sürede geri gönderilmeyen yazılar, TRT Akademi Dergisin daha sonraki sayılarında yeniden değerlendirilmek üzere kabul edilir.

- Yayınlanması uygun görülen veya görülmeyen çalışmalar geri gönderilmez. Yazar(lar)a sadece bilgi gönderilir.

TRT Akademi

ISSN 2149-9446 | e-ISSN 2458-9284 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu | http://www.trtakademi.net/tr/
Kapak Resmi

15.377

58.607

- TRT Akademi Dergisi, TRT’nin ana hizmet alanına uygun olacak şekilde ağırlıklı olarak iletişim bilimi odağına alan ancak diğer sosyal bilim üretimlerine ve disiplinler arası çalışmalara da yer veren 6 ayda bir yayınlanan akademik hakemli bir dergidir.

- Her sayı farklı bir dosya konusu odağa alınmakta, ancak ana tema dışında da makaleler yayınlanabilmektedir. Derginin akademik literatüre katkı sağlayan, dinamik, etkin bir yayın olması ve referans niteliği taşıması hedeflenmektedir.

- TRT Akademi Dergisinde yayınlanmak üzere gönderilecek çalışmaların, iletişim bilimi veya iletişim biliminin alt disiplinleriyle ya da iletişim bilimiyle disiplinler arası ilişki içinde bulunan bilim dalları çerçevesinde konuları ele alan, Türkçe ve İngilizce bilimsel, özgün araştırmalar ve / veya derlemeler, değerlendirme makaleleri, kitap eleştirileri veya çeviriler olması gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde dergide röportaj ve soruşturmalara da yer verilecektir.

- Gönderilen çalışmaların başka bir yayın organında yayınlanmamış olması ya da yayınlanma aşamasında olmaması gerekmektedir.

- Çalışmalar önce TRT Akademi Dergisinin Yayın Kurulu tarafından incelenir ve daha sonra uzmanlık alanlarına göre Hakem Kurulunda yer alan iki hakeme değerlendirmek üzere gönderilir. Çalışmalar gerek duyulması halinde üçüncü hakeme değerlendirmek üzere gönderilir.

- Düzeltme istenen yazıların, en geç bir ay içinde editörlüğe gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen sürede geri gönderilmeyen yazılar, TRT Akademi Dergisin daha sonraki sayılarında yeniden değerlendirilmek üzere kabul edilir.

- Yayınlanması uygun görülen veya görülmeyen çalışmalar geri gönderilmez. Yazar(lar)a sadece bilgi gönderilir.

Cilt 3 - Sayı 5 - Oca 2018
 1. Yerellikten Evrenselliğe Sinema
  Sayfalar 5 - 5
  Erkan Durdu
 2. POSTMODERN DÖNEM DİSNEY PRENSES ANLATILARINDA İNŞA EDİLEN KADIN TEMSİLİNİN MOANA ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
  Sayfalar 6 - 27
  Serpil Kırel, Ayşe Dilara Bostan
 3. Tarkovsky Sinemasında Sanat ve Mâneviyat İlişkisi: Andrey Rublev Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 28 - 56
  Ömer Osmanoğlu
 4. SİNEMADA TEHLİKENİN YENİ ANLATI DİLİ: SOSYAL MEDYA İÇERİKLİ GERİLİM FİLMLERİ
  Sayfalar 58 - 75
  Ayşe Aslı Sezgin
 5. “Satıcı” ve Ölümü: Poetik ve Pratik Bilimler Arasındaki Köprü Olarak Tragedya
  Sayfalar 76 - 93
  Özlem Oğuzhan
 6. ‘BATI’ İDEOLOJİSİNİN ‘BATI-DIŞI’NDAN ÜRETİMİ: AKADEMİ ÖDÜLLÜ ASHGAR FARHADİ FİLMLERİNİN KÜLTÜR EMPERYALİZMİ BOYUTUNDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 94 - 111
  Can Diker
 7. İntikam Alevi'nde Sovyet Montaj Üslubu Örneği
  Sayfalar 112 - 137
  Tunç YILDIRIM
 8. Sinemaya Konu Olan Eğitim Sistemlerinin Örgütsel ve Yönetsel Sorunları
  Sayfalar 138 - 163
  Yusuf Yalanız
 9. Kış Uykusu Filminde Türk Aydını İmgesi
  Sayfalar 164 - 185
  Erke Kesova
 10. SİNEMANIN EKONOMİ POLİTİĞİ: 2016 YILI VERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 186 - 218
  Erdal Dağtaş, Nursen Aydın, Çağrı Yılmaz
 11. HANEKE’NİN YEDİNCİ KITA FİLMİNDE KENT BİREYCİLİĞİ VE FİLMİN ROBINSON CRUSOE MİTİ İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ
  Sayfalar 220 - 236
  Berna Sitera Değirmen
 12. İran’da Sinema Endüstrisinin Tarihsel Gelişimi: 1979 ve Sonrası
  Sayfalar 238 - 260
  Murat Arpacı, Fatma Özen
 13. YABANCI FİLM VE PROGRAMLARDA ÇEVİRİ SORUNLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 262 - 283
  Mustafa Ertem
 14. Türk Sinemasında Din Adamı Karakteri Temsilleri
  Sayfalar 284 - 302
  ibrahim yenen
 15. Değişen Film İzleme Alışkanlıkları ve Sinema’da Hollywood Gerçeği: Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğrencilerinin Konuya Yaklaşımı
  Sayfalar 304 - 321
  Emrah Alparslan Konukman
 16. Seyirci Deneyiminde Film Tercihini Etkileyen Motivasyonlar ve Filmlerin Alımlanması : Recep İvedik Örneği
  Sayfalar 322 - 321
  Işkın Özbulduk Kılıç
 17. Sinemada Yabancılaşma ve Teknoloji Temalı Distopya: Siberpunk Anlatı
  Sayfalar 344 - 360
  Aybike Serttaş
 18. Derviş Zaim: “Türkler Yapı Bozumunun Ustalarıdır”
  Sayfalar 362 - 372
  Derviş Zaim
 19. Majid Majidi: "Kendi Festivallerimizi Üretmemiz Gerekiyor"
  Sayfalar 374 - 382
  Majid Majidi
 20. Jasmila Zbanic: "Sinema, Empati ve Dayanışma Kabiliyetimizi Artırabilir"
  Sayfalar 384 - 387
  Jasmila Zbanic
 21. Hocakulu Narliyev: “Türk Dünyası Sinema Platformu Kurulmalı”
  Sayfalar 388 - 392
  Hocakulu Narliyev
 22. Dosya Röportaj: Elia Suleiman, Nacer Khemir, Ümit Ünal, Onur Saylak, Fadik Sevin Atasoy, Serdar Akbıyık, Uğur Vardan
  Sayfalar 400 - 434
  TRT AKADEMİ
 23. Kurtuluş Kayalı: Gelenekselliğin ve Farklılaşmanın İç İçe Geçmesiyle Şekillenen Türk Sineması Geçmişten Kopmadan Yenileşiyor
  Sayfalar 436 - 443
  Kurtuluş Kayalı
 24. Gökhan Özcan: Filmler ve Öteki Filmler
  Sayfalar 460 - 468
  Gökhan Özcan
 25. İhsan Kabil: Sinemanın Konumu Üzerine
  Sayfalar 466 - 468
  İhsan Kabil
 26. Mehmet Fatih Cinoğlu: Festival İdeolojisi ve Ekonomisi
  Sayfalar 454 - 459
  Mehmet Fatih Cinoğlu
 27. Fırat SAYICI: 1990 Sonrası Türk Sinemasında Gerçekçilik
  Sayfalar 460 - 469
  Fırat SAYICI