Amaç

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22 yıl önce yayın hayatına başlamış uluslararası hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere (bu ayların en geç 15.günü) yılda üç sayı halinde yayınlanmaktadır. Dergimizin amacı sosyal alanlardaki farklı disiplinlerden özgün, yenilikçi ve farklı akademik çalışmaları kamuoyu ile paylaşmaktır. Çalışmaların bilimsel yöntem ve tekniklerle ortaya konulan ve sorunları tartışan özgün araştırma makaleleri olmasına dikkat edilmektedir.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi DergiPark sistemi üzerinden açık erişimde olduğundan, makale yollama, değerlendirme ve bilgilendirme süreçlerinin tamamını elektronik ortamda yürütmektedir.

Kapsam

Hakemli akademik bir dergi olan Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel bir niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelerine yer verir. Dergimiz aşağıdaki bilim alanlarından makaleleri kabul etmektedir:

  • Eğitim bilimleri temel alanı,
  • Filoloji temel alanı,
  • Hukuk temel alanı,
  • İlahiyat temel alanı,
  • Sosyal, beşeri ve idari bilimler temel alanı.