Yıl 2016, Cilt 0, Sayı 2, Sayfalar 475 - 486 2016-08-14

KKTC EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEKİ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZILI ANLATIM BECERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Murat Özbay [1] , Mutlu Ateş [2] , Tuğçe Daşöz [3]

665 399

ÖZET

            Toplum hayatının en önemli iletişim vasıtalarından biri olan yazma, duygu, düşünce ve isteklerin birtakım sembollerle herhangi bir zemine aktarılmasıdır. Öğrencilerin duygu, düşünce, hayal, tasarı ve izlenimlerini dilin imkânlarından faydalanarak yazılı anlatım kurallarına uygun şekilde anlatmaları, yazmayı kendilerini ifade etmede bir alışkanlığa dönüştürmeleri ve yazma yeteneği olanların bu becerilerini geliştirmeleri Türkçe öğretiminin temel amaçları arasındadır. Bu amaçlara ulaşmak için de yazma eğitimi verecek öğretmenlerin yetiştirilmesi önem arz etmektedir. Bu öneme binaen, KKTC Eğitim Fakültelerindeki Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerilerinin ne durumda olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. 85 öğretmen adayından alınan veriler sonucunda en çok imla, noktalama, özne-yüklem uyumsuzluğu, aykırı kelime kullanımı, sıra yanlışlığı, muğlâk ifade, eş anlamlı kelimeleri yanlış kullanma gibi hataların yapıldığı görülmüştür.

                Anahtar Kelimeler: Yazma,yazılı anlatım,yazma eğitimi,öğretmen adayı

 • KAYNAKÇA
 • AKTAŞ, Ş. (1989). “Kompozisyon Eğitimi Üzerine”, Milli Eğitim. 81: 21-23.
 • AKTAŞ, Ş. ve O. GÜNDÜZ (2001). Yazılı ve Sözlü Anlatım Kompozisyon Sanatı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ATAY F.R. (1953). Niçin Kurtulmamak. İstanbul.
 • BİNYAZAR, A. ve ÖZDEMİR, E. (1980). Yazılı Anlatım Bilgileri. İstanbul: Milliyet Yayınları.
 • COŞKUN, E. (2006). Yazma Eğitimi. “İlköğretimde Türkçe Öğretimi” (Ed. A.Kırkkılıç ve H.Akyol). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • GÜZEL, A. ve TORUN, A. (2014).Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Akçağ Basım Yayım Pazarlama A.Ş.
 • KANTEMİR, E. (1991). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Ankara Üniv. Bas.
 • KARASAR, N. (2003).Bilimsel Araştırma Yöntemi,Ankara:Nobel Yayım Dağıtım.
 • OKURER, C. (1967). Kompozisyon Öğretimi Bakımından İngiltere Maârifi Hakkında Bir İnceleme (Neticeler ve Bazı Teklifler). İstanbul: MEB Bas.
 • ÖZBAY, M. (2006). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II. Ankara: Öncü Kitap.
 • ÖZBAY, M. (2011). Ankara: “Yazma Eğitiminde Noktalama ve İmla.” Yazma Eğitimi. Pegem Akademi Yayınları.
 • SAUSSURE, F. (1985). Genel Dilbilim Dersleri. İstanbul.
 • ŞİNASİ, İ. (1860). İstanbul: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi.
 • TDK, Resmî İnternet Sitesi. http://www.tdk.gov.tr/
 • .
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Murat Özbay

Yazar: Mutlu Ateş

Yazar: Tuğçe Daşöz

Bibtex @ { tsadergisi261479, journal = {Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1301-370X}, address = {Akademisyenler Birliği Derneği}, year = {2016}, volume = {0}, pages = {475 - 486}, doi = {}, title = {KKTC EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEKİ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZILI ANLATIM BECERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Daşöz, Tuğçe and Ateş, Mutlu and Özbay, Murat} }
APA Özbay, M , Ateş, M , Daşöz, T . (2016). KKTC EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEKİ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZILI ANLATIM BECERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 0 (2), 475-486. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/tsadergisi/issue/24724/261479
MLA Özbay, M , Ateş, M , Daşöz, T . "KKTC EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEKİ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZILI ANLATIM BECERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 0 (2016): 475-486 <http://dergipark.gov.tr/tsadergisi/issue/24724/261479>
Chicago Özbay, M , Ateş, M , Daşöz, T . "KKTC EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEKİ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZILI ANLATIM BECERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 0 (2016): 475-486
RIS TY - JOUR T1 - KKTC EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEKİ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZILI ANLATIM BECERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AU - Murat Özbay , Mutlu Ateş , Tuğçe Daşöz Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 475 EP - 486 VL - 0 IS - 2 SN - 1301-370X- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi KKTC EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEKİ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZILI ANLATIM BECERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %A Murat Özbay , Mutlu Ateş , Tuğçe Daşöz %T KKTC EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEKİ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZILI ANLATIM BECERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %D 2016 %J Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1301-370X- %V 0 %N 2 %R %U
ISNAD Özbay, Murat , Ateş, Mutlu , Daşöz, Tuğçe . "KKTC EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEKİ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZILI ANLATIM BECERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 0 / 2 (Ağustos 2016): 475-486.