Toplum ve Sosyal Hizmet
Kapak Resmi
ISSN 2147-3374 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi | http://www.tsh.hacettepe.edu.tr/

Toplum ve Sosyal Hizmet

ISSN 2147-3374 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi | http://www.tsh.hacettepe.edu.tr/
Kapak Resmi

16.216

69.287
Cilt 29 - Sayı 2 - Eki 2018
 1. SOSYAL HİZMET UZMANLARININ STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ
  Sayfalar 10 - 33
  Vedat Işıkhan
 2. THE PERCEPTIONS OF ELDERLY TURKISH IMMIGRANTS OF THE HEALTH CARE SYSTEMS IN THEIR HOME AND HOST COUNTRIES: A FIELD STUDY FOCUSED ON DENMARK, BRITAIN AND GERMANY
  Sayfalar 34 - 50
  Nilüfer KORKMAZ YAYLAGÜL, Suzan YAZICI
 3. HUZUREVİNDEKİ YAŞLILARIN HUZUREVİNDE YAŞLANMAYA İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İSTANBUL BAHÇELİEVLER, ZEYTİNBURNU VE SULTANGAZİ HUZUREVİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 51 - 70
  Taner ARTAN, Hatice Selin IRMAK
 4. ENGELLİ VE YAŞLI BAKIM PERSONELİNİN TÜKENMİŞLİK SEVİYELERİ İLE ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİ ALGISI İLİŞKİSİ
  Sayfalar 71 - 97
  Oğuz BAŞOL, Yalçın SAĞLAM, Nisan Nur ÇAKIR
 5. YAŞAMEVİNDE KALAN YAŞLILARIN YAŞAM KALİTESİ VE BEDEN ALGILARI
  Sayfalar 98 - 113
  Bülent ÖNGÖREN, İshak AYDEMİR, Zehra ÖNGÖREN
 6. MAJÖR DEPRESYON TANISI ALMIŞ KADINLARDA KİŞİLERARASI İLİŞKİLER TERAPİSİ YAKLAŞIMINA DAYALI GRUPLA SOSYAL HİZMET UYGULAMASININ DEPRESYON VE SOSYAL PROBLEM ÇÖZME DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİR KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 114 - 143
  Meltem Oral, Tarık Tuncay
 7. HİZMET SAĞLAYACILARIN GÖZÜNDEN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ ANNE OLMAK: ALGILAR VE HİZMETLERE İLİŞKİN DENEYİMLER
  Sayfalar 144 - 162
  Eda Beydili Gürbüz, Filiz Demiröz
 8. ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE ÇALIŞAN SOSYAL ÇALIŞMA GÖREVLİLERİNİN UYGULAMAYA YÖNELİK ALGILARI
  Sayfalar 163 - 189
  Simel PARLAK, Çiğdem DEMİR ÇELEBİ
 9. SIĞINMAEVİNDE KALAN KADINLARA SUNULAN HİZMETLER VE KADINLARIN SIĞINMAEVİ SONRASI YAŞAM PLANLARI
  Sayfalar 190 - 225
  Selda Taşdemir Afşar
 10. “EZBERLETMEYİN, ÖĞRETİN!”: ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE ETKİLİ EĞİTMENİN ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 226 - 244
  Merve Deniz Pak, Seda Attepe Özden, Arzu İçağasıoğlu Çoban
 11. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDA ÇOCUK GELİŞİMCİ OLMAK
  Sayfalar 245 - 269
  Elifcan Cesur, Aysel Köksal Akyol
 12. Türkiye’deki Ergenler Arasında İntihar Düşüncesini Etkileyen Potansiyel Risk Faktörlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 270 - 291
  Ezgi Nazman, Hülya Olmuş, Semra Erbaş
 13. SOSYAL HİZMET VE SOSYAL GELİŞİM İÇİN GLOBAL AJANDA: FELSEFESİ, GELİŞİMİ, KAPSAMI
  Sayfalar 292 - 306
  Arzu İçağasıoğlu Çoban, Seda Attepe Özden, Merve Deniz Pak
 14. TERÖRİZMİN PSİKOSOSYAL ETKİLERİ VE SOSYAL HİZMET UZMANININ ROLLERİ
  Sayfalar 307 - 334
  Tarık Tuncay, Sinan Akçay
 15. TÜRKİYE’DE SOSYAL YARDIMLARIN YAPISAL İŞLEVSEL YAKLAŞIMA GÖRE ANALİZİ
  Sayfalar 335 - 362
  Melike Tekindal
 16. HASTANE SOSYAL HİZMETİNİN İŞLEVİ VE BAKIM VEREN EBEVEYNLERDE PEDİATRİK ASTIM YÖNETİMİ
  Sayfalar 364 - 385
  Buğra Yıldırım