Türklük Bilimi Araştırmaları
Kapak Resmi
ISSN 1300-7874 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Nazım Hikmet POLAT |

Türklük Bilimi Araştırmaları

ISSN 1300-7874 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Nazım Hikmet POLAT |
Kapak Resmi

112.857

221.404
Sayı: 42 Son Sayı
Sayı 42 - Ara 2017
 1. “YARKINAY” (YORQİNAY) DRAMASI
  Sayfalar 11 - 25
  Prof. Dr. Fatma AÇIK
 2. SAVAŞ METAFİZİĞİ VE SEMBOLİK SİLAHLAR BAĞLAMINDA BAGIŞ DESTANI
  Sayfalar 27 - 44
  Yrd. Doç. Dr. Çiğdem AKYÜZ
 3. TANZİMAT DÖNEMİ TİYATRO UYARLAMALARININ DİLDE SADELEŞME HAREKETİ AÇISINDAN ÖNEMİ
  Sayfalar 45 - 59
  Yrd. Doç. Dr. Sibel BULUT BULUT
 4. ÇANAKKALE SAVAŞLARININ TÜRK HİKÂYESİNE YANSIMALARI
  Sayfalar 61 - 76
  Prof. Dr. Meral DEMİRYÜREK
 5. CEMAL SÜREYA ŞİİRİNDE İRONİ
  Sayfalar 77 - 107
  Yrd. Doç. Dr. Muhammed HÜKÜM
 6. Bir Darbe (27 Mayıs 1960) – Bir Roman: Karanlığa Direnen Yıldız
  Sayfalar 109 - 125
  Yrd. Doç. Dr. Ramis KARABULUT
 7. GÖÇEREVLİLİK VE YERLEŞİKLİK BAĞLAMINDA SELÇUKNÂME’DEKİ KÜLTÜR UNSURLARI
  Sayfalar 127 - 170
  Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARATAŞ
 8. UYGUR TÜRK TOPLUMUNDA DEĞİŞMENİN SONUCU OLARAK AYDINLARDA BÖLÜNMÜŞLÜK VE KÜLTÜREL KOPUKLUK
  Sayfalar 171 - 203
  Prof. Dr. Abdürreşit Celil Karluk
 9. NECİP FAZIL’IN ÇERÇEVELERİNDE MİZAH ANLAYIŞI
  Sayfalar 205 - 226
  Yrd. Doç. Dr. Halef NAS
 10. DÜŞLERİN YORUMU'NDAN ZİYA PAŞA'NIN RÜYÂ'SINA: BİR SAVUNMA MEKANİZMASI OLARAK 'FANTEZİ
  Sayfalar 227 - 257
  Arş. Gör. Zeynep TEK
 11. “ACIBADEMDEKİ KÖŞK” ÖYKÜSÜNDE ANLATICI VE ANLATI KİŞİLERİNİN KİPLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 259 - 271
  Yrd. Dr. Funda UZDU YILDIZ
 12. KÖKENLERİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRK VE MAKEDON DÜĞÜNLERİNDE DAVUL-ZURNA İLE TAPAN - ZURLA
  Sayfalar 273 - 298
  Prof. Dr. Feyzan GÖHER VURAL
 13. Feyzi Ersoy, Türkiye Türkçesinde Kelime Tahlilleri
  Sayfalar 299 - 300
  GÜLCAN ÇOLAK
 14. YAVUZ, Kemal; YAVUZ, Orhan, YAVUZ (2016), Muhibbî Dîvânı (Bütün Şiirleri), İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, ISBN: 978-975-17-3848-6
  Sayfalar 301 - 304
  İbrahim Yılmaz