Toplum ve Sosyal Hizmet
Kapak Resmi
ISSN 2147-3374 | e-ISSN 2602-280X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi | http://www.tsh.hacettepe.edu.tr/

Toplum ve Sosyal Hizmet

ISSN 2147-3374 | e-ISSN 2602-280X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi | http://www.tsh.hacettepe.edu.tr/
Kapak Resmi

19.950

88.364
Toplum ve Sosyal Hizmet Son Sayı
Cilt 30 - Sayı 1 - Oca 2019
 1. Hopelessness and Satisfaction with Life Among Disabled Veterans
  Sayfalar 1 - 18
  Kasım Karataş, Harun Aslan, Mehmet Başcıllar
 2. Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Okula Uyum Becerilerine Anne Baba Tutumlarının Etkisi
  Sayfalar 19 - 36
  Şenay Özen Altınkaynak, Berrin Akman
 3. Yaşlı Bireylerde Sürekli Kaygı ve Sürekli Depresyon Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 37 - 55
  Melek Zubaroğlu Yanardağ, Deniz Say Şahin
 4. Sosyal Hizmet ve Maneviyat: Sosyal Çalışmacılar Üzerine Bir Alan Araştırması
  Sayfalar 56 - 87
  Hıdır Apak, Ali Rıza Abay
 5. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Kişisel Ve Mesleki Güç Algıları Ölçeğinin Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 88 - 120
  Mehmet Kırlıoğlu, Özlem Karakuş
 6. Kurum Bakımı Altındaki 0-6 Yaş Çocukların Yaşama Mekânlarının Ev Kazaları Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 121 - 146
  Çağla Topgül, Gülçin Cankız Elibol
 7. Koruyucu Aile Derneklerine Üye Olan Koruyucu Ailelerin Bu Modele İlişkin Deneyim ve Değerlendirmeleri
  Sayfalar 147 - 165
  Nurgül Certel
 8. Türkiye’de Çocuk Polisinin Yapılanması Ve Görevleri Çerçevesinde Sosyal Hizmetin Yeri Ve Önemi
  Sayfalar 166 - 186
  Kasım Karataş, Harun Aslan, Adem Kılıç
 9. Sosyal Hizmette Toplum Merkezleri
  Sayfalar 187 - 212
  Sema Buz, Ali Artam AYYILDIZ
 10. Sosyal Hizmet Uygulamalarında Kültürel Yetkinliği Geliştirmenin Önemi
  Sayfalar 213 - 230
  Şerif Uzunaslan, Elif Gökçearslan Çifci
 11. Ruh Sağlığı Alanında İyileşme Yaklaşımı Ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet
  Sayfalar 231 - 259
  Aslıhan Nişancı
 12. Uluslararası Çalışmaların Gündeminde Engelli Kadın Ayrımcılığının İfadesi
  Sayfalar 260 - 285
  Fatma KAHRAMAN GÜLOĞLU
 13. Acil Servis Tıbbi Sosyal Hizmet Müdahaleleri, Müracaatçı Profili Ve Sosyal Hizmet Mülakatında Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar
  Sayfalar 286 - 308
  Buğra Yıldırım, Ali Osman BAŞER
 14. Türkiye’de Çevre Odaklı Sosyal Çalışma Uygulamalarını Düşünmek
  Sayfalar 309 - 329
  Umut Yanardağ
 15. Sosyal Hizmette Bir Postmodern Terapi Olarak Anlatı Terapisi
  Sayfalar 330 - 352
  Engin Fırat
 16. Zihinsel Yeti Yitimi Olan Çocuğa Yönelik Sosyal Hizmet Uygulaması: Bir Vaka Sunumu
  Sayfalar 353 - 373
  Yunus Kara