Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Orta Doğu Teknik Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/tuad

TUAD HAKKINDA

Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi (TUAD) ilgili ulusal ve uluslararası alanyazına katkıda bulunmak, alanda çalışan araştırmacılar, uygulayıcılar ve karar vericiler için disiplinlerarası bilgi ve deneyim paylaşımını artırıcı bir rol oynamak amacıyla yayın hayatına 2018 yılı Nisan ayında başlamış hakemli bir dergidir.

Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanan TUAD kapsamında yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, ağırlıklı olarak niceliksel, niteliksel veya her iki yöntemin de kullanıldığı, daha önce yayımlanmamış, yayımlanmak üzere kabul almamış, değerlendirme sürecinde olmayan ve başka yerde yayımlanmayacak olan bilimsel araştırma ve derleme türü eserler değerlendirilmektedir.

TUAD, genel olarak disiplinlerarası bir bakış açısıyla karayolu, demiryolu, havayolu gibi trafik ve ulaşım ortamlarında güvenlik, tasarım, yapılanma ve denetim gibi konulara ilişkin; bu ortamlardaki yol ve seyahat güvenliği ile ilgili insan, araç, fiziksel ve sosyal çevre gibi etmenleri konu alan blimsel çalışmalar yayımlamayı amaçlamaktadır.


Aşağıda TUAD kapsamında değerlendirilebilecek bazı genel araştırma konularına örnekler sunulmaktadır:

Trafik ve ulaşım ortamlarında insan, araç ve çevre faktörleri

Trafik ve ulaşım alanında politika, planlama ve karar alma süreçleri

Karşı önlem uygulama ve değerlendirmesi

Kaza verilerinin modellemesi ve istatistiksel analizi

Kaza ve yaralanma epidemiyolojisi

Trafik ve ulaşım ortamlarında acil durum ve olay planlaması

Trafik ve ulaşım ortamlarında travma

Akıllı Ulaşım Sistemleri

Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi

Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Orta Doğu Teknik Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/tuad
Kapak Resmi

1.035

1.802

TUAD HAKKINDA

Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi (TUAD) ilgili ulusal ve uluslararası alanyazına katkıda bulunmak, alanda çalışan araştırmacılar, uygulayıcılar ve karar vericiler için disiplinlerarası bilgi ve deneyim paylaşımını artırıcı bir rol oynamak amacıyla yayın hayatına 2018 yılı Nisan ayında başlamış hakemli bir dergidir.

Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanan TUAD kapsamında yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, ağırlıklı olarak niceliksel, niteliksel veya her iki yöntemin de kullanıldığı, daha önce yayımlanmamış, yayımlanmak üzere kabul almamış, değerlendirme sürecinde olmayan ve başka yerde yayımlanmayacak olan bilimsel araştırma ve derleme türü eserler değerlendirilmektedir.

TUAD, genel olarak disiplinlerarası bir bakış açısıyla karayolu, demiryolu, havayolu gibi trafik ve ulaşım ortamlarında güvenlik, tasarım, yapılanma ve denetim gibi konulara ilişkin; bu ortamlardaki yol ve seyahat güvenliği ile ilgili insan, araç, fiziksel ve sosyal çevre gibi etmenleri konu alan blimsel çalışmalar yayımlamayı amaçlamaktadır.


Aşağıda TUAD kapsamında değerlendirilebilecek bazı genel araştırma konularına örnekler sunulmaktadır:

Trafik ve ulaşım ortamlarında insan, araç ve çevre faktörleri

Trafik ve ulaşım alanında politika, planlama ve karar alma süreçleri

Karşı önlem uygulama ve değerlendirmesi

Kaza verilerinin modellemesi ve istatistiksel analizi

Kaza ve yaralanma epidemiyolojisi

Trafik ve ulaşım ortamlarında acil durum ve olay planlaması

Trafik ve ulaşım ortamlarında travma

Akıllı Ulaşım Sistemleri