Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1301-370X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Akademisyenler Birliği Derneği |

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22 yıl önce yayın hayatına başlamış uluslararası hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı halinde yayınlanmaktadır. Hakemli akademik bir dergi olan Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel bir niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelerine yer verir. Dergi hem basılı hem de elektronik olarak yayın hayatına devam etmektedir. Makale kabul aldıktan sonra yayın aşamasından önce her makale için 275 TL ücret talep edilmektedir. Bu ücretim tamamı 400 adet basılan dergi masrafı için matbaaya aktarılmaktadır.   


Makale Şablon Dosyası Hakkında

28.01.2017 tarihi itibariyle dergimize yollanacak makalelerin belirtilen şablon dosyasına göre hazırlanması gerekmektedir. Şablon dosyasını indirip üzerinde düzeltmeler de yapılabilir. Şablon dosyasına uygun olarak hazırlanmayan makaleler editör tarafından yazara iade edilir. Makaleyi sisteme yükledikten sonra ÖN KONTROL aşamasında reddedilmişse, şablon dosyasında belirtilen kurallara göre hazırlanmamıştır.

Örnek makale şablon dosyasına ulaşmak için tıklayınız


Dergimizin Tarandığı İndeksler

 • Türk Eğitim İndeksi,
 • Asos (Sosyal Bilimler İndeksi)
 • ICI Journals MAster
 • Index Copernicus
 • Arastirmax (Scientific Publication Index)
 • TÜBİTAK Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı
 • SOBİAD

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

ISSN 1301-370X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Akademisyenler Birliği Derneği |
Kapak Resmi

98.724

329.090

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22 yıl önce yayın hayatına başlamış uluslararası hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı halinde yayınlanmaktadır. Hakemli akademik bir dergi olan Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel bir niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelerine yer verir. Dergi hem basılı hem de elektronik olarak yayın hayatına devam etmektedir. Makale kabul aldıktan sonra yayın aşamasından önce her makale için 275 TL ücret talep edilmektedir. Bu ücretim tamamı 400 adet basılan dergi masrafı için matbaaya aktarılmaktadır.   


Makale Şablon Dosyası Hakkında

28.01.2017 tarihi itibariyle dergimize yollanacak makalelerin belirtilen şablon dosyasına göre hazırlanması gerekmektedir. Şablon dosyasını indirip üzerinde düzeltmeler de yapılabilir. Şablon dosyasına uygun olarak hazırlanmayan makaleler editör tarafından yazara iade edilir. Makaleyi sisteme yükledikten sonra ÖN KONTROL aşamasında reddedilmişse, şablon dosyasında belirtilen kurallara göre hazırlanmamıştır.

Örnek makale şablon dosyasına ulaşmak için tıklayınız


Dergimizin Tarandığı İndeksler

 • Türk Eğitim İndeksi,
 • Asos (Sosyal Bilimler İndeksi)
 • ICI Journals MAster
 • Index Copernicus
 • Arastirmax (Scientific Publication Index)
 • TÜBİTAK Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı
 • SOBİAD

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi Aralık Sayısı Son Sayı
Cilt 22 - Sayı 4 - Ara 2018
 1. SÜVEYŞ KANALI PROJESİNDE İSTANBUL’DA CEREYAN EDEN DİPLOMATİK MÜCADELELER
  Sayfalar 699 - 720
  Fatma Uygur
 2. HAVA TAŞIMACILIĞI İŞLETMELERİNİN KARLILIK ANALİZİ: TÜRKİYE ve AVRUPA SEKTÖR KARŞILAŞTIRMASI
  Sayfalar 721 - 744
  servet önal, Murat MAT, Sevim Ezgi Eroğlu
 3. KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI İLE FİRMA PİYASA PERFORMANSI VE FİRMA FİNANSAL PERFORMASI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: BIST’DA BİR UYGULAMA
  Sayfalar 745 - 782
  Oğuzhan ECE, Mehmet Güner
 4. ÖZGECİLİK VE ÇALIŞAN PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: KAMU SEKTÖRÜNDE BİR İNCELEME
  Sayfalar 783 - 796
  ALİ GÜRSOY, KEMAL KÖKSAL, HAKAN YAPAR
 5. YEŞİL YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN İNTERNET SİTELERİNDEKİ ÇEVRESEL İÇERİK ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 797 - 820
  Çağdaş Ertaş
 6. ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLAR ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLAMASININ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 821 - 844
  YASEMİN ÖZKAN, MEHMET UYSAL, GÖKHAN TOPÇU, MERYEM DANIŞMAZ SEVİN, YASEMİN ERTAN KOÇAK
 7. SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İSTİHDAM EDİLENLERİN YAŞAM KALİTESİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 845 - 874
  Ercüment Erbay, Mehmet Ali Çelik
 8. ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE YAŞANAN DEĞİŞİM SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 875 - 896
  Mehmet Şahin
 9. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARI: AĞRI İL ÖRNEĞİ
  Sayfalar 897 - 924
  Mehrali Calp
 10. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ESKİ TÜRK EDEBİYATI DERSİNE İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİ
  Sayfalar 925 - 946
  FATMA SÜREYYA KURTOĞLU
 11. 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINA YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ
  Sayfalar 947 - 970
  Hatice COŞKUN
 12. PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 971 - 992
  Hatice Şıngır, Zihni Koç
 13. SÖZ VARLIĞINI BELİRLEMEYE VE GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ARAŞTIRMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 993 - 1032
  TUNCAY TÜRKBEN
 14. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE YAZMA KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 1033 - 1050
  Esra KARAKUŞ TAYŞİ
 15. PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMEN KİMLİĞİ VE MESLEKİ KAYGI DURUMLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 1051 - 1072
  Çelebi Uluyol, Sami Şahin