TRT Akademi
Kapak Resmi
ISSN 2149-9446 | e-ISSN 2458-9284 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu | http://www.trtakademi.net/tr/TRT Akademi

ISSN 2149-9446 | e-ISSN 2458-9284 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu | http://www.trtakademi.net/tr/
Kapak Resmi

18.207

72.547Cilt 3 - Sayı 5 - Oca 2018
 1. Yerellikten Evrenselliğe Sinema
  Sayfalar 5 - 5
  Erkan Durdu
 2. POSTMODERN DÖNEM DİSNEY PRENSES ANLATILARINDA İNŞA EDİLEN KADIN TEMSİLİNİN MOANA ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
  Sayfalar 6 - 27
  Serpil Kırel, Ayşe Dilara Bostan
 3. Tarkovsky Sinemasında Sanat ve Mâneviyat İlişkisi: Andrey Rublev Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 28 - 56
  Ömer Osmanoğlu
 4. SİNEMADA TEHLİKENİN YENİ ANLATI DİLİ: SOSYAL MEDYA İÇERİKLİ GERİLİM FİLMLERİ
  Sayfalar 58 - 75
  Ayşe Aslı Sezgin
 5. “Satıcı” ve Ölümü: Poetik ve Pratik Bilimler Arasındaki Köprü Olarak Tragedya
  Sayfalar 76 - 93
  Özlem Oğuzhan
 6. ‘BATI’ İDEOLOJİSİNİN ‘BATI-DIŞI’NDAN ÜRETİMİ: AKADEMİ ÖDÜLLÜ ASHGAR FARHADİ FİLMLERİNİN KÜLTÜR EMPERYALİZMİ BOYUTUNDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 94 - 111
  Can Diker
 7. İntikam Alevi'nde Sovyet Montaj Üslubu Örneği
  Sayfalar 112 - 137
  Tunç YILDIRIM
 8. Sinemaya Konu Olan Eğitim Sistemlerinin Örgütsel ve Yönetsel Sorunları
  Sayfalar 138 - 163
  Yusuf Yalanız
 9. Kış Uykusu Filminde Türk Aydını İmgesi
  Sayfalar 164 - 185
  Erke Kesova
 10. SİNEMANIN EKONOMİ POLİTİĞİ: 2016 YILI VERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 186 - 218
  Erdal Dağtaş, Nursen Aydın, Çağrı Yılmaz
 11. HANEKE’NİN YEDİNCİ KITA FİLMİNDE KENT BİREYCİLİĞİ VE FİLMİN ROBINSON CRUSOE MİTİ İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ
  Sayfalar 220 - 236
  Berna Sitera Değirmen
 12. İran’da Sinema Endüstrisinin Tarihsel Gelişimi: 1979 ve Sonrası
  Sayfalar 238 - 260
  Murat Arpacı, Fatma Özen
 13. YABANCI FİLM VE PROGRAMLARDA ÇEVİRİ SORUNLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 262 - 283
  Mustafa Ertem
 14. Türk Sinemasında Din Adamı Karakteri Temsilleri
  Sayfalar 284 - 302
  ibrahim yenen
 15. Değişen Film İzleme Alışkanlıkları ve Sinema’da Hollywood Gerçeği: Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğrencilerinin Konuya Yaklaşımı
  Sayfalar 304 - 321
  Emrah Alparslan Konukman
 16. Seyirci Deneyiminde Film Tercihini Etkileyen Motivasyonlar ve Filmlerin Alımlanması : Recep İvedik Örneği
  Sayfalar 322 - 321
  Işkın Özbulduk Kılıç
 17. Sinemada Yabancılaşma ve Teknoloji Temalı Distopya: Siberpunk Anlatı
  Sayfalar 344 - 360
  Aybike Serttaş
 18. Derviş Zaim: “Türkler Yapı Bozumunun Ustalarıdır”
  Sayfalar 362 - 372
  Derviş Zaim
 19. Majid Majidi: "Kendi Festivallerimizi Üretmemiz Gerekiyor"
  Sayfalar 374 - 382
  Majid Majidi
 20. Jasmila Zbanic: "Sinema, Empati ve Dayanışma Kabiliyetimizi Artırabilir"
  Sayfalar 384 - 387
  Jasmila Zbanic
 21. Hocakulu Narliyev: “Türk Dünyası Sinema Platformu Kurulmalı”
  Sayfalar 388 - 392
  Hocakulu Narliyev
 22. Dosya Röportaj: Elia Suleiman, Nacer Khemir, Ümit Ünal, Onur Saylak, Fadik Sevin Atasoy, Serdar Akbıyık, Uğur Vardan
  Sayfalar 400 - 434
  TRT AKADEMİ
 23. Kurtuluş Kayalı: Gelenekselliğin ve Farklılaşmanın İç İçe Geçmesiyle Şekillenen Türk Sineması Geçmişten Kopmadan Yenileşiyor
  Sayfalar 436 - 443
  Kurtuluş Kayalı
 24. Gökhan Özcan: Filmler ve Öteki Filmler
  Sayfalar 460 - 468
  Gökhan Özcan
 25. İhsan Kabil: Sinemanın Konumu Üzerine
  Sayfalar 466 - 468
  İhsan Kabil
 26. Mehmet Fatih Cinoğlu: Festival İdeolojisi ve Ekonomisi
  Sayfalar 454 - 459
  Mehmet Fatih Cinoğlu
 27. Fırat SAYICI: 1990 Sonrası Türk Sinemasında Gerçekçilik
  Sayfalar 460 - 469
  Fırat SAYICI