Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

ISSN 1301-370X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Akademisyenler Birliği Derneği |
Kapak Resmi

70.086

114.945

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19 yıl önce yayın hayatına başlamış uluslararası hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı halinde yayınlanmaktadır. Hakemli akademik bir dergi olan Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel bir niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelerine yer verir. Dergi hem basılı hem de elektronik olarak yayın hayatına devam etmektedir. Makale kabul aldıktan sonra yayın aşamasından önce her makale için 200 TL ücret talep edilmektedir. Bu ücretim tamamı 400 adet basılan dergi masrafı için matbaaya aktarılmaktadır.   


Makale Şablon Dosyası Hakkında

28.01.2017 tarihi itibariyle dergimize yollanacak makalelerin belirtilen şablon dosyasına göre hazırlanması gerekmektedir. Şablon dosyasını indirip üzerinde düzeltmeler de yapılabilir. Şablon dosyasına uygun olarak hazırlanmayan makaleler editör tarafından yazara iade edilir. Makaleyi sisteme yükledikten sonra ÖN KONTROL aşamasında reddedilmişse, şablon dosyasında belirtilen kurallara göre hazırlanmamıştır.

Örnek makale şablon dosyasına ulaşmak için tıklayınız


Dergimizin Tarandığı İndeksler

 • Türk Eğitim İndeksi,
 • Asos (Sosyal Bilimler İndeksi)
 • ICI Journals MAster
 • Index Copernicus
 • Arastirmax (Scientific Publication Index)
 • TÜBİTAK Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı
 • SOBİAD

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi Aralık Sayısı Son Sayı
Sayı 3 - Ara 2017
 1. GÖÇMENLERİN AYRIMCILIK ALGILARI İLE ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 557 - 576
  Aslı Yayak
 2. DEVLET VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARININ KURUM TEFTİŞ RAPORLARINA GÖRE KARŞILAŞTIRMASI
  Sayfalar 577 - 601
  Vural HOŞGÖRÜR, İbrahim KAPLAN
 3. GÖRSEL KÜLTÜR NESNESİ OLARAK ERZURUM ARKEOLOJİ MÜZESİNDE BULUNAN ÜÇ ADET GELENEKSEL GİYSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 602 - 624
  Yrd.Doç. SAFİYE SARİ
 4. THE NEW OTTOMANS PRESS AND THE SPIRIT OF THE AGE
  Sayfalar 625 - 645
  Bahar AYAZ
 5. FRANSIZ MATBUATINDA MİDHAT PAŞA ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 647 - 667
  Fatma Uygur
 6. ÜÇ BOYUTLU SANAL GERÇEKLİK ORTAMLARINDAKİ DENEYİMLERE İLİŞKİN KULLANICI GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 669 - 689
  Devkan Kaleci, Tansel Tepe, Hakan Tüzün
 7. YAŞLI İSTİSMARI VE İHMALİ
  Sayfalar 691 - 703
  Fatma ARPACI, Bahtiyar BAKIR
 8. NÖROMÜSKÜLER HASTA AİLELERİNİN YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER
  Sayfalar 704 - 722
  Seval BEKİROĞLU, Elif Gökçearslan Çifci
 9. İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ÇOCUK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİ BESLEYEN DÜŞÜNME BİÇİMLERİ
  Sayfalar 723 - 740
  EMİNE BALCI, BURCU SEL
 10. ARAŞTIRMAYA DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA İLİŞKİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ: ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ
  Sayfalar 741 - 764
  Gökhan Izgar
 11. 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SÖZLÜK İHTİYAÇLARI VE ORTAOKUL TÜRKÇE SÖZLÜKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 764 - 789
  Sami BASKIN
 12. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN ÇOCUK KİTABI SEÇİMİNDE KULLANDIKLARI ÖLÇÜTLERİN KIDEM DURUMUNA GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 791 - 811
  VEDAT BAYRAKTAR, SERAP DEMİRİZ