Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1301-370X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Akademisyenler Birliği Derneği |

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19 yıl önce yayın hayatına başlamış uluslararası hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı halinde yayınlanmaktadır. Hakemli akademik bir dergi olan Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel bir niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelerine yer verir. Dergi hem basılı hem de elektronik olarak yayın hayatına devam etmektedir. Makale kabul aldıktan sonra yayın aşamasından önce her makale için 200 TL ücret talep edilmektedir. Bu ücretim tamamı 400 adet basılan dergi masrafı için matbaaya aktarılmaktadır.   


Makale Şablon Dosyası Hakkında

28.01.2017 tarihi itibariyle dergimize yollanacak makalelerin belirtilen şablon dosyasına göre hazırlanması gerekmektedir. Şablon dosyasını indirip üzerinde düzeltmeler de yapılabilir. Şablon dosyasına uygun olarak hazırlanmayan makaleler editör tarafından yazara iade edilir. Makaleyi sisteme yükledikten sonra ÖN KONTROL aşamasında reddedilmişse, şablon dosyasında belirtilen kurallara göre hazırlanmamıştır.

Örnek makale şablon dosyasına ulaşmak için tıklayınız


Dergimizin Tarandığı İndeksler

 • Türk Eğitim İndeksi,
 • Asos (Sosyal Bilimler İndeksi)
 • ICI Journals MAster
 • Index Copernicus
 • Arastirmax (Scientific Publication Index)
 • TÜBİTAK Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı
 • SOBİAD

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

ISSN 1301-370X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Akademisyenler Birliği Derneği |
Kapak Resmi

81.593

192.603

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19 yıl önce yayın hayatına başlamış uluslararası hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı halinde yayınlanmaktadır. Hakemli akademik bir dergi olan Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel bir niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelerine yer verir. Dergi hem basılı hem de elektronik olarak yayın hayatına devam etmektedir. Makale kabul aldıktan sonra yayın aşamasından önce her makale için 200 TL ücret talep edilmektedir. Bu ücretim tamamı 400 adet basılan dergi masrafı için matbaaya aktarılmaktadır.   


Makale Şablon Dosyası Hakkında

28.01.2017 tarihi itibariyle dergimize yollanacak makalelerin belirtilen şablon dosyasına göre hazırlanması gerekmektedir. Şablon dosyasını indirip üzerinde düzeltmeler de yapılabilir. Şablon dosyasına uygun olarak hazırlanmayan makaleler editör tarafından yazara iade edilir. Makaleyi sisteme yükledikten sonra ÖN KONTROL aşamasında reddedilmişse, şablon dosyasında belirtilen kurallara göre hazırlanmamıştır.

Örnek makale şablon dosyasına ulaşmak için tıklayınız


Dergimizin Tarandığı İndeksler

 • Türk Eğitim İndeksi,
 • Asos (Sosyal Bilimler İndeksi)
 • ICI Journals MAster
 • Index Copernicus
 • Arastirmax (Scientific Publication Index)
 • TÜBİTAK Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı
 • SOBİAD

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi Nisan Sayısı Son Sayı
Sayı 1 - Nis 2018
 1. MASUMİYET FİLMİNDE ÇOCUK, TELEVİZYON VE BAĞLANMA İLİŞKİSİ
  Sayfalar 1 - 30
  Uğur Baloğlu
 2. SOSYAL AĞLARDA ELEKTRONİK ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI KULLANIMININ İNCELENMESİ: YÜKSEKÖĞRETİMDE BİR DURUM ÇALIŞMASI
  Sayfalar 31 - 58
  Mohammed Qasim Mustafa ALRAMADHANI, Sami ŞAHİN
 3. ÇOCUK EVİ VE AİLESİ YANINDA KALAN ERGENLERİN İHTİYAÇ DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 59 - 84
  FATİH AYDOĞDU, FİGEN GÜRSOY
 4. BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA DAYALI GRUP TERAPİSİ PROGRAMININ GÖRME ENGELLİ BİREYLERDE DEPRESİF BELİRTİ VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 85 - 104
  Volkan Demir
 5. Savaş Alanları Turizmi: Birleşik Krallık (İngiltere) Savaş Alanları Kaynak Merkezi (UK Battlefield Resource Center) Örneği ve Kurtuluş Savaşı Savaş Alanları Turizm Potansiyeli
  Sayfalar 105 - 142
  Onur Akbulut, Yakın Ekin
 6. ÖĞRENCİLERDEKİ OKUMA ALIŞKANLIĞININ ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE BELİRLENMESİ
  Sayfalar 143 - 184
  Ercan Aksoy, Duygu Saniye Öztürk
 7. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DAYANIŞMA DEĞERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 185 - 210
  bahadır kılcan, Bülent Akbaba
 8. ÖĞRETMENLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM UYGULAMALARI İÇİN ÖĞRETİM TEKNİKLERİNİN SEÇİMİNE YÖNELİK YETERLİK ALGILARI VE GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 211 - 242
  Şule Fırat Durdukoca
 9. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN VE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “TÜRKÇE DERSİ” VE “TÜRKÇE ÖĞRETMENİ” KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORLARI
  Sayfalar 243 - 276
  Betül Keray Dinçel, Ahmet Yılmaz
 10. İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİĞİ ÖLÇEĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Sayfalar 277 - 298
  Süleyman Çelik, Gürcü Erdamar, Kevser Çelik
 11. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARI MESLEKİ EĞİTİMLERİ İÇİN NELER DÜŞÜNÜYOR?
  Sayfalar 299 - 322
  Nezih ÖNAL
 12. DEĞER EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ (DETÖ) GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 323 - 341
  Filiz Çetin